Vislyriker

 i

stormaktstidens

Sverige

 

 

 

         

Startsida

      Skicka meddelande

 

 

Verser i Sanden skrefne medh een Kiäpp

i författarordning

 

Verser i Sanden skrefne medh een Kiäpp

i förstaradordning

(under utarbetande)

 

Konkordanser

Johan Runius' visor

Lars Wivallius visor

Israel Holmströms visor

Lucidor - Wärldslige Wisor

Skogekär Bergbo Fyratijo små wijsor

 

 

Lars Lindh

ISRAEL HOLMSTRÖM (1661-1708)

- de profana visorna och den "lätta" lyriken

i

Samlaren

(Svenska Litteratursällskapets årsbok 2013)

 

 

Lars Lindh

Israel Holmströms visböcker ?

Handskrifterna V 21 aq och V 7 i Uppsala Universitetsbibliotek

 

 

 

Lars Lindh

Tillfällesskrifter och en i Uppsala Universitetsbibliotek nyfunnen för hand skriven och tecknad

bröllopsdikt år 1703 av Johan Runius

i

EDDA

(Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, årgang 96, 4-2009)
 

 

Bernt Olsson

Stilutvecklingen i svensk litteratur 1600-1760.

En kvantitativ undersökning av epokstilar, genrestilar och författarstilar.

 

 

 

 

 

 

 

Vislyriker
i

stormaktstidens Sverige

 

av

Lars Lindh

 

Innehållsförteckning

 

Beräknad utgivning hösten 2019.

 

 

Stilen - Genrer och Författare

 

 

 

 

Expression Templates

 

LL