Next Section

Previous Section

 
 OBESKRIFLIG........1
Hvad obeskriflig tyngd en konglig krona låfvar, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
 
 OBEVÄPNAD..........1
Med styrka på sin tron, sjelf mild och obeväpnad, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
 
 OCEAN..............3
Så tyst och sakta uti vår Kungs ocean. GIII No 18 Vid Konungens resa till Finland, den 22 Maj 1775.
Och trotsa Ocean bland tusen böljors quaf. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
En Greigh - hans vimpel käns kring hela Ocean, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
 
 OCH................959
Välsignar Sveriges Kung och vördar Landsens Far, GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
I kärlek till sitt väl, sitt hufvud och försvar. GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
Som kärlek lyftat opp samt nåd och mildhet hyser. GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
Han låte Agget ej i ängla-glans och seder GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
Till glädje, fröjd och låf för Sveriges Land och Rike! GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
Till glädje, fröjd och låf för Sveriges Land och Rike! GIII No 1 Öfver Hans Kongl. Maj:ts, vår Allernådigste Konungs höga födelse-dag den 14 Maj 1759
En och hvar GIII No 2 Till Konungen 28 3 1769
Hennes spira och besvär. GIII No 2 Till Konungen 28 3 1769
Och sjung Lovisas ära, GIII No 2 Till Drottningen
Kunglig och stor, GIII No 2 Till Drottningen
Och du tror, GIII No 2 Till Drottningen
Sveriges Prinsar och Prinsessor, GIII No 2 Kongl. Huset
Med all frid och kunglig ära! GIII No 2 Kongl. Huset
Med en glädje, dyr och stor. GIII No 2 Kongl. Huset
Han ser Landets Mor och Fader, GIII No 2 Kongl. Huset
Och hvar ärlig Svensk blir glader. GIII No 2 Kongl. Huset
Till förädling och behag; GIII No 3 Öfver den 24 November 1770
Sig nu fröjdar land och haf. GIII No 3 Öfver den 24 November 1770
På en afton dyr och stor! GIII No 3 Svenska Sjömannens glädje, den 24 November 1770
Hej, hvad lampor och lanternor, GIII No 3 Svenska Sjömannens glädje, den 24 November 1770
Klock-spel, skott och pukors larm! GIII No 3 Svenska Sjömannens glädje, den 24 November 1770
Gläds och svettas i din barm! GIII No 3 Svenska Sjömannens glädje, den 24 November 1770
Du som jag blir varm och modig. GIII No 3 Svenska Sjömannens glädje, den 24 November 1770
Hjertat brinner mer och mer. GIII No 3 Svenska Sjömannens glädje, den 24 November 1770
Blind och gammal, glad och trött, GIII No 3 Den blinda Mannens fägne-rim på den 24 November 1770
Blind och gammal, glad och trött, GIII No 3 Den blinda Mannens fägne-rim på den 24 November 1770
Och på Kungens hjerta sorgen rår. GIII No 4 Skål, den 30 Maj 1771
Och till Sveriges ära GIII No 4 Skål, den 30 Maj 1771
Och gråter vid vårt tide-lopp, GIII No 5 Öfver Hans Kongl. Maj:ts TAL på Riks-Salen den 25 Junii 1771 Författadt den 26 Junii följ
Och dig med tårar muntra opp. GIII No 5 Öfver Hans Kongl. Maj:ts TAL på Riks-Salen den 25 Junii 1771 Författadt den 26 Junii följ
De gråta Kung och Far tillika; GIII No 5 Öfver Hans Kongl. Maj:ts TAL på Riks-Salen den 25 Junii 1771 Författadt den 26 Junii följ
Och lika i vårt klago-rop. GIII No 5 Öfver Hans Kongl. Maj:ts TAL på Riks-Salen den 25 Junii 1771 Författadt den 26 Junii följ
Du gammal är, och du är ung. GIII No 5 Öfver Hans Kongl. Maj:ts TAL på Riks-Salen den 25 Junii 1771 Författadt den 26 Junii följ
Han sår sin säd och minnet förnyar GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Som bröt först dess band och våld. GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Gustaf bröd och frihet gaf: GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Än en Gustafs dygd och mod. GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Himlens ära, Lag och lydnad, GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Båd i Rom och Sveriges bygd. GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Tagom vårt glas, och vickla ditt bälte, GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Lefve Sveriges Kung och Far! GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Nordan, Sunnan, Vestan och Öster, GIII No 6 Bonden nu ler åt himmelens skyar
Och svalka dygden i sin strid, GIII No 7 Den 10 Okt. 1771
Bort, våld och fara; GIII No 8 Den 29 Maj 1772
Huld och blid. GIII No 8 Den 29 Maj 1772
God och glad, GIII No 9 Gustafs skål!
Och betraktar GIII No 9 Gustafs skål!
Rask och ung, GIII No 9 Gustafs skål!
Med tro och enigt hjerta! GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
Och besinna GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
Ett stort och ädelt hjerta andas; GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
Vigt och skäl GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
Ber och hvilar GIII No 10 Sångstycke, vid tillfälle af Konungens namns-dag den 6 Julii, af ett Sällskap vid Svartsjö Slott
Och ditt Folk nu med tårar till ditt hjerta det flyr. GIII No 11 Öfver den 22 Augusti 1772
Gud och Kung, :||: GIII No 11 Öfver den 22 Augusti 1772
Gud och Kung, är Folkets röst, är Svenska Folkets röst. GIII No 11 Öfver den 22 Augusti 1772
Så kunglig, så vitter och i dygden så stark. GIII No 11 Öfver den 22 Augusti 1772
Hvem vill icke lefva och dö i ditt Land? GIII No 11 Öfver den 22 Augusti 1772
Och in i döden blir vår kärlek dyrbar och sann. GIII No 11 Öfver den 22 Augusti 1772
Och in i döden blir vår kärlek dyrbar och sann. GIII No 11 Öfver den 22 Augusti 1772
Och dess tårar denna dagen, GIII No 12 Öfver den 24 Jan. 1773
Tro och kärlek dig omfattar, GIII No 12 Öfver den 24 Jan. 1773
Och Svenska Folkets heder GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Och spirans gyllne strålar GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Hjelte, Kung och Far. GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Och trumman lustigt röres. GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Och Knekten blifva lika, GIII No 13 Skål vid Konungens bord på Ladugårds-gärdet af samtl. Kongl. Lifgardets Officerare den 7 Junii 1773
Och om i den Drottnings Hof, GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Där Apollo trifs och andas, GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Och med sjelfva hälsans mine GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Glad är jag och nöjd min Bror, GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
För Lovisa, mild och stor! GIII No 14 Vid ansökning hos Hennes Maj:t Enke-Drottningen om recommendation för Auctors Bror till Assistent på Ost-Indien
Som, till sin och Sveriges ära, GIII No 15 Den 23 Junii 1774
Och där i dag sitt intåg har. GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Dess åsyn lust och klarhet sprider; GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Vid blommors prål kring fält och bygd, GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Och glittrar under molnets skygd; GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Med fröjd och längtan Folket skådar, GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Och rörs till andakt vid hans syn. GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Med muntra bröst och fria seder GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
De prisa dagens glans och heder GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Och liksom le åt vind och våg. GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Och liksom le åt vind och våg. GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Alt andas vällust, frid och lycka, GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Och Kärlek eldar allas håg. GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Som slockna under rök och damm. GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Bland tid och öden om hvarann! GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Och Skalder sjunga till din ära GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Bär med en huld och skön Prinsessa GIII No 17 Vid Hertiginnans intåg den 7 Julii 1774
Och vågen den spelar GIII No 18 Vid Konungens resa till Finland, den 22 Maj 1775.
Så tyst och sakta uti vår Kungs ocean. GIII No 18 Vid Konungens resa till Finland, den 22 Maj 1775.
