Next Section

Previous Section

 
 PENSEL.............2
Slik tafla endast värd Homeri pensel blifver, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Min pensel, hasta dig och denna målning sluta, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 PENSELN............2
Än penseln på sin duk naturens prål utbreder, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Vid penseln på din duk hans domar i det sköna GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 PER................1
Discoursive, Brodren Per, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 PERLOR.............1
Fler kedjor af besvär än perlor kring dess rand! GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 PERRUQUE...........1
I en grenad, svart perruque. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 PERRUQUEN..........1
Som, fast det gluttar ur perruquen, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 PERSON.............10
Vår kärlek fredar din Person. GIII No 5 Öfver Hans Kongl. Maj:ts TAL på Riks-Salen den 25 Junii 1771 Författadt den 26 Junii följ
Hans Person GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
I en ann Person? GIII No 36 Vid Kron-Prinsens födelse.
Och ömsom dygdens ljus, som brann kring hans Person, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Hans näpst mot slik Person. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Som prisar dagens helgd, då Bacchus i Person GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Hvars kunglighet är känd, fast ej af min Person. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Hon ömt omfamna vill din Kungliga Person, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Af Majestätets glans, i din Person försvarad, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och bådar din Person. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 PERSONEN...........1
Redligt känd du til personen, GIII No 67 Den 3 Febr. 1792. Skål, at sjungas til Konung Gustaf IIIs ära, sänd til Gefle til - -
 
 PEST...............1
Som andas lifvets pest, där alt till fota faller, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 PIFF...............1
Piff paff puff, om skottet small GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. FLORA
 
 PIKAR..............1
Från fanor och pikar en stund: GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
 
 PIL................1
I bardalek hans sträck med kastspjut, pil och lans GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 PILAR..............3
Brutit dödsens pilar af. GIII No 3 Öfver den 24 November 1770
Betryckt af nödens pilar, GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
Ofta aggets pilar tål. GIII No 67 Den 3 Febr. 1792. Skål, at sjungas til Konung Gustaf IIIs ära, sänd til Gefle til - -
 
 PILLE..............1
Om Ers Höghet ropar: Pille! GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. PONTINA
 
 PIP................1
Vid alla vindars pip i stänger, block och rån GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 PIPA...............1
Grubblar Bror Bredström vid sin pipa GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 PIPAN..............2
Pipan gällt GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Pipan flamma, GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
 
 PLAGGET............1
Ett ringa Tjenste-hjon i högtids-plagget går: GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 PLAN...............4
Och nattens stjernor pryda dess mörkblåa plan. GIII No 18 Vid Konungens resa till Finland, den 22 Maj 1775.
Skönt kring Floras gröna plan GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
Strax inom skrankets plan en mängd af lampor glimma, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och glödgar Hjeltens plan. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 PLANERS............1
I spridda planers prål och labyrinters lopp, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 PLANKOR............1
Syns präktigt steg för steg på brustna plankor tåga GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 PLATS..............2
Just där din lampa lyst, och Kunglig på din plats GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Där min skugga fått sin plats. GIII No 74 Högborne Furste, Allernådigste Herre!
 
 PLIKT..............3
Beröm Kung Gustafs namn, gack se n din plikt uträtta, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Men en så kunglig plikt, när ed och samvet gäller, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
At ympas i sitt stånd, at bindas till sin plikt, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 PLIKTER............3
Ovedersäglig rätt till sina plikter bär; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Med muntra anlets-drag ses alla plikter skötas, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Märk i den helga Bok, hvad plikter oss antydas GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
 
 PLIRAR.............1
Du ler och plirar vindt och snedt - GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 PLOG...............2
Den unga dragarn stark han svettas för din plog, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Som svettats vid sin plog, där han med tårar sått: GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 PLOGBIL............1
Så och skära och hvässa plogbil och lia. GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
 
 PLOGEN.............2
Vid plogen stog en Ilsk - i kyrkan Slughet lärde, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Än lönande din svett, då du till plogen gick. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
 
 PLUMPA.............2
Och Sjelfsvåld tåga fram med all sin plumpa ståt, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Bort, fordna tiders storm och mötens plumpa ljud, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 PLUNDRA............1
At plundra få hvarann och fängsla sin Monark, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
 
 PLUTON.............1
Segra i pluton. GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
 
 PLUTOS.............1
Och Plutos altar brann vid Menighetens gråt, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 PLÄ................1
Oskuldens tårar plä hjertat beveka. GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. I.
 
 PLÄR...............2
Bonden plär sitt hjerta visa, GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Hvad hennes klara färd plär Ceres Söner hugna! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
 
 PLÖJER.............1
Vid morgonrodnans ljus du dina fåro plöjer, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 PLÖJT..............1
Fastän han jordens djup med trefne händer plöjt, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 POCAL..............2
Med dem ur sin pocal ett Westmans porter tömt GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Vid en gladt opphöjd pocal. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
 
 POCALEN............1
När drufvan pocalen fullblodar, GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
 
 POESIN.............1
Då var svenska poesin GIII No 41 På Svartsjö den 6 September 1781
 
 POET...............3
At dess ringaste Poet GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
At dess ringaste Poet, GIII No 19 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Skönhet, Poet, Husar GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.

Next Section

Top of Section