Next Section

Previous Section

 
 AFBILD.............2
Hans hjerta misskundsamt den Högstes afbild bli; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
At i dess fromma Son hans fromma Afbild se. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 AFBILDA............1
För n at bekymrens tyngd afbilda Landsens Far, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 AFDANKAD...........1
Och en afdankad Vän med röda ögon nickar GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
 
 AFGRUND............1
Vid en så vådlig lott, som Afgrund endast gillar, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 AFGRUNDS...........3
Så sänktes aggets mist i afgrunds mörker neder, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Vid Afgrunds hvin och tjut från Etnas strida topp, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I lågor och i blod mot Afgrunds hela slägt GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
 
 AFHÖR..............1
Vår sång afhör. GIII No 50 CANON på Drottningens höga namnsdag, sungen af en Svensk Besättning på Ulrichsdahls redd.
 
 AFLÄGSNE...........3
De spända seglen breds till längst aflägsne haf. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
På längst aflägsne fält, bort till den minsta stuga, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Längst från aflägsne fält förnöjda röster höras, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 AFMÄTER............1
Hvar vid sitt fikon-träd afmäter sällt sitt lopp, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 AFSKEDSTÅR.........1
För n vi en afskedstår på trogna kinder gjuta; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 AFSKUREN...........1
Ser jag Lyckans väg afskuren GIII No 59 Till Hans Kongl. Majestät i Fru Wiræas namn, som söker Thorshy prebende för sin Man, som är Prest i Marstrand, den 24 Jan. 1790.
 
 AFTON..............2
På en afton dyr och stor! GIII No 3 Svenska Sjömannens glädje, den 24 November 1770
När tidens afton nås och stormarna förfära GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
 
 AFTONRODNANS.......1
Nyss aftonrodnans blick utgöt en svalkad dag GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 AFUND..............2
Ej deras rika värf den minsta afund leder: GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Tillhör otacksamhet - mer grym än afund bister. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
 
 AFUNDS.............3
Trots Afunds köld och harm. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och inga Afunds-Män kring dina stoder trifvas. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Trots afunds vreda sorl at ljudets fläkt förvilla. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 AFVAKTAR...........2
Samt afvaktar GIII No 9 Gustafs skål!
Neptuni Son afvaktar, GIII No 16 Öfver ankomsten till Erstavik
 
 AFVOG..............1
Afvog sköld i bröstet bära? GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
 
 AFVÄNDE............1
Afvände stridens dön och krigets fackla släckte. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 AGAT...............1
På denna fest i dag, med bägarn af agat, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
 
 AGG................1
Bort, köpte taflars mängd, med agg och brutna eder, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 AGGET..............2
Han låte Agget ej i ängla-glans och seder GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
Hvar Svensk blef ädel Svensk - men Agget skalf och smila, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 AGGETS.............4
Bjud Aggets stungna gap, som neder nyss sig lade, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Så sänktes aggets mist i afgrunds mörker neder, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Just då när aggets storm så Nordens grundval skaka, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Ofta aggets pilar tål. GIII No 67 Den 3 Febr. 1792. Skål, at sjungas til Konung Gustaf IIIs ära, sänd til Gefle til - -
 
 AKTAR..............1
Den Greigh, som all Verlden än aktar så käck, GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
 
 AKTNING............1
På deras minsta steg all Verlden aktning ger. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 ALDELES............1
Aldeles ej hans arm kan mot din klinga strida. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 ALDRIG.............20
Sverige aldrig mer vill begära GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Har aldrig lärt at svika, GIII No 9 Gustafs skål!
Aldrig tvika GIII No 9 Gustafs skål!
Ditt nit kan ilskan aldrig svärta. GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
Aldrig svika, GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Aldrig vika GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Aldrig den mot Oskuld måttas, GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
Som han aldrig skåda fått. GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Och den som aldrig gret ger dig en ömhets-tår. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I jordens djupa hvalf, dit solen aldrig hinner, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Dit morgonrodnans sken sig aldrig trängt en stund, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Nej, aldrig ibland oss naturens gåfvor slösas; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I aldrig något land sol, måne, blixt och skyar GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Kan aldrig glömma GIII No 50 CANON på Drottningens höga namnsdag, sungen af en Svensk Besättning på Ulrichsdahls redd.
En svärm i Nyköping, som Guden aldrig skona, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Nej, aldrig någon tår så varm ur ögat rann. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Du Kön! som aldrig än din harm tillbaka höll GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och nödgad till sitt värn, i faran aldrig feg, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Aldrig höra ça ira; GIII No 74 Högborne Furste, Allernådigste Herre!
Skall jag aldrig nalkas åter GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant
 