Och nattens stjernor pryda dess mörkblåa plan. GIII No 18 Vid Konungens resa till Finland, den 22 Maj 1775.
Där din Wase blommat och delat sin skygd! GIII No 18 Vid Konungens resa till Finland, den 22 Maj 1775.
Och at Skaldens matta tunga GIII No 19 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Med en Gyllnborg och Dalin: GIII No 19 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Vid ett sagta klang och dön, GIII No 19 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Söker jag en tjenst och lön: GIII No 19 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Men Gudinnan, rik och skön, GIII No 19 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Solens glans blir mörk och svag, GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
Med all kunglig kraft och ton: GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
Du omfamnar och hugsvalar GIII No 20 Hafvet squalpar, jorden gungar
Himlens nåd och välbehag, GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Och med andakt faller ner. GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Och med godhet, hvart du ser. GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Räddat dig från storm och qual, GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Menskjo-kärlek, dygd och heder GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Och gör samfunds-bandet sällt. GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Under armod, eld och brand, GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Den i värk och qual sig vänder GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Och hans hjertelag det gör, GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Och at äran gäller blott. GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Och för Kunga-Husets väl! GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Lefve dygd, förtjenst och heder, GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Och hvar Svensk med redlig själ! GIII No 21 På Nyårsdagen 1777.
Bäfvar våld och öfverdåd. GIII No 22 Chor vid måltids-logen i Augusti Brödralag, den 24 Januarii 1777. Chor.
Och i Evighetens Tempel GIII No 22 Chor vid måltids-logen i Augusti Brödralag, den 24 Januarii 1777. Chor.
På vårt hemman vi sitta glada och fria, GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
och skära och hvässa plogbil och lia. GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Så och skära och hvässa plogbil och lia. GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Så och skära och hvässa plogbil och lia. GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Likafullt skall marken odlas och gödas. GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Ja, se n vi uti svett och möda uttråkas, GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Där om Konung och Drottning språkas GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Och där hvar af de fylda fat har sitt stycke. GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Lika godt, uti dessa parker och dalar GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Om sin Konung och Drottning talar GIII No 23 Bond-visa vid slåtter-ölet på Fredrichshof.
Ärans beröm och Dygdens låf. GIII No 24 Skål.
Båd i palats och dalar, GIII No 24 Skål.
Prisar din högtid under vin och sång. GIII No 24 Skål.
Och Gustafs mildhet stiftar lag. GIII No 24 Skål.
Och i sin mantel Gumman alfvarsam GIII No 24 Skål.
För Gustafs namn och vid hans skål. GIII No 24 Skål.
Gammal och Ung GIII No 24 Skål.
Purpur och valmar dela lika ro. GIII No 24 Skål.
Jo, Verlden tror och menar: :|: GIII No 24 Skål.
Och lust och snille gör GIII No 25 När glada Vänner råkas
Och lust och snille gör GIII No 25 När glada Vänner råkas
Och Gustaf spiran för. GIII No 25 När glada Vänner råkas
Luften kulen blir och sval. GIII No 26 Dagens klarhet sig förbyter
Folket tungt och modfäldt andas. GIII No 26 Dagens klarhet sig förbyter
Ömsom suck och tårar blandas, GIII No 26 Dagens klarhet sig förbyter
Och en Vän den andre skyr. GIII No 26 Dagens klarhet sig förbyter
Böljan spritter grön och brun, GIII No 27 Hafvet svallar, vågen fräser
Eol kastar damm och dun. GIII No 27 Hafvet svallar, vågen fräser
Eol fläkta rädd och stolt. GIII No 27 Hafvet svallar, vågen fräser
Svensk och Muscovit, kom, fråga, GIII No 27 Hafvet svallar, vågen fräser
Och det hvita molnet flöt, GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Satt Anacreon och blunda GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Och i Morphei famn begrunda, GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Hvad han såg och hvad han ser. GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Med ett ömt och ljufligt qual. GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Undersåtlig tro och lydnad GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Sveriges Drottning, mild och nöjd, GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Gaf den bygden glans och prydnad, GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Och Zephirn - mig tycktes han GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Åskan gick, och soln sig röjde GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Stolt i skyn, och jag försvann. GIII No 28 Vid förbifarten af Ulrichsdahl den 25 Junii 1777.
Syntes släp och farbolan. GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
Rödt vin och hvitt. GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
Blänkte kring bordet, och alla andas fritt. GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
Men hvad ömt och täckt i Floras lunder, GIII No 30 Till Hertuginnan i Carlbergs trägård den 19 Julii 1777.
Hvad glada röster hörs? Hvad andakt, sång och böner, GIII No 31 Till Hans Kongl. Majestät Konungen, vid återkomsten från Ryssland, den 29 Julii 1777.
Sjelf solen med sitt qualm gör böljan varm och sköner, GIII No 31 Till Hans Kongl. Majestät Konungen, vid återkomsten från Ryssland, den 29 Julii 1777.
Och inga falska stig. GIII No 31 Till Hans Kongl. Majestät Konungen, vid återkomsten från Ryssland, den 29 Julii 1777.
Af hjertats ömma låf, af trohet ren och klar! GIII No 31 Till Hans Kongl. Majestät Konungen, vid återkomsten från Ryssland, den 29 Julii 1777.
Med sin allmagt och sin nåd; GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Och med andakt nederfall! GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Templens hvalf och fasta grunder GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Mild och verksam i din bygd; GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Med dess sötma och behag. GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Ymnoghet och understöd. GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Friska blommor, gräs och blad; GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Helso-Guden, rik och glad, GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Och din tjenst dem anbefalt. GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Konst och slöjder öfver alt. GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
I din Borg och Kunga-hof GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Lyser Majestät och Ära GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Och en Kung, så stor och dyr, GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Och en Kung, så stor och dyr, GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Och i stormen skeppet styr. GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Och med upprördt hjertelag; GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
Sverige, känn din frid och lycka GIII No 32 På Nyårsdagen den 1 Januarii 1778.
I dag för två och tretti år, GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Och Himlen om hvart hjerta rår. GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Med bloss och kronor hvalfven siras, GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Vid dagens rand och stjernans lopp. GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Och hela Menigheten ropar: GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Bland Folkets sorl och vid dess syn GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Och kring de frusna kölar fläkta GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Välsignar dig i lif och död. GIII No 33 På Hans Kongl. Maj:ts vår allernådigste Konungs dyra födelse-dag den 24 Jan. 1778.
Sverige, Sverige, gläds och sjung! GIII No 34 Sverige, Sverige, gläds och sjung!
Nu din Drottning och din Kung GIII No 34 Sverige, Sverige, gläds och sjung!
All sin mildhet och behag. GIII No 34 Sverige, Sverige, gläds och sjung!
Lefve Kung Gustaf förnöjder och fri, GIII No 37 Parécas den 22 November 1778 hos Becken.
Morgon och quäll GIII No 37 Parécas den 22 November 1778 hos Becken.
Och i sitt hjerta så ledig som vi! GIII No 37 Parécas den 22 November 1778 hos Becken.
Och din ära :||: GIII No 37 Parécas den 22 November 1778 hos Becken.
Af en öm och hög Dalin; GIII No 41 På Svartsjö den 6 September 1781
Som hon nu är tung och svår. GIII No 41 På Svartsjö den 6 September 1781
Eldas Ponto, yr och trogen, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn.
