Wordlist
(entire list) Load wordlist divided into sections

 
ACH (7)
ACHT (2)
ACHTA (3)
ACHTADE (1)
ACHTAR (2)
ACHTAS (1)
AF (39)
AFF (85)
AFFSKRÄCKTE (1)
AFFSKÄRA (1)
AFFSÄYA (1)
AFFTON (1)
AFFTONSTUND (1)
AFSIJDES (1)
AFSKÄRA (1)
AFWUND (1)
AIDRIGH (1)
AL (1)
ALDRA (2)
ALDRABÄSTE (1)
ALDRAFÖRST (1)
ALDRAHÖGSTE (1)
ALDRAKIÄRSTE (1)
ALDRAKÄRAST (1)
ALDRAKÄRASTE (1)
ALDRAMÄST (1)
ALDRASTÖRST (1)
ALDRASTÖRSTE (1)
ALDRIG (2)
ALDRIGH (6)
ALEN (1)
ALENA (2)
ALEXANDERS (1)
ALFWAR (2)
ALL (40)
ALLA (17)
ALLAN (2)
ALLE (16)
ALLEHANDA (4)
ALLEN (1)
ALLENA (20)
ALLENAST (12)
ALL’ (1)
ALT (61)
ALTFÖR (1)
ALTIJD (1)
ALTIJDH (9)
ALTING (1)
ALTSAMMANS (2)
ALTSÅ (3)
ALZINTHET (1)
AMANT (1)
AMENDON (1)
AMOR (3)
AN (11)
ANDAN (1)
ANDRA (31)
ANDRAS (3)
ANDRE (1)
ANDROM (2)
AND’ (1)
ANKAR (1)
ANKOMST (1)
ANN (1)
ANNAN (23)
ANNAT (8)
ANNOR (2)
ANNORS (3)
ANNORSTÄDZ (1)
ANRÄTTA (1)
ANSKODA (1)
ANSTÄLLA (1)
ANTINGEN (1)
ANTOGH (1)
APOLLO (1)
ARBETARENAS (1)
ARBETE (1)
ARME (1)
ART (3)
ASKA (2)
AT (182)
ATH (1)
ATT (4)
AURORA (1)
 
BAAR (1)
BAD (2)
BADH (2)
BAND (6)
BANDEN (2)
BAR (5)
BARA (3)
BARHEET (1)
BART (2)
BEBIND’ (1)
BEDER (4)
BEDRAGEN (1)
BEDRAGIT (1)
BEDRÄGERIJ (2)
BEDRÖFWA (2)
BEDRÖFWAD (2)
BEDRÖFWAT (1)
BEDRÖFWELSE (1)
BEDZ (1)
BEEN (3)
BEENET (1)
BEET (1)
BEFALLER (1)
BEFALT (1)
BEFAN (1)
BEFARAR (1)
BEFRIAD (1)
BEFRIJAS (1)
BEGRUNDA (1)
BEGYNNAR (1)
BEGYNNER (1)
BEGYNT (1)
BEGYNTE (1)
BEGÄR (8)
BEGÄRA (5)
BEGÄRADE (1)
BEGÄRAN (3)
BEGÄRAR (1)
BEGÄRAT (1)
BEGÄRER (1)
BEGÄRLIGH (1)
BEGÄRTE: (1)
BEGÅ (1)
BEGÅFWAD (1)
BEGÅTT (1)
BEHAG (1)
BEHAGA (4)
BEHAGAR (5)
BEHAGAS (1)
BEHAGELIGH (1)
BEHAGELIGHE (1)
BEHAGH (6)
BEHAG’ (1)
BEHOF (1)
BEHOFF (1)
BEHÅLLER (1)
BEHÖFFDES (1)
BEHÖFWA (1)
BEHÖFWER (1)
BEKLAGAR (1)
BEKRÖNA (1)
BEKYMMER (1)
BEKÄND (1)
BEKÄNDE (2)
BEKÄNNA (2)
BEKÄNNAT (1)
BEKÄNNER (1)
BEPRIJSA (1)
BEPRYDA (1)
BEPRYDD (1)
BEPRÖFWA (1)
BEREDE (1)
BERG (2)
BERGEN (1)
BERGET (1)
BERGFÅLK (1)
BERÖM (12)
BERÖMBDE (1)
BERÖMD (1)
BERÖMT (1)
BESKRIFWA (2)
BESKÄRD (2)
BESKÄRER (1)
BESKÄRTE (1)
BESKÅDA (1)
BESLUTH (1)
BESNÄRD (1)
BESNÄRDE (1)
BESTOGH (1)
BESTÅ (1)
BESWÄR (5)
BESWÄRA (2)
BESWÄRAD (1)
BESWÄRAR (1)
BESWÄREN (1)
BESÅÅS (1)
BESÖKIA (1)
BETA (1)
BETAGEN (2)
BETALAR (1)
BETALNINGEN (1)
BETEE (1)
BETEER (1)
BETER (1)
BETRACHTA (1)
BETYDA (1)
BETYGA (1)
BETÄCKT (1)
BETÄKTE (1)
BETÄNCKER (1)
BETÄNCKIA (1)
BEWECKIA (1)
BEWEKELSE (1)
BEWEKER (2)
BEWEKIAS (1)
BEWIJSA (2)
BEWISAR (1)
BEWÄGEN (1)
BIJ (2)
BIJDA (5)
BILLIGT (2)
BINDA (4)
BINDER (1)
BINNA (2)
BISTERHEET (1)
BITTERT (1)
BITTRA (1)
BIUDER (1)
BLADH (1)
BLAND (6)
BLANDA (1)
BLANDAS (1)
BLEF (4)
BLEFF (4)
BLEFWE (2)
BLEFW’ (1)
BLEK (1)
BLEKA (1)
BLEK’ (1)
BLER (1)
BLIDH (2)
BLIDT (1)
BLIFWA (9)
BLIFWER (8)
BLIJDA (2)
BLIJDER (1)
BLIJDH (2)
BLIND (6)
BLINDA (4)
BLINDE (1)
BLINKRAND’ (1)
BLIR (8)
BLIX (1)
BLIXT (1)
BLJR (1)
BLODEN (1)
BLOMMA (5)
BLOMSTER (1)
BLOMSTREN (1)
BLUND (1)
BLUNDA (1)
BLUNNA (1)
BLY (2)
BLYGA (1)
BLYGD (2)
BLYGDSAMHEET (1)
BLÄNKTE (1)
BLÅ (1)
BLÅMSTER (1)
BLÅT (1)
BLÅTTA (1)
BLÖT (1)
BLÖTA (2)
BLÖTES (1)
BO (1)
BODT (1)
BON (1)
BOO (6)
BOR (2)
BORDE (1)
BORT (4)
BORTTAGNA (1)
BOTNS (1)
BRACHT (1)
BRAN (3)
BRAND (2)
BREDRYGGIA (1)
BRINDER (1)
BRINGAS (1)
BRINNA (3)
BRINNER (5)
BRUKA (5)
BRUKADE (1)
BRUKADES (1)
BRUKAN (1)
BRUKAT (1)
BRYTA (1)
BRYTER (1)
BRÄCHTE (1)
BRÄDDAT (1)
BRÄND’ (1)
BRÄNNER (4)
BRÅNAD (2)
BRÅNAN (1)
BRÖST (3)
BRÖSTEN (1)
BULLER (1)
BUNDIN (1)
BUNDIT (3)
BUNDNE (1)
BUNNIN (1)
BURIT (1)
BURNA (1)
BUSKAR (1)
BYGD (1)
BYGDEN (2)
BYTER (1)
BÄCKAR (1)
BÄDDAT (1)
BÄGGES (1)
BÄR (3)
BÄRA (3)
BÄRER (2)
BÄRGET (3)
BÄRGMÖR (1)
BÄRGZ (1)
BÄST (8)
BÄSTA (4)
BÄSTE (2)
BÄTTER (1)
BÄTTRE (4)
BÅDE (8)
BÅD’ (1)
BÅLL (1)
BÅNG (1)
BÅRT (11)
BÅRTA (3)
BÅRTFÖRAS (1)
BÅRTTORKAS (1)
BÅTAR (1)
BÅTH (1)
BÖN (2)
BÖR (10)
BÖRA (1)
BÖRIAR (1)
BÖYER (1)
BÖÖN (1)
BÖÖR (1)
 
CORALLER (1)
CREATUR (1)
 
