Wordlist
(entire list)
Divide into Sections
 
ACK (14)
AFFECTION (1)
AFTONSTUND (1)
AKTA (2)
ALDRIG (11)
ALIDOR (1)
ALL (13)
ALLA (10)
ALLE (3)
ALLEN (1)
ALLENA (12)
ALLENAST (1)
ALLESTÄDES (1)
ALLESTÄDS (1)
ALLRA (4)
ALLRABÄSTA (1)
ALLRABÄSTE (2)
ALLSOM (1)
ALLT (32)
ALLTFÖR (1)
ALLTID (8)
ALLTING (1)
ALLTSÅ (1)
AMADON (2)
AMANT (1)
AMANTER (1)
AMARILLIS (1)
AMOR (6)
AN (2)
ANDRA (22)
ANDRAS (1)
ANDRE (1)
ANLÄNDE (1)
ANN (3)
ANNAN (22)
ANNAR (1)
ANNARS (1)
ANNAT (11)
ANNORLUNDA (1)
ANNORS (1)
ANSKÅDAR (1)
ART (1)
ATT (94)
AV (36)
AVHUGGNE (1)
 
BAND (1)
BAR (4)
BARNSLIG (1)
BEDER (1)
BEDRAGEN (1)
BEDRAGER (2)
BEDRÖVA (2)
BEDRÖVAD (2)
BEDRÖVELIGT (1)
BEFALLA (1)
BEGYNNA (1)
BEGYNTE (1)
BEGÄR (7)
BEGÄRA (8)
BEGÄRAR (5)
BEGÄRAT (1)
BEGÄRER (2)
BEGÄRTE (1)
BEGÅVAD (1)
BEHAG (12)
BEHAGA (6)
BEHAGAR (6)
BEHAGELIG (1)
BEHAGELIGT (1)
BEHOV (1)
BEHÖVER (1)
BEHÖVES (1)
BEJAKAR (1)
BEKLAGA (2)
BEKYMMER (1)
BEKÄNNA (7)
BELÖNA (1)
BEPRÖVAT (1)
BERÖM (1)
BERÖMD (1)
BERÖMMAS (1)
BERÖMMER (1)
BESINNA (1)
BESKRIVA (1)
BESKRIVEN (1)
BESKÄRA (1)
BESKÄRD (2)
BESKÄRDE (1)
BESLUT (1)
BESLUTA (1)
BESVÄR (5)
BESVÄRA (1)
BESVÄRAT (1)
BETAGEN (1)
BETALA (1)
BETOGE (1)
BETYDA (1)
BEVEKA (2)
BEVEKAS (1)
BEVEKER (1)
BEVISA (1)
BEVÄGEN (1)
BIDA (3)
BIDAR (1)
BINDA (1)
BINDER (1)
BITTERHET (1)
BLAND (1)
BLEKA (1)
BLEKHET (1)
BLER (1)
BLEV (6)
BLEVE (3)
BLID (3)
BLIDER (1)
BLIND (4)
BLINDA (1)
BLINDER (1)
BLINNER (1)
BLIR (6)
BLIVA (7)
BLIVER (10)
BLOD (1)
BLOMMA (1)
BLOMMOR (1)
BLOMSTERS (1)
BLOMSTREN (1)
BLY (1)
BLYGD (1)
BLÅST (1)
BODDE (1)
BOJOR (1)
BOR (3)
BORDE (1)
BORT (3)
BORTA (1)
BORTGÅR (1)
BOT (1)
BRAND (2)
BRANN (1)
BRINGA (5)
BRINNA (4)
BRINNER (2)
BRUD (1)
BRUKA (3)
BRUKAR (1)
BRUKAT (1)
BRUNNE (1)
BRUNST (1)
BRÄNNA (1)
BRÄNNER (2)
BRÄNT (1)
BRÅNAD (2)
BRÖST (2)
BUNDE (1)
BUNDIN (2)
BUNDIT (1)
BYGGDE (1)
BYTE (1)
BYTER (2)
BÄR (1)
BÄST (3)
BÄSTA (2)
BÄSTE (2)
BÄTTER (3)
BÄTTRE (9)
BÄVAN (1)
BÅDA (2)
BÅDE (5)
BÅGAN (2)
BÅNG (1)
BÅTA (1)
BÖJA (1)
BÖN (2)
BÖRD (1)
BÖRJADE (1)
BÖRJAR (3)
 