På så hög och präktig dag, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. PONTO
Trots båd regn och åskeslag, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. PONTO
Ögat, fullt med eld och ifver, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. PONTINA
Och jag, Hector, jag skall skälla GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. WALTINA
Alt ditt låf är tungt och kallt. GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HECTOR
Som från dej och mej försvinner, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HECTOR
Fast vi vörda trug och lock. GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HECTOR
Med en mörk och sorglig mine GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. FIDELLA
Kilar jag - Och så kan-ske...2; GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HYLÉE
Svartsjö Hof i glans och lycka GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HARPA
At jag, Sincka, röd och skön, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HARPA
Hvita Flickan, from och spak, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. SINCKA Mulles Enka
Blir hon glad i dag och flink. GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. SINCKA Mulles Enka
Fält och vatten, mark och hed. GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HVITA FLICKAN Gossens Enka
Fält och vatten, mark och hed. GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HVITA FLICKAN Gossens Enka
Af min trohet och mitt mod! GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. HVITA FLICKAN Gossens Enka
Flora hoppar, trind och stinn. GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. RÖDA FLICKAN Hursås Enka
Veke spetsar nos och öra, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. RÖDA FLICKAN Hursås Enka
I den minsta asp och lönn. GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. RÖDA FLICKAN Hursås Enka
Och den tunga tjädern fore GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. FLORA
Veke främst och se n min Flora. GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. FLORA
Gamla Tobak, svart och hvit, GIII No 42 Till Hennes Kongl. Höghet Prinsessan Sophia Albertina den 8 October 1781 i jagt-hundarnas namn. VEKE
Fast Nordens köld och hvin ur luftens kamrar rusar GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Flora i sin sömn sin hvita svepning bär GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och fast at Skogens Drott sitt isgrå hufvud krusar GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I mulna skyars fläkt bland frusna grund och skär, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ändock vårt svenska bröst ej lif och värma saknar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I rena ådrors svall, till dygd och ädelmod, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Som fritt sin milde Kung tillbjuda lif och blod. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och den är lika god. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Sjelfsvåld tåga fram med all sin plumpa ståt, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Då Enighet och Tro förföljdes och förquäfdes GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Då Enighet och Tro förföljdes och förquäfdes GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Plutos altar brann vid Menighetens gråt, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Er manar denne Skald och denna pennans svärta GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och under värjans blixt i tappra leder brann, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och du välsignad bli kring våra fält och torg! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och du välsignad bli kring våra fält och torg! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Hvar du din börda bär och hvar du den kan lätta, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Upplyste, frie Män! och ärerike Bröder!!! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Mitt ämne glädjen bär, och glädjen snillet föder, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Kung Gustafs födslo-fest jag sjunga vill och måla GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Vid klang och fröjdeskri. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Så fritt och ärerikt - hvi blifver jag din Tolk? GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Den lugna källan lik, mot flodens grus och smolk. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Dess sällhet och begär. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och tronen styrka får. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Bar Rikets Ögnelust och Fosterlandets Hopp. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Nu quickna vett och slöjd, och snillets ägta stråla GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Nu quickna vett och slöjd, och snillets ägta stråla GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Döden ej förmår. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Vid pukors klang och dön ur öppna fenster flög; GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Från Hofvets sälla mine längst ut åt berg och dalar GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Vid klockspel, sång och skott man Templen gladt upplåter, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
All Sveriges Menighet än helsar dig och gråter, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och den som aldrig gret ger dig en ömhets-tår. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och efter nyckeln går. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Sitt hufvud reser upp och liksom lyssna vill; GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Men han Calendern ser med ångst och hjerne-grill. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Hör Gud och Gustaf till. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Bortblandad i ett hörn, bland vaggor, skräp och klutar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
En arm och sorgsen Mor sitt sjuka hufvud lutar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Fattigdomen, stängd inom sin kulna hydda, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Hos dig har tröst och råd. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Kunga-husets väl utgör dess fromma glam. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I alla fall sin Kung det älskar och det lyder, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Men glömmom en minut, fast mot vårt blod och ära, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Märk! Gammal Man och Ung i dag sitt värde känna, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och sanning i hvar prick. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Det frodas i sin tjenst och skyddas af dens lagar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ej mera tyngd och spänd af vintrens ludna rockar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Hvad milda anlets-drag kring bord och skänkar pråla, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Man läser ur hvar mine och ur hvar ögnastråla, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Hur anda, lif och själ Kung Gustaf önskar godt. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Gubbens bleka hamn sig opp från stolen makar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och hjertats vällust rår i löjen, skämt och ord. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och hjertats vällust rår i löjen, skämt och ord. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och klinga i vår Nord. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Upplyste, frie Män! - arbetande och glade!!! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
At fräta sjelf sitt gift och sina göromål! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Besegla denna skrift med din och Gustafs ära, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Som trotsar jern och stål. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Sjelfsvåld satt sig främst, främst i sitt dufna Råd, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Som fredar Kungens rätt, hans höghet och hans nåd, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Se n Bitterhet och Nöd knappt mer förmådde tala GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Rikets väl och ve låg insvept i sin dvala, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Rikets väl och ve låg insvept i sin dvala, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Inunder ljumma bröst för Kung och Fosterland; GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Förvilla hjertats språk och ögats kyska brand. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Grundlag just ett skämt, det ingen ville veta, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Vid värjans röda udd han trotsar eld och lod; GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Om frälsemanna-rätt och odalmanna-hjerta, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och nattens täcken breds kring fästets klara dag: GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Lugn, Frihet, Folk och Lag. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Alt Rikets göromål af ansvar, vigt och värde, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och ingen gryning mer till Sveriges frihets-fest. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Sjelfsvåld mådde bäst. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och hur en Andlig Mine nedbuga sig at höra, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Med handen full af guld och hjertat fullt med skam. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
At fängsla Wasars Son och Ärans Furste binda GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Men, frie Samfunds-band och ärerike Bröder, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Då Hämden bröt sin spets och Oskuld mer ej blöder, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Då Frihet grundad blef i Kunglighet och Lag. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och flere lagrar skar. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ditt mörkt utslagna hår, din trötthet och din ifver, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Af snillets eld och gräl. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Din vilja och vårt väl flöt alt i ett förbund. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Canonens stumma skott och luntans brända veka GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
På vagnen Knekten satt och ut åt fältet peka GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Geväret mot dess hjul oladdadt stog och hvila. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Hvar Svensk blef ädel Svensk - men Agget skalf och smila, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Nu såg man Sverige frälst, båd utan blod och låga, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Menigheten ömt knäfalla i hans stig. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Hjeltens läppar le. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Må samma högtids-sång vårt blod och sinne röra GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Så länge lif och död i våra ådror bor! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Men samloms kring hans tron och önskom Gustaf lycka! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och hur vår sällhet gror! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och prisa med din skörd din Konungs hjertelag! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I kärrens unkna djup, bland träsk, moras och stenar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och ängens friska prål, som sig vid stranden höjer, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Utaf dess gräs och brodd har dina hjordar nog. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och odlar fält och skog. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och odlar fält och skog. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Inunder dina skjul båd nål och slända trifvas, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och Lättjan bannlyst är långt från din hårda bädd. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Alt genom Gustafs nåd till dygd och drift opplifvas, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Med hattband, ked och krans står Idogheten klädd. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Ett gladt och tarfligt bord Monarken dig tillbjuder, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Med styrka på sin tron, sjelf mild och obeväpnad, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Blott vid hans vreda blick all krigets ångst och häpnad GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och svinga sina namn bland kulors knall och hvin. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och svinga sina namn bland kulors knall och hvin. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Bland dina får och bin! GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Med dina skatters tyngd de fladdra och försvinna GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och trotsa Ocean bland tusen böljors quaf. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Hans spira, sköld och glaf. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I röda droppars spel, bland pumpverk, grus och GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Där släggor, eld och blåst sin fasa jämt förvärra, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och blosset tändt i mund. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Han fröjdas i sitt qualm och lutar ned sin hjessa, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
En svart och senig arm den gyllne kärran kör. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och altid i hvart steg har Döden frammanför, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och honom lycklig gör. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Mot hafvets vilda våg och luftens yra larm. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och där mot hvalens gap han lyfter opp sin arm. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Trots Afunds köld och harm. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Än kroppens ädla tyngd blir lyftad, sänkt och fäld; GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Till stampverk, kran och mäld. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
En Meyer i sitt skjul han eld och blåst regerar, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Kringhvärfd af Gustafs nåd och vördad i sitt kall. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
I kalla marmorns klyft båd lif och värma spelar GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och blodets lek och svall. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Och blodets lek och svall. GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Så främjas lif och lust vid Gustafs klara spira - GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Må sådan mild Regent ej blod och hjerta fira, GIII No 43 Tal på HANS KONGL. MAJts VÅR ALLERNÅDIGSTE KONUNGS dyra födelse-dag den 24 Januarii 1783. I underdånighet tolkat inom Ordens-Samfundet af den 19 Aug. 1772.