DAAL (1)
DAG (6)
DAGAN (1)
DAGAR (5)
DAGARNA (1)
DAGELIGH (1)
DAGEN (7)
DAGH (18)
DAGLIGH (3)
DAGSENS (1)
DAHL (1)
DAL (1)
DALEN (1)
DANTZ (2)
DANTZEN (1)
DARRA (1)
DE (7)
DEEL (3)
DELA (1)
DEM (7)
DEN (43)
DENNA (5)
DENS (1)
DER (11)
DERAS (3)
DERFÖRE (1)
DES (5)
DET (56)
DETT (1)
DETTA (2)
DEYELIGHEET (1)
DEYLIGHEET (1)
DEYLIGHEETZ (1)
DEß (1)
DHE (62)
DHEM (25)
DHEN (127)
DHENNA (9)
DHER (44)
DHERAFF (1)
DHERAS (3)
DHERFÖRE (1)
DHES (4)
DHET (133)
DHETTA (4)
DHETZ (1)
DICHTA (1)
DICHTAR (1)
DIG (14)
DIGH (54)
DIJN (2)
DIJNA (4)
DIJNE (1)
DIJT (13)
DIMMAN (1)
DIN (35)
DINE (1)
DITT (3)
DIUPA (3)
DIUPT (2)
DIUR (2)
DIUREN (1)
DJG (1)
DJUPT (1)
DJUR (4)
DOCH (37)
DOM (1)
DOMEN (1)
DRAGEN (1)
DRAGER (4)
DRAGIT (1)
DRAR (3)
DRAS (1)
DREF (1)
DRIFWA (2)
DRIFWER (2)
DRIFWES (1)
DRISTIGT (1)
DRIWA (1)
DROGH (1)
DRUNKNAR (1)
DRÖM (5)
DRÖMMAR (1)
DRÖMMER (1)
DRÖMT (4)
DRÖYA (1)
DRÖYER (1)
DU (113)
DUBBELT (1)
DUFWE (1)
DV (5)
DY (20)
DYGD (10)
DYGDER (2)
DYGDESAMME (1)
DYGDIGH (1)
DÄFWA (1)
DÄR (9)
DÄT (1)
(40)
DÅFWA (1)
DÅLT (1)
DÖD (1)
DÖDA (1)
DÖDELIGA (1)
DÖDEN (1)
DÖDH (1)
DÖDLIGH (1)
DÖLD (1)
DÖLDE (1)
DÖLIA (1)
DÖLJER (1)
DÖLT (1)
DÖMMA (1)
DÖMMER (1)
DÖR (2)
 
EDER (2)
EDERT (1)
EDLE (1)
EDRE (1)
EEN (65)
EENA (1)
EENGÅNG (1)
EENS (2)
EER (1)
EFFTER (13)
EGEN (1)
EGIT (1)
EHR (4)
EHURU (4)
EHWAD (1)
EHWADH (5)
EHWART (3)
EHWEM (1)
EKER (1)
ELACK (1)
ELD (26)
ELDEN (3)
ELDGUDEN (1)
ELLER (16)
ELLIEST (2)
ELL’R (8)
EMEDAN (3)
EMELLAN (3)
EMOT (3)
EMOTH (10)
EMOTHSTÅ (1)
EN (79)
ENA (4)
ENAS (2)
ENDA (4)
ENDE (1)
ENGEL (1)
ENGELS (1)
ENGLA (1)
ENS (4)
ENSAM (1)
ENSLIGH (1)
ENSLIGHEEET (1)
ENÄR (1)
ENÄÄR (1)
ETT (38)
EWIGH (1)
EWIGHEET (1)
EWIGT (1)
EXEMPEL (1)
EY (73)
 
FAHR (2)
FAHRLIGH (1)
FALD (1)
FALL (1)
FALLA (3)
FALLER (1)
FALNA (2)
FALOR (1)
FALSKHEET (1)
FAMPN (5)
FAN (2)
FANN (2)
FARA (8)
FART (3)
FAST (11)
FASTA (1)
FATT (2)
FATTAS (2)
FEEL (1)
FEET (1)
FELA (1)
FELTES (1)
FICK (10)
FIERAN (1)
FIERDE (1)
FIJRAS (1)
FINGE (1)
FINGER (1)
FINGRAR (1)
FINNA (6)
FINNAS (1)
FINNER (8)
FINNES (7)
FINS (7)
FIÄDREN (1)
FJÄDER (1)
FLAM (1)
FLAMMA (2)
FLAMMAN (2)
FLATT (1)
FLEER (3)
FLEHR (1)
FLERA (4)
FLERAS (1)
FLIJT (3)
FLODH (2)
FLOR (1)
FLUS (1)
FLUTO (1)
FLY (2)
FLYCHT (1)
FLYCKT (1)
FLYGA (3)
FLYGAND (1)
FLYGER (1)
FLYR (2)
FLYS (1)
FLYTA (1)
FLYTT (1)
FLYTTIA (1)
FLYTTIANDE (1)
FLÄCHTAR (1)
FLÖGE (1)
FLÖGH (1)
FODRAR (1)
FOGAR (1)
FOGEL (1)
FOGLAR (4)
FOGLARS (1)
FOGLE (1)
FOGLEN (1)
FOGLIG (1)
FOLK (3)
FOLKET (1)
FOOT (1)
FORDOM (1)
FORNA (1)
FORS (1)
FORT (4)
FOTA (1)
FRAM (9)
FRAMGÅR (1)
FRAMPT (1)
FRAMSKRIJDA (1)
FREDZ (1)
FRIDH (1)
FRIGGA (4)
FRIGGAS (2)
FRIJ (4)
FRIJD (1)
FRIJE (1)
FRIJHEET (5)
FRIJHEETZ (1)
FRISK (1)
FRISKT (2)
FRITT (11)
FROMHEDTZ (1)
FROMMA (2)
FROSTET (1)
FRU (1)
FRUCHTA (2)
FRUCHTAN (5)
FRUCHTAR (1)
FRUCHTAS (1)
FRYSA (2)
FRÄLSA (2)
FRÄMMANDE (1)
FRÄMSTA (1)
FRÅ (1)
FRÅGA (3)
FRÅGAR (1)
FRÅN (15)
FRÅSA (1)
FRÅSTET (1)
FRÅßA (1)
FRÖ (1)
FRÖGD (12)
FRÖGDAR (1)
FRÖGDAS (1)
FRÖGDE (1)
FRÖGDEN (1)
FRÖSE (1)
FULKOMLIGEN (1)
FULKOMLIGH (1)
FULKOMMELIGH (1)
FULKOMNAS (1)
FULKOMNAT (1)
FULL (4)
FULLA (2)
FULLAS (1)
FULLE (1)
FULLFÖLLIER (1)
FULT (1)
FUND (1)
FUNNEN (1)
FUNNIN (1)
FYLLEST (1)
(1)
FÄDERS (1)
FÄGRING (3)
FÄLLA (2)
FÄLLER (1)
FÄLT (1)
FÄLTE (1)
FÄNGELSE (1)
FÄNGZLA (1)
FÄNGZLAD (1)
FÄRDAS (1)
FÄRDE (1)
FÄRIA (2)
FÄRIAN (1)
FÄRIOR (2)
(17)
FÅFÄNG (6)
FÅFÄNGIAN (1)
FÅFÄNGLIGHEET (2)
FÅFÄNGT (6)
FÅHR (3)
FÅKUNNIGE (1)
FÅLK (2)
FÅLKET (1)
FÅLKETZ (1)
FÅNG (1)
FÅNGA (2)
FÅNGAR (1)
FÅNGAT (1)
FÅNGEN (1)
FÅNGNE (1)
FÅR (19)
FÅTT (6)
FÖDA (1)
FÖDAS (1)
FÖDD (1)
FÖGA (1)
FÖLIE (1)
FÖLIER (1)
FÖLJER (1)
FÖLLE (1)
FÖLLIA (3)
FÖLLIE (1)
FÖLLIER (1)
FÖR (111)
FÖRA (1)
FÖRACHT (2)
FÖRAN (1)
FÖRANDRA (4)
FÖRANDRAR (2)
FÖRANDRAT (1)
FÖRANDRING (1)
FÖRARGELIGE (1)
FÖRAS (2)
FÖRBIJ (1)
FÖRBUND (1)
FÖRBUNDET (1)
FÖRDE (3)
FÖRDENSKUL (1)
FÖRDHENSKUL (1)
FÖRDRIF (1)
FÖRDRIFWA (1)
FÖRDRIFWEN (1)
FÖRDRIFWER (1)
FÖRDRIJF (1)
FÖRDÅLDE (2)
FÖRDÖLIER (2)
FÖREGÅ (2)
FÖREGÅR (1)
FÖREKOM (1)
FÖRELAGT (1)
FÖRENA (1)
FÖRENAR (1)
FÖRER (6)
FÖRESKRIFWER (1)
FÖRFALNA (1)
FÖRFALSKAT (1)
FÖRFARA (1)
FÖRFÄRAD (1)
FÖRGICK (1)
FÖRGLÖMDE (1)
FÖRGLÖMMA (1)
FÖRGLÖMMER (1)
FÖRGÄFWES (5)
FÖRGÄTA (1)
FÖRGÄTIT (1)
FÖRGÅS (1)
FÖRGÅÅS (1)
FÖRGÖRS (1)
FÖRHINDER (2)
FÖRHINDRAD’ (1)
FÖRHINDRAR (1)
FÖRHOPNING (1)
FÖRLÄNA (1)
FÖRLÖST (1)
FÖRMEHRA (1)
FÖRMEHRAS (1)
FÖRMENA (3)
FÖRMENAR (1)
FÖRMYCKET (1)
FÖRMÅ (1)
FÖRMÅHR (1)
FÖRMÅR (2)
FÖRMÅTTE (2)
FÖRNAM (1)
FÖRNEKA (1)
FÖRNEKAR (1)
FÖRNIMM’ (1)
FÖRNUFFT (1)
FÖRNUFFTET (1)
FÖRNÖGD (2)
FÖRNÖYER (1)
FÖRR (19)
FÖRRA (4)
FÖRRASKA (1)
FÖRRINGA (1)
FÖRSAKA (2)
FÖRSER (1)
FÖRSKRÄCKES (1)
FÖRSKRÄCKIAS (1)
FÖRSLÅ (1)
FÖRSMÄCHTAR (1)
FÖRSPILLA (1)
FÖRST (11)
FÖRSTA (3)
FÖRSTJ (1)
FÖRSTÅ (1)
FÖRSTÅND (4)
FÖRSTÖRA (2)
FÖRSTÖRAS (1)
FÖRSTÖRDE (2)
FÖRSTÖRER (2)
FÖRSUMMA (1)
FÖRSWAGADE (1)
FÖRSWAGAR (2)
FÖRSWAR (1)
FÖRSWARA (1)
FÖRSWINNA (1)
FÖRSWINNER (4)
FÖRSWUNNEN (1)
FÖRSWÅRT (2)
FÖRSYN (1)
FÖRSÅT (1)
FÖRSÅTLIG (1)
FÖRSÖK (1)
FÖRSÖKER (1)
FÖRSÖKES (1)
FÖRSÖKT (3)
FÖRTE (1)
FÖRTIENA (1)
FÖRTIENST (3)
FÖRTIJGA (1)
FÖRTIJGES (1)
FÖRTIÄNT (1)
FÖRTJÄNAR (1)
FÖRTJÄNST (1)
FÖRTOG (1)
FÖRTREET (5)
FÖRTRET (4)
FÖRTRETA (1)
FÖRTRETELIGH (1)
FÖRTROO (1)
FÖRTROR (1)
FÖRTROS (1)
FÖRTRYTA (1)
FÖRTWIJNA (1)
FÖRTÄLIER (1)
FÖRTÄLT (1)
FÖRTÄRA (1)
FÖRTÄRD (1)
FÖRTÄRER (1)
FÖRUTHAN (10)
FÖRWANDLADE (1)
FÖRWISNING (1)
FÖRWÄND (1)
FÖRWÄNT (1)
FÖRWÄXLAT (1)
FÖRÄHRER (1)
FÖRÄLDRAR (1)
FÖRÄRTE (1)
FÖRÖKES (1)
FÖRÖKNING (1)
FÖTTREN (1)
 
