The Concordance

Next Section

 
 ACK............14
Ack, att dock det som ljuvligast är 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
Ack, kunne jag dock med denna min skrift 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
Men ack huru kan det ske 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
Men ack! vad är det jag talar? 22 Viljen I er det inbilla
Ack huru blind min kärlek var, 25 Evarest jag helst vara må
Ack huru blind min kärlek var, 25 Evarest jag helst vara må
Ack huru blind min kärlek var, 25 Evarest jag helst vara må
Men ack, vad känner jag för skott, 25 Evarest jag helst vara må
Ack huru blind min kärlek var, 25 Evarest jag helst vara må
men ack, hvi är han ännu kvar? 25 Evarest jag helst vara må
Ack, ge intet lov därtill! 30 Om du, skönaste Caliste
Ack att jag kumme dock en gång ur denna villa! 33 Ekovisa
Ack, att jag sluppe en gång, Kärlek, ditt tyranni! 33 Ekovisa
Ack, vad för en motgång stor! 38 Oviss vad min lycka bliver
 
 AFFECTION......1
mer affection igen. 2 Allena jag dig begärar
 
 AFTONSTUND.....1
Nu är allt lugnt och svalt, du täcke aftonstund! 33 Ekovisa
 
 AKTA...........2
För andras kärlek skall jag mig då akta och väja? Väja. 33 Ekovisa
Hans råd vill du intet akta, 36 Den vill Amor visst fördärva
 
 ALDRIG.........11
som han aldrig mer kan få 9 Så går det i världen till
och aldrig han sig vilar. 9 Så går det i världen till
Men du ville det aldrig tro 12 På dig tänker jag alla dagar
det finge aldrig annat heta, 15 Vad och huru skall jag
likväl aldrig mer förglömmer 16 Jag tror väl det du mig sade
Aldrig kan jag annat tänkia, 16 Jag tror väl det du mig sade
aldrig kan jag annat tro 16 Jag tror väl det du mig sade
det man aldrig hade vänt. 21 Så kan hända att jag finner
aldrig kärer, 23 När jag, Amarillis kära
aldrig nåntin skjutin var. 23 När jag, Amarillis kära
var sedan aldrig ledig för denna sysslan svår, 27 Om kärlek kunde vägas och mätas med visst mått
 
 ALIDOR.........1
än min Alidor behaga 31 Vem är den jag skulle mer
 
 ALL............13
bleve snart min klagan all. 3 Skalden och Amor - "Skalden"
ibland all den som oss unnes 10 Är du intet än bevägen
när han ser all min oro 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
Om du visste all min pina, 12 På dig tänker jag alla dagar
all min ängslan och besvär, 12 På dig tänker jag alla dagar
än det vore skämtan all. 15 Vad och huru skall jag
All min kärlek är försvunnin, 20 All min kärlek är försvunnin
i all tid behagelig. 23 När jag, Amarillis kära
henne för all andra prisa, 23 När jag, Amarillis kära
all min ängslan då bortgår 28 När min allra bäste vän
all min tro och kärlek visste 30 Om du, skönaste Caliste
Hvi önske vi dock vintren all 39 Vårvisa
Vad fåfäng ting all vår förhoppning är 39 Vårvisa
 
 ALLA...........10
i alla mina dagar 2 Allena jag dig begärar
Hennes alla 5 Är det ärna
bliver utav alla lovad. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Herdinnan"
På dig tänker jag alla dagar, 12 På dig tänker jag alla dagar
Är hon så skön och utav alla så högt berömd 14 Der är nu tid
Har jag alla mina dagar 15 Vad och huru skall jag
Ser jag på de andre alla, 15 Vad och huru skall jag
alla ära lika kära. 22 Viljen I er det inbilla
Utsläck den gamla eld med alla, 34 När jag uppå den tiden tänker
Amanter alla 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 ALLE...........3
Kärlek alle ting omvänder, 29 Hyllaron och Cydalis _ "Hyllaron"
ibland alle dem jag ser 31 Vem är den jag skulle mer
De måste alle såsom jag 35 Är frihet allestädes god
 