Bär spontonen fäld och tung, GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
I ett qualm af ångst och qual. GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
Men, han lefver och är varm! GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
Fröjda dig och släpp din börda! GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
Och gack in i muntra rotar GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
Till at andas fritt och sällt. GIII No 44 O, hvad mer än sorglig prakt!
Och bevarat har vår Kung! GIII No 45 Öfver Konungens tillfrisknande, den 22 Junii 1783.
Ålderdomen, from och tung, GIII No 45 Öfver Konungens tillfrisknande, den 22 Junii 1783.
Och välsignar Sveriges Kung. GIII No 45 Öfver Konungens tillfrisknande, den 22 Junii 1783.
Fröjda sig och sällhet smaka. GIII No 45 Öfver Konungens tillfrisknande, den 22 Junii 1783.
Ved ett gladt och lyckligt år; GIII No 46 Durchlauchtigsta Allernådigsta Hertiginna!
Och en nådig Hertiginna GIII No 46 Durchlauchtigsta Allernådigsta Hertiginna!
Och blomstrens späda prål all nejden öfverfar. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och helso-källans brädd är nära till hans krus. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I frihet och i lugn han räknar klockans slag; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Han vet, hvars fest det är, och litet förr han hvilar GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Som de i dag sin värk och all sin sveda glömt. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och deras tysta suck med våra röster går; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
En vid och präktig sky sig hvälfver hög och klar, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
En vid och präktig sky sig hvälfver hög och klar, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Där under vattnets sorl, bland djupa grund och pålar, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
En stad sig reser upp med borgar och försvar. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Naturen rolig är, och sommar-fogeln leker GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
De skönsta sånger fram, som tjusa blod och bröst; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och Herden med sin fleute besvarar hennes röst. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Naturen, ung och skön, sig mer och mer utbreder, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Naturen, ung och skön, sig mer och mer utbreder, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
De glada Barnen ömt de niga och de buga GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och sjunga Gustafs namn från morgon in-till quäll. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och fägnar sina Barn. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Bort, fordna tiders storm och mötens plumpa ljud, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Bort, köpte taflars mängd, med agg och brutna eder, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Vårt öfverskott är skänkt en Usling och en Svag. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I alla tider kärt och lyckligt för sitt Land! GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I Gustafs tidehvarf, så upplyst, mildt och godt. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
O Kung! Ditt blod, ditt namn blef Sveriges lif och lycka, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I orätt, rätt och våld, i lyda och befalla GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
I orätt, rätt och våld, i lyda och befalla GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och sig de mörka moln från fästets rundel drar, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och Gustafs första blick gör dagen säll och klar. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och Gustafs första blick gör dagen säll och klar. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och ömsom dygdens ljus, som brann kring hans Person, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och så på Svea tron. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Som in i sekler flyr och efterverlden ser. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Knappt skönjes kronans glans och mantelns gyllne länker, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och jämt till uppbrott klädd. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och därför ärans höjd är mera vådelig. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Står Villervallan främst, och här och där en Skalk; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Står Villervallan främst, och här och där en Skalk; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Hans fruktgård är förbränd, i blom, i knopp och bladen, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Nu är hans Granne rik, i ägor, växt och foder, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och Bjessar sökas upp, som vränga bud och lag; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och Bjessar sökas upp, som vränga bud och lag; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Men huru list med våld alt skymmer och försvagar, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Bär Sanning fram sitt pass till tempel och till tron; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Sker med rättvisans hand i stadgar, straff och bud. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Men en så kunglig plikt, när ed och samvet gäller, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Betänklig är och dyr och rågad med besvär; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Betänklig är och dyr och rågad med besvär; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Vid tronen faller ned en brottslig Man och Maka; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Det sårar ögats blick och hvälfver blodets fors GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Se n kroppen lutad går och lifvet slut begär, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Till skötsel utaf värf af högre glans och vigt - GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Så ses, hur Gustafs namn belönar och bepryder. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och efterdömen ger. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Hembära Rikets vinst på säkra mått och rön; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Till Tronens hjelp och stöd straxt tusend händer räckes, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och alla ögonblick allena fästes där; GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Man nämner Gustafs namn, och alla lågor släckes, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och smittan dämpad är. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Hans öga öfveralt skall bristen se och lätta, GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Med blottadt bröst gå fram och oförfäradt öga GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Så lefve då vår Kung, och önskom honom lycka GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Och ögat röjer lätt, at hjertat andas ömt. GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Välsignadt och berömdt! GIII No 47 Tal, hållit Gustafs dag för Augusti Bröderskap på Sabbatsberg den 6 Junii 1785.
Sig yppa mer och mer inom vårt Brödra-tal, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Vid vattnets glans mot soln och molnens fläkt i skyn, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I spridda planers prål och labyrinters lopp, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och lager-trädets stam sin krona skjuter opp, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I ljusa hvirflars språng, försilfrade och blå, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och än Diana hörs i jägar-hornet tuta GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och stundom Pan med lurn ur skogens kamrar gå. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Med korgar, kärl och bloss de mellan träden glimma GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och kasta bördan tungt vid våra trösklar ner. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Tills portarne slås upp och våra Bröder mötas. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och som med enigt bröst i detta Floras Tempel GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och må canonens dön vårt mannamod förklara! GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Med bäfvan Furstens nåd, förvilladt, stumt och hest. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Förskräckelse och ångst till jorden fälde alt. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och vid en kronas glans blef blodet stelt och kallt. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och vid en kronas glans blef blodet stelt och kallt. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Ej Fursten sitt palats och sina Trälar lemna, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Om ej med mord och brand han sig till härnad ämna. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Den elden längse n släckt och Trälens kedjor brutne, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och krigets åskeslag från Landets hyddor leda. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Men alt af Tidens hand utplånas mer och mer, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och därför denna dag er, Bröder, tör behaga GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Med all den dager prydd och all den teckning färdig, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Som gör Regenten stor, välsignad och märkvärdig. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Bröts af Kung Gustafs arm, men utan eld och blod, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Bland mist och röda moln riks-skeppet dref för ankar, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Förbistring hos en flock och hämden hos den andra GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Af snikne Styresmän inblåstes, vild och stark; GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
At plundra få hvarann och fängsla sin Monark, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och mot sin Foster-Bror i blodigt harnesk blänka. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Ett snöpligt äfventyr, som Barn och Barnbarn klandra, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Med Bibeln i en hand och pungen i den andra GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Ett gyllne ja och nej på helga läppar ströddes, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Var vigtigt öfverlagdt och mumladt till och från. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Var vigtigt öfverlagdt och mumladt till och från. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och för sitt Folk och Land blott ömhets-suckar sände. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och för sitt Folk och Land blott ömhets-suckar sände. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Där Rikets vinst och magt på handels-vågen hvilar, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Sig Sjelfsvåld satte ned och vinsten undansmög, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Båd ära, lag och rätt och mynt och curs man vrängde GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Båd ära, lag och rätt och mynt och curs man vrängde GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Båd ära, lag och rätt och mynt och curs man vrängde GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Vid Idoghetens gråt, som Lättjan slog och trängde. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I deras hyddor lugn, och deras namn i heder. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Här fordom Bonden bjöd båd Kung och purpurn tross. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I aldrig något land sol, måne, blixt och skyar GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och Träldom vågar ej på tröskuln af hans tilja. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Kringhvärfd af helig flärd, insvept i sömn och ljuga, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Än vid ett riksdags-val sjelf mutad bli och muta. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Sin purpur fläckad såg och hädadt sina värf. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Förvirring sågs i alt, i lyda och befalla, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och Oskuld, at få rätt, måst ge sin sista skärf. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I rost och spindel-väf på nakna murar hängde. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Det hör vårt Samfund till at minnas och beundra GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Båd Fosterlandets nöd och Gustafs dygd så stor. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Förrädarn skänkte i, och Trolösheten drack. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och stolta ja-ord njöt ur en förförisk rack. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I ränkor, sus och dus man gaf och tog till bästa, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
I ränkor, sus och dus man gaf och tog till bästa, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och den blef Patriot, som tog för sig det mesta. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Förut sågs en och hvar om Landets spira lotta, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Då snart ur hand i hand hon vackla, skalf och föll. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
At af så kunglig dygd få helsas och befallas. GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
När fästen ramla kull och städer slukas opp, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
När tornen kölar dra och bergen hvalar föda GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Vid Afgrunds hvin och tjut från Etnas strida topp, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Ja, vid den ångst och gråt, som krigets åska följer, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Där vattnet sprutar eld och marken svettas blod, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Där Hungern vandrar främst och sig i tårar sköljer, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Af Dödens skugga ledd bland kulor, eld och lod, GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och därtill har en Kung - den bästa Kung på jorden! GIII No 48 Tal, hållit i Carlbergs Orangerie den 19 Aug. 1785. Aria: med accompagnement af cittra.
