Next Section

Previous Section

 
 ACHILLES.............1
syns Achilles, gran och warm, EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
 
 ACHT.................1
David til häst med en Löpare fram för sig? Acht Schtiber. FE 59 Til Lo-Katten
 
 ACK..................5
Men ack! En ann Herdinna, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
Men ack, sängbottnen sprack FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Mitt Lårben himmel ack FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Ack! om vi hade, god vänner, en Så FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Hvad den varma Punschen är storståtelig! ack! FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
 
 AD...................1
Bror Mollberg Curator ad litem, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
 
 ADAM.................2
som när Adam sig beskärma EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
Som en Adam med sin Eva FS 16 Är jag född så vil jag lefva
 
 ADAMS................1
Adams skål, vår gamla far! FS 43 Adams skål, vår gamla far!
 
 ADELSMÄN.............1
Sku nu blifva Adelsmän. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
 
 ADELSNAMN............1
Holmström; hör hans Adelsnamn: FS 1 BACCHI ADELSMÄN
 
 ADIEU................3
Undan ur vägen! Adieu och allons! Vänta Mollberg, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
... Mutter adieu och gu tår. fin: FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Mutter adieu, hör patroullen FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
 
 ADLADE...............2
Blefvo då ej några adlade fler? FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Än de andra adlade. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
 
 ADLERSTOP............1
Jo han heter Adlerstop; FS 1 BACCHI ADELSMÄN
 
 ADONIS...............1
Adonis Astrild förer FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
 
 ADSUM................1
Semper adsum Riddarns valspråk heter, FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
 
 ADVOCATER............1
Bland Advocater, fast bland de smärre, FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
 
 AENEAS...............1
En Aeneas lik vid Troja FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
 