GAF (3)
GAFF (3)
GAFZ (1)
GAGNA (1)
GAGNAR (2)
GALIT (1)
GALT (1)
GAMBLA (2)
GAMBLE (2)
GAMMAL (7)
GAMMALT (1)
GANSKE (1)
GEER (1)
GEMENLIGT (1)
GENAST (1)
GENOM (4)
GER (1)
GESTALT (1)
GESWIND (1)
GICK (1)
GIFF (1)
GIFS (1)
GIFWA (7)
GIFWER (5)
GIFWES (2)
GIFWIN (1)
GIFW’ (1)
GIJFF (1)
GILL (1)
GINGE (1)
GIORD (3)
GIORDE (1)
GIORDH (1)
GIORT (4)
GIÖR (3)
GIÖRA (3)
GIÖRS (2)
GIßA (1)
GJFWER (1)
GJORDE (2)
GJORT (1)
GLADH (5)
GLADLIGH (1)
GLADT (1)
GLANS (1)
GLANSK (1)
GLITTRA (1)
GLUGGA (1)
GLÄDIE (4)
GLÄDIEN (2)
GLÄDJE (1)
GLÄNTZEND (1)
GLÖM (2)
GLÖMSKA (1)
GLÖMSKAN (1)
GOD (1)
GODA (1)
GODE (2)
GODEN (1)
GODH (5)
GOFWE (1)
GOFW’ (1)
GRAFWA (1)
GRANN (1)
GRANT (1)
GREEP (1)
GRETE (1)
GRO (1)
GROFF (1)
GROO (1)
GROR (1)
GRUND (3)
GRUNT (1)
GRYM (1)
GRYMMA (1)
GRYMME (1)
GRYR (1)
GRÄDDAT (1)
GRÄS (3)
GRÄSET (1)
GRÄÄS (2)
GRÅT (3)
GRÅTER (1)
GRÅTT (1)
GRÖN (3)
GRÖNA (4)
GRÖNE (1)
GUBBEN (2)
GUDAR (2)
GUDEN (3)
GUDENS (3)
GUDH (14)
GUDINNAN (1)
GUDINNOR (3)
GUDOMS (1)
GULD (4)
GULLET (1)
GUNST (12)
GUNSTE (1)
GUNSTEN (1)
GUNSTIGH (1)
GYLLEN (1)
GYLLENDTÅGH (1)
GÄKERIJ (1)
GÄLLA (2)
GÄRNA (5)
GÄST (1)
(17)
GÅFWA (1)
GÅFWAN (1)
GÅNG (11)
GÅNGA (1)
GÅNGEN (1)
GÅNGIT (1)
GÅNGOR (3)
GÅR (14)
GÅRDEN (2)
GÅTT (8)
GÅÅR (4)
GÖMA (1)
GÖMDE (1)
GÖR (26)
GÖRA (15)
GÖRANDZ (1)
GÖRAS (1)
GÖYA (1)
GÖÖR (1)
 
HA (3)
HAA (5)
HAAR (2)
HAAT (1)
HADE (16)
HAD’ (4)
HAF (2)
HAFFT (10)
HAFWA (26)
HAFWAN (1)
HAFWAS (3)
HAFWER (20)
HAFWET (1)
HAFZENS (2)
HALF (1)
HALP (1)
HAMN (1)
HAMPN (2)
HAN (73)
HAND (5)
HANDEN (3)
HANDTAGH (1)
HANS (9)
HANSKAR (1)
HAR (92)
HARM (1)
HAST (1)
HASTIG (1)
HASTIGT (3)
HATT (4)
HATTEN (1)
HEDER (1)
HEEL (3)
HEELA (1)
HEET (2)
HELA (2)
HELICON (1)
HELLER (15)
HELL’R (2)
HELT (2)
HEM (1)
HEMLIGE (1)
HEMLIGH (5)
HEMLIGHEET (2)
HEMLIGT (2)
HENNE (25)
HENNES (13)
HENN’ (4)
HENN’S (1)
HERDAR (1)
HERREN (1)
HET (1)
HETA (6)
HETAN (2)
HETE (1)
HIELP (1)
HIELPER (2)
HIELPES (1)
HIELPT’ (1)
HIELP’ (1)
HIERTA (13)
HIERTANS (6)
HIERTAS (1)
HIERTAT (8)
HIJT (7)
HIMBLAR (1)
HIMLENS (1)
HIMMEL (2)
HIMMELEN (3)
HIMMELS (1)
HIMMELSKE (2)
HIND (1)
HINDRA (1)
HINDRAR (2)
HINNA (2)
HINNER (1)
HINTE (1)
HIORDARNA (1)
HIORTAR (1)
HIÄLP (1)
HIÄLPANDE (1)
HOLME (1)
HON (94)
HONOM (17)
HOOP (3)
HOOPFÄST (1)
HOOS (19)
HOOT (1)
HOP (1)
HOPP (2)
HOPPAS (1)
HOS (1)
HUGEN (1)
HUGGA (1)
HUGH (9)
HUGNAD (1)
HUGSWALAR (1)
HULD (1)
HULDE (1)
HULD’ (1)
HULLIN (2)
HULPIT (1)
HURU (10)
HURUDAN (1)
HUR’ (3)
HUS (1)
HUSET (1)
HUSTRUN (1)
HWAD (23)
HWADFÖR (1)
HWADH (83)
HWAR (37)
HWARCKEN (1)
HWARFÖRE (3)
HWARKEN (2)
HWAROM (1)
HWARS (7)
HWART (2)
HWEM (41)
HWI (3)
HWIJ (7)
HWIJL (1)
HWIJLA (1)
HWIJLAR (3)
HWIJT (2)
HWIJTA (3)
HWILKE (1)
HWILKEN (4)
HWILKENS (1)
HWILKET (1)
HWIT (1)
HWITA (1)
HWITT (3)
HWÄLFWAS (1)
HYSA (1)
HÄFFTIGT (2)
HÄLSA (1)
HÄLST (5)
HÄN (2)
HÄNDA (3)
HÄNDE (3)
HÄNDELSEN (1)
HÄNDER (5)
HÄNDREN (1)
HÄND’ (1)
HÄNGIA (1)
HÄR (27)
HÄRIA (1)
HÄSTAR (1)
HÅI (1)
HÅLLA (6)
HÅLLAS (2)
HÅLLEN (1)
HÅLLER (1)
HÅLM (1)
HÅLMA (1)
HÅLMARS (1)
HÅLT (1)
HÅP (1)
HÅPP (12)
HÅPPAS (3)
HÅRD (1)
HÅRT (2)
HÖFFDES (1)
HÖFLIGHEET (2)
HÖGE (2)
HÖGH (2)
HÖGRE (2)
HÖGR’ (1)
HÖGST (1)
HÖGSTA (1)
HÖGSTE (1)
HÖGT (6)
HÖGTIDH (1)
HÖKARS (1)
HÖLD (1)
HÖLDE (1)
HÖLIA (1)
HÖLIER (1)
HÖLLE (1)
HÖLLIA (1)
HÖLLIAS (1)
HÖLLIER (1)
HÖLL’ (1)
HÖLT (2)
HÖR (1)
HÖRA (2)
HÖRAS (1)
HÖRDE (4)
HÖRER (5)
HÖRT (1)
HÖR’ (1)
HÖST (1)
HÖÖ (1)
 