CALISTE (1)
CARILLIS (1)
CARITE (1)
CLORINDE (1)
CLORIS (3)
CONTENTERA (1)
CUPIDOS (1)
CVDALIS (1)
CYDALIS (1)
 
DAFNE (2)
DAG (15)
DAGAR (3)
DAGELIG (1)
DAGEN (1)
DAL (1)
DE (26)
DEJELIG (1)
DEL (2)
DEM (9)
DEN (94)
DENNA (18)
DENNE (3)
DENS (2)
DENSAMMA (2)
DER (3)
DERAS (1)
DESS (1)
DET (125)
DETTA (6)
DIG (56)
DIN (16)
DINA (1)
DINE (1)
DIT (2)
DITT (11)
DJUPT (1)
DOCK (23)
DOCKA (1)
DORINDE (1)
DRAGA (2)
DRAGEN (1)
DRAGER (5)
DREV (3)
DRICKE (1)
DRIVA (3)
DRIVER (3)
DRIVIT (1)
DROGE (1)
DROPPE (1)
DRÖJA (1)
DU (94)
DUGER (1)
DYGD (3)
DYGDENS (1)
DYGDER (2)
DÄMPA (1)
DÄR (12)
DÄRAV (1)
DÄRFÖR (1)
DÄRFÖRE (1)
DÄRINNE (1)
DÄRMED (4)
DÄROM (1)
DÄRPÅ (2)
DÄRTILL (4)
DÄRÅT (1)
(26)
DÖDSENS (1)
DÖLD (1)
DÖLJA (1)
DÖLJAS (1)
DÖLJAT (1)
DÖLJER (2)
DÖMAS (1)
DÖMD (1)
DÖR (1)
 
EDER (5)
EDERT (1)
EFTER (10)
EGEN (2)
EHURU (1)
EJ (43)
EKO (4)
ELD (9)
ELDEN (4)
ELJEST (2)
ELLER (9)
EMEDAN (1)
EMOT (4)
EN (74)
ENA (2)
ENDA (2)
ENS (2)
ENSAM (1)
ENSLIGHET (1)
ER (5)
ETT (8)
EVAD (4)
EVAREST (1)
EVEM (1)
EVINNERLIG (1)
 
