Next Section

Previous Section

 
 PURPURIE.............1
på Atlas-kuddar lagt och swept i purpurie. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
 
 PURPURN..............1
man purpurn stundom såg med ljusblå strimmor blandas, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
 
 PUSS.................1
Där en puss där vid plancket, stupa ej jag ber, FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
 
 PUSSIG...............2
står så pussig, brun och blå; EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
Pussig, stinder, blå och fet. FS 40 Ahasverus var så mägtig
 
 PUST.................1
Med en pust i hand, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
 
 PUSTA................5
Pusta och flåsa och flämta och blekna som en hamn. FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Gråt intet mer, håll upp at pusta, FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Ditt lof i klunkar pusta. FS 5 MIN HERRE! (c)
Då andras krökta halsar pusta FS 18 FRÅSSAN
Pusta vackert kära far och hvila, FS 63 Mäster Petrus från det helga höga
 
 PUSTAR...............2
Ler han och pustar vanmägtig och klen. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Röker och pustar, FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
 
 PUTSA................2
Putsa Chignonen, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Putsa sig och kjortlarna rörs. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
 
 PUTTEN...............3
Kastan i Putten; FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Och ölet i putten, FS 47 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Proclama
Den är i putten, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
 
 PYTT.................1
C. Pytt! FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
 
 PÄLSAR...............1
uti små hemwäfda pälsar EN STUF RIM N:o 10 IMPROMTU
 
 PÄNNA................3
och du! du Winets Gud! stänck nägtar kring min pänna. EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
at jag gjärna bytt min pänna EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Men mitt bläckhorn med sin pänna, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
 
 PÄRLBAND.............3
Sen knöts et pärlband kring hännes arm, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Halsen med et pärlband randas, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Lossar på sit pärlband, knyter sin salopp, FE 66 Til Movitz Målare
 
 PÄRLEMO..............1
Herdinnor i Nopkin och Gingang med Solhattar af Pärlemo FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
 
 PÄRLFÄRGADT..........1
En Nattråck af pärlfärgadt satin. FS 17 BACCHI CALENDER
 
 PÄRLOR...............4
frusande floder en Skönhet kasta sina pärlor. Hvad! kasta FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
de Orientaliska pärlor. De gyllende Fiskar i China upstiga FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Håret som bland pärlor knyts, FE 66 Til Movitz Målare
Af pärlor, guld och nålar; FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
 
 PÄRLORS..............1
Inblandar Pärlors strimmande sken, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
 
 PÄSTEN...............1
Kors långt för Pästen :||: FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
 