I (132)
IAG (57)
IAGH (275)
IBLAND (6)
ICKE (31)
IDEL (1)
IDKELIGH (1)
IFRÅ (1)
IFRÅN (11)
IGEN (22)
IGENOM (1)
IGÄN (1)
IHOOP (4)
IHUGH (1)
IJ (2)
IJL (1)
IJLAR (1)
IJSEN (1)
ILLA (2)
IN (8)
INGA (1)
INGALUND (1)
INGALUNDA (2)
INGAS (2)
INGE (2)
INGEFLEER (1)
INGEN (64)
INGENS (1)
INN (1)
INNAN (1)
INNE (2)
INTAGER (1)
INTAGIT (1)
INTET (20)
INTHE (2)
INTHET (86)
INTOGH (1)
INWEFWA (1)
IÄMBLIGH (1)
 
J (21)
JA (4)
JAG (8)
JAGH (41)
JERN (1)
JFRÅN (1)
JGENOM (5)
JJS (3)
JJSEN (1)
JN (1)
JNTHET (1)
JORD (4)
JORDEN (10)
JORDENS (2)
JORDFÄRD (1)
JU (5)
JUNGFRU (7)
JUNGFRUER (1)
JUNGFRUERS (1)
JUNGFRUR (5)
JUNGFRURS (1)
JUNGFRUS (2)
JÄMNAN (1)
JÄMPNA (1)
JÄRN (2)
JÄRNA (1)
 
KALK (1)
KALL (2)
KALLA (9)
KALLAT (1)
KALNA (1)
KALSINTE (1)
KALT (2)
KAMMAR (1)
KAN (94)
KANSKE (3)
KANT (1)
KARMENS (1)
KASTAR (1)
KINDER (2)
KIÄR (5)
KIÄRLEEK (11)
KIÄRLEEKZ (2)
KJÄRLEK (1)
KLAGAR (3)
KLANDRA (1)
KLAR (4)
KLARA (3)
KLARAST (1)
KLARHEET (3)
KLART (2)
KLENA (1)
KLIMPAT (1)
KLÄDD (1)
KLÄDDE (1)
KLÄDDER (1)
KLÄDER (1)
KLÄDNING (1)
KLÄDREN (2)
KNAGLAT (1)
KNUT (1)
KNÄ (1)
KOM (10)
KOMMA (13)
KOMMANDE (1)
KOMME (1)
KOMMEN (1)
KOMMER (12)
KONST (1)
KONSTER (2)
KOOS (8)
KORT (3)
KORTAS (1)
KOSA (1)
KRAFFT (4)
KRAFFTEN (1)
KRANKER (1)
KRANTZ (2)
KRIGA (1)
KRIGH (2)
KRIGZ (1)
KRING (15)
KRINGGÅNGEN (1)
KRINGWÄRFD (1)
KROKOT (1)
KROPP (4)
KROPPEN (3)
KRUPIN (1)
KRÄLA (1)
KRÄNCKTE (1)
KULL (1)
KULLFÄLTER (1)
KUMME (1)
KUNDE (19)
KUND’ (2)
KUNGÖRA (1)
KUNNA (11)
KUNNAT (6)
KUNNEN (1)
KYLACHTIGH (1)
KYLTE (1)
KYS (2)
KYSKE (2)
KYSKESTE (1)
KYSKHEET (1)
KYß (1)
KÄLLOR (1)
KÄLLÅDRAN (1)
KÄND (1)
KÄNDE (3)
KÄNNA (1)
KÄNNER (5)
KÄR (24)
KÄRA (4)
KÄRAS (1)
KÄRE (2)
KÄRES (1)
KÄRESTE (2)
KÄRKOMMIT (1)
KÄRKOMNE (2)
KÄRLEEK (43)
KÄRLEEKZ (8)
KÄRLEK (7)
KÄRLEKEN (2)
KÄRLEKZ (1)
KÄRLIGH (1)
KÄRLIGHEET (1)
KÄRLIGT (2)
KÄRT (1)
KÄTTIA (1)
KÅL (1)
KÅNST (2)
KÅNSTER (1)
KÅRTA (1)
KÅRTT (1)
KÖLD (2)
KÖLDEN (1)
KÖN (1)
KÖNEN (1)
KÖNET (1)
KÖNETZ (1)
KÖRDE (2)
KÖTT (1)
 
LADE (1)
LADES (1)
LAFWA (1)
LAG (2)
LAGAR (2)
LAGD (1)
LAGEN (1)
LAGER (1)
LAGH (3)
LAND (4)
LANDEN (2)
LANDET (2)
LANDZ (1)
LEDA (1)
LEDDE (1)
LEDE (2)
LEDH (2)
LEDSAGAR (1)
LEDSAGER (1)
LEDSAM (1)
LEDZ (1)
LEE (3)
LEED (1)
LEEDH (2)
LEEK (2)
LEEKA (1)
LEEKEN (1)
LEENDES (1)
LEER (2)
LEETA (1)
LEFWA (4)
LEFWANDE (1)
LEFWANDES (2)
LEGAT (1)
LEKA (1)
LEKE (1)
LEKER (2)
LEM (1)
LEMBNAD (1)
LEMBNAS (1)
LEMMAR (1)
LEMNA (1)
LEMNAS (1)
LEMPNA (2)
LEN (1)
LENA (1)
LETA (2)
LIFLIGH (1)
LIFWET (1)
LIGGANDET (1)
LIGGER (1)
LIGGIA (1)
LIJDA (2)
LIJDER (2)
LIJDIT (2)
LIJF (3)
LIJFF (1)
LIJK (8)
LIJKA (15)
LIJKE (2)
LIJKHEET (1)
LIJKT (1)
LIJKWÄL (10)
LIJN (1)
LIJSA (1)
LIJTEN (5)
LIJTET (2)
LIKNAS (1)
LIKWÄL (6)
LILLA (3)
LILLIA (1)
LILLIEHWIJTA (1)
LIND (1)
LINDRA (2)
LIST (2)
LITET (4)
LITHET (1)
LIUD (1)
LIUFFLIGESTE (1)
LIUFLIG (1)
LIUFLIGASTE (1)
LIUFLIGESTE (1)
LIUFLIGH (5)
LIUFLIGHEET (1)
LIUFLIGT (2)
LIUMA (1)
LIUMT (1)
LIUS (2)
LJUS (2)
LJUST (1)
LOFF (1)
LOGH (1)
LOG’ (1)
LOPP (1)
LUCHT (3)
LUFFTEN (6)
LUNGT (2)
LUR (2)
LUST (18)
LUSTEN (5)
LUSTFULLA (1)
LUSTIGH (2)
LYCKA (1)
LYCKAN (5)
LYCKANS (2)
LYCKAS (1)
LYCKSAM (1)
LYCKSAMME (1)
LYCKSAMPT (3)
LYCKTAS (1)
LYDA (2)
LYDIGH (1)
LYDNA (2)
LYFFTAS (1)
LYKA (1)
LYKSAM (3)
LYKSAME (1)
LYKSAMESTE (1)
LYKSAMMER (1)
LYKTAS (1)
LYSA (3)
LYSER (3)
LÄGDEN (1)
LÄGGER (2)
LÄGGIA (1)
LÄGGIES (1)
LÄGH (1)
LÄKEDOM (1)
LÄKIARE (1)
LÄKIARN (1)
LÄKT (1)
LÄNG (1)
LÄNGD (1)
LÄNGE (19)
LÄNGRE (5)
LÄNGTA (1)
LÄNGTAN (1)
LÄNG’ (3)
LÄR (1)
LÄRDE (1)
LÄRER (1)
LÄRTE (1)
LÄT (10)
LÄTA (2)
LÄTELIGH (1)
LÄTLIGH (1)
LÄTT (10)
LÄTTA (1)
LÄTTWINGA (1)
LÅF (3)
LÅFWA (2)
LÅFWAR (1)
LÅFWAS (1)
LÅGA (4)
LÅGAN (1)
LÅGAND (1)
LÅGANDE (1)
LÅGAND’ (1)
LÅGAR (3)
LÅGE (2)
LÅGH (3)
LÅNG (4)
LÅNGA (7)
LÅNGSAM (1)
LÅNGSAMHEET (1)
LÅNGT (9)
LÅNGTIJDH (1)
LÅPP (3)
LÅR (1)
LÅTA (3)
LÅTER (7)
LÅTH (1)
LÅTIT (3)
LÅÅN (1)
LÅÅT (1)
LÖF (1)
LÖFWEN (2)
LÖGE (1)
LÖN (5)
LÖNA (1)
LÖNAS (1)
LÖNLIGH (1)
LÖNLIGT (1)
LÖNT (2)
LÖPA (3)
LÖPER (2)
LÖS (2)
LÖSE (1)
LÖSES (1)
LÖYE (3)
LÖÖN (4)
 