FALL (1)
FALLA (5)
FALSKT (1)
FAMN (1)
FANNS (1)
FARA (4)
FAREN (1)
FAST (6)
FASTÄN (1)
FATTIG (1)
FEL (1)
FICK (1)
FILLIS (5)
FINGE (6)
FINNA (5)
FINNAS (3)
FINNER (9)
FINNES (3)
FINNS (1)
FIXERA (1)
FLAMMANS (1)
FLER (1)
FLERA (4)
FLIT (1)
FLY (2)
FLYDDE (1)
FLYGE (1)
FLYR (1)
FOLK (1)
FOLKEN (1)
FORDOM (1)
FORDRAS (1)
FORT (3)
FRAMLEDNA (1)
FRAMLIDEN (1)
FRAMT (1)
FRI (7)
FRIAR (1)
FRIHET (1)
FRISK (2)
FRITT (2)
FRUKT (2)
FRUKTAD (1)
FRUKTAN (1)
FRUKTANS (1)
FRUKTAR (3)
FRUKTEN (1)
FRÄGA (1)
FRÄMMAND (1)
FRÄNDER (2)
FRÅN (6)
FRÅNTAGEN (1)
FRÖJD (3)
FRÖJDA (2)
FRÖJDAR (1)
FRÖJDEN (1)
FULL (1)
FUNNES (1)
FUNNIT (1)
FYLLA (1)
FÄDER (1)
FÄGRING (1)
FÄNGELSE (1)
(11)
FÅFÄNG (3)
FÅFÄNGT (3)
FÅGLAR (1)
FÅNGE (2)
FÅNGEN (1)
FÅR (10)
FÅTT (5)
FÖGA (3)
FÖLJA (1)
FÖLJDE (1)
FÖLJER (3)
FÖLJT (1)
FÖR (35)
FÖRA (2)
FÖRANDRA (4)
FÖRANDRAR (1)
FÖRBANNAN (1)
FÖRBI (2)
FÖRDENSKULD (1)
FÖRDRIVA (1)
FÖRDRIVER (1)
FÖRDÄRVA (1)
FÖRE (1)
FÖREDRAGER (1)
FÖREGÅ (1)
FÖREKOM (1)
FÖRENAS (1)
FÖRER (1)
FÖRFARA (1)
FÖRFÖRD (1)
FÖRGIFT (1)
FÖRGLÖM (1)
FÖRGLÖMMER (1)
FÖRGÄTA (1)
FÖRGÄTER (1)
FÖRHINDRA (1)
FÖRHOPPNING (2)
FÖRLUPPIN (1)
FÖRLÄNA (1)
FÖRLÄNAR (1)
FÖRLÖSTE (1)
FÖRMENA (1)
FÖRMENTE (1)
FÖRMÅR (2)
FÖRNUFT (1)
FÖRNÖJA (2)
FÖRNÖJD (1)
FÖRR (7)
FÖRRA (2)
FÖRRN (1)
FÖRRÄN (3)
FÖRSAKAR (1)
FÖRSKJUTA (1)
FÖRST (3)
FÖRSTA (1)
FÖRSTONE (1)
FÖRSTÖRDE (1)
FÖRSVUNNIN (1)
FÖRSÄKRING (1)
FÖRSÖK (1)
FÖRT (1)
FÖRTAGA (1)
FÖRTIGA (1)
FÖRTJÄNA (1)
FÖRTJÄNAR (1)
FÖRTRET (8)
FÖRTRYCKTES (1)
FÖRTVIVLAN (1)
FÖRTÄRA (1)
FÖRUTAN (2)
FÖRVISSA (1)
FÖRVÄRVA (1)
 
GAGN (1)
GAGNAR (2)
GAMLA (1)
GAMLE (1)
GAMMAL (2)
GAV (2)
GE (1)
GENOM (2)
GILLE (1)
GISSA (1)
GITTE (1)
GIV (1)
GIVA (3)
GIVEN (2)
GIVER (4)
GIVIT (2)
GJORD (2)
GJORDA (1)
GJORDE (6)
GJORT (2)
GLAD (1)
GLADE (1)
GLANS (1)
GLATT (1)
GLÄDER (1)
GLÄDJE (4)
GLÄDJEN (1)
GLÖD (1)
GLÖMDER (1)
GLÖMMA (1)
GNAGER (1)
GNIDA (1)
GOD (5)
GODNATT (1)
GODS (2)
GOSSE (1)
GOTT (4)
GRUND (3)
GRYSEIP (1)
GRÄS (2)
GRÅ (1)
GRÅT (4)
GRÅTER (1)
GRÖNA (3)
GRÖNE (1)
GUD (1)
GUDARNA (1)
GUDARS (1)
GUDEN (3)
GUDENS (1)
GUDINNA (3)
GUDINNAN (1)
GULD (1)
GULL (1)
GUNST (4)
GÄLLER (1)
GÄRNA (5)
(2)
GÅNG (9)
GÅNGEN (1)
GÅR (11)
GÅRDAR (1)
GÅTT (1)
GÅVA (2)
GÖR (9)
GÖRA (7)
GÖRE (1)
GÖREN (1)
GÖRES (1)
 
