Next Section

Previous Section

 
 RANKIGT..............1
Som et rankigt skepp på böljan utan flagg, Fin. FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
 
 RANKOR...............1
Rundt omkring ä Rankor satta, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
 
 RANN.................3
Öhlet rann och liuset spraka, EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
Ceres sjöng och drufwan rann, EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
Om den eld i blodet rann FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
 
 RANSAKAR.............1
uti dens wård som alt ransakar. EN STUF RIM N:o 41 ÖFWER LÄNGTAN Wisa
 
 RAPP.................2
Efter några rapp. FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Smäll Canaljen gen några rapp. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 RAR..................4
Rar och täck. FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Hvad den var rar :||: FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Är där likså rar som mat; FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Den Punschen han är rar; FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
 
 RARA.................1
Säj ä de plaggen ej rara? FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
 
 RAS..................2
Med ras; FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Bjud Eol vid dit spel, at vädrens ras förvilla, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
 
 RASA.................3
Rusta och rasa, FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
Rundt kring om skyarna rasa, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
I hvar säng så flissa och rasa två och två, FS 55 BAGGENS-GATAN
 
 RASERI...............1
Med raseri! FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
 
 RASK.................2
han guhl-bent, stolt och rask EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
Se på Kilberg så rask; FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
 
 RASKA................6
Du raska dräng! FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Vi tyckas raska, FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Långt til Måndan, J raska Bröder, FE 63 Diktad midt i veckan
Krögar-Madamer raska, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Ej klingat för din raska värd, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Och vi äro raska. FS 42 Judith var en riker Enka
 
 RASKER...............3
En rasker Gumma, hör din Filou. FE 67 Til Mutter på Tuppen
Abram sjelf var rasker nog, FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Chorus ropar at du var rasker; FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
 
 RASTA................1
Lät oss nu bli glada och rasta en timma, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
 
 RATHAPHIA............1
och Rathaphia fem. EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
 
 RATIO................1
Ratio? jo, FS 28 TRE REMMARE
 
 RATSCH...............1
Dansken hur han svänger sig. Ratsch Far lille. Sup eller FE 59 Til Lo-Katten
 
 RECHT................1
Wir wollen nun recht poculiren. FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
 
 RED..................2
Fåle jag red. FE 57 Om Barnsölet
Där den som nyss så modig red, FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
 
 REDAN................13
och wid Dianas thron sig redan brottslig tror. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
blifwa rik hon är det redan, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
sielfwa Ämnet redan käns. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
men saknar redan ganska mycke; EN STUF RIM N:o 41 ÖFWER LÄNGTAN Wisa
är min Spånad redan all. EN STUF RIM N:o 44 4. BILLET. U: W: Swar
och klockspelarn redan spelar, EN STUF RIM N:o 49 Än tre quarter mig nu felar
Redan vällings-grytan kokar. FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Redan pojkens näsa skiner FE 57 Om Barnsölet
Redan; FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Fyrkanten redan drages tilhopa, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Som fast den fans redan utdrucken, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Rätten funnit alla redan, FS 49 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Upskofs Utslag i Saken
Redan jag ser et bord mot en vägg, där torparen sitter med FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 REDDARE..............1
Bacchus ditt skepp som Reddare tilhörer, FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
 
 REDELIGE.............3
Eric Bergström! Dricker du Anders Wingmark? Redelige FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
Du redelige Schmidt. FS 23 BACCHI BEGRAFNING
Vår redelige Schmidt! :||: FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
 
 REDERIER.............1
Rederier, :||: FS 14 Hade jag sextusende daler
 
 REDLIGA..............1
Men med en suck af hjertat til skyn han följer de redliga sinta. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 REDLIGT..............1
Ett ädelt bröst, ett Redligt Sinne, EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
 
 REDOUTER.............1
Nej jag skal spänna på berg och redouter . FE 57 Om Barnsölet
 
 REDSKAPEN............1
Nu stämmas up musik redskapen, FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
 
 REDT.................1
Gut glas ehl båd redt och chreent! FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
 
 REF..................1
Jag ref nu FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 REFERSAL.............1
Tich nu thette Refersal, FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
 
 REFVAR...............1
Tag dina metspön, refvar och dragen; FS 31 FISKAFÄNGET
 
 REGARNS..............1
Holländska pipor, Regarns-peruker, Ryssar som svära, FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
 
 REGEL................1
Skjuter lås och regel. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
 
 REGEMENTE............1
Bort verldsligt Regemente, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
 
 REGENTEN.............1
Firar en dag så dyrbar och öm; det hjertat Regenten behagar. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 REGENTER.............1
Regenter i hans spår EN STUF RIM N:o 42 TILL H: K: M: d. 19 aug. 1779 på Drottningholm
 
 REGERA...............1
rivera bentosto a questa cittā. Regera och besitta! Si på FE 59 Til Lo-Katten
 
 REGERAR..............1
Regerar själen yr och rädd. FS 18 FRÅSSAN
 
 REGINA...............1
Du där på Laxen Regina! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 REGIREN..............1
Der teufel soll der fahn regiren; FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
 
 REGISTRET............1
Stafvar en rad på registret med sång, fast tonerna falla sig hesa; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 REGLAR...............1
af sammanwridna järn, med reglar, lås och mer, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
 
 REGLERAD.............1
sedan cursen blifvit reglerad til al pari. Det sup FS 13 KLUBBEN
 
 REGN.................1
Med regn ur en blixtrande skur. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
 
 REGNA................1
Och örfilar hagla och regna FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
 
 REGNAR...............1
Nattens facklor de släckas; det regnar och sqvalar, FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
 
 REGNBÅGANS...........1
för n Regnbågans swala fläckt EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
 
 REGNBÅGEN............3
Regnbågen vid en glimmande skur FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Syns Regnbågen med et gyldne prål; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Lika den rand, det brokiga prål, då regnbågen stormen afvänder. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 REGNET...............3
Regnet på min ruta slår, EN STUF RIM N:o 18 ELEGIE
och Regnet skölgde Floras håf. EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
Regnet nedöst i bullrande låga, FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton

Next Section

Top of Section