Next Section

Previous Section

 
 DER/..................1
Der/ wie Er bald entsteht/ auch so geschwind XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 DERAS.................2
Deras Lag. X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Klappa deras rosen rand/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 DERFÖR................1
Dog tråtz Olycka/ at Jag derför swijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 DERFÖRE...............1
Derföre Castalinn’ lät dig beweka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 DERHOOS...............1
Derhoos ok bekant XVI LÄt hwem som will gå
 
 DERMEDH...............1
Hon går eii dermedh i Skall/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 DES...................2
Des Todes werden/ XIII ICh liebe dich
Auß des Charons Boot zurück. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 DET...................18
Fast Buken (det Jagh lel eij ämnar) rämnar IV KOm kiäre Broder kom
Om någon Penna kunde det beskrifwa VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det gör at Jag i Kiärleek måste brinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Det är en Orsak til min stora Qwaal. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Ok fast det skiött aff wädre måst förgå VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Jag haer det eij så illa meent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Det tager ej lag XVI LÄt hwem som will gå
Det Jungfrun hon skiämtar XVI LÄt hwem som will gå
Ok låter det blij XVI LÄt hwem som will gå
När Klädet det flämtar XVI LÄt hwem som will gå
At Wädret det blås: XVI LÄt hwem som will gå
Det wore wist ledt: XVI LÄt hwem som will gå
Det mig icke bör/ XVI LÄt hwem som will gå
När du sielf det giör. XVI LÄt hwem som will gå
Det är Fillis sant XVI LÄt hwem som will gå
Jo/ du kund det sielf besinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Eller ock kanskee det hände XIX Nys när Frigga satt i bade
Kan det ey Adonis heela/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 DETH..................2
Tack min Broer deth war bra! IV KOm kiäre Broder kom
Hur deth spriter op ok neer/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 DETTA.................3
Dricka friskt i detta Lagh/ IV KOm kiäre Broder kom
Genom detta långa wåta XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Frigga när hon detta hörde XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 DEY/..................1
Hon sa: qwinfolck ett på dey/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 DEß...................1
Deß Låga stijger rätt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 DHERAS................1
Som J/ mellan dheras låår? XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 DIANAS................1
Så är rätt Dianas Prakt XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DICH..................6
Und Venus Dich und Bacchus auch nicht liebt. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich Irr; Bellinde warumb qwälstu dich? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Sonsten verlier Ich Dich XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
ICh liebe dich :||: XIII ICh liebe dich
Ich bitte dich :||: XIII ICh liebe dich
Denn wenn ich dich nur erblick XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 DICH/.................1
Dich/ denn du weist du bist mein Ander-Ich; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 DICHS.................1
Was hilfft dichs schönste Zier XIII ICh liebe dich
 
 DIE...................12
Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
In Lust und Lieb zubringen/ denn die Jahr V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Die eylen immer mit uns nach der Bahr; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Laß’t die nur hin betrübt und traurig seyn V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Die nicht verstehn was Lieben ist und Wein. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich lieb die Lieb und bleibt mein Ziel: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Die Hand mein Pfandt und unßrer Liebe Band; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Sich löschen soll die Loh. XIII ICh liebe dich
Die mir mein Hertz enthertzen/ XIII ICh liebe dich
Die mich zum sterben bracht/ XIII ICh liebe dich
Die Ihr gleich Sternen scheint/ XIII ICh liebe dich
So die Seel durch Tausend Plagen XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 DIES..................3
Den dies is dir/ so wohl alß mir/ bewust V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und frag dies mein Hertze Denn das Hertz ist dein. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich werd ja dies erwerben/ XIII ICh liebe dich
 
 DIESEM................1
Und wer diesem wiederspricht! XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 DIESER................3
Nichts ist auff dieser Welt das mir so wohl gefällt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Da dieser nasse Fluß XIII ICh liebe dich
Sagt mein Sinn auff dieser Erden XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 DIESES................2
Jens giebt mir Lust und dieses giebt mir Krafft: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Keine Schmertzen nicht: Ey was soll dieses seyn? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 DIG...................23
Derföre Castalinn’ lät dig beweka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Mig som dig älskar/ ok aldrig skall neka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At utan dig Jag långseen wore dödh; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
At Jag dig aldrig at förglömma weet: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Dy skall iag älska dig alt intill Döden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Den dig förr war kiär! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Så wil iag Dig altid prijsa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Troor du dig stadig? Näij/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Ach! när sijr Jag dig igän/ XV Iris aldrabäste Wänn
Ock fåhr mäd dig Tala? XV Iris aldrabäste Wänn
Mins när Jag sidst från dig drog XV Iris aldrabäste Wänn
Till Hustro digXVI LÄt hwem som will gå
Allena dig wälia/ XVI LÄt hwem som will gå
Jag hafwer dig ährat/ XVI LÄt hwem som will gå
At du dig bebant/ XVI LÄt hwem som will gå
Wil dig någon an’ uthleeta XVII HWad begär du Hierta lilla?
Bättre borde dig betänkia XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Tycks dig Pilar wara Gåfwor XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Till at komma dig til dö. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Du din Prijß är från dig röfwad/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
At man dig för andra alla XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Hwem will nu dig ej tillbee XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
Som dig Skiönhetens Gudinna XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 DIG/..................4
Kan säija dig/ hur’ tit XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Som/ mit hierta! dig/ lijk Trähl XV Iris aldrabäste Wänn
Så högt som Jag dig/ XVI LÄt hwem som will gå
Alla buga sig för dig/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took

Next Section

Top of Section