Och minsta block och tross med friska rankor lindat. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och minsta block och tross med friska rankor lindat. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Men rankan kring hans länd, af liljor och af grönt, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
En blomma här och där hon väl sin fägring röjer, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Ett rökverk och ett os gör hjernan yr och galen GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Ett rökverk och ett os gör hjernan yr och galen GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Förargelse och ångst bland detta Ridderskap, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
I gerning och i ord sig uppenbart förklarar. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och veten: hvar och en är Herre till sin bål! » GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och veten: hvar och en är Herre till sin bål! » GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Af syracusa-vin - och ingen droppa gömt GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Vid Kungs och Drottnings skål: dem har han intet GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
På källarmästerskap och rang med Directeurer. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Ja, han har samlat dem och deras nit berömt, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och jollrat hit och dit om lifvets många öden, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och jollrat hit och dit om lifvets många öden, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Hvars fransar, fuktade af mosler-vin och fler, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Vestaler hålla upp och stundom släppa ner, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och må ej minsta glas i minsta vinkel bräckas! GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
At snegla på sin bål och hicka vid dess glans! GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Med krönta hufvuden och sammanknäppte händer GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Här saknas alt begrepp om öde, tid och lycka, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Som skuffat fram sitt glas och dricka vill allena. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
En hög och vördig röst, en förblommerad mine, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och en afdankad Vän med röda ögon nickar GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och med en blödig själ en from förlikning hickar. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
I famnen, trygg och fri, uppå sin Gäldenär, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och ingen stämning mer påtänkes eller gissas - GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Tills mörkret skingrar sig och Templets förlåt hissas. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och Bacchus ropar ut: » Sophia Magdalena! GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Men Gudarne befalt - och Gudar måste lydas - GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
En Drottning, from och mild, beprydd med stilla seder, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Välgörande och god och värd Olympens heder; GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Välgörande och god och värd Olympens heder; GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Skall i en mängd af år i lugn och frihet skrida, GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Med sin Gemål i famn och Prinsen vid sin sida. GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Vid bägarns sista klunk och instrumenters läten! GIII No 49 På Hennes Majestät Drottningens höga namnsdag den 15 Maj 1788.
Och viljen I höra, så märken nu blott, GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och då högt i sky Apollo tog och stämde sin lyra. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och då högt i sky Apollo tog och stämde sin lyra. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Utrustad med mandom och ära. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och Prinsen framför - och Segren båda Hjeltarna nära. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och Prinsen framför - och Segren båda Hjeltarna nära. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Så började stormarna tjuta och gny, GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och fartygen gunga på vågen; GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Med blixtrande dunder och röken i sky GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och flaggorna blåste, och elden blef ny - GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och flaggorna blåste, och elden blef ny - GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och Neptun han log, och kulorna de hvinte i tågen. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och Neptun han log, och kulorna de hvinte i tågen. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Nej, Fienden tukta till rysning och skräck, GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Hans blodiga köl skall skjutas ner och sjunka och brinna! GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Hans blodiga köl skall skjutas ner och sjunka och brinna! GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Wachtmeistrar och Hornar och flera. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Wachtmeistrar och Hornar och flera. GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Prins Carl, fäll nu tårar, och gråt, Kung och Land! GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Prins Carl, fäll nu tårar, och gråt, Kung och Land! GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Anföraren trotsade död och natur, GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Apollo, höj lyran och låfsången sjung! GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Prins Carl har som Hjelte och Bror af sin Kung GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Låfsjungen dess Kämpar, båd Gammal och Ung, GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Från Rik och Förnäm till Tiggarn, där han ler i sin stuga! GIII No 52 Kämpe-Visa öfver Segren vid Hogland den 17 Julii 1788. af Carl Michaël Bellman.
Och i stoftet bugar djupt för dig! GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Har du dig mödat, ädel och stor, GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Hoglands seger och Gustaf tillbaka, GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Och du lärt de Upproriska känna. GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Med din klinga, ditt tal och din penna GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Prester, öppnen nu Templen och buga GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
I alla Rikets vinklar och vrår GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Och utbreden i ringaste stuga, GIII No 53 Dyre Kung, var välkommen nu åter
Ur en präktig sky och låga, GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Och vid klangen af Najader GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Höljd af hvirflar och cascader. GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Och längst in i Eliséen GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Helsas båd som mild och skön; GIII No 54 Vid H. K. H. Hertig Carls namnsdag, den 28 Januarii 1789.
Min Sång-Mö, tills i dag orolig och förskräckt, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Ej krypande och låg hon sig för Folket sänker; GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och detta guda-sken upplyser hennes skrift, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Fast trummans hvirflar hörs och krigs-trompeten stöter. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Du trampar Hercul s spår och ler åt Atlas börda, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och ryckt ett blodigt rof ur Mouskov-örnens klor. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
På Gud och dig och tid vårt vidare beror, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
På Gud och dig och tid vårt vidare beror, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och mot den fönsterluft, där Norra Strömmen blänker GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Just där din lampa lyst, och Kunglig på din plats GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
At dra till härnad ut och för din krona strida, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
I lågor och i blod mot Afgrunds hela slägt GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Mot elementers våld och tusend dödar fäkta? GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och Segren däck från däck hans dolda Skydds-Gud bli? GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Men ömma för hans blod, så ädelt, svenskt och ägta. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och hvart din anda vill och hvar ditt öga dröjer, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och hvart din anda vill och hvar ditt öga dröjer, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och ensam - Gudar lik - befallande dig höjer. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Nej, medfödd med ditt blod, och då hon mest sig döljer, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Hon stadgar Rikens väl och Nordens undran når; GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och stundom, solen lik, i molnena sig höljer. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Du är ditt Lands Monark och sjelf din Trons Minister. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och misstro dig om godt föröka dem än mer. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Belacka Sanningen och slå dess altar ner GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och Skalderna en quäll utaf din aska lifvas, GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Och inga Afunds-Män kring dina stoder trifvas. GIII No 55 På Konungens namnsdag, den 6 Junii 1789. Poem, oppläst vid firandet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1789 uti Ordenssällskapet af den 19 Augusti.
