Vislyriker

 i

stormaktstidens

Sverige

 

 

 

         
         

 

 

Verser i Sanden skrefne medh een Kiäpp

Visor och lätt lyrik från stormaktstidens Sverige

(VOLL)

- i författarordning -

Verser i Sanden skrefne medh een Kiäpp

- i förstaradordning -

 

Konkordanser

Anders Julins visor

Johan Runius' visor

Lars Wivallius visor

Israel Holmströms visor

Lucidor - Wärldslige Wisor

Skogekär Bergbo - Wenerid

Skogekär Bergbo - Fyratijo små wijsor

 

Lars Lindh

ISRAEL HOLMSTRÖM (1661-1708)

- de profana visorna och den "lätta" lyriken

i

Samlaren

(Svenska Litteratursällskapets årsbok 2013)

 

Lars Lindh

Israel Holmström V21aq och V7 i UUB - version II

Handskrifterna V 21 aq och V 7 i Uppsala Universitetsbibliotek

 

Lars Lindh

Tillfällesskrifter och en i Uppsala Universitetsbibliotek nyfunnen för hand skriven och tecknad

bröllopsdikt år 1703 av Johan Runius

i

EDDA

(Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, årgang 96, 4-2009)

 

Lars Lindh

Anders Julin:

En ny visdiktare i den sena stormaktstidens Sverige

i

1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies, 2020

 

 

Bernt Olsson

Stilutvecklingen i svensk litteratur 1600-1760.

En kvantitativ undersökning av epokstilar, genrestilar och författarstilar.

 

 

 

 

 

 

 

Vislyriker
i

stormaktstidens Sverige

 

av

Lars Lindh

 

Innehållsförteckning

Beräknad utgivning våren 2022.

 

 

 

Följebrev till tillfällesdikt av Anders Julin 1699

UUB, Nordin 1125a

 

 

****************************************************

Några andra skrifter

*********************************************

 

Lars Lindh

Ruben Nilson - vislyriker

i

Noterat

Svenskt visarkivs årsskrift 2013

 

Lars Lindh

August Strindbergs vislyriska produktion och dess bildspråk

i

Strindbergiana,

Strindbergssällskapets årsskrift 2018

 

 

 

   
 

Expression Templates

 

LL