MACHT (17)
MAGNEET (1)
MAGRE (1)
MAKA (2)
MALM (1)
MAN (57)
MANDOM (1)
MANLIGHEET (1)
MANNEN (1)
MARK (2)
MARKEN (4)
MARKENS (1)
MARMOR (2)
MARS (1)
MED (20)
MEDAN (2)
MEDER (1)
MEDH (123)
MEDLER (1)
MEEN (3)
MEER (1)
MEHR (95)
MEHRA (22)
MELLAN (1)
MEN (75)
MENAR (2)
MENNISKAN (1)
MENSKLIGH (1)
MER (1)
MERA (1)
MIG (49)
MIGH (166)
MIJL (1)
MIJLAR (1)
MIJNA (2)
MILD (1)
MILLAN (1)
MILT (1)
MIN (127)
MINA (5)
MINDER (1)
MINDRE (5)
MINDR’ (1)
MINE (7)
MINNA (1)
MINNE (1)
MINNET (1)
MINN’ (1)
MINS (1)
MINST (4)
MIN’ (1)
MIST (1)
MISTRÖST (1)
MITT (34)
MIUCKA (1)
MIßHAGH (1)
MIßTANKAR (1)
MIßTRÖST (1)
MIßTRÖSTA (1)
MIßTRÖSTAN (1)
MJGH (1)
MJN (2)
MJTT (1)
MOD (1)
MODERS (1)
MODH (4)
MOLN (1)
MOOT (2)
MORT (1)
MOT (3)
MOTH (3)
MOTHFOTARENA (1)
MOTHGÅNG (1)
MOTHSTÅ (2)
MOTTE (1)
MOVERAS (1)
MUGGA (1)
MULD (2)
MUND (8)
MUNDEN (1)
MUNNAR (1)
MUUR (1)
MYCKE (1)
MYCKEN (2)
MYCKET (6)
MÄCHTIGH (1)
MÄLARE (1)
MÄLARS (1)
MÄN (3)
MÄRKER (1)
MÄRKTES (1)
MÄST (6)
MÄSTA (1)
MÄSTEDELS (1)
MÄTER (1)
MÄTTER (1)
(25)
MÅHL (1)
MÅLARKÅNST (1)
MÅLN (2)
MÅLNEN (3)
MÅLNING (1)
MÅNAD (1)
MÅNAN (2)
MÅNDE (1)
MÅNG (8)
MÅNGA (15)
MÅNGE (7)
MÅNGEN (5)
MÅNGENS (1)
MÅRGON (1)
MÅRGONROOS (1)
MÅST (3)
MÅSTE (12)
MÅST’ (2)
MÅTT (3)
MÅTTE (6)
MÖDA (3)
MÖDAN (2)
MÖR (2)
MÖRK (1)
MÖRKA (2)
MÖRKE (1)
MÖRKRET (9)
MÖRKT (3)
MÖÖ (1)
MÖÖR (1)
 
NAKNE (1)
NAMPN (8)
NAMPNETZ (1)
NAT (2)
NATT (14)
NATTEN (3)
NATTENS (1)
NATTETIJD (1)
NATTZENS (1)
NATUR (2)
NATUREN (1)
NATURLIGH (1)
NEDAN (1)
NEDER (4)
NEDERFALLER (1)
NEDERLAGT (1)
NEDERST (1)
NEDH (1)
NEDHSÄNKTE (1)
NEKA (2)
NER (1)
NEY (6)
NIDH (2)
NIDKOM (1)
NIDLAGT (2)
NIJDH (1)
NIJE (1)
NIUGT (1)
NIUTER (1)
NOG (6)
NOGA (1)
NOGH (15)
NOGHSAMT (1)
NU (126)
NV (2)
NY (7)
NYE (1)
NYIE (1)
NYMPHE (2)
NYMPHER (1)
NYS (2)
NYT (1)
NYTT (1)
NYTTA (1)
NYTTIGSTE (1)
NYTTIGT (1)
NÄCHTERGAAL (1)
NÄGDEN (1)
NÄPLIG (1)
NÄPLIGH (1)
NÄPPLIGH (1)
NÄR (83)
NÄRA (1)
NÄST (1)
NÄT (1)
NÄTTER (1)
NÄTTREN (1)
NÄÄT (1)
NÅDER (1)
NÅDH (2)
NÅGON (16)
NÅGOT (11)
NÅGRA (2)
NÅNTEN (1)
NÅTT (1)
NÖDH (3)
NÖDIGT (2)
NÖYA (1)
 
O (10)
OCH (537)
ODYGD (1)
ODÖLD (1)
OFFT (1)
OFFTA (6)
OFÖRANDERLIGH (1)
OFÖRSTÅND: (1)
OKET (1)
OKÄND (1)
OLIJK (1)
OLIJKA (1)
OLYCKOR (1)
OLYCKSAME (1)
OLYKSAMES (1)
OLÅFLIGH (1)
OLÖST (1)
OM (80)
OMAK (1)
OMBYTA (1)
OMGICKZ (1)
OMILD (1)
OMKRING (5)
OMSIJDER (2)
OMWÄND (1)
OMWÄNDAS (1)
OMWÄNT (1)
OMÖYELIGT (2)
ONDE (1)
ONDOM (1)
ONDSKA (1)
ONT (3)
ONYTTIGT (1)
OOK (2)
ORD (3)
ORDEN (1)
ORDET (1)
ORDNING (1)
ORMEN (1)
ORO (1)
ORSAK (4)
ORTEN (2)
OSKYLDIGH (1)
OSYNHLGIT (1)
OSÖFD (1)
OTIJDIGE (1)
OTRO (1)
OTROLIG (1)
OUPHÖRLIGH (1)
OUPLÖSLIG (1)
OWÄRD (1)
(23)
 
PAAR (2)
PALL (1)
PANT (2)
PAPERET (1)
PAR (3)
PARA (1)
PARADIS (1)
PARAT (1)
PARTZ (1)
PENNA (1)
PENNAN (1)
PICKAR (1)
PIJL (1)
PIJLAR (3)
PIJLARS (1)
PIJNA (1)
PLANTERAS (1)
PLATT (3)
PLATZ (1)
PLÄG (1)
PLÄGA (1)
PLÄGAR (1)
PLÄGER (2)
PLÄÄ (1)
PLÅGA (5)
PLÅGAN (1)
PLÅGAR (1)
PLÅGAS (1)
PLÅGOR (1)
PRACHT (2)
PRASKA (1)
PRIJS (4)
PRIJSA (2)
PROF (2)
PRUTH (1)
PRYDA (2)
PRYDELIGT (1)
PRYDNA (1)
PRYDNAD (2)
PRYDNAN (1)
PRÄCHTIG (1)
PRÄCHTIGH (1)
PRÖFWA (3)
PRÖFWAT (1)
PRÖFWER (2)
(67)
PÅMINNA (1)
 
