Next Section

Previous Section

 
 AIR..................2
Blås en air utaf Galupp, FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Ulla söng en liten air, FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
 
 AJ...................37
Aj! se skinntutan damp där in i Basfioln. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Aj! se plåstret där ligger det under stoln; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Aj! när jag tänker uppå hännes hy FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Aj i skorsten brinner sot. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Aj! skorsten kastar eld och mull. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Aj aj aj aj aj aj, min arm! FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj aj aj aj aj, min arm! FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj aj aj aj aj, min arm! FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj aj aj aj aj, min arm! FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj aj aj aj aj, min arm! FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj aj aj aj aj, min arm! FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj nattkappan, hvad harm! FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj nattkappan, hvad harm! FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj aj! Du bränvins-marod, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj aj! Du bränvins-marod, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj aj aj! Du bränvins-marod, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aj mitt Örhäng tog Cousin. FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Aj en Palt står där vid Gardin. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Paltarna! Aj Kära Syster! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Stoln hvälfd i näfven Aj aj Sophia! FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Stoln hvälfd i näfven Aj aj Sophia! FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Aj-aj-aj! mitt ryggbast det smålar som gryn. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Aj-aj-aj! mitt ryggbast det smålar som gryn. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Aj-aj-aj! mitt ryggbast det smålar som gryn. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Aj aj! om hon vor af gull! FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Aj aj! om hon vor af gull! FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Aj aj aj lull lull! FS 40 Ahasverus var så mägtig
Aj aj aj lull lull! FS 40 Ahasverus var så mägtig
Aj aj aj lull lull! FS 40 Ahasverus var så mägtig
Aj aj aj aj. :||: FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Aj aj aj aj. :||: FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Aj aj aj aj. :||: FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Aj aj aj aj. :||: FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Aj aj aj aj. :||: FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Aj aj aj aj. :||: FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Aj aj aj aj. :||: FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Aj aj aj aj. :||: FS 59 Har du något i flaskan qvar?
 
 AKT..................1
Skyldra! gif akt! FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
 
 AKTA.................6
Susanna. Akta Köttkorgen. Hoppa ner lilla Syster med FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Akta dyna, fot och karm; FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Akta näsan du på dej FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Akta dig, de skjuta. FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
Akta nu kiolen FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Pelle akta dej! FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
 
 AL...................2
Är det Confectio al Chermis, säij gubbar? FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
sedan cursen blifvit reglerad til al pari. Det sup FS 13 KLUBBEN
 
 ALAR.................1
alar, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 ALARM................5
Satans alarm! FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Trumla stolt alarm. FE 29 Til de förnäma
Dansa Wingmark, alarm! FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Hör Trumpetarn, alarm! FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Alarm och röfveri! FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
 
 ALDELES..............1
Aldeles rätt, och utan at skämta, FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
 
 ALDRABÄST............1
och wäfwer nu som aldrabäst; EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
 
 ALDRAKÄRASTE.........1
Ach aldrakäraste täck är Prestafven! FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
 
 ALDRAMINST...........1
bland Clienter aldraminst! EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
 
 ALDRASKÖNSTA.........1
med den aldraskönsta grädda EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
 
 ALDRIG...............43
jag aldrig kring i landet flängt EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
En blomma aldrig än så mildt åt Solen log, EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
och aldrig hörts så tyst på Åkerblomskans krog. EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
Så myllas du då ner, at aldrig ljuset skåda, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
at aldrig frögdas mer innom naturens prål, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
At aldrig himlens pris mer med din näbb bebåda, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
aldrig nögd om jag dig mister; EN STUF RIM N:o 13 TILL K: S: S....
Aldrig står jag då ock knarckar EN STUF RIM N:o 13 TILL K: S: S....
din gråt är billig aldrig mer EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
Min Far är den som aldrig spar EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 5
Jo, för där aldrig swagöhl finss EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 14
Och aldrig nånsin dansa med en annans flicka, FE 12 Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund Denna wäf af Sexti alnar
Aldrig på Baler dra fram Jalousie; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Jag ber at du aldrig döljer FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Jämt full och aldrig mätter. FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Enkelt Öl jag aldrig smakar; FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Aldrig jag spelt i Kolmätar-gränd. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Nej aldrig såg man Krögarn så fatt, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Fruktar aldrig bröstet at blotta. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Bror, aldrig bli rädder i krig; FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Aldrig en Iris på dessa bleka fält, FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Aldrig foglen lockat FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Aldrig hördes Lärkan nånsin spela FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Ach min Boman! jag dig aldrig ser. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Aldrig på trögare FE 57 Om Barnsölet
Aldrig såg man större Apa FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Aldrig Sophia jag mera vill söka, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Aldrig min fot, ifrån denna här stund FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Längst gatan fram sågs aldrig en katt, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Til dig aldrig Afund sökt någon stig, FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Aldrig kring Grifterna ilar. FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Aldrig Öl, Win och Bränwin förslår FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Aldrig han Baneret mister, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Vi aldrig råkas mer; FS 15 KÄLLARSÅNG
Men nej! nej aldrig denna tunga FS 18 FRÅSSAN
Fans där aldrig en ducat. FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Aldrig sad hon, aldrig sad hon FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Aldrig sad hon, aldrig sad hon FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Aldrig en dåre i verlden så stor FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Jag kan aldrig Mor förlåta. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Aldrig bättre vän jag kände; FS 61 TIL BUTELJEN
Men kom aldrig mer igen. FS 61 TIL BUTELJEN
Aldrig et ord! FS 62 Aldrig et ord!

Next Section

Top of Section