 PÅ...................686
men ändå mitt glas EN STUF RIM N:o 1 BOUTS-RIMÉS
Gif rum! Hwad är färde? EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
Mor Maijas man Laxen; EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
spill intet Sourtouten, EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
bjud Stiärnan din Sky mot morgonrådnan kämpa, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
Grenen af en Alm Alexis hängt sin lyra, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
Hör Späda Sparfwens rop i busken där klippan, EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
Bland drakar där gods, bland bloss och dyra skäncker EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
Ett Sterbhus har jag ut Söder, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Skeppet som blef wäderdrifwit EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Norr i Stora Wattugränden, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
men Far tomten stog så bister, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
och idlig påcka contant. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Jag sjöng rim för hans Matrona, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
När jag will Kärlek täncka, EN STUF RIM N:o 6 BOUTS-RIMÉS
dörrn står Blå Kanin och Numra 46. EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
och aldrig hörts så tyst Åkerblomskans krog. EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
Barnets lena kind en fläckig rodnad strimma EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
Atlas-kuddar lagt och swept i purpurie. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
som tände hennes lif Floras blomsterrad. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
hwilcken horitzont din födslo-stjärna glimma, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
och än minsta boss du tumla då som jag. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Du somna din Gren, din sömn war lätt och fri, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
gränsle en tunna tjära EN STUF RIM N:o 9 IMPROMTU
Men i Telje min ähra EN STUF RIM N:o 9 IMPROMTU
Ingen Skönhet mig hälsar, EN STUF RIM N:o 10 IMPROMTU
den korta werlds-visiten EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
så för Bägarn wårt bord, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
en bördig Foster-hjord. EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
hoppa en fot i snön. EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
hans rodd till Elisén. EN STUF RIM N:o 13 TILL K: S: S....
men 56 slå wad! EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
med god winst sina lotter, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
skall numra 62 EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
mitt Stenströms källar-golf, EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
Regnet min ruta slår, EN STUF RIM N:o 18 ELEGIE
midnatts-tid Lilljans-krog, EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
en Anckare i wrån. EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
Lägg din Lyra min tunna EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
och dig sielf Krögar-Mor. EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
jag stint dig ser, EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
den jag eij litar; EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
i dag Plateaun. EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
några dagar dit EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
och din pipa blås. EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
slår jag den Gynnarn truten, EN STUF RIM N:o 24 TILL L..... Skål, juhlafton 1779
hon stått Asistencen EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
nageln af en Rak-rem pryglas, EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
som Hercules skiljo-wägen, EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
och hwisslar en bänck. EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
hönsen där di gå. EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
än en rostig nubb EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
wid pumpen högst stången EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
han tyst swantzen wiskar, EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
taflan, kast stå tagna: EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
sig en spjäla satt EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
som ligger qwar stoln. EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
Bestört han sin koger hwilar, EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
ty i brist ull i kullen EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
si man min bistra mine! EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
en pröfwad dygd många sätt EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
skall skildras af detta linne, EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
at en gång samlas den dag, EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
men hans gamla Embets-stohl EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
en utnött basviol, EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
sitt Oboe d amour. EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
en wredgad Jophurs dag, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
som wist femti åhr eij bordt EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
Widböne-klockans liud denna klago-dagen, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
med saffrans-bröd i mund och buxbom opslagen, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
och plirigt mig se. EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
som sina lagrar hwilar EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
Gustaf förd Rycktets wingar EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
twå hjässor, dem wij wörda, EN STUF RIM N:o 36 UNDER KONGL. MAIJTS WISTANDE I SANCT PETTERSBURG
Jophur glimmar sin Örn, EN STUF RIM N:o 38 DEN 16 JUNII 1777
och wattnet Amphion EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
din fägring högst hiertan rår, EN STUF RIM N:o 40 ÖFWER BEHAGLIGHETEN Wisa
fäller handen hemskt magen EN STUF RIM N:o 43 ÖFWER DEN SOFWANDE ANNA STINA HOS MILLDENS Impromtu d. 1 Feb. 1780
så wet, at femton mihl EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER 1. BILLET U: W:
ditt bref, men himlen wet, EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
morgonrådnan min rygg EN STUF RIM N:o 44 3. BILLET. U: W: Swar
men Backus bor där jämt wicka. EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 1
För det han står fyra fötter. EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 2
Alla lura dickt klöfwer, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 7
en den förnämsta gata, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 9
men Krögar-Mor Amsterdam, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 10
Hwad för prackt hjältars bana? EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
Än wid Pukarns klang skinne EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
så at Lofö-bond logen EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
Neij blir swar min begäran, EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
blixtra min Stora Skänck, EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
den gröna rull-gardien. EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
min ränning ungefär, EN STUF RIM N:o 49 Än tre quarter mig nu felar
och källardörren glänta, EN STUF RIM N:o 49 Än tre quarter mig nu felar
glasenom bordenom i Krogenom; betraktom Stopenom på FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
glasenom på bordenom i Krogenom; betraktom Stopenom FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
under bordet, Gutår! Trampa intet öket; knäpp på fiolerna; FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
under bordet, Gutår! Trampa intet på öket; knäpp fiolerna; FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
slå trummorna; håll fast i stopet. FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
Sätt dej du stolen, FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
dina strängar står; FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
Just en minut, FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
Jag båda ser, FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
Valdthorn bör man ha Baler, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Hör Fiolerna FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Ruska kjolarna, FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Sitt ner en stol; FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Bindas i sängar, ängar och fjälar. D.C. FE 6 Til the Galimater på hinsidon then Konungsliga Djurgårdenom Denna wäf af Sexti alnar
