Next Section

Previous Section

 
 PÅCKA................1
och idlig påcka på contant. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
 
 PÅFVAR...............1
Både med Änglar och Påfvar. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 PÅHL.................1
förtalar Pehr och Påhl, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
 
 PÅL..................2
Talte helt högt om Pålns conjunctur, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Salig Malin, Pål och Per FS 43 Adams skål, vår gamla far!
 
 PÅLAR................3
Gröna trän och pålar. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Grindar, pålar, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Mellan Roddar-båtar och Pålar och Grund, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
 
 PÅLEN................2
Drottningens Pålska i Pålen, G dur; FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Pålen är straffadt, des öde utmätt. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
 
 PÅLENS...............1
Pålens affärer? Pling plingeli plång. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
 
 PÅLSKA...............6
björnarna som dansa Pålska. Si tocken Amfojö, Susanna, FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Drottningens Pålska i Pålen, G dur; FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Spela ej Pålska, men lär dig en gång FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Spela en Pålska. Pling plingeli pläng. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Och med Pålska öpnar han Baln. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
... Rätt nu en pålska få wi. FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
 
 PÅLSKAN..............5
Syster Bredström, Pålskan går; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Sluta med pålskan det Fan far i dej. FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Pålskan i fyrkant formerar, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Alla på Pålskan nu vänta, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Sluta med Pålskan, var tyster, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 PÅMINNER.............1
Ty med ditt glas du mig påminner FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
 
 PÅMINTE..............3
Mins du hur jag sist dig påminte FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
En sup hon dig påminte, FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Kärlek ömt mitt bröst påminte FE 69 Om Mollberg Dansmästare
 
 PÅSAR................1
I sina tiggar-påsar FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
 
 PÅSKAS...............1
Som i Påskas, bror! FE 69 Om Mollberg Dansmästare
 
 PÅST.................1
Påst Poiken blåser i hornet FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
 
 PÅSTEN...............1
Nu Tyska påsten for FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
 
 PÅVEL................1
Där ser ut som Sancte Påvel FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
 
 PÖSER................1
Floret i barmen pöser, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
 
 QUAL.................6
Glömde gubben i sitt qual, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Fordna qual och tårar; FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Kärleks harm och qual. FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
Mitt qual begyns. :||: FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Men törsten är ej mer ditt qual. FS 5 MIN HERRE! (c)
Lindra mitt qual; tag lyran i hand; jag orkar ej mer i min yra; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 QUALM................2
Qualm och dimma FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Åter en flock på säten vid bron af qualm och bekymmer FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 QUARTALER............1
I quartaler :||: FS 14 Hade jag sextusende daler
 
 QUARTER..............1
Än tre quarter mig nu felar EN STUF RIM N:o 49 Än tre quarter mig nu felar
 
 QUARTERN.............1
Utdrag, Ambe, Tern och quartern. EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
 
 QUE..................2
bär det? Åt Varfvet. Le diable! oh que non. Dit FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Mäster Nilses? Oui, que le diable temporte! Hur hänger FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 QUESTA...............1
rivera bentosto a questa cittā. Regera och besitta! Si på FE 59 Til Lo-Katten
 
 QUICK................2
Tyst på tå så nöjd och quick FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Öfvermåttan quick. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
 
 QUICKER..............2
Vid tappen var quicker och vig, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Säj, är intet Mollberg quicker? FE 69 Om Mollberg Dansmästare
 
 QUICKT...............1
Quickt, la Chaine min Ängel lilla. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
 
 QUINNA...............1
Där står krögarn med sin quinna; FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
 
 QUINNOR..............1
Nedslagna Män, högmagade Quinnor FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
 
 QUINTEN..............2
Quinten på min fiol. Pling plang. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Quinten gnäller illa. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
 
 QUINTO...............1
Qvarto Pontac, quinto Fisken, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
 
 QUITTA...............1
De quitta mig lika, blott öl fins i stan. FS 13 KLUBBEN
 
 QUITTRA..............1
Ren Krögarns hämpling quittra; FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
 
 QUÄDE................1
Full på en stol med piskan i hand en bonde han gnolar et quäde; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 QUÄFVER..............1
Eolus quäfver gråten, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
 
 QUÄLL................4
I quäll. FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Nu Capitlet slöts i quäll. FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Dubbningen i Capitlet slöts nu i quäll. :||: FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Ach om jag ägde de kronor i quäll FS 11 Portugal, Spanjen
 
 QUËSTIO..............2
Quëstio an? är nu denna, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Quëstio an? är nu denna, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
 
 QVADRATEN............1
Tolf i qvadraten,. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
 
 QVAF.................1
En sträng Vestal i sit qvalm i sit qvaf. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
 
 QVAL.................17
Om kärleks ro och qval, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Om de qval en törstig trycka, FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Qval och nöjen FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Dödar Olympens små qval och behag FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
För at Turturdufvans qval fördela, FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Kring denna rymden hvad qval och sorglig syn! FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Glöm ditt qval; :||: FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
På din Flöjt med ömma qval; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Trotsar han dit qval och gny; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Hon flätar i lekande qval. FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Ja döden har sitt qval. :||: FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Slut ögats förlåt til, kom lindra qval och krämpa, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Hör Sparfvens späda qval, och ungarne på klippan, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
At med sitt pip och qval mit öma bröst bedra; FS 45 Om ödet mig skull skicka
Kärlekens qval FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
Lär mig förglömma båd sorger och qval FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Tils i en blink båd mörker och qval förändra de ljufliga timmar. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777

Next Section

Top of Section