HA (1)
HADE (13)
HAFT (1)
HAMNASTRAND (1)
HAMNEN (1)
HAN (59)
HAND (3)
HANS (8)
HAR (43)
HASTIG (1)
HAV (1)
HAVA (19)
HAVAS (1)
HAVER (11)
HEDER (1)
HEL (4)
HELA (1)
HELLER (8)
HELST (6)
HEMBÄRA (1)
HEMLIG (1)
HEMLIGHET (1)
HEMLIGT (1)
HENNE (19)
HENNES (8)
HET (1)
HETA (3)
HETTA (1)
HIMMELEN (1)
HINDER (1)
HINDRA (2)
HINDRET (1)
HINNER (1)
HIT (2)
HITÅT (1)
HJÄLPA (1)
HJÄLPER (3)
HJÄRTA (7)
HJÄRTANS (4)
HJÄRTAT (5)
HJÄRTELIG (1)
HON (47)
HONOM (10)
HOPP (6)
HOPPAS (2)
HOS (8)
HOT (2)
HUG (3)
HUGEN (2)
HUGGES (1)
HUGSVALA (1)
HUGSVALAR (3)
HULD (1)
HURU (12)
HVI (15)
HY (1)
HYLAS (1)
HYLLARON (1)
HÄNDA (5)
HÄNDE (1)
HÄNDER (3)
HÄNT (1)
HÄR (8)
HÄRAV (3)
HÄREFTER (2)
HÄRKOMST (1)
HÄRLIG (1)
HÄROM (1)
HÄRTILL (1)
HÅLLA (2)
HÅLLAS (1)
HÅLLER (5)
HÅLLT (1)
HÖG (1)
HÖGA (1)
HÖGMODIGT (1)
HÖGT (2)
HÖJD (1)
HÖLLT (1)
HÖR (3)
HÖRA (4)
HÖRAS (1)
HÖRER (3)
HÖRT (1)
HÖSTEN (1)
HÖVLIGHET (1)
 
I (66)
IBLAND (4)
ICKE (19)
IFRÅN (8)
IGEN (16)
IH (1)
IHÅG (1)
ILLA (1)
IMELLERTID (1)
IN (4)
INBILLA (1)
INGA (7)
INGEN (49)
INGENS (1)
INGENTING (3)
INNE (1)
INOM (1)
INTE (1)
INTET (74)
INTILL (2)
 
JA (4)
JAG (276)
JORDEN (1)
JORDENS (1)
JU (1)
JUNGFRU (3)
JUNGFRUN (1)
JÄMTE (3)
 
KALLA (3)
KALLSINNAD (1)
KAN (54)
KANHÄNDA (1)
KANSKE (4)
KASTAT (1)
KINDER (1)
KLAGA (1)
KLAGAN (1)
KLAGAR (1)
KLAGAT (1)
KLARA (1)
KOGER (1)
KOM (2)
KOMMA (6)
KOMMER (6)
KONST (1)
KORT (2)
KOS (1)
KRAFT (1)
KRING (5)
KROPP (1)
KRÄNKER (1)
KUMME (1)
KUNDE (16)
KUNGJORT (1)
KUNNA (7)
KUNNAT (1)
KUNNE (1)
KUNNEN (1)
KVAL (2)
KVAR (5)
KVIDA (1)
KVÄLJA (2)
KVÄLJER (1)
KYSSARS (1)
KÄNNER (4)
KÄR (28)
KÄRA (4)
KÄRARE (1)
KÄRASTE (2)
KÄRE (2)
KÄRER (1)
KÄRKOMNE (1)
KÄRLEK (64)
KÄRLEKS (9)
KÄRLEKSLÅGAN (1)
KÄRLIGHET (1)
KÖLD (2)
KÖPAS (1)
KÖRDE (1)
 