 AEOLUS...............1
Aeolus syns i ljungande moln, och Flora i blommor på marken; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 AF...................253
och mycke folck af wärde EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
med blemmor, som af krut; EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
På Grenen af en Alm Alexis hängt sin lyra, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
mot rodnan af ett moln en åldrig Urna bläncker EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
af denna Sort så kallad dräll, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
är tingad af en Åbolenning EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
af Skepparn wräktes öfwer bord. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Wid brädden af det glas, som står min grafwård nära, EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
kringwärft af höga planck med taggar, spiut och EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
Hur snart dess wäsend flyr, förqwäfs af samma strålar EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
af sammanwridna järn, med reglar, lås och mer, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Ett hierta! af din bild kan lätt en sanning lära, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
at bäst det tror sig fritt och wet af inga qwal, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
för all söttma af Hans ord, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
tillredd af min maka, EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
af Caron hopa-slås. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
med win, alt af ett slag, EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
en duk af bolsterwahr; EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
är win-glas af de små; EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
bli kyst och klappad af de gamla, EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
af en trumpen Skugga tyglas, EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
på nageln af en Rak-rem pryglas, EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
kring-hwärfd af gnagda ben. EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
af döden krossas jämt och tätt. EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
med ett af oro kyligt blod; EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
skall skildras af på detta linne, EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
under klang af Instrumenter, EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
Hwar en får sin winst af summan, EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
qwäfwes jag af rök och damm. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
af sådan dyrbar lera? EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
med lång-böxor af charlakan, EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
mindre dufna af liquerer? EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
gungar af och an, och glimmar EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
tills af Skotten han förnimmer, EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
Behaglighet af bästa smak! EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
sielf af ditt hufwud Kronan tar, EN STUF RIM N:o 42 TILL H: K: M: d. 19 aug. 1779 på Drottningholm
hälst när hon af sömn intagen EN STUF RIM N:o 43 ÖFWER DEN SOFWANDE ANNA STINA HOS MILLDENS Impromtu d. 1 Feb. 1780
af min myrten och min blomma EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER 2. BILLET U: W:
af Pomeranze och russin, EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
Rödt Hoglands af det ljusa, EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
En Bägare af tenn, EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
bland qwistar af Cyrener EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
och får miölk af femton koor, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 9
Af Kärlek all naturen lifwas, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 10
fullspild af öhl och vin de Cap. EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 11
Säg hwem Nation af dem du mins, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 14
Än wid flägten af en fana EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
af det skottets knall och damm, EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
af mahogene en bänck. EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
Denna wäf af Sexti alnar EN STUF RIM N:o 50 Denna wäf af Sexti alnar
ölet, at oss intet af saftene tryta må. Manquerar oss bränvin, FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
Vi dö utaf Kärlek och lefva af Vin. FE 4 Enkannerligen til Anna Stina Denna wäf af Sexti alnar
Och tag af ljusena FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Drag skorna af; FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
Du full af Flickor mins, FE 12 Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund Denna wäf af Sexti alnar
Syns trasor af Gardiner och Tapeter FE 12 Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund Denna wäf af Sexti alnar
Den var af de smärsta. FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Valdthorn af mässing med bulor och ärg. FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Halsduk af läder och gjördel kring buk, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Stugan af nympher prålar, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Ögonen gnistra af kärlek och harm; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Ach skönsta barn af Eva! FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Det dryper af ljusen FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Och Byxorna de lossna af medjan; FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Käftarna gröna af galla; FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
De dyrbaraste gåfvor utösas ofta af den lekande Naturen FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Jackor förliknas med de violetta silfver-ax, som skördas af FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Herdinnor i Nopkin och Gingang med Solhattar af Pärlemo FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
röster. Där kostar et glas af Stora Mogols Afton-finkel, FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Älskelige Bröder, circa fem tolftedels Svensk halföre; och af FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Älskelige Bröder, de dyrbaraste gåfvor utösas ofta af den FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Se dem af vanmagt vid min sida falla, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Stjernan af Morgon-rodnan liksom kufvas FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Hvar en af Er känner FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Slog af peruken och min hatt,. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Bläddriger tunga af bränvin och vin. FE 27 Som är dess sista tankar