 ALEN...............1
Vid foglens lätta flygt ur björken och till alen GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
 
 ALFVARSAM..........1
Och i sin mantel Gumman alfvarsam GIII No 24 Skål.
 
 ALGIER.............1
Dock ej som Tetuan, Algier och Maroccan, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 ALL................50
Med all frid och kunglig ära! GIII No 2 Kongl. Huset
I all underdånighet GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Med all den prakt, som Kärlek tågar, GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Naturen all sin fägring delar GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Som mot all den nåd han röjer GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
Med all kunglig kraft och ton: GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
All din fordna glans uppdagar GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
All vårens prakt insluter. GIII No 24 Skål.
All Olympen samlad står GIII No 27 Hafvet svallar, vågen fräser
All Olympen ropa: Hålt! GIII No 27 Hafvet svallar, vågen fräser
I dag all olust flyr - i dag syns bara Vänner, GIII No 31 Till Hans Kongl. Majestät Konungen, vid återkomsten från Ryssland, den 29 Julii 1777.
All Menigheten faller neder, GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
All sin mildhet och behag. GIII No 34 Sverige, Sverige, gläds och sjung!
Med all Europa uti amnesti! GIII No 37 Parécas den 22 November 1778 hos Becken.
Trots all-ting - ändå Pontina, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. PONTO
Och Sjelfsvåld tåga fram med all sin plumpa ståt, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
All Sveriges Menighet än helsar dig och gråter, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Vid all den glädje-lust han mellan Folket såg. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Blott vid hans vreda blick all krigets ångst och häpnad GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Men hur all-ting hända må, GIII No 46 Durchlauchtigsta Allernådigsta Hertiginna!
Och blomstrens späda prål all nejden öfverfar. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Som de i dag sin värk och all sin sveda glömt. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
På deras minsta steg all Verlden aktning ger. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Han prisar all hans nit men tycker, at hans Broder GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Har samlat all den tyngd, som trycka kan ett Land. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Med all den dager prydd och all den teckning färdig, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Med all den dager prydd och all den teckning färdig, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I all sin ägta glans vid detta tide-hvarf. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
All rustning till sitt värn, när Landet så omträngde, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Den Greigh, som all Verlden än aktar så käck, GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
All Olympens välbehag; GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Du med en enda blick all rymden öfver-ser. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
All Verlden vet, i dig hur ömt din själ förnöjes GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Uppdagas all dess glans, till värn för Rikets heder, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
De klufna örnars gap all nejden fasa ger, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Men med all min granna stat GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
Bland starka armars mängd, som offra all förmåga, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Ingjut af all din eld uti min blod en gnista! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och då Sirenens sång all tjusning öfvergår, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och det är Gustafs flagg i all sin glans och dager. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Då, tröstad och förtjust, all Menigheten gråter. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Med all den tacksamhet en Gustaf Adolph njuter; GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Själen all sin styrka glömt, GIII No 68 Den 30 Mars 1792 vid Konung Gustaf IIIs död
All denna herrlighet ej mer förtjusar eder. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Den Visa, när han sågs, förnöjde all hans håg; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
För detta redan krönt utaf all annan ära; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Till all Europas sorg. GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Bröstet all sin sveda röjer GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Till dess thron i all sin glantz; GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
All Olympens Skönhets-skara GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!

Next Section

Top of Section