Next Section

Previous Section

 
 SOM/..................2
Som/ hwad wärst/ bäst tyder. XV Iris aldrabäste Wänn
Som/ mit hierta! dig/ lijk Trähl XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SONDER................2
Liebt sonder Wanckelmuht/ wird nicht betrübt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Und fehl Ich Eins/ so küß Ich sonder Zahl; XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SONDERN...............1
Sondern bloß auff den Scheyn verliebet seyn. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SONN/.................1
Du meines Schattens Sonn/ XIII ICh liebe dich
 
 SONST.................1
Sonst muß ich gar ein Raub XIII ICh liebe dich
 
 SONSTEN...............1
Sonsten verlier Ich Dich XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 SOOL-BLOMAN...........1
Dy Jag/ lijk Sool-bloman Sigh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SOOL-STRÅLAND’........1
Dit Sool-stråland’ Ögne-paar X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 SOOLEN................1
Effter Soolen wänder/ migh XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SOOT..................1
Siuk aff min Soot. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SORG..................5
Jag will för Sorg et Lustigt Hierta wälia. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Ach! Ach! när skall min Sorg ok Ångest ända/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Så lät min Sorg ok Suck een ända få/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Men Sorg förtaer min Röst/ min Penna står/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Din Sorg migh/ mehr än som min egen/ kränker VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 SORG/.................2
O! Hiertans Sorg/ O Kwal! när Wänner såta VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 SORGEN................3
Kan Jagh migh från Sorgen bäst skillia. III I Männ af höga Sinnen
Mädömksam aff then Sorgen som mig sårar/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Som mäd Sorgen tijner. XV Iris aldrabäste Wänn
 
 SORGER................1
HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia? I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 SORGLIG...............1
Då skall Jag med sorglig Frögd X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 SPAAK.................1
At blifwa rätt spaak: XVI LÄt hwem som will gå
 
 SPAHRA/...............1
Ock i min Ungdoms-Tijdh eij Glädien spahra/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 SPAKER................1
Sedan sått han lenge spaker XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 SPEEL/................1
Bårt Speel/ Krakeel/ bårt Terning/ Bräd ok Kort. IV KOm kiäre Broder kom
 
 SPIEL.................1
Als Venus Spiel und Bacchus Reeben Safft/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 SPINNER...............1
Du spinner och sömmer; XVI LÄt hwem som will gå
 
 SPORT/................1
Ty thet blifwer snarlig sport/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 SPRICH................3
Sprich Ja/ mein Kind/ und nicht ein tödtlichs Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sprich doch mein Urtheil ab/ XIII ICh liebe dich
Drumb sprich mich loß :||: XIII ICh liebe dich
 
 SPRITER...............1
Hur deth spriter op ok neer/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 SPÅNG.................1
Kan lel lätt falla frå Sanningens Spång. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 STAB..................1
Brich meines Lebens Stab XIII ICh liebe dich
 
 STADIG................2
Troor du dig stadig? Näij/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Som mer stadig än hon står/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 STADIGHEET............1
Hwad skall Jag om din Stadigheet då dömma? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 STADIGT...............2
Skall thet lijkwäll uti et stadigt minne VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Som så stadigt rinner neer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 STAHL.................2
Viel härter noch als Stahl und Stein/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Denckt daß Cupidens Stahl XIII ICh liebe dich
 
 STARK.................1
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 STEIN/................1
Viel härter noch als Stahl und Stein/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 STERBEN...............2
Die mich zum sterben bracht/ XIII ICh liebe dich
Und sterben machet/ XIII ICh liebe dich
 
 STERBEN/..............1
Und laß mich sterben/ XIII ICh liebe dich
 
 STERNEN...............1
Die Ihr gleich Sternen scheint/ XIII ICh liebe dich
 
 STETS.................2
Mein Hertz bleibt stets in deine Hand/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Brennt stets in gleicher Gluht/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 STICKAN...............1
Then som på Sanningan pekar med Stickan II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 STICKTA...............1
Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 STIERNA...............1
Min Magnet ock Stierna! XV Iris aldrabäste Wänn
 
 STIERNOR/.............1
Utaf Stiernor/ skijner/ XV Iris aldrabäste Wänn
 
 STIJGER...............1
Deß Låga stijger rätt. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 STILLA................1
Men iagh wil din Längtan stilla XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 STIRBSTU..............1
So stirbstu doch mit mir. XIII ICh liebe dich
 
 STIRBT................1
Und vor den Todt im Leben stirbt: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 STOLTA................1
Den så stolta Persian XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 STOOP.................2
Dy hempten ett fullt Stoop op III I Männ af höga Sinnen
Stöt Glas ok Stoop i hoop/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 STOOP/................1
Then som för Glaaß/ Stoop/ Kannor/ Bolkar skolkar/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 STOOR.................3
Är Jag eij stoor ok stark af Krop ok Lemar/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
Medh bäste Maak/ stoor Saak IV KOm kiäre Broder kom
Utwalt/ med Kiärleek stoor) XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 STOOR/................1
Haer Lågan stoor/ men Wärman lijk som Strå. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 STOORA................1
Man finner stoora Träen som litet bähra. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 STOOR’................1
Stoor’ Ord ok lijten Macht tycks mig eij duga/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 STOPEN................1
Och sök som Jag Frögd uti Stopen. III I Männ af höga Sinnen
 
 STORA.................1
Det är en Orsak til min stora Qwaal. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 STRAFFE...............1
So soll mein Mund zur Straffe ungezehlt XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 STRANDEN/.............1
I Ekels-wijk widh Nereus salta Stranden/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 STRAX.................3
At Jagh strax thensamma må släkka. III I Männ af höga Sinnen
Sin Willja strax få: XVI LÄt hwem som will gå
Lär henne strax Kaas: XVI LÄt hwem som will gå
 
 STRIJDA...............1
Dy lät man Lyckan med Olyckan strijda II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 STRÄNGA...............1
Så måst din stränga Lag iag undergå. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 STRÄNGT...............1
Dy Wäder-Guden blåser strängt emoot/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 STRÅ..................1
Haer Lågan stoor/ men Wärman lijk som Strå. XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 STRÖMMEN/.............1
Wij kasta them eij i Strömmen/ III I Männ af höga Sinnen
 
 STUND.................2
Dy drick hwar Stund ock Timma/ III I Männ af höga Sinnen
Min Dödz Stund X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 STYGG/................1
Kung/ Bond/ Dwärg/ Rees/ stygg/ snygg/took/ klook/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 STYGGE................1
Grymme Tartar/ stygge Took/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 STYGSTE...............1
I Swan-hwit Hull dölgs tit stygste Frantzoser. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?

Next Section

Top of Section