LADE (2)
LAG (3)
LAGA (1)
LAGAR (3)
LAND (1)
LED (1)
LEDIG (1)
LEDSAMT (1)
LEGAT (1)
LEKA (1)
LELL (1)
LER (2)
LETT (1)
LEVA (4)
LEVDE (1)
LEVER (1)
LID (1)
LIDA (4)
LIDER (2)
LIGGA (1)
LIGGER (1)
LIK (2)
LIKA (4)
LIKASÅ (1)
LIKAVISST (1)
LIKE (1)
LIKER (2)
LIKNAD (1)
LIKNAR (1)
LIKNAS (1)
LIKVÄL (11)
LILLA (3)
LITA (1)
LITEN (2)
LITET (5)
LIV (1)
LIVET (1)
LJUS (1)
LJUVLIGARE (1)
LJUVLIGAST (1)
LJUVLIGASTE (1)
LJUVLIGE (1)
LJUVLIGHET (1)
LJUVLIGT (2)
LJUVT (1)
LOD (1)
LOV (1)
LOVA (2)
LOVAD (1)
LOVAR (1)
LUGNT (1)
LUKT (2)
LUND (1)
LUST (3)
LUSTIG (1)
LUSTIGE (2)
LUSTIGT (1)
LYCKA (5)
LYCKANS (1)
LYCKAS (2)
LYCKSAM (4)
LYCKSAMMA (1)
LYGN (1)
LYKTE (1)
LÄGGES (1)
LÄMNA (2)
LÄMNAR (1)
LÄMNAS (1)
LÄMPA (1)
LÄNDER (1)
LÄNGE (15)
LÄNGRE (2)
LÄNGTAN (1)
LÄNGTAT (1)
LÄR (1)
LÄRDE (1)
LÄT (2)
LÄTE (1)
LÄTT (4)
LÄTTELIG (1)
LÅG (3)
LÅGAN (1)
LÅNG (2)
LÅNGA (1)
LÅNGAN (1)
LÅNGSAMT (1)
LÅNGT (2)
LÅT (2)
LÅTA (4)
LÅTAT (1)
LÅTER (2)
LÅTIT (1)
LÅTS (1)
LÖJET (1)
LÖJLIGIT (1)
LÖN (2)
LÖNEN (1)
LÖPER (1)
LÖVEN (1)
 
MAKT (3)
MAN (13)
MARKEN (2)
MARMORS (1)
MARS (1)
MCD (1)
MED (41)
MEDAN (7)
MEN (33)
MENA (2)
MENAR (3)
MENING (1)
MER (38)
MERA (13)
MEST (5)
MESTA (1)
MIG (153)
MILDELIG (2)
MIN (74)
MINA (6)
MINDRE (1)
MINE (1)
MINNET (1)
MINST (2)
MISSHAGA (1)
MISSTRÖST (1)
MIST (1)
MISTA (1)
MISTER (3)
MITT (27)
MOD (2)
MODER (1)
MOGNAS (1)
MOLN (2)
MOR (1)
MORGON (1)
MOT (3)
MOTGÅNG (1)
MUND (2)
MYCKEN (1)
MYCKET (6)
MYCKIT (4)
MÄTAS (1)
(21)
MÅGE (1)
MÅL (1)
MÅN (1)
MÅNAN (1)
MÅNG (2)
MÅNGA (4)
MÅNGE (4)
MÅNGEN (1)
MÅST (1)
MÅSTE (11)
MÅTT (2)
MÅTTE (3)
MÖDSAMT (1)
MÖRKA (1)
MÖRKRET (1)
 
NAGLARNA (1)
NALKAS (1)
NATT (4)
NATTEN (2)
NEDERLAGT (1)
NEJ (6)
NEKAS (1)
NEKER (1)
NER (1)
NIDLAGDER (1)
NIDSÄNKER (1)
NIDÅNGEN (1)
NJUTA (1)
NOG (18)
NU (35)
NUMER (1)
NUMERA (1)
NY (2)
NYE (1)
NYLIG (1)
NYLIGT (1)
NYMFER (1)
NYSS (1)
NYTT (1)
NÄMLIG (1)
NÄPPLIG (1)
NÄR (35)
NÄST (1)
NÄTTREN (1)
NÅD (2)
NÅGON (9)
NÅGOT (6)
NÅGRA (1)
NÅNSIN (1)
NÅNTIN (1)
NÅR (1)
NÖD (1)
NÖJD (1)
 
