Vislyriker

 i

stormaktstidens

Sverige

 

 

 

         

Startsida

      Skicka meddelande

 

 

Verser i Sanden skrefne medh een Kiäpp

- i författarordning -

Denna länk fungerar inte f.n. (augusti 2019)

 

 

Verser i Sanden skrefne medh een Kiäpp

- i förstaradordning -

(under utarbetande)

 

Konkordanser

Johan Runius' visor

Lars Wivallius visor

Israel Holmströms visor

Lucidor - Wärldslige Wisor

Skogekär Bergbo - Wenerid

Skogekär Bergbo - Fyratijo små wijsor

 

Lars Lindh

ISRAEL HOLMSTRÖM (1661-1708)

- de profana visorna och den "lätta" lyriken

i

Samlaren

(Svenska Litteratursällskapets årsbok 2013)

 

 

Lars Lindh

Israel Holmströms visböcker ?

Handskrifterna V 21 aq och V 7 i Uppsala Universitetsbibliotek

 

 

 

Lars Lindh

Tillfällesskrifter och en i Uppsala Universitetsbibliotek nyfunnen för hand skriven och tecknad

bröllopsdikt år 1703 av Johan Runius

i

EDDA

(Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, årgang 96, 4-2009)
 

 

Bernt Olsson

Stilutvecklingen i svensk litteratur 1600-1760.

En kvantitativ undersökning av epokstilar, genrestilar och författarstilar.

 

 

 

 

 

 

 

Vislyriker
i

stormaktstidens Sverige

 

av

Lars Lindh

 

Innehållsförteckning

 

Beräknad utgivning 2020.

 

 

 

****************************************************

Lars Lindh

Ruben Nilson - vislyriker

i

Noterat

Svenskt visarkivs årsskrift 2013

 

 

Lars Lindh

August Strindbergs vislyriska produktion och dess bildspråk

i

Strindbergiana,

Strindbergssällskapets årsskrift 2018

 

 

Expression Templates

 

LL