 ALLEN..........1
Du allen behagar mig. 29 Hyllaron och Cydalis - "Cydalis"
 
 ALLENA.........12
Allena jag dig begärar 2 Allena jag dig begärar
utan hos allena en. 5 Är det ärna
att du mig allena behagar, 12 På dig tänker jag alla dagar
Om kärlek är allena det mesta som kärlek gör, 14 Der är nu tid
den jag ock äger allena. 17 När tiden synes bliva mig lång
Cloris söker mig allena, 19 Om jag intet kan beveka
älska utan dig allena 20 All min kärlek är försvunnin
Hon är mig allt allena. 26 Vad andra plägar draga
en allena kan dig vinna, 30 Om du, skönaste Caliste
Så gärna går jag hit på denna tid allena 33 Ekovisa
utan allena 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
allena låg 40 När jag en gång med stort förtret
 
 ALLENAST.......1
Allenast är, 18 Hylas och Cydalis - "Hylas"
 
 ALLESTÄDES.....1
Är frihet allestädes god 35 Är frihet allestädes god
 
 ALLESTÄDS......1
och likavisst havas allestäds kär, 8 Ack, att dock det som ljuvligast är
 
 ALLRA..........4
så är allra äldsta lag. 21 Så kan hända att jag finner
När min allra bäste vän 28 När min allra bäste vän
och som jag hör i kärlek allra bäst 35 Är frihet allestädes god
min enda allra bäste vän. 37 Skalden, Venus och Amor - "Skalden"
 
 ALLRABÄSTA.....1
se jämte mig min allrabästa vän? 40 När jag en gång med stort förtret
 
 ALLRABÄSTE.....2
jämte mig se min allrabäste vän? 40 När jag en gång med stort förtret
se jämte mig min allrabäste vän? 40 När jag en gång med stort förtret
 
 ALLSOM.........1
när du oss synes vara allsom bäst, 39 Vårvisa
 
 ALLT...........32
allt det mitt är och mig. 2 Allena jag dig begärar
till dess mitt liv är allt. 2 Allena jag dig begärar
Ditt hopp som ännu allt varar 3 Skalden och Amor - "Amor"
Behageligt var allt jag såg 4 Ehuru stor den sorgen var
och täckt allt vad den gjorde. 4 Ehuru stor den sorgen var
allt vad jag i saken drev. 5 Är det ärna
har jag allt härtill tövat 6 Nu länge nog bedrövad
allt det mig gjorde pina 7 I vackra Nymfer mina
allt vad sig mot oss har funnit, 10 Är du intet än bevägen
Den som älskar fruktar allt 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
lilla Guden allt annat lagar. 11 Herdinnan och hennes kamarat - "Kamaraten"
Med tiden mognas allt vad växer av jordens frukt, 14 Der är nu tid
allt vad ödet tecknar an 16 Jag tror väl det du mig sade
ärar allt evad hans är, 16 Jag tror väl det du mig sade
Allt mitt beröm 18 Hylas och Cydalis - "Hylas"
Dem gör jag allt lika ära 22 Viljen I er det inbilla
jag allt så litet vårdar. 26 Vad andra plägar draga
Hon är mig allt allena. 26 Vad andra plägar draga
De fördriva allt mitt ve, 28 När min allra bäste vän
fröjda allt det som de se, 28 När min allra bäste vän
Det är allt en fåfäng ting. 31 Vem är den jag skulle mer
än allt annat här värdera 31 Vem är den jag skulle mer
Nu är allt stilla tyst, och allt folk sover här, 33 Ekovisa
Nu är allt stilla tyst, och allt folk sover här, 33 Ekovisa
Nu är allt lugnt och svalt, du täcke aftonstund! 33 Ekovisa
O Kärlek, vad är det du driver mig allt till? 33 Ekovisa
och allt mitt hjärta och hug till älska mera böja. 33 Ekovisa
giver hon dig annat allt. 38 Oviss vad min lycka bliver
med allt ditt gräs och blomma 39 Vårvisa
av allt det som av oss begärat var 39 Vårvisa
den varme sol, allt mer och mera svag 39 Vårvisa
Emedan allt förandrar sig 39 Vårvisa

Next Section

Top of Section