Pomona öppnar oss vårt Tempel, ung och glad; GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
De tysta bläddror slå, och dammens rudor leka, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och träden grena ut i sina lådor bleka GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Citron och pomerans. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Gudinnan kärlen ger och drufvorna sin ans; GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Med Vinets Gud i bredd och sirad med hans krans, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och niger vid vårt bord. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Hvars vapen-lycka, känd, beundrad och förspord, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Fast fälten blänka nu af trummor och gevär GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och våra Bröderskap i Bataljoner tåga GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Dock, Gustaf, dyre Kung, till bröst och hjerta god GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
På denna dagens fest välsignes och upphöjes. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
I minor, stoft och blod at leta Fienden, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Uppammad i dess sköt och om dess sällhet mån, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Uti din rustning klädd at Folk och Land försvara, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Från klippor svallad ut i stormars dön och dån, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Vid alla vindars pip i stänger, block och rån GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och tusend årors squalp, där örlogs-mannen dröjer, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och bådar din Person. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Med åskan i din hand och öga på canon GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och Segren vid ditt ror och Furierna i tågen, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och Segren vid ditt ror och Furierna i tågen, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Inom vårt blomster-hvalf och gyllne altare GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Nej, medfödd med ditt blod och dina tappra seder, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Vid fromma hjertans qual och vackra ögons brand; GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Mer ses en Ädling ej till strids och brottning pröfvas GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Apollo, led min hand och mina strängar rör GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och, om du från mitt tjäll min svaga stämma hör, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och en oändlig rad Psalmister från Carlskrona GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och till så höga värf käns handen kall och stel. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och till så höga värf käns handen kall och stel. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Inviges helst en Själ, okonstlad, öm och nöjd. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Också må Skalderna, förnämare och ringa, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och prisas vidt och bredt! GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och prisas vidt och bredt! GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Lyft mig, Olympens Gud, förädla blod och vett GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Där han i mist och moln gick at sin lager skära GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och utur Hoglands djup uppreste Sveriges ära GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Där han på Bältens is gör själen hög och varm GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och en Carl Gustafs färd i varma färgor målar! GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Till Nordens bäfvan nämns vid kulors bloss och hvin, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Ett blod, som häftigt brann och kallnade med ära, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och vittja sina nät. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
I Barn kring Nannis grund och Syskon med de Ester, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och glödgar Hjeltens plan. GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Dock ej som Tetuan, Algier och Maroccan, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och Baltzar Horn, din Vän, Prins Carl, i vattu-bryn, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
För Kung och Fosterland hvar Hjelte, född på nytt, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och Carl, vår dyre Prins, som helgas denna dagen, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Än återstår en suck för Landets Kung och Far, GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Dess Drottning och dess Son, som samma anda drar: GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Och sträcker sitt befäl - o, at dess arm förmår! GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
O, gifve Härars Gud hans Härar mod och lycka GIII No 56 Poem i anledning af Hans Kongl. Höghet Hertugen af Södermanlands inlagde krigs-ära, uppläst i ett Ordens Sällskap på Kongl. Lust-Slottet Carlberg i Orangeriet den 19 Augusti 1789.
Mellan Marskalkar och Pager. GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
Och hur kan den tvinga sig GIII No 57 Till Hans Kongl. Höghet Kron-Prinsen på dess höga namnsdag den 6 November 1789, då en katt, gul och blå målad, öfverlämnades.
Styrka och vishet, som verket bekröner. GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. II.
Och, vår önskan at bejaka, GIII No 58 Följande verser äro afsjungne på Barn-Theatern. IV.
Och en dimma för min syn. GIII No 59 Till Hans Kongl. Majestät i Fru Wiræas namn, som söker Thorshy prebende för sin Man, som är Prest i Marstrand, den 24 Jan. 1790.
Till min bygd och mörka kula GIII No 59 Till Hans Kongl. Majestät i Fru Wiræas namn, som söker Thorshy prebende för sin Man, som är Prest i Marstrand, den 24 Jan. 1790.
Och min Gubbe glad och säll. GIII No 59 Till Hans Kongl. Majestät i Fru Wiræas namn, som söker Thorshy prebende för sin Man, som är Prest i Marstrand, den 24 Jan. 1790.
Och min Gubbe glad och säll. GIII No 59 Till Hans Kongl. Majestät i Fru Wiræas namn, som söker Thorshy prebende för sin Man, som är Prest i Marstrand, den 24 Jan. 1790.
At öfver hjertan rå och tappert Folk befalla, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Och slå hans stolthet ner, då han sitt hufvud rör. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Han sände dig sin hjelp vid Zions gråt och bön, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Alt till den Högstas låf, dig och ditt Folk till ära, GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Bland Resenärers damm och hästars tramp och stig. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Bland Resenärers damm och hästars tramp och stig. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Och våra fanors fläkt än Oväns murar nå. GIII No 60 Paraphrase öfver Konung Davids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den 6 Junii 1790 uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772.
Najaderna brottas och vid canoners smäll GIII No 61 Till Hans Kongl: Höghet Hertig Carl. Orden afsiungne innom Ordens-Sällskapet af den 19 Aug: den 18 Sept: 1790.
Och glömma i glädjen fälla en tår. GIII No 61 Till Hans Kongl: Höghet Hertig Carl. Orden afsiungne innom Ordens-Sällskapet af den 19 Aug: den 18 Sept: 1790.
Och intet med tårar bekänner nu med mig, GIII No 61 Till Hans Kongl: Höghet Hertig Carl. Orden afsiungne innom Ordens-Sällskapet af den 19 Aug: den 18 Sept: 1790.
At Swerje räddat är af Gud, Kung och dig? GIII No 61 Till Hans Kongl: Höghet Hertig Carl. Orden afsiungne innom Ordens-Sällskapet af den 19 Aug: den 18 Sept: 1790.
Och blödiga behag! GIII No 62 På Hans Kongl. Höghets Kron-Printzens födelse-dag 1790 underdånigst af Auctor till Fredmans Epistlar, hvilcka då framlämnades i Hans Kongl. Höghets hand på Drottningholms Slott.