O (4)
OBLIDER (1)
OCH (139)
OCK (26)
OCKSÅ (2)
OFTA (7)
OGILLA (1)
OKÄND (1)
OLIKT (1)
OLYCKELIG (1)
OLYCKSAM (1)
OLYCKSAMMA (1)
OM (48)
OMILT (1)
OMSIDER (3)
OMTALA (1)
OMVÄNDER (2)
ONT (1)
OPP (3)
ORD (2)
ORO (1)
ORSAK (1)
ORSAKEN (1)
ORT (2)
ORÄTT (1)
OSS (13)
OVISS (1)
 
PALLAS (1)
PAR (1)
PENNA (1)
PHILLIS (1)
PIGAN (1)
PILAR (2)
PIN (1)
PINA (3)
PLÄGAR (1)
PLÅGA (4)
PLÅGAD (1)
PLÅGAN (1)
PLÅGAR (1)
POCKA (1)
PRISA (1)
PRYDNAN (1)
PRÖVA (1)
PRÖVAR (1)
PUNDEN (1)
(20)
 
RATT (1)
REDA (3)
REGISTER (1)
RIK (2)
RIKER (2)
RINGA (5)
RO (3)
RODNAR (1)
ROPAR (1)
ROPEN (1)
ROSENRÖDA (1)
ROSIDON (1)
RUBIN (1)
RYGGEN (1)
RYKTET (1)
RÄCKIA (1)
RÄDES (1)
RÄKNA (1)
RÄTT (9)
RÄTTA (1)
RÄTTAN (1)
RÄTTLIG (1)
RÄTTSÅ (1)
RÅD (6)
RÅDER (1)
RÖD (2)
RÖK (1)
RÖRER (1)
RÖST (2)
 
SA (2)
SADE (1)
SAGT (1)
SAKEN (1)
SAMMA (2)
SANN (1)
SANNAR (1)
SANNING (1)
SANT (2)
SE (14)
SEDAN (3)
SEDER (2)
SEN (4)
SER (22)
SES (1)
SIDA (1)
SIG (22)
SILVER (1)
SILVIAS (1)
SIN (12)
SINA (5)
SINN (6)
SINNE (4)
SINNET (1)
SIST (3)
SISTA (2)
SITT (7)
SJUK (1)
SJUKDOM (3)
SJUNGA (2)
SJÄL (1)
SJÄLV (11)
SJÄLVA (2)
SJÄLVER (1)
SKADA (2)
SKALL (42)
SKALLT (1)
SKATT (1)
SKATTAR (1)
SKE (7)
SKEN (2)
SKEPP (1)
SKER (3)
SKETT (1)
SKILJA (1)
SKILJAS (1)
SKINA (2)
SKJUTIN (2)
SKJUTNE (1)
SKOG (1)
SKOGEN (1)
SKONA (1)
SKOTT (2)
SKRIFT (1)
SKRYMTERI (2)
SKUGGAN (2)
SKULD (4)
SKULLE (23)
SKULLET (1)
SKY (2)
SKÄMTAN (1)
SKÄNKER (1)
SKÄNKIA (1)
SKÄNKT (1)
SKÄNKTE (1)
SKÖN (5)
SKÖNA (1)
SKÖNARE (1)
SKÖNASTE (1)
SKÖNE (5)
SKÖNHET (2)
SKÖNHETS (1)
SLAGREGN (1)
SLUPPE (1)
SLUPPIN (1)
SLUT (1)
SLUTA (1)
SLUTAR (1)
SLÄCKER (1)
SLÄCKIAN (1)
SLÄCKIAS (1)
SLÄKTEN (1)
SLÄPPER (1)
SLÄTT (3)
SMAKA (1)
SMÅ (4)
SNAR (2)
SNART (18)
SOL (1)
SOLEN (4)
SOM (123)
SOMMA (2)
SON (3)
SORG (5)
SORGEN (4)
SORGER (2)
SORGSE (2)
SOVER (1)
SPANA (1)
SPARAR (1)
SPEL (3)
SPELET (1)
SPORDE (2)
SPORT (2)
SPÄD (1)
SPÄDE (1)
STACKARS (1)
STADELIG (1)
STADEN (1)
STADIG (1)
STADIGHET (1)
STADIGT (2)
STENAR (1)
STILLA (5)
STJÄLKAR (1)
STJÄRNORNA (1)
STOD (1)
STOLTA (1)
STOR (8)
STORGOD (1)
STORM (1)
STORMAR (1)
STORT (5)
STRAXT (8)
STRIDA (1)
STRIMMOR (3)
STRÄNGARNA (1)
STUND (3)
STÄLLE (1)
STÄLLER (2)
STÅ (2)
STÅR (2)
STÖRRE (3)
STÖRSTA (3)
SUCKAR (4)
SUCKER (1)
SUND (1)
SVAG (2)
SVAGER (1)
SVAL (1)
SVALT (1)
SVAR (2)
SVARA (1)
SVARADE (1)
SVARAR (4)
SVÄRDET (1)
SVÅR (2)
SVÅRT (4)
SYLVIA (6)
SYNES (3)
SYNNERHET (1)
SYSSLAN (1)
SÄG (1)
SÄGER (8)
SÄGS (1)
SÄJ (2)
SÄJA (8)
SÄJAS (1)
SÄKER (1)
SÄKERLIG (1)
SÄKERT (1)
SÄLLAN (1)
SÄLLSAMT (1)
SÄNDAS (1)
SÄNDER (1)
SÄTTER (2)
SÄTTIA (1)
(104)
SÅDAN (5)
SÅDANT (1)
SÅG (4)
SÅGE (2)
SÅLEDS (1)
SÅNG (3)
SÅNGEN (1)
SÅSOM (3)
SÅVÄL (1)
SÖKA (1)
SÖKER (2)
SÖKIA (3)
SÖKT (1)
SÖKTE (1)
SÖRJDE (1)
SÖRJER (1)
SÖT (1)
SÖTA (3)
SÖTE (1)
 
