Next Section

Previous Section

 
 KAN/..................1
Om thet möiligt ok jag kan/ XVII HWad begär du Hierta lilla?
 
 KANNAN................1
Släck uth een slijk Skärs-Eld med Kannan III I Männ af höga Sinnen
 
 KANNOR/...............1
Then som för Glaaß/ Stoop/ Kannor/ Bolkar skolkar/ IV KOm kiäre Broder kom
 
 KANSKEE...............2
Kanskee Mars den kämpen grymma XIX Nys när Frigga satt i bade
Eller ock kanskee det hände XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KANSTU................1
Doch kanstu mir Rettung geben XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 KAPPA.................1
Med Kappa ok Kraga XVI LÄt hwem som will gå
 
 KAPPAN/...............1
Målne kappan/ Månen fölgdt XV Iris aldrabäste Wänn
 
 KASTA.................1
Wij kasta them eij i Strömmen/ III I Männ af höga Sinnen
 
 KATTAN................1
När Kattan upsätter XVI LÄt hwem som will gå
 
 KATTOST...............1
Ty kattost ok Fijkon/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 KEIN..................4
Drumb seind wir nur ein Ich/ kein doppelt Wir: VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Keine Lust noch Leyd/ Kein Schmertzen/ keine Noth/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Ein Wort ist ja kein Pfeil/ nur bloß ein Wind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Kein hönisches Gelächter/ XIII ICh liebe dich
 
 KEINE.................4
Keine Schmertzen nicht: Ey was soll dieses seyn? VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Drumb soll und keine Zeit/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Keine Lust noch Leyd/ Kein Schmertzen/ keine Noth/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
Keine Lust noch Leyd/ Kein Schmertzen/ keine Noth/ VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 KEINS.................1
Du bist meine Du Es soll sich unser keins VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 KIND/.................3
SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Sprich Ja/ mein Kind/ und nicht ein tödtlichs Neyn/ XII SEy doch nich so ergrimmt/ mein Kind
Du wunderschönes Kind/ XIII ICh liebe dich
 
 KINNER................1
Öfwer alle Kinner rinna/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KINNER/...............1
Haer Jag eij krusat Håår ok röda Kinner/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 KINNERS...............1
Dina Kinners Rosen-Färg X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 KIORTELN..............1
Haa medh kiorteln öfwerhålt. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KITLA.................1
Kitla Pilten innan i. XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KIÄCK.................1
Swarad’ Astrild kiäck och glad/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KIÄR..................4
At wara henne när/ Som mig mäst håller kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Jag är lijk hwar Jag är Så haer Jag henne kiär. VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Än när man mister Then man håller kiär: VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Den dig förr war kiär! IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 KIÄRA/................1
Far wäll min Wän/ min Siäl/ mit Lijf/ min Kiära/ VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 KIÄRAST...............1
Som kiärast är. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 KIÄRE.................3
KOm kiäre Broder kom/ IV KOm kiäre Broder kom
Sij kiäre sij sij sij IV KOm kiäre Broder kom
WAr eij så wreed min kiäre Siähl/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 KIÄRLEEK..............8
Det gör at Jag i Kiärleek måste brinna/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Min Kiärleek minskas eij fast Kroppen wijker/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
Skall nu min Kiärleek ökas/ din förswinna/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
Kullkasta Kiärleek din? så är du week; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Din Kiärleek man Förtreet/ Ostadigheet! XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Din Kiärleek är eij så/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Utwalt/ med Kiärleek stoor) XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Till Kiärleek at twinga/ XVI LÄt hwem som will gå
 
 KIÄRLEEKS.............1
Ock i dit Kiärleeks Fängsel slijta Tijden bort/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 KIÄRLEKZ..............1
Din Kiärlekz nya Wåhr; XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
 
 KIÄRSTE...............1
SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta? VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
 