QWAL (3)
QWAR (7)
QWART (3)
QWINLIGH (1)
QWINNAN (1)
QWINNANS (1)
QWINNOKÖN (1)
QWINNOR (2)
QWISTAR (1)
QWISTORNA (1)
QWITTRA (1)
QWÄDER (1)
QWÄLIA (2)
QWÄLIER (1)
 
RASK (1)
REDA (5)
REDSKAP (2)
REDZ (2)
REEN (4)
REESA (1)
REGERAS (1)
RENA (1)
RENE (1)
RENT (1)
RESA (3)
RESAR (1)
REST (1)
RIJK (1)
RIJKE (3)
RIJKELIGH (1)
RIJM (5)
RING (1)
RINGA (3)
RING’ (1)
RINNER (1)
ROO (10)
ROOS (5)
ROPA (1)
ROPAR (1)
ROR (2)
ROSENRÖDT (1)
RUM (6)
RUMMEN (1)
RUMMET (1)
RUND (2)
RUNDA (1)
RUNDER (1)
RUNDT (1)
RUTNAT (1)
RYGG (1)
RYMMA (1)
RYNKIA (2)
RYSA (1)
RÄCKIA (1)
RÄCKTE (2)
RÄDD (3)
RÄDDAT (1)
RÄDES (1)
RÄNDE (1)
RÄNNER (1)
RÄT (2)
RÄTA (1)
RÄTSÅ (1)
RÄTT (11)
RÄTTA (3)
RÅDA (1)
RÅDDE (2)
RÅDER (3)
RÅDH (2)
RÅDNA (1)
RÅDNAN (1)
RÅKADE (1)
RÅKAR (1)
RÅNADE (1)
RÖDESTE (1)
RÖDH (1)
RÖFWAT (1)
RÖGD (1)
RÖNA (2)
RÖRA (1)
RÖRAS (1)
RÖRER (2)
RÖST (4)
RÖYA (1)
RÖYER (2)
RÖÖK (2)
RÖÖR (1)
 
SAAK (2)
SAAL (1)
SACHTA (1)
SACHTLIG (1)
SADE (4)
SADES (1)
SAFFT (1)
SAGT (6)
SAKADES (1)
SALT (1)
SAMBLAS (1)
SAMMA (10)
SAMMALUND (1)
SAMMALUNDA (1)
SAMMAN (1)
SAMM’ (1)
SAMPT (1)
SAN (2)
SAND (1)
SANDEN (2)
SANG (1)
SANN (1)
SANT (2)
SARGA (1)
SARGAR (1)
SATT (4)
SE (8)
SED (1)
SEDAN (8)
SEDDE (1)
SEDEN (2)
SEDER (2)
SEDH (4)
SEDT (4)
SEDWANLIG (1)
SEE (21)
SEEN (3)
SEENHETEN (1)
SEER (31)
SEES (2)
SEGEL (1)
SEGLEN (1)
SEHR (1)
SENA (1)
SENT (1)
SER (2)
SERDELS (1)
SIELF (17)
SIELFF (1)
SIELFW’ (1)
SIG (13)
SIGH (50)
SIJDA (3)
SIJDER (2)
SIJNA (1)
SILF (1)
SILFWER (3)
SILKE (1)
SIN (45)
SINA (5)
SINE (2)
SINN (1)
SINNE (9)
SINNEN (2)
SINNES (2)
SINNET (3)
SINNETZ (2)
SIST (2)
SISTA (1)
SISTE (2)
SITT (13)
SITTIANDE (1)
SITTIANDES (1)
SIUCKA (1)
SIUK (1)
SIUKDOM (1)
SIUNGER (1)
SIÄLF (6)
SIÖ (1)
SIÖN (1)
SIÖNÖD (1)
SJUK (2)
SJUKA (1)
SJUKDOM (1)
SJUNGA (1)
SKADAN (1)
SKADAR (1)
SKADD (1)
SKADLIGT (1)
SKAL (36)
SKALL (2)
SKALT (1)
SKAM (1)
SKAPAD (1)
SKAPAT (2)
SKAPNAD (1)
SKAPNADZ (1)
SKATT (3)
SKATTAR (3)
SKATTAS (1)
SKE (4)
SKEDDE (1)
SKEDE (1)
SKEE (5)
SKEEN (6)
SKEER (2)
SKEN (4)
SKENA (1)
SKENEN (1)
SKENET (1)
SKEP (2)
SKEPPET (1)
SKICKAR (2)
SKICKAT (1)
SKIJN (1)
SKILDER (1)
SKILDNAT (1)
SKILLIAS (1)
SKILLIES (1)
SKINA (1)
SKINN (1)
SKIUL (1)
SKIUTANDE (1)
SKIUTE (1)
SKIUTEGUD (1)
SKIUTER (1)
SKIÄL (2)
SKIÄMPT (1)
SKIÄNK (1)
SKIÖN (1)
SKJUL (1)
SKOGAR (2)
SKOGARNA (1)
SKOGEN (3)
SKOGER (1)
SKOGH (2)
SKOLE (1)
SKONA (1)
SKOUGEN (1)
SKRIFFT (1)
SKRIFWER (2)
SKRÖPLIGT (1)
SKUGGA (5)
SKUGGEN (1)
SKUL (3)
SKULD (10)
SKULLE (13)
SKULL’ (9)
SKUMT (1)
SKUTOR (1)
SKY (2)
SKYGT (1)
SKYLER (1)
SKYLLA (1)
SKYLLER (2)
SKYNDAR (1)
SKYTT (1)
SKYTTAR (1)
SKÄMPT’ (1)
SKÄMS (1)
SKÄR (3)
SKÄRA (1)
SKÅTT (1)
SKÖLIER (1)
SKÖN (6)
SKÖNA (6)
SKÖNARE (1)
SKÖNE (7)
SKÖNES (1)
SKÖNHEET (10)
SKÖNHEETZ (2)
SKÖTA (1)
SLAGH (1)
SLAGIT (1)
SLAGZ (1)
SLANT (1)
SLASKET (1)
SLEM (1)
SLIJK (1)
SLITA (1)
SLOCKNA (1)
SLOG (1)
SLUTH (1)
SLUTIN (1)
SLÄCKES (1)
SLÄCKIA (2)
SLÄCKIAS (2)
SLÄDANS (1)
SLÄDAR (1)
SLÄDEN (1)
SLÄPPER (1)
SLÄT (1)
SLÄTA (1)
SLÄTT (5)
SLÅ (2)
SLÅKNAR (1)
SLÅR (2)
SLÖYA (1)
SMAKA (1)
SMALHEET (1)
SMALNA (2)
SMALT (1)
SMEKER (1)
SMYGA (1)
SMÄLTAN (1)
SMÄLTES (1)
SMÅ (14)
SMÅLA (1)
SMÅNINGEN (1)
SMÅTT (1)
SNARA (2)
SNART (19)
SNILLA (1)
SNÄL (1)
SNÄLLA (2)
SNÄLT (1)
SNÖ (3)
SNÖHWIJTA (1)
SNÖN (2)
SOFWA (1)
SOFWER (1)
SOGE (1)
SOL (2)
SOLEN (8)
SOLENS (5)
SOLSENS (1)
SOM (299)
SOMMAR (1)
SOMMAREN (4)
SOMMARS (1)
SOMPNAR (1)
SON (3)
SOOL (4)
SOOT (1)
SORG (32)
SORGE (1)
SORGEN (2)
SORGFÄRIAN (1)
SORGLIGT (1)
SORGSES (1)
SPACKT (1)
SPE (1)
SPEEL (2)
SPEGEL (1)
SPEGLAR (1)
SPEL (1)
SPIERNA (1)
SPORDE (1)
SPRANG (1)
SPRICKA (1)
SPRIDD (1)
SPRINGA (1)
SPRÅNG (1)
SPÄNNES (1)
SPÅDDE (1)
SPÖRIA (1)
SPÖRIER (1)
SPÖRS (1)
SQWALPA (1)
STACKARS (1)
STACKLEEK (1)
STAD (1)
STADD (1)
STADELIGH (1)
STADEN (2)
STADGAT (1)
STADH (1)
STADIG (1)
STADIGESTE (1)
STADIGH (1)
STADIGHEET (3)
STADIGHEETEN (1)
STADIGT (2)
STAFWA (1)
STAM (2)
STAPLE (1)
STARCKA (1)
STARCKE (1)
STARK (1)
STARKE (2)
STEEN (6)
STENAR (1)
STICKA (1)
STIERNA (2)
STIERNOR (1)
STIGA (1)
STIGER (1)
STIJGA (1)
STILHEET (1)
STILLA (5)
STILLA’ (1)
STING (1)
STIÄLANDES (1)
STOG (1)
STOGH (2)
STOOR (5)
STOR (3)
STORE (2)
STORM (1)
STORMWÄDRET (1)
STORT (2)
STRAFFAS (1)
STRANDEN (1)
STRANDER (1)
STRAX (1)
STRAXT (10)
STRETA (1)
STRIJDA (1)
STRIJDER (1)
STRIJDH (2)
STRIMMORNA (1)
STRIMORS (1)
STRÄCKTE (1)
STRÄNGE (2)
STRÖM (2)
STRÖMMAR (1)
STRÖMMEN (2)
STUND (6)
STUNDEN (1)
STYCKE (2)
STYCKEN (1)
STYF (1)
STYRCKTE (1)
STYRER (1)
STÄCKIA (1)
STÄDER (2)
STÄDZ (1)
STÄDZE (1)
STÄDZ’ (1)
STÄLLA (3)
STÄLLER (2)
STÄLLET (1)
STÄLTE (2)
STÄNGIA (1)
STÄT (1)
STÅ (5)
STÅFFT (2)
STÅLT (1)
STÅLTE (2)
STÅND (2)
STÅR (9)
STÅRM (1)
STÅTT (1)
STÅÅR (4)
STÖRRE (3)
STÖRSTA (3)
STÖTER (1)
SUCKANDE (1)
SUCKAR (4)
SULTEN (1)
SUMME (1)
SWAGA (1)
SWAGE (1)
SWAGT (1)
SWALK’ (1)
SWALNA (1)
SWALT (1)
SWAR (2)
SWARA (1)
SWARAR (4)
SWART (2)
SWARTA (2)
SWIGA (1)
SWJDANDE (1)
SWÄRD (1)
SWÅR (1)
SWÅRA (1)
SWÅRE (1)
SYNAS (2)
SYND (1)
SYNES (5)
SYNLIGH (1)
SYNNERLIG (1)
SYNS (4)
SYNTES (3)
SYSTRAR (2)
SÄGER (10)
SÄKER (4)
SÄKERHEET (1)
SÄKERT (1)
SÄKRARE (1)
SÄKRE (1)
SÄKR’ (1)
SÄLIER (1)
SÄLLA (1)
SÄLLAN (4)
SÄLSKAP (1)
SÄNDAS (2)
SÄNDER (1)
SÄNG (1)
SÄNGEN (4)
SÄNKTER (1)
SÄT (1)
SÄTT (2)
SÄTTER (1)
SÄTTIA (2)
SÄTZ (1)
SÄY (1)
SÄYA (13)
SÄYAT (2)
SÄYE (1)
SÄYES (1)
(237)
SÅDAN (16)
SÅDANT (4)
SÅFWA (1)
SÅFWER (1)
SÅG (3)
SÅGH (12)
SÅLEDES (2)
SÅLEDS (1)
SÅMMAR (1)
SÅMMARN (1)
SÅNG (5)
SÅNGEN (1)
SÅRGEN (1)
SÅSOM (8)
SÅÅR (1)
SÅÅT (1)
SÖDERLÄNDREN (1)
SÖKER (2)
SÖKIA (4)
SÖKT (1)
SÖKTE (4)
SÖMPN (15)
SÖMPNEN (2)
SÖTE (2)
SÖTESÖMPN (1)
SÖTHEETZ (1)
SÖTMA (1)
SÖTT (1)
 