En kullrig vidd af många stubbar, FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Tyst af och an; FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Perpendikeln sprang af; FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Af fin Castor. :||. FE 29 Til de förnäma
Klang af Bassister, FE 29 Til de förnäma
Strandadt, plundradt, fullt af fattigdom och agg. FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
Drifves af och an, men stundom gör en lof, Fin. FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
Kolgubbar, Tvätterskor och Mjölk-Käringar. Gör inte af FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
timra i skuggan af den up och nedvända mörkbruna kölen. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
se hvad för en skog af gungande master med fladdrande FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Skål, min bror, af hjertans grund. FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Af safternas ljufliga syra. FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Hjertat af ängslan så tungt som et bly FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Af och an hon kasta sig, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Af ångst och vällust stamma, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Et blottadt bröst af våda, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Men af all naturens pragt, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Drog på skon, och af och an FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Af brandgult silke höljde, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Sjungs af de små Vestaler. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Vid et sorl af sprutande floder. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Innom en list af Buxbom och grönt FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Rustad i stöflor med bälte af gull, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Hvälfvas af mässing två glimmande lock. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Skyldra, lös af, stå rätt, alla nio! FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Hedras af oss. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Af och an hon vickar, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Nå, så dumt! jag dör af skratt; FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Hvad skrål af Barn och Pigor! FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Och med en väst af cattun; FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Knäpp af ljusen, du skal fria, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Slog en af min hatt, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Af och an, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Gjord af buxbom, Bror! FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Stigbyglar och spårrar kolsvarta af dam FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Hör du dunsen af hans klot FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Bildar, af en näfva sand, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Af sin röda skalle, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Tyst en mängd af kölar bär, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Som af tusend blommors frön FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Skänk oss af din varma brygd; FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Af hvar en Neptuni man; FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
Som under klang af blanka trummor, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Surögd mäst af allihop, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Som åt en mängd af Hundar hutar, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Bryt af hans Käpp, slit af Surtouten, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Bryt af hans Käpp, slit af Surtouten, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Af sin hud och blånad känd. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Halsen bär svart Bindel af taft! FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Stundom hans bild skyms af de ekar FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Under blixt af blanka stål; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Vår svaga lifstråd af; FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Betänk, en blomma bröts nu af, FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Tils hon af dödens glaf bröts af. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Tils hon af dödens glaf bröts af. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
En bild af Mor Maja det innebär, FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Bind en Bouquet af Sippor blå, FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Som nyss til Barnsölet brygdes af Mor; FE 57 Om Barnsölet
Smäll nu i luften ett skott af pistoln. FE 57 Om Barnsölet
Sjögren! Svetten af dig lackar. FE 59 Til Lo-Katten
Absalon tumlar af öket, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Strufvorna glänsa af såcker, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Af des munn, söt som succat, FE 66 Til Movitz Målare
Af grönt sidentyg märk Ögonskärmen prålar, FE 66 Til Movitz Målare
Blixtrar fram et kors, et halskors af rubin. FE 66 Til Movitz Målare
Tröjan snörd och lifvet är af Carmosin. FE 66 Til Movitz Målare
Dryper af Surtouten. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Af Canoners eld och dam; FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Än af trummans hvirflar nejden gungar, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Af en svärm i svett och harm, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Dörrarna öpnas af vädren med våda, FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Af purpur guld och grönt, FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Eldad af mit blod och namn. FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Dess Hängen menar jag, dess Hängen af rubiner, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Liftröjan af hvitt taft och skor af gull-brocad. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Liftröjan af hvitt taft och skor af gull-brocad. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Säg om någon af er känner FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
Och Kappråcken af buldan. FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
Guldguler råck och väst af cattun, FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Och uti skuggan af seglet Gutår! FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Af svarfvad Björk med Mässings-beslag, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Tunt lyft af Zephiren Halsduken rörd, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Och Mollberg han damp af stoln; FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Af friska Löfträn sammanbunden, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Bepryds af blommor tusen slag! FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Af blommor tusen slag. FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Af den hon vingen rifver, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Af alla slag! FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Knäpp af din stubb, med wanmagt och längtan FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
