Next Section

Previous Section

 
 TYSTHEET..............1
I mörka Grafwen/ i Tystheet at blifwa/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TÄMAR.................1
En liten Bonde-pilt twå Oxar tämar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TÄMLIG................1
Tin Swälg ok Bälg är tämlig widh ok bredh. IV KOm kiäre Broder kom
 
 TÄNCK.................1
Tänck min Wänn at Man fördenskull måt’ liwa II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 TÄNCKT’...............1
Men Godtroon är bedragin; Ty Jag tänckt’ eij om/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TÄND..................1
Rätt så tänd på lät gå IV KOm kiäre Broder kom
 
 TÄNDER................1
Tänder Eelden som Jag haer X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 TÄNDER/...............1
Äre Kädior/ Eld som tänder/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TÄNDT.................1
(Den du i mig tändt) IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 TÄNDZ.................1
Frigga tändz af wredes heeta/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TÄNKER................3
Allenast när som iagh uppå Digh tänker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Hwad tänker nu du? XVI LÄt hwem som will gå
Ok tänker omsunst XVI LÄt hwem som will gå
 
 TÅHL..................1
Men gudinnor mycket tåhl! XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 TÅHR..................1
Alt är uthe till een tåhr IV KOm kiäre Broder kom
 
 TÅL...................1
Uppå min Edh tål wedh/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 TÅLA..................1
Ock tåla hwad iagh intet hindra må: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 TÅR...................1
Mit Blek förbleknar af min fälte Tår VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 TÅRAR.................1
Ok Himlen fäller/ lika som Jag/ tårar VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 TÅRE-LUTH.............1
Lätt din bittra Tåre-Luth XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 TÅRKAR................1
Tårkar ut min Blod ok Märg/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 TÅRP..................1
Ogräs thet wäxer ju wid Tårp som Byar. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 TÅRß..................1
Ingen tårß giöra mehr än han kan swara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 TÖDTLICHS.............1
Sprich Ja/ mein Kind/ und nicht ein tödtlichs Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 TÖKN-LIJK.............1
Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak. IV KOm kiäre Broder kom
 
 TÖRNE.................1
Osynligt Törne bähr the skönste Roser/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 UHRSÄKT...............1
Fast än min uhrsäkt synes komma seent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 UMB...................2
Sich mühen umb der Juno schnödes Gold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Umb Hulff und Leben. XIII ICh liebe dich
 
 UN-MENSCH.............1
Darumb muß der ein Un-Mensch seyn/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 UNBARMHERTZIG.........1
Und unbarmhertzig? Neyn. XIII ICh liebe dich
 
 UNBESTAND.............1
Mit der es nichts bewand/ blos Unbestand. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 UND...................41
In Lust und Lieb zubringen/ denn die Jahr V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und vor den Todt im Leben stirbt: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Laß’t die nur hin betrübt und traurig seyn V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Die nicht verstehn was Lieben ist und Wein. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Als Venus Spiel und Bacchus Reeben Safft/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Jens giebt mir Lust und dieses giebt mir Krafft: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Viel härter noch als Stahl und Stein/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Der sich dem Trauren fort und fort ergiebt V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und Venus Dich und Bacchus auch nicht liebt. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und Venus Dich und Bacchus auch nicht liebt. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Laß’t andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Laß’t andre hin und her/ zu Land und über Meer/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Ich lieb die Lieb und bleibt mein Ziel: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Bleibt Venus und dem Bacchus doch der Preiß. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Und frag dies mein Hertze Denn das Hertz ist dein. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ich lebe fort und fort in dir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du lebst Bellinde fort und fort in Mir VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Und deine Hand mein außerwehltes Pfandt/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Die Hand mein Pfandt und unßrer Liebe Band; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Drumb soll und keine Zeit/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Und dem geliebten sich gantz eigen giebt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Hat zwar viel Rauch/ doch wenig Gluth und Loh. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sprich Ja/ mein Kind/ und nicht ein tödtlichs Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Und Du verlierest mich/ Mein ander Ich. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Und fehl Ich Eins/ so küß Ich sonder Zahl; XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Weg denn Zorn und Verdruß/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Umb Hulff und Leben. XIII ICh liebe dich
Und nunmehr fast entseelt/ XIII ICh liebe dich
Der immer nach und nach XIII ICh liebe dich
Und flehe stätiglich/ XIII ICh liebe dich
Ich winsle Tag und Nacht/ XIII ICh liebe dich
Und unbarmhertzig? Neyn. XIII ICh liebe dich
Und sterben machet/ XIII ICh liebe dich
Und laß mich sterben/ XIII ICh liebe dich
Und der Rosen-Lippen Schöne/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Und wer diesem wiederspricht! XIV SOll denn lieblichste Climene
Ach! was hilfft mein Seuffz und Klagen? XIV SOll denn lieblichste Climene
Wie mein Hertz in Angst und Zagen/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Zwischen Furcht und Hoffnungs-Lust/ XIV SOll denn lieblichste Climene
Und all mein Betrübnüß heben XIV SOll denn lieblichste Climene
So mein Herz und Seel besiegt/ XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 UNDER.................1
När under ett Wijnfaat uthsträkka III I Männ af höga Sinnen
 
 UNDERGÅ...............1
Så måst din stränga Lag iag undergå. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 UNDRAR................1
Jag undrar huru mögligt är IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 UNGDOMS-TIJDH.........1
Ock i min Ungdoms-Tijdh eij Glädien spahra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 UNGEZEHLT.............1
So soll mein Mund zur Straffe ungezehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 UNS...................3
Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Die eylen immer mit uns nach der Bahr; V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
So wie wir uns nennen Bleiben wir doch Eins. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 UNSER.................1
Du bist meine Du Es soll sich unser keins VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 UNßRER................1
Die Hand mein Pfandt und unßrer Liebe Band; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 UP....................2
Intil alt är drukkit up. IV KOm kiäre Broder kom
Att Rök ok Smök står Tökn-lijk up i Taak. IV KOm kiäre Broder kom
 
 UPPÅ..................2
Uppå min Edh tål wedh/ IV KOm kiäre Broder kom
Allenast när som iagh uppå Digh tänker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?

Next Section

Top of Section