Skänk mig Hogarths öga, eld och anda, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och re n mig tyckes vinet squala GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Kring min hjessa och min häl. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Under slefvens dropp och squal. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och Freemans Best - om någon frågar - GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Svettas väggar, bord och golf, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och i vrån, där urets klämtning ljuder, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och nattmössan vicklad och hvit, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och nattmössan vicklad och hvit, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Om vår riksgäld och credit. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Re n af rök och ångor sjuk, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Syns en hickande och bakvänd Frände GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Lefrens böld och lungans qual. GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Lockperruquen, smord och smält i varmen, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Där med krökta knän och lår, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och buteljen sönderslår; GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och vid skåln Oratorn är! GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Nyss din läpp flög quick och yr, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Nyss om Kung och Land du lyktat prata, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och nu med ljuset i manschetten GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och som, quafd i Brödrens gyckel-dimma, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Jag, med hjessan blottad och kal, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Med gurgladt svalg och svarta kläder, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Du ler och plirar vindt och snedt - GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Du ler och plirar vindt och snedt - GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Med svarta blick och hvita tänder, GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Ditt glas är altid tungt och hett - GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Och du, som glasets bräddar tummar GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Med löjlig blick i ljuft och ledt! - GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Som Norden lugn och frid beredt! - GIII No 63 Hogarths tafla, A Midnight Modern Conversation, efter originalet transporterad i poesie och musique och till Konungen allerunderdånigst aflemnad den 13 Februarii 1791 af C. M. Bellman
Pryd, Stockholm, dina torg, sträck vimplar och standar GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
En tacksamhetens tår, otvungen, hög och klar! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Af trummors dunder-dön och ystra fålars lopp, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och, i din trängsel klämd, betänk förgängligheten! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
En ärans högtids-vagn bland linor, spel och hjul. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och denna dagens helgd i seklers längd berättas. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Mot tidens rost och ärg och bittra ådrors svall GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Mot tidens rost och ärg och bittra ådrors svall GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Som deras anlets-drag i marmor och metall. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och än från Herdens fleut, okonstlad, len och lätt, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och än från Herdens fleut, okonstlad, len och lätt, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och Gustaf Adolphs stoft är Norden en klenod. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Af hvad då ögat rönt bevittnas mer och mer GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och Mälarns glada flock, vid harpors skräll och skrål, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och Mälarns glada flock, vid harpors skräll och skrål, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Snart, Hjelte, i din skygd sig närmar fritt och käckt, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Bland ypperlige Män till börd och blod och hjerna, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Bland ypperlige Män till börd och blod och hjerna, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
At en gång ögna få bland lansars skräck och larm GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
En Bernhard och Banér och Delagardies arm GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
En Bernhard och Banér och Delagardies arm GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Med Horn och Torstensson din rika lager höja. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Dölj mig för Gudens spel i lägsta djup och håla, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och skänk den i min hand till en högtidlig ton, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och hälsad af ett regn utur en purpur-sky. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och Neptun reste sig at hafvets stormar lugna. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och fängsla på dess båk en vakande Najade, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och då Sirenens sång all tjusning öfvergår, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Kring grindar, tjäll och kärr, vid daggens hvita dimma, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Sin stäfva Fiskarn bar och Roddaren sin år, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och Jägarn stod på lur, där hunden skalf och simma. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och Jägarn stod på lur, där hunden skalf och simma. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Re n under trädens skygd mot mygg och blåst och damm GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Re n under trädens skygd mot mygg och blåst och damm GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Till Brodrens måltids-ro och glada göromål, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Bese, hvad rolighet och oskuld och natur GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Bese, hvad rolighet och oskuld och natur GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och hvad den Brodrens lek kan Gästerna förnöja, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Då han med bakvänd hatt och ut- och invänd tröja GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Då han med bakvänd hatt och ut- och invänd tröja GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och än med utsträckt arm i sin Herdinnas famn; GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
De kyssas öfver alt och jollra Gustafs namn, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
För n skeppets hälsning hörs och åskans eldar blänka, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Då djupt Herdinnan neg och Herden tyst försvann. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Ett segel fladdrar fram - man gissar och man spör: GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och det är Gustafs flagg i all sin glans och dager. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och det är Gustafs flagg i all sin glans och dager. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
På kullar, fält och näs hvad nigningar och sång, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
På kullar, fält och näs hvad nigningar och sång, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Med brutna uddars släp i fåran mörk och lång. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Hvad snyftningar och gråt emellan Man och Maka, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Hvad snyftningar och gråt emellan Man och Maka, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Så ock den snabba köl för vind och åror brakar, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Opp-timras i sin däld, och Gustaf går i parken. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Som ljungar från din tron och Härarna förskräcker, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Förfriskning i dess dryck och glädje i dess själ, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder! GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Är ämnet för vår nit; och målet för vårt hopp GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
At, kyld vid källans brädd och stärkt af badets värma, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Dess bröst i sinneslugn må andas fritt och gladt GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och at med hälsan snart som lifvets bästa skatt GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Knappt var vår klagan väckt och ömt af Himlen hörd, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och våra sänkta knän sig näpplig hunnit lyfta GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och ögats spridda blick längst horizonten syfta, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
För n vågen, dundrande och skummig och opprörd, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
För n vågen, dundrande och skummig och opprörd, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Emellan facklors blåst och ande-trutna spann, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Då, tröstad och förtjust, all Menigheten gråter. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och under korsets fot, där altar-bordet står, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Till låfsång och beröm af Himlens verk och under, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Till låfsång och beröm af Himlens verk och under, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Välsigna Konungen och vänd dig i din skrud GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och en gång gör ditt stoft för Sverige lika kärt. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Och åldrens högsta mål förlängas af vår bön, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Till Hjeltens låfsång bland salvor och gny. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Hundrade och sextio år. GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Fröjdoms bland fleuter och klara cymbaler, GIII No 64 Konungens återkomst förenad med Konung Gustaf Adolphs högtid, då dess statue-équestre opprestes, firad genom en underdånig skaldesång i ett Ordens-Sällskap på deras årliga fest af C. M. B. Stetit acer in armis Æneas. VIRG.
Då alt på Drottningholm af blixt och facklor ljungar GIII No 65 Söndagen den 16 October 1791. Vid bordet. Konungens skål.
Och Pukarns hvirflar stolt, så hvarje tillja gungar, GIII No 65 Söndagen den 16 October 1791. Vid bordet. Konungens skål.
Och om Kung Gustaf sjung! GIII No 65 Söndagen den 16 October 1791. Vid bordet. Konungens skål.
Och sucka för din Kung! | | GIII No 65 Söndagen den 16 October 1791. Vid bordet. Konungens skål.
Bland de hvita tjäll och tak, GIII No 66 24 Januarii 1792
Märk! hur Folkets dans och brak GIII No 66 24 Januarii 1792
Tröstar sig, fast kyld och tung, GIII No 66 24 Januarii 1792
Med din vishet och din dygd. GIII No 66 24 Januarii 1792
Och hvar tår ditt stoft tillber, GIII No 66 24 Januarii 1792
Och du, i din själ för Folket så öm, GIII No 66 24 Januarii 1792
Och då Ovän nalkas thronen, GIII No 67 Den 3 Febr. 1792. Skål, at sjungas til Konung Gustaf IIIs ära, sänd til Gefle til - -
Bröstet flämtar tungt och ömt, GIII No 68 Den 30 Mars 1792 vid Konung Gustaf IIIs död
Tankan uprörd och förstörd, GIII No 68 Den 30 Mars 1792 vid Konung Gustaf IIIs död
Döden häpen fram och åter GIII No 68 Den 30 Mars 1792 vid Konung Gustaf IIIs död
Bär sitt timglas, stumm och rörd. GIII No 68 Den 30 Mars 1792 vid Konung Gustaf IIIs död
Det slår sig för sitt bröst, sig skingrar och förströr, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och dessa klago-ord i stoftet efterstafvar: GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Sig svåra klagande i stoft och asko sade: GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Ack, at den Hjelten föll och ögat sammanlade, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Som skyddat Israel och frälsat det i strid! » GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Väckt af trumpetens klang och Pukarns fröjdeslag. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och fröjdades i den som Folkets välgång ville. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
At blott vid hästens traf, förutan blod och gny, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hans intåg vigdes in och glimmande försvann. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och i sin tåre-sång - O Gud, vi låfve dig! - GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
At lyda allan lag och konungsligan välde; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Man af dess visa dygd och milda spira njöt. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
I edert bröst och blod, o Svenske Män, hvad tvång! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Liksom i edra värf en ledsnad tung och lång. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Syrenens friska rusk med blåst och böljors gny, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Syns Undersåten brydd dess flor och fållar draga; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Som Borgersman: sitt stöd i rätt och egendom, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Som Bonde: ett försvar för dem som så och skära. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och ensam lagren bröt at Nordens Skalder kröna. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
