Next Section

Previous Section

 
 ANDEDRÄCKT...........1
till wår sidsta andedräckt. EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
 
 ANDEDRÄGT............1
låckar fram min andedrägt, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
 
 ANDERE...............1
und dass es der andere nicht geachtet hat, sondern ihm alle FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 ANDERS...............7
Stina Anders-dotter jo! EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Stina Anders-dotter! märck! EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Eric Bergström! Dricker du Anders Wingmark? Redelige FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
Anders Wingmark med sin Fru, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Skål Anders Wingmark, välkommen Bror, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Anders Wingmark och Brodren Pehr, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Lång-Anders i sin randiga rock, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
 
 ANDLIG...............1
En andlig man ur Tempel :||: FS 45 Om ödet mig skull skicka
 
 ANDRA................29
Men andra twärt emot fast utan wax och klämma,. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
den Andra trasan kramar, EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
men de Andra Commendeurer, EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
En den andra handen nu gaf, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Andra Hjeltar då hofvera. FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Och hviska vid de andra. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Och med en tågstump den andra, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Men de andra äro, hela skjussen, FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Andra slås om toma Krus. FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Än de andra adlade. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Hvad har det andra för färgor och glans? FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Hjelper andra i sin mull, FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
En ger jag hjertat den andra min bål; FS 7 TIL KÄRLEKEN OCH BACCHUS
Andra Thesis blef den här: FS 28 TRE REMMARE
Som de andra djuren, FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
På det andra, på det andra FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
På det andra, på det andra FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Bägges Döttrar och andra flickor! FS 36 Gubben Loth och hans gamla Fru
Andra hjertan och andra tankar! FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Andra hjertan och andra tankar! FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Hej, sade bofven til den andra så slem, FS 41 Joachim uti Babylon
Jag skull ej som andra göra, FS 45 Om ödet mig skull skicka
När hon gick ut til andra FS 45 Om ödet mig skull skicka
Min hatt i fenstret såg, bland andra hattarna, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Den ena han hicka, den andra han söp, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Til andra glada göromål, FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Se Ert timglas andra gången tömdt; FS 63 Mäster Petrus från det helga höga
Andra igen ur blomstrande kärl utösa de vackraste floder, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Andra igen, med gnäggande spann, sig långt utom vagnarna FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ANDRAS...............3
Nog ser jag andras snabba lycka, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Wij då båd andras Sinnen röre EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
andras krökta halsar pusta FS 18 FRÅSSAN
 
 ANDÄKTIGT............1
Ber för vår Kung andäktigt och fromt, och önskar hans lyckliga FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ANFÖRTS..............1
Anförts af Utterquist: FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
 
 ANFÖRVANTER..........1
Slägter och anförvanter, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
 
 ANGÅ.................1
Hvad fan angå dej FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
 
 ANGÅR................1
Det angår intet er. - FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
 
 ANHANG...............1
Kör honom med sitt anhang ut, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
 
 ANJETZO..............1
Naa, anjetzo hier; FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
 
 ANKA.................2
Gråtögd och blixtfull, och som en anka from; FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Blir då så trög som denna Anka FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
 
 ANKAR................2
Friskt bär up många ankar FS 15 KÄLLARSÅNG
Hurra lustigt! töm krus och ankar; FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
 
 ANKARE...............1
I löst, en Half ankare god Pomerans, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
 
 ANKAREN..............1
Hvad har du i ankaren? Rack. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
 
 ANKARN...............2
Lägg munnen til ankarn och tig; FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Ankarn på bänken; FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
 
 ANKOMST..............1
ren sin ankomst bådad fann, EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
 
 ANKOR................1
Ankor och gäss kring bryggor och skrank på vågorna flaxa och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ANLEDNING............4
I anledning af saken, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af lagen, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af detta FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af bristen, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
 
 ANLET................1
Rik och förnäm i purpur och glans sitt anlet förvandlar en annan, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ANLÄNDE..............1
När hon til din bädd anlände, FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
 
 ANN..................12
Men ack! En ann Herdinna, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
Mer än någon ann FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
En Nymph cendrée och en ann brunette. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Bacchus, ingen ann, FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Kränkes en ann. :||. FE 29 Til de förnäma
Och en ann sin vällukt smög FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Brydd en ann i vredgad ton, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Lutar en ann sitt hufvud på armen; FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
En ann sad åt mej: FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Som en ann för en tunna korn. :||: FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Lät en ann sin krona pryda; FS 40 Ahasverus var så mägtig
Åter en ann utarmad och blek han höjer sig up på sin krycka, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ANNA.................6
Anna Johans-dotter finna, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Hej Anna Stina, hva ba? FE 4 Enkannerligen til Anna Stina Denna wäf af Sexti alnar
Si Anna Stina så hviter i barmen! FE 4 Enkannerligen til Anna Stina Denna wäf af Sexti alnar
Anna Stina och Fredrica. FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Men, min Anna Greta! men! FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Men, min Anna Greta! nog, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet

Next Section

Top of Section