TACK (1)
TAG (1)
TAGA (3)
TAGAS (1)
TAGER (3)
TAL (2)
TALA (1)
TALAR (3)
TANKAR (3)
TECKNAR (1)
THURSIS (1)
TID (13)
TIDEN (10)
TIDER (2)
TIG (4)
TIGER (1)
TILL (46)
TILLBAKA (1)
TILLFÖRNE (5)
TILLTAGER (1)
TILLTALAR (1)
TING (3)
TIRSIS (2)
TJOCKA (1)
TJÄNLIGT (1)
TJÄNST (1)
TJÄNSTEN (1)
TJÄNT (1)
TORDE (1)
TRO (5)
TRODDE (2)
TROGEN (1)
TROGNE (1)
TROHET (1)
TRONA (1)
TROR (10)
TROTS (2)
TRYGGDE (1)
TRÄ (1)
TRÄGNARE (1)
TRÄL (1)
TRÄN (1)
TRÄNGIA (1)
TRÄNGTAN (1)
TRÖG (1)
TRÖST (3)
TRÖSTA (1)
TRÖSTAR (2)
TRÖSTER (1)
TUNGA (1)
TUSEND (1)
TV (2)
TVINGA (1)
TVIVLA (3)
TVIVLAN (2)
TVÄRTEMOT (1)
TVÅ (3)
TVÅNG (1)
TY (15)
TYCKTES (2)
TYRANNI (2)
TYST (1)
TÄCKE (1)
TÄCKELIG (2)
TÄCKT (2)
TÄNDER (4)
TÄNK (2)
TÄNKER (6)
TÄNKIA (3)
TÄNKT (1)
TÄNKTE (3)
TÅLIGT (1)
TÖR (1)
TÖRS (1)
TÖVA (1)
TÖVAT (1)
 
UNDAN (3)
UNDER (2)
UNG (1)
UNGDOMSTID (2)
UNNES (1)
UPP (1)
UPPBRÄNDE (1)
UPPENBAR (3)
UPPENBARA (3)
UPPFRISKAR (1)
UPPRUNNIT (1)
UPPSYN (1)
UPPTAGER (1)
UPPTOG (1)
UPPTÄCKER (1)
UPPTÄND (1)
UPPTÄNDA (1)
UPPTÄNDER (1)
UPPTÄNT (1)
UPPVÄCKIA (1)
UPPÅ (5)
UPPÅT (1)
UR (3)
UT (3)
UTAN (9)
UTAV (4)
UTI (12)
UTSKJUTA (1)
UTSLÄCK (1)
UTSLÄCKT (1)
UTSTÅ (1)
UTSÄJER (1)
UTVALT (2)
 