 KIÖPA.................1
Med Böner dyrt kiöpa XVI LÄt hwem som will gå
 
 KLAGA.................2
At klaga så. VII SÅ måste Jagh digh kiärste Wänn förlåta?
Ock yncksam Klaga qwida? Män du i högsta Frögd IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 KLAGAR................1
Hwij fördenskuld klagar Jag XV Iris aldrabäste Wänn
 
 KLAGAR/...............1
Jag suckar/ klagar/ gråter ok Jag dör; VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista
 
 KLAGEN................1
Ach! was hilfft mein Seuffz und Klagen? XIV SOll denn lieblichste Climene
 
 KLAPPA................1
Klappa deras rosen rand/ XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KLIPPOR/..............1
Klippor/ hwarens Hopp förgår; XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KLOOK.................1
Föga war du den gång klook; XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KLOOK/................1
Kung/ Bond/ Dwärg/ Rees/ stygg/ snygg/took/ klook/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 KLOOKHEET.............1
Stånd/ Rijkdom/ Skönhet/ Styrkia/ wärldslig Klookheet I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 KLUGEN................1
Laß’t Jene seyn Der Klugen Pallas hold/ V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
 
 KLYFWA................1
Dödz-Gudinnan skall snart klyfwa X ÄNgslan/ Sorg/ Gråt/ Harm/ Förtreet
 
 KLÄDER/...............1
Fast Jag eij prunkar fram i stickta Kläder/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 KLÄDET................1
När Klädet det flämtar XVI LÄt hwem som will gå
 
 KLÄMTAR...............1
Hwar Klåckan hon klämtar XVI LÄt hwem som will gå
 
 KLÅCKAN...............1
Hwar Klåckan hon klämtar XVI LÄt hwem som will gå
 
 KLÅCKELIUD............1
Den Klåckeliud hör XVI LÄt hwem som will gå
 
 KLÖF-SADEL............1
Fast om han rijder än i en Klöf-Sadel. I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 KNAPPEN...............1
Lill rubine knappen kyste XIX Nys när Frigga satt i bade
 
 KOM...................7
Hwadan hon kom i gåhr/ går hon i Dag; II SKulle Jag sörja då wore Jag tokot
KOm kiäre Broder kom/ IV KOm kiäre Broder kom
Bårt Pust/ kom Lust/ medh Must IV KOm kiäre Broder kom
Kom nu/ nu will wij taas IV KOm kiäre Broder kom
Kom kom drick om/ den bortgår är een gloop. IV KOm kiäre Broder kom
Kom kom drick om/ den bortgår är een gloop. IV KOm kiäre Broder kom
Kom at Kyssa dina Händer/ XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KOM/..................2
KOm kiäre Broder kom/ IV KOm kiäre Broder kom
När som Jag först betagin I din Wänskap kom/ IX SÅ är dit Hierta från mig wändt
 
 KOMM..................1
Ich komm dir/ Mir nicht/ zu; VIII BEllinde warumb qwälstu mich?
 
 KOMMA.................2
Fast än min uhrsäkt synes komma seent/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Till at komma dig til dö. XVIII Grymme Tartar/ stygge Took
 
 KOMMER................1
Sårg kommer tijdlig nog/ när Åldren kommer/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 KOMMER/...............1
Sårg kommer tijdlig nog/ när Åldren kommer/ I. HWarföre skal Jag mig med Sorger qwälia?
 
 KOOS..................2
Pfui/ sin koos alt förtreet/ XI WAr eij så wreed min kiäre Siähl
Lät löpa sin Koos XVI LÄt hwem som will gå
 
 KORT..................1
Bårt Speel/ Krakeel/ bårt Terning/ Bräd ok Kort. IV KOm kiäre Broder kom
 
 KRAFFT................2
Jens giebt mir Lust und dieses giebt mir Krafft: V Laß’t uns die Blüht der Zeit/ trotz aller Traurigkeit
Min Krafft förloras och min Syn förgår/ VI MIt Hierta wil uti mit Bröst mig brista

Next Section

Top of Section