I bardalek hans sträck med kastspjut, pil och lans GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och åter på besök, uti de lugna tider, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Arbetande och glad, med anlet och förmåga, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Arbetande och glad, med anlet och förmåga, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och utaf helsan skänkt en outtröttlig själ. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Så granskande och fint som ditt begrepp om ära. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och du som i ett ler naturens köld och värma GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och du som i ett ler naturens köld och värma GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Som sig båd natt och dag ikring en tron utbreda, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och bergade sin köl till andra dagens fara. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Opphvälf ett såradt bröst med krusflor och behag! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och i din klagan sänkt, på denna Klagodag GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hvad gråt och ringningar och klockspels klagoljud GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hvad gråt och ringningar och klockspels klagoljud GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och Gustafs grifte-sång kring malmar, torg och stränder! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och Gustafs grifte-sång kring malmar, torg och stränder! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Modfälta ja och nej af Främlingar och Fränder GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Modfälta ja och nej af Främlingar och Fränder GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och Skalders häpna sång i torftighetens skrud. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och Modrens hvita dok en ryslig åsyn ger; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Dess ögon tryckas ömt med klagan mer och mer GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hvad olust, knot och qualm, hvad språng båd till GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
och från, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Min pensel, hasta dig och denna målning sluta, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Med alt det våld och stoj, som gäckar griftevrån. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och i dess gnistrors tramp oppdagas i sitt qual GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hör Fadrens hesa röst och Modrens trumpna svar, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och, vandrande sin väg, i Templets portar niga. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och mellan Vakters vakt inlåta sig i frågor, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Kringhvärfda i ett moln af salfvor, rök och lågor GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och stumma vid ett sorl, som örat döfva kan. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Inhägnande en gård, af träd och grifter prydd; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Ett hvalf uppdagas klart vid Folkets sång och bön, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Som mildrar ögats blund och blodets mildhet väcker; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
En skog i brutna hvalf, lik våren sval och grön. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hans klagan och hans konst hvart dödligt öra retar. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Det år, då hvar och en sin burna krona fälde. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och hans otvungna röst jag tillber och jag hör. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och hans otvungna röst jag tillber och jag hör. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Min Maka och min Son! - Kom, ögnen alla tre, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Hvad pränt och ristadt står på dessa resta stenar. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Med drift och rådighet i allmän nöd och våda, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Med drift och rådighet i allmän nöd och våda, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och nödgad till sitt värn, i faran aldrig feg, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och Rikets sjelfbestånd mest låg hans hjerta nära. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
At nära idoghet och vetenskaper para GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Han Rikets styrka höll till säkerhet och vakt GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Mot anfall och försåt. - Hans vishet och hans magt GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Mot anfall och försåt. - Hans vishet och hans magt GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Afvände stridens dön och krigets fackla släckte. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och Segren slösade i lagrar åt hans mod; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Störst i de svåraste, i döden - och dess qual, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och när han saknas» ...; Ack! hvad tårar utan tal. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Det är Fru Svea sjelf, som, häpen och förskräckt, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och på din Moders arm din späda blick opplyfta, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Min Son! märk på dess spets hvad sköldar och GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
O, fromma Landets Far!!! Hvad bitter sorg och quida, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Men hasta dig, min Son, och följ mig vid min sida. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och ängslan steg för steg förlänger vägens fara; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Som Fosterlandets hopp, dess stöd och första Vän. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och låtom oss i frid hvarandra handen ge; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Han lärt at böljans våld och vädrens välde styra, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och under dess befall riks-skeppet räddas kan...; GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Här mellan blixt och blåst vårt Hjonelag försvann, GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och Skalden återtog bestört sin sorgelyra. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Men nattens kyla rår, och stjernans bleka brand GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och fridens oljoquist bekröna tjäll och strand! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och fridens oljoquist bekröna tjäll och strand! GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Begråter Gustafs död vid lyran, stämd och fäld. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
För n hon sitt förråd tömt och trött sin penna kastar. GIII No 69 Konungens DÖD och MINNE, på Klago-Dagen den 6 Junii 1792. Uppläst uti Augusti-Orden af C. M. B.
Och suckar till vår Gud i stillhet där utgjutna GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Han säkert er påmint, hvad feladt är och brutit GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Välkommen, Svenske Män af ädel börd och ära, GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Där mörka händelser förvilla och besvära GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Vid foglens lätta flygt ur björken och till alen GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Och skotten blixtrade. GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Och vet, at till dess hämd ej krigets fackla sprakar GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Och fruktansvärd är den; GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Så redlig, öm och stolt, som under Hoglands flamma GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Och till den som hjertat ser GIII No 70 Skaldesång oppläst högtidsdagen den 19 Augusti 1792 i Augusti-Orden och Carlbergs Kongl. Orangerie af C. M. B. M: B:
Och sträck ur dimmors rök din gaffel, klar och sval! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och sträck ur dimmors rök din gaffel, klar och sval! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Tritoner, bugen er vid böljors svall och dunder! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Bacchanter, hvar och en, den gyllne bägarn tag, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och, Flora, vrid din krans i de nedbrutna lunder! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Med lyran i min hand och trohet i mitt bröst, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Jag lyran höja vill och om min Hjelte tala. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
I Templen sång och bön fromt till den Högsta höjes GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Med nederböjda knän och varma hjertelag; GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
För Sveriges sanna väl i lugn och stormar röjes. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och ned till minsta tjäll hvad nöjen där at njuta! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och Hoglands-Hjeltens skål gladt klingar lag från lag: GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och Landtman ej en suck utur ditt inre trugar. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och under korsets fot, där altar-bordet står, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Utbreder sig dess duk i hvita veck och våder. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Till låfsång och beröm af Himlens verk och under, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Till låfsång och beröm af Himlens verk och under, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Välsigna Hertigen och vänd dig i din skrud GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och du! du Verldars Drott! O! du Alsmägtige, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Som ljungar från din tron och Härarne förskräcker, GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och gör dess konga-värf båd lyckligt, sällt och lätt! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och gör dess konga-värf båd lyckligt, sällt och lätt! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Hör oss, Alsmägtige, och gif oss dina nåder! GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Rikets mödor och besvär. GIII No 71 Underdånig SKALDE-SÅNG på Hans Kongl. Höghets HERTIGENS af SÖDERMANLAND höga födelse-dag den 7 October 1792 Uppläst vid måltids-logen i Samfundet Pro Patria af C. M. Bellman. M: B:
Och min bägare så ställ, GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Och Besökande kring tunnan, GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Ramlar utföre och niger GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Och med hand på carafin GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Var tapper, quick och vig GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Och sjungom nu med mig! GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Sjungom för Vänner och sjungom för Kungar! GIII No 72 Den 31 October 1792. - Bacchi källare
Där dygd och snille paras. GIII No 73 Till KONUNGEN
Och inom dess promenader GIII No 74 Högborne Furste, Allernådigste Herre!
Och Zephiren då och då GIII No 74 Högborne Furste, Allernådigste Herre!
Och Zephiren då ochGIII No 74 Högborne Furste, Allernådigste Herre!
Och kröna med blommor sitt sprund, GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
Från fanor och pikar en stund: GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
Och en måltid högtidligt anställa GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
När Bacchus man tror och förmodar GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
Hvad ögona blunda och brinna GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
Och hjertat klappar så här! GIII No 75 Bed Bacchus framvältra sin tunna
Och oss til minnes för två krönta Hjeltars dygd. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
At på så märklig dag med band och stjernor prydas. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Om nit för Religion och Öfverhetens bud! GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Och alla åldrars brand af stridens åska släckas. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Til rolighet och lugn vid andra länders våda! GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Se dit åt - bäfva - gråt - och suckande beskåda GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Det fridens oljoqvist förskönar och bepryder. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Och redlig i ditt kall du altid andas säll. GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
När tidens afton nås och stormarna förfära GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Och Charon bärgar dig som gammal eller ung, GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Och, under vägens rodd, sjung högt Regentens ära! GIII No 76 Upläst i Augusti Orden högtids-dagen d. 19 Aug. 1794 af Ordens Taleman C M B
Och Barnet vid sin skallra ler, GIII No 77 Den gamla Gubben blifver ung
Med en blek och vissnad lager, GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Båd min lyra och min krantz. GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Hur vid Kungens tjenst och lön GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Och sin bön med min förenar GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Hos en mild och rättvis Kung. GIII No 78 Stormägtigste Allernådigste Konung!
Är, vid Bibel och koftan, GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant
Har han uttal jämt och lätt, GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant
Skicklig uti sång och böner GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant
Med en vandel, from och god, GIII No 79 Till Hans Kongl. Höghet Hertug Fredric Adolph för en Capellan ifrån landet, at bli Hof-Predikant

Next Section

Top of Section