För Ku af Finsker slägt FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Med lifstycke af rosigt Calmink, FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Af hans Orden denna dag; FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Af bränvin min hjerne yrar, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Af bränvin är all min blod, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Aj aj! om hon vor af gull! FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Glock, är med döden afgången i början af den FS 5 MIN HERRE!
tation kommer at hållas d. 11 nästk. Aug. af Ce FS 5 MIN HERRE!
bäres af den Härolden som utnämnes efter Glock. FS 5 MIN HERRE!
äro förklarade lika med Riddare af högbemälte FS 5 MIN HERRE!
Jag torde upmuntra M. H. med några af FS 5 MIN HERRE!
9 Julii 1770, af Von Bercho, Com FS 5 MIN HERRE! (a)
Din Härolds Spira brytes af FS 5 MIN HERRE! (a)
Af mig och dig och döden, FS 5 MIN HERRE! (a)
klotet, af von Ehrensugga, om aftonen FS 5 MIN HERRE! (b)
Och vräks af storm och vindar. FS 5 MIN HERRE! (b)
in Tumulo Glockii, af Kämpendal, nu FS 5 MIN HERRE! (c)
Hur blekna dina läppar af, FS 5 MIN HERRE! (c)
Din Urna skal af Kämpendal FS 5 MIN HERRE! (c)
Af döden upsluken! FS 6 ÖFVER BRÄNVINS-BRÄNNAREN LUNDHOLM
Af mörkblåa kinder FS 6 ÖFVER BRÄNVINS-BRÄNNAREN LUNDHOLM
Bägge sku firas af ungdom och ålder; FS 7 TIL KÄRLEKEN OCH BACCHUS
Med slefven full af rack, Citroner och prål. FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Af mina björnar jag böd då farväl. FS 11 Portugal, Spanjen
Dricka vår skål utur krus af christall; FS 11 Portugal, Spanjen
Af edra nåder den lycka och grace, FS 12 Venus, Minerva
ponerades af en viss, at du vore Bank och låge FS 13 KLUBBEN
Gif mig vin af femton slag. FS 15 KÄLLARSÅNG
Af Franskt och Portugis; FS 15 KÄLLARSÅNG
En Nattråck af pärlfärgadt satin. FS 17 BACCHI CALENDER
Och Pascha af en Svans. FS 22 BACCHI BRÖLLOP
Nu somnat af. FS 23 BACCHI BEGRAFNING
Men Prëses damp af stolen, FS 28 TRE REMMARE
Af pärlor, guld och nålar; FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
På grenen af en alm Alexis hängt sin lyra, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Mot rådnan af ett moln en åldrig Urna blänker, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Torstig af naturen FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Uti dryckom af söta far. :||: FS 36 Gubben Loth och hans gamla Fru
Af dem allihopa? FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Eld uppå spisen af Ceder, FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Slottet fullt af härligheter, FS 40 Ahasverus var så mägtig
Bänkar voro där af bara gull, FS 40 Ahasverus var så mägtig
Man ser af de helga skrifter, FS 40 Ahasverus var så mägtig
Lusthus, tapeter af siden. FS 41 Joachim uti Babylon
Små döttrar af Eva, FS 42 Judith var en riker Enka
Af stark hetta midt på dagen FS 42 Judith var en riker Enka
Bara en är til af dem FS 43 Adams skål, vår gamla far!
Häll på af dessa Vinets floder. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Som med en vördig min drar af sig handskarna; FS 45 Om ödet mig skull skicka
Som han är en man af värde, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Om sen af garnisonen FS 45 Om ödet mig skull skicka
Af samtlige Rådmän och Borgmästare, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Kring rundeln af bordet utbreddes FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Af Krögare Krögare leddes, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Af klädes Persedlar als inga, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Kan intet värderas af menskligt förnuft. FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Anförts af Utterquist: FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Som af Handlingarne, Bröder, FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
I anledning af saken, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af lagen, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af detta FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
I anledning af bristen, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Af små perlor framtittar någon gång. FS 55 BAGGENS-GATAN
Är jag nöjd af hjertans grund, FS 56 NOTA BENE
En klacklapp af en sko. Fin. FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Nog af denna spiritus, för vår torstiga strupa. FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Du har at fordra af mitt sinne FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Af ditt Mallaga. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Rätt sagt, til minne af Värdinnan, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Nyss af Solens värma väckt, FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Under skygd af hvälfda stammar, FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Då man hälsad af sin Sköna, FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Ögnas af en mild Monark! FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Rörd och tjust af dessa blickar, FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Uppå et skråf, kullvältradt och stjelpt, som bugnar af buller FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Skuffad och trängd af gubbar och barn, gesäller, mamseller, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Står jag på tå med kikarn i hand, och suckar vid blixt af FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Sprutande up en vattu-column, af fruktan och bäfvan för FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Stränderne prydas med tusende lif, som skimra af färgor och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Squalpar en dryck af mandel och mjölk, tils ändtlig det blixtrar FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Åter en flock på säten vid bron af qualm och bekymmer FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
När vid et dån af pukornas klang, det flytande Slottet sig vänder. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Stolt af min hand dess altare skal med vildbråd utsiras och röka. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Hängslet af taft, guldblandadt och grönt, är fästadt så hårdt som FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Torpet nu syns bland skuggrika trän, af aspar och lönnar och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Bryner en knif på en skoklack och skär en hjulpinne nätt af en FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Här vid en säng med tofsar af garn en gungande vagga arbetar, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Men med en suck af hjertat til skyn han följer de redliga sinta. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777

Next Section

Top of Section