Next Section

Previous Section

 
 BESTÅ.................1
Kan bestå; X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 BESTÅR................1
Ock som hän snart förgår/ lijk så består XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 BESWIMMA/.............1
Morkiär sey om J beswimma/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BETAGIN...............1
När som Jag först betagin I din Wänskap kom/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BETEE/................1
Ok en gudlig Tienst betee/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BETRÜBNÜß.............1
Und all mein Betrübnüß heben XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 BETRÜBT...............1
Laß’t die nur hin betrübt und traurig seyn V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 BETRÜBT/..............1
Liebt sonder Wanckelmuht/ wird nicht betrübt/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BETYDA/...............1
Weta hwad slijk ting betyda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BETÄNKIA..............1
Bättre borde dig betänkia XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BEWAND/...............1
Mit der es nichts bewand/ blos Unbestand. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BEWEKA................1
Derföre Castalinn’ lät dig beweka VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 BEWUST................2
Den dies is dir/ so wohl alß mir/ bewust V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Weil es dir nicht ist bewust XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 BEY...................1
Waß bey dem Lieben giebt vor süsse Lust: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 BEZEUGE...............1
Bezeuge du mit mir Belinde meine Zier/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 BIJ...................1
Men Jag stå kan står jag bij IV KOm kiäre Broder kom
 
 BIJA..................1
Men heller will bija XVI LÄt hwem som will gå
 
 BIJDA.................1
Den icke will bijda: XVI LÄt hwem som will gå
 
 BIJDA/................1
Frigga wred bad Astrild bijda/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BILLIGST..............1
Thet man billigst lijder; XV Iris aldrabäste Wänn
 
 BIN...................3
Daß ich vor Liebe nicht gestorben bin. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Wie lang Ich bin geqwält XIII ICh liebe dich
Ich bin nun nicht mehr Ich/ XIII ICh liebe dich
 
 BINDA/................1
Dy the binda/ bränna bräkka XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BIST..................2
Dich/ denn du weist du bist mein Ander-Ich; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Du bist meine Du Es soll sich unser keins VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 BITTE.................1
Ich bitte dich :||: XIII ICh liebe dich
 
 BITTRA................1
Lätt din bittra Tåre-Luth XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BITTREN...............1
Den bittren Zähren-Bach/ XIII ICh liebe dich
 
 BITTRER...............1
O bittrer Schmertzen/ XIII ICh liebe dich
 
 BIUD’.................1
At han/ som kan eij dricka/ biud’ godh Natt. IV KOm kiäre Broder kom
 
 BLANDAS/..............1
Fast Himmel/ Jord ock afgrund skulle blandas/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BLEF..................1
Skembdes lell och blef heel blyg/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BLEIBEN...............1
So wie wir uns nennen Bleiben wir doch Eins. VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 BLEIBSTU..............1
Bleibstu gleich nach mir hier/ XIII ICh liebe dich
 
 BLEIBT................3
Ich lieb die Lieb und bleibt mein Ziel: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Bleibt Venus und dem Bacchus doch der Preiß. V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Mein Hertz bleibt stets in deine Hand/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 BLEK..................1
Mit Blek förbleknar af min fälte Tår VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 BLI...................1
Lät bli Fillis då XVI LÄt hwem som will gå
 
 BLIER.................5
Modet blier fritt när som Kroppen är eij. II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
Till theß man blier heeter om Pannan. III I Männ af höga Sinnen
Blier Jagh af dricka döder/ III I Männ af höga Sinnen
At rätt blier giort/ war fort IV KOm kiäre Broder kom
Blier Jagh lijkwäl din Trähl. IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BLIF..................1
Drick rätt/ blif mätt/ wårt sätt IV KOm kiäre Broder kom
 
 BLIFWA................3
Då Jag mot Willian min måst blifwa frommer. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
At blifwa rätt spaak: XVI LÄt hwem som will gå
At blifwa snart Bru XVI LÄt hwem som will gå
 
 BLIFWA/...............1
I mörka Grafwen/ i Tystheet at blifwa/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BLIFWER...............5
Som ej blifwer hoos XVI LÄt hwem som will gå
Man blifwer förmätter/ XVI LÄt hwem som will gå
Men blifwer god Wän. XVI LÄt hwem som will gå
Jag blifwer benögd XVI LÄt hwem som will gå
Ty thet blifwer snarlig sport/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 BLIJ..................2
Lel i grafwen blij förnögd/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
Ok låter det blij XVI LÄt hwem som will gå
 
 BLIJR.................1
Han som med Then blijr Wän/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 BLIND/................1
Men jag kan see ock måste wara blind/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 BLIWA/................1
Lyckan hon wandlar sig/ kan sällan bliwa/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 BLOD..................1
Tårkar ut min Blod ok Märg/ X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 BLODH.................1
Dy skal mit Blodh ock Modh osörgse wara/ II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
 
 BLOS..................1
Mit der es nichts bewand/ blos Unbestand. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BLOTT.................1
Så håller blott mit Hopp Min Siähl uti min Kropp. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 BLOß..................2
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sondern bloß auff den Scheyn verliebet seyn. XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
 
 BLYG/.................1
Skembdes lell och blef heel blyg/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BLÅS..................1
At Wädret det blås: XVI LÄt hwem som will gå
 
 BLÅSER................1
Dy Wäder-Guden blåser strängt emoot/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 BLÜHT.................1
Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 BOLKAR................1
Then som för Glaaß/ Stoop/ Kannor/ Bolkar skolkar/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 BOND/.................1
Kung/ Bond/ Dwärg/ Rees/ stygg/ snygg/took/ klook/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BONDE.................1
Min Faer war ingen Skälm/ fast han war Bonde; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BONDE-PILT............1
En liten Bonde-pilt twå Oxar tämar; I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 BOO...................1
At Dygd ock swijk-fullt Sinne kunne samman boo? IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BOOF/.................1
Tijg/ sad’ hon/ tin lilla boof/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 BOOR..................3
Som boor i nästan Gåhl/ IV KOm kiäre Broder kom
Nei/ Skiönste! Nei/ Jag troor ey boor IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Skall män Lijf i Bröste boor XV Iris aldrabäste Wänn
 
 BOOT..................1
Auß des Charons Boot zurück. XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 BORDE.................1
Bättre borde dig betänkia XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 BORT/.................1
Ock i dit Kiärleeks Fängsel slijta Tijden bort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 BORTGÅR...............1
Kom kom drick om/ den bortgår är een gloop. IV KOm kiäre Broder kom
 
 BRA...................1
Tack min Broer deth war bra! IV KOm kiäre Broder kom
 
 BRACHT/...............1
Die mich zum sterben bracht/ XIII ICh liebe dich
 
 BRAND/................1
Än lijda heet Kärleeks Brand/ III I Männ af höga Sinnen
 
 BRAUCH................1
Zerwehen deine Lieb/ ist das dein Brauch XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind

Next Section

Top of Section