TAAK (1)
TAAL (3)
TAAR (1)
TAG (2)
TAGA (3)
TAGAT (1)
TAGE (1)
TAGER (3)
TAGES (2)
TAGIT (1)
TAGZ (1)
TAG’ (1)
TALA (1)
TALAR (2)
TANCKAR (4)
TANCKARNA (2)
TANCKARS (1)
TANKAR (2)
TASTAT (1)
TECKEN (3)
TEKEN (1)
TEKNA (1)
THAR (2)
THE (27)
THEM (6)
THEN (23)
THER (2)
THERAS (3)
THESSA (1)
THET (54)
THETZ (4)
TIENA (3)
TIENAR (1)
TIENARNA (1)
TIENLIGH (1)
TIENLIGT (1)
TIGH (6)
TIJDEN (6)
TIJDER (3)
TIJDFÖRDRIFF (1)
TIJDH (21)
TIJDZENS (1)
TIJE (1)
TIJGA (2)
TIJGER (1)
TIJNE (1)
TIL (109)
TILBAKA (2)
TILBRUKA (1)
TILBÖRLIGT (1)
TILFREDZ (1)
TILFRIDZ (1)
TILFYLLEST (3)
TILFÖRNE (2)
TILGICK (1)
TILKÄNNA (1)
TILL (15)
TILLIJKA (4)
TILLÄT (1)
TILREDZ (1)
TILSAGD (1)
TILSKRIFWER (1)
TILSLUTEN (1)
TILSLUTER (1)
TILSTUNDA (1)
TILSTÄDER (1)
TILSTÅND (1)
TILWÄXA (1)
TIMA (1)
TIN (1)
TING (24)
TINGAS (1)
TIOK (1)
TIUGO (1)
TIÄNST (2)
TIÅK (1)
TJLL (1)
TOG (1)
TOGH (1)
TOGZ (1)
TOMA (2)
TORDE (2)
TORDZ (1)
TORKAD (1)
TORT (1)
TRE (1)
TRIFS (1)
TRIJFWAS (1)
TRIND (1)
TRINNA (1)
TRO (6)
TRODDE (1)
TRODT (1)
TROGEN (1)
TROGNASTE (1)
TROGNE (2)
TROGNESTE (1)
TROHEET (4)
TROO (7)
TROOR (2)
TROOS (1)
TROR (12)
TRUMPNA (1)
TRYGGIAST (1)
TRÄ (5)
TRÄDER (1)
TRÄGEN (2)
TRÄGNE (1)
TRÄGÅRD (1)
TRÄL (2)
TRÄLAR (1)
TRÄLDOM (1)
TRÄLDOMS (1)
TRÄN (1)
TRÄNA (1)
TRÄNCHTAN (1)
TRÄNGTAN (2)
TRÄÄ (1)
TRÖGER (1)
TRÖGT (1)
TRÖST (10)
TRÖTT (1)
TRÖTTA (1)
TRÖTTAN (1)
TRÖTTAS (1)
TU (12)
TUCKT (1)
TUNGAN (1)
TUNGT (2)
TUNNA (1)
TUNN’ (1)
TUSEND (3)
TUSENHANDA (1)
TWERT (2)
TWIFLA (2)
TWIFLAN (2)
TWIFLAR (1)
TWING (1)
TWINGAS (2)
TWIST (1)
TWÅ (6)
TWÅNG (3)
TY (13)
TYCKER (2)
TYCKIAT (1)
TYCKTE (2)
TYCKTES (2)
TYFNAD (1)
TYGELN (1)
TYGH (1)
TYNGRE (1)
TYRAN (1)
TYRANNIJ (1)
TYST (3)
TYSTA (2)
TYSTHEET (1)
TÄCHTES (1)
TÄCK (1)
TÄCKE (2)
TÄCKES (1)
TÄCKET (1)
TÄCKIAS (1)
TÄCKLIGHEET (1)
TÄCKT (2)
TÄCKTES (1)
TÄCK’ (1)
TÄKTE (1)
TÄNCK (1)
TÄNCKER (4)
TÄNCKIA (2)
TÄNCKIANDE (1)
TÄNCKT (4)
TÄNCKTE (5)
TÄND (5)
TÄNDA (2)
TÄNDES (1)
TÄNK (1)
TÄNKER (2)
TÄNKIA (1)
TÄNKT (1)
TÄPT (1)
TÄRNA (1)
TÄTT (1)
TÄÄT (1)
TÅLIGT (1)
TÅRARS (1)
TÅRR (1)
TÅRRA (1)
(1)
TÖFWA (1)
TÖGA (1)
TÖL (1)
TÖR (2)
TÖRS (2)
 