VACKER (1)
VACKRA (2)
VACKRARE (1)
VACKRE (1)
VAD (60)
VAKTA (1)
VANA (1)
VANDRA (2)
VANLIG (1)
VANN (2)
VAR (37)
VARA (16)
VARANDRA (1)
VARANNAN (3)
VARAR (1)
VARE (1)
VARFÖRE (5)
VARME (1)
VARMED (2)
VAROM (1)
VART (1)
VARTILL (1)
VASSA (1)
VATTEN (1)
VE (5)
VEDERKVECKER (1)
VEM (25)
VENUS (3)
VERKET (1)
VEST (1)
VET (23)
VETA (2)
VETE (1)
VETEN (1)
VETTE (1)
VI (19)
VID (2)
VILA (1)
VILAR (2)
VILJA (10)
VILJEN (1)
VILKAS (1)
VILKEN (1)
VILL (39)
VILLA (3)
VILLE (6)
VIN (1)
VINNA (5)
VINNAS (2)
VINNER (1)
VINST (1)
VINTREN (1)
VIS (1)
VISLIGT (1)
VISSNA (1)
VISST (6)
VISSTE (3)
VITA (1)
VORDEN (4)
VORE (6)
VORO (1)
VUNNIT (1)
VÄCKER (1)
VÄDRET (1)
VÄGAS (1)
VÄGEN (1)
VÄJA (2)
VÄJER (1)
VÄL (12)
VÄLBETÄNKT (1)
VÄLJA (2)
VÄLLUST (2)
VÄN (21)
VÄNDA (9)
VÄNDER (4)
VÄNNEN (1)
VÄNS (1)
VÄNSKAP (1)
VÄNT (2)
VÄNTA (1)
VÄNTAN (2)
VÄNTAT (1)
VÄNTER (1)
VÄRD (3)
VÄRDE (1)
VÄRDERA (2)
VÄRDIG (2)
VÄRLDEN (9)
VÄRRE (2)
VÄXER (2)
VÅGA (1)
VÅLLT (1)
VÅR (9)
VÅRDAR (1)
VÅRT (3)
VÖRDNING (1)
 
ÄDEL (1)
ÄGA (1)
ÄGER (2)
ÄLDSTA (1)
ÄLSKA (23)
ÄLSKAD (2)
ÄLSKADE (2)
ÄLSKANDE (1)
ÄLSKAR (12)
ÄLSKAS (2)
ÄLSKAT (2)
ÄLSKE (2)
ÄLSKEN (1)
ÄN (47)
ÄNDA (2)
ÄNDAS (1)
ÄNDE (1)
ÄNDOCK (2)
ÄNGSLAN (5)
ÄNNU (9)
ÄR (158)
ÄRA (6)
ÄRAD (1)
ÄRAN (1)
ÄRAR (6)
ÄRE (3)
ÄRER (2)
ÄRNA (3)
ÄRNAD (2)
ÄRNAT (2)
ÄST (1)
 
ÅNGER (2)
ÅNGRA (1)
ÅR (4)
ÅRETS (1)
ÅRSENS (3)
ÅT (5)
ÅTER (4)
ÅTNÖJA (1)
ÅTRÅ (1)
ÅTSKILJA (1)
ÅTTA (1)
 
ÖDET (1)
ÖGON (2)
ÖGONEN (1)
ÖGONS (1)
ÖKAR (1)
ÖNSKA (1)
ÖNSKAR (2)
ÖNSKE (1)
ÖRTER (1)
ÖVA (1)
ÖVERGIVA (3)
ÖVERHÖLJER (1)
ÖVERVANT (1)
ÖVERVUNNIN (1)
ÖVERVUNNIT (1)