UHR (8)
UMGÄNGE (2)
UMGÄNGET (1)
UMGÅS (1)
UNDAN (3)
UNDER (5)
UNDERGIFWER (1)
UNDERLAGT (1)
UNDERLIGH (1)
UNDFLYTT (1)
UNDRA (2)
UNDRAD (1)
UNDRAN (1)
UNDROGH (1)
UNDSLIPPA (1)
UNDSLUPPEN (1)
UNDT (1)
UNDWIJKA (1)
UNGDOM (1)
UNGDOMBS (1)
UNGER (1)
UNNA (1)
UP (23)
UPFYLL’ (1)
UPGRÄFWIT (1)
UPGÅ (1)
UPHÅLLA (1)
UPHÖYER (1)
UPKOMMA (1)
UPLYST (1)
UPLÖSA (1)
UPPENBAR (1)
UPPENBARA (3)
UPPENBARAR (1)
UPPENBARLIGH (1)
UPPÅ (7)
UPRUNNEN (1)
UPRÄTT (1)
UPRÄTTAR (1)
UPSATT (1)
UPSLUKA (1)
UPSYN (2)
UPTÄND (1)
UPTÄNDAS (2)
UPTÄNDE (1)
UPTÄNT (1)
UPWÄCHTE (1)
UPWÄCK (1)
UPWÄCKES (1)
UPWÄCKIA (1)
UPWÄCKIAS (1)
UPWÄCKT (1)
UPWÄXT (1)
UPÅTH (1)
URSPRUNG (1)
URSÄCHT (1)
UTAF (1)
UTH (14)
UTHAF (9)
UTHAFF (2)
UTHAN (16)
UTHBREDA (1)
UTHBRUNNIN (1)
UTHE (1)
UTHESTÅT (1)
UTHGIUTER (1)
UTHHÄRDA (1)
UTHI (14)
UTHSLÄCKES (1)
UTHSLÅ (1)
UTHSLÅR (1)
UTHSTRÄCKTE (1)
UTHSTÅ (1)
UTHSTÅTT (1)
UTHTRÖTTAT (1)
UTHTYDA (1)
UTHTYDNING (1)
UTHUR (1)
UTHWÄLLIER (1)
UTHÄRDA (1)
UTHÖFWER (1)
UTI (2)
 
VENERID (36)
VENERIDH (1)
VENERIDZ (7)
VENUS (3)
VHR (2)
VIOL (1)
VNGA (1)
VP (1)
VPFINNER (1)
VPLYSNING (1)
VPTAAR (1)
VPTÄND (1)
VPTÄNDE (1)
VPWÄCKIAS (1)
VTH (1)
VTHAF (1)
VTHAFF (1)
VTHAN (1)
VTHGÅNGEN (1)
VTHI (2)
VTHUR (1)
VÄNESÄLLA (1)
 
WAAN (1)
WACHT (1)
WACKER (1)
WACKRA (2)
WACKRE (2)
WAHN (1)
WAKA (1)
WAKAN (1)
WAKANDE (1)
WAKAR (1)
WAKEN (1)
WAKER (1)
WAKRESTE (1)
WALET (1)
WALNA (1)
WALT (1)
WAN (1)
WANDRA (5)
WANT (4)
WAR (55)
WARA (24)
WARAND’ (1)
WARAR (3)
WARDA (1)
WARDER (3)
WARDT (1)
WARE (1)
WARER (1)
WARI (1)
WARING (1)
WARIT (1)
WARMA (2)
WART (1)
WATN (5)
WATNAT (1)
WATNET (3)
WATNS (2)
WEDERQWECKER (1)
WEDH (2)
WEE (8)
WEET (26)
WEK (1)
WEKA (1)
WENERID (1)
WERDERA (1)
WERLDEN (5)
WEST (2)
WET (3)
WETA (3)
WI (1)
WICKT (1)
WID (1)
WIDAR’ (1)
WIDD (1)
WIDH (15)
WIDT (6)
WIGH (1)
WIJ (18)
WIJDA (1)
WIJDARE (1)
WIJDH (2)
WIJGH (1)
WIJKA (1)
WIJN (1)
WIJS (3)
WIJSA (1)
WIJSDOM (1)
WIJSE (3)
WIJT (1)
WIL (31)
WILL (20)
WILLA (4)
WILLE (7)
WILLIA (8)
WILLIGHEET (1)
WILL’ (1)
WILT (2)
WIND (1)
WINNA (4)
WINNAS (2)
WINNER (4)
WINST (1)
WINTEREN (1)
WINTREN (2)
WINTRENS (2)
WISDOM (1)
WISESTE (1)
WISNAR (1)
WIST (14)
WISTAS (1)
WISTE (1)
WITNA (1)
WIß (1)
WIßA (1)
WIßERLIGH (1)
WOR (3)
WORDE (2)
WORDET (1)
WORE (5)
WORO (1)
WOR’ (1)
WREDA (1)
WREDH (2)
WRIJDA (1)
WRIJDER (1)
WRÅNGA (1)
WUNNEN (3)
WÄDER (3)
WÄDRET (3)
WÄDRETZ (1)
WÄGAR (2)
WÄGD (1)
WÄGEN (4)
WÄGER (1)
WÄGH (3)
WÄKTEFOGLAR (1)
WÄL (25)
WÄLFÖRNÖGD (1)
WÄLIA (1)
WÄLLUST (3)
WÄLTRAS (1)
WÄN (9)
WÄND (3)
WÄNDA (1)
WÄNDAS (3)
WÄNDE (1)
WÄNDER (3)
WÄNDES (2)
WÄND’ (1)
WÄNNER (5)
WÄNS (1)
WÄNT (8)
WÄNTA (2)
WÄNTAN (1)
WÄNTE (2)
WÄNTER (5)
WÄNTES (1)
WÄNTHER (1)
WÄNT’ (1)
WÄRCKAN (1)
WÄRD (12)
WÄRDE (2)
WÄRDERAS (1)
WÄRDIGE (1)
WÄRDIGH (1)
WÄRDT (1)
WÄRFD (1)
WÄRIA (2)
WÄRMA (1)
WÄRMAN (1)
WÄRMER (1)
WÄRSTE (1)
WÄRT (3)
WÄRTZ (1)
WÄXA (1)
WÄXER (2)
WÄXLA (1)
WÄYA (2)
WÅGA (4)
WÅGAR (1)
WÅGH (2)
WÅLD (4)
WÅR (11)
WÅRA (1)
WÅRENS (1)
WÅRT (5)
WÅT (2)
WÅTA (1)
 
YPPAR (1)
YPPEN (2)
YTTERSTA (1)
 
ÄDLE (2)
ÄDLESTE (1)
ÄFWEN (1)
ÄGA (1)
ÄGEN (2)
ÄGER (1)
ÄGNAR (1)
ÄHRA (6)
ÄHRAN (3)
ÄHRAR (1)
ÄHRE (10)
ÄHR’ (2)
ÄLSKA (16)
ÄLSKAD (2)
ÄLSKADE (1)
ÄLSKANDE (2)
ÄLSKANDET (2)
ÄLSKAR (19)
ÄLSKARE (1)
ÄLSKARES (1)
ÄLSKARS (1)
ÄLSKAR’S (1)
ÄLSKAS (2)
ÄLSKAT (8)
ÄLSKELIGH (1)
ÄLSKIA (1)
ÄLSKOG (1)
ÄLSKOGZ (1)
ÄN (96)
ÄNDA (2)
ÄNDAS (5)
ÄNDAT (1)
ÄNDE (1)
ÄNDOCH (5)
ÄNDÅ (1)
ÄNGEN (1)
ÄNGZLA (1)
ÄNGZLAN (5)
ÄNGZLIG (1)
ÄNGZLIGHEET (2)
ÄNNET (1)
ÄNNU (12)
ÄNTELIG (1)
ÄNTLIGH (1)
ÄR (234)
ÄRA (1)
ÄRE (5)
ÄRNA (4)
ÄRNAS (1)
ÄRNAT (2)
ÄST (4)
ÄSTU (3)
 
ÅFFRAT (1)
ÅFFTA (11)
ÅFFT’ (1)
ÅGA (1)
ÅHR (12)
ÅHREN (1)
ÅHRET (2)
ÅHRSENS (2)
ÅKA (1)
ÅKRARNA (1)
ÅLDRIGH (1)
ÅNGEST (1)
ÅR (1)
ÅSTUNDA (2)
ÅSTUNDAR (1)
ÅTER (4)
ÅTERHÅLD (1)
ÅTH (13)
ÅTHER (4)
ÅTHSKILLIA (1)
 
ÐHET (1)
 
ÖDE (2)
ÖDEN (1)
ÖDET (1)
ÖFWA (1)
ÖFWAR (1)
ÖFWER (7)
ÖFWERGÅFWE (1)
ÖFWERGÅR (3)
ÖFWERGÅT (1)
ÖFWERTALT (1)
ÖGNELÅKEN (1)
ÖGON (15)
ÖGONEN (1)
ÖGONENS (1)
ÖGONS (6)
ÖKES (1)
ÖNSKADE (1)
ÖNSKAN (5)
ÖNSKAR (3)
ÖNSKAT (1)
ÖNSK’ (1)
ÖRON (1)
ÖRONEN (1)
ÖRT (1)
ÖRTER (1)
ÖSTERMÅLNEN (1)