Knäpp nu Basen och stryk Violin, FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Kom mina Bröder och dansa baler, FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Strängarna Fiolen FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Si hur han står och spottar skrufven; FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Ölkannan står stolen; FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Käraste Bröder dansa tå, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Handskar i hand och hattarna . FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Si Jungfru Lona, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Gapar noten, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Sydda Manschetter, snören råcken. FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Hej! mina Flickor lyfta kjolen, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Gumman Thermopoljum, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Fioler hvar krog. FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Glasögona Näsan; Gevär! FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Sjungom om kärlek, ropa vin. FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Och ditt Valdthorn gol, FE 12 Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund Denna wäf af Sexti alnar
Med stora pumpskor förfäders bruk, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
förfäders bruk. FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Jergen han lyftar sin Sköna arm; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Här har du Bränvin, sätt dej din hatt, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Aldrig Baler dra fram Jalousie; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Ta Valdthornet, slån truten. FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Du Pinden stretar, FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Sätt din hatt hufvud, kära Bror; FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Hon molnen hvilar, FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Blott sång och spel; FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Och botten. FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
Tag ditt mästerbref krogen, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Sätt dig hatten, murra; FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Följ Bacchus helt tätt spåret, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Det är nu femte året FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
dig sablas ner, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Bröllop och på Baler. FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
På Bröllop och Baler. FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
revange din skurk. FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Hatten ; FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Si där springer Löparn backen, si där, FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Nu Bal FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Hör pukslagaren hur han slår. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Blommor armen, FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Spänd sitt sätt FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Hattarna , FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
roberonder FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
I Jergens knä sitter hon stoln. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Klappa bäljen och hicka, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Med pipan han stopet knacka. FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Gubbarna gjorde ölet försök, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Benjamin klef nu bordet, fy fan! FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Der Kajser! Mere ehl bordet! FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Dansa gröna backar och fält, FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Tamb.Hoppa krogen snällt. FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Tamb.Båtsman klif din köl, FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Bakfram, nu sida; FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Dansa Norr och Söder FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Öl minuten. FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Se den sköna, FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Skinkan bordet FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
röda bandvippor. Hvad säger jag? Skördemännen FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Käjsarn sitter där krogen FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Ell kanske et bord FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Si Halsduken, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Det kliar min kropp; FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Bättre köp bränvin fås; FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
hafvets skum; FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Venus fältet är, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Stig i land Paphos ö, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Och Måssa . FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Hur under Valdthorn hon kämpar och spritter et bord. FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Nu en gång. FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Sätt dig vänd up och ned Sån. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Därmed så högg han mig min trut. . FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Fick jag et slag truten; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Och jag ropte Lotta, hirtschfängaren tag. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Vips gaf han krögarn et slag sin trut; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Och ropte Mor; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Templets höga tinnar. FE 29 Til de förnäma
Plang, pinn lädret, FE 29 Til de förnäma
Ers nåd alla säten, FE 29 Til de förnäma
Plang, pukskinnen, FE 29 Til de förnäma
Grefven med guld råcken och blixtrande hatt. FE 29 Til de förnäma
Drick ur ditt glas, se Döden dig väntar, FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Blif ej förskräckt, han blott grafdörn gläntar, FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Slår den igen, kanske än et år. FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Gutår en halfpart min broder; FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Om slagsmålet gröna Lund? FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Sätt dig peruken, berätta FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Jag bar just Fiolen ryggen, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Din hund, knäpp strängen; jag knäpte; FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Da Capo, truten et slag. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Men hur jag strängarna tumma, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Som et rankigt skepp böljan utan flagg, Fin. FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
sillstjerten ölkannan. Trumf i bordet! Tig Käring. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Granadör! Vänd opp och ner bolsfoten. Kullerbytta FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
med Madamen i skjulet, Citronerna duken, och Spinn FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
råcken taket, och Holländaren på Kistan. Ur vägen FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
råcken på taket, och Holländaren Kistan. Ur vägen FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
truten. Släpp fram den där gullsmidda herren med FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
med en Markatta axeln och en Säckpipa i munn. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Basfiolen ryggen, Tulpan på hatten, Valdthornet under FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Basfiolen på ryggen, Tulpan hatten, Valdthornet under FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
den där gullsmidda Äppeltysken med Markattan axeln? FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Nilses. Gantz richtich. Huta åt Krögarn bryggan. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Där står han och skäller Musikanten. Ah! il a peur FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
en mur FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
nöja. Kostar det , Movitz? Gutår! Men se vid FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Tempelbyggnad en högd? och nedanför i vattubrynet, FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
i hornen! Hvila årorna. Sjung Susanna. FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Wer da! Wer da! Larm gatan. FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
I en hövålm en skulle FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Och i rännsten sitt öra FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Brylla ögat alt sätt. FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Vräk nacken Basfiolen; FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Stick Valdthornet din arm. FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Movitz buken FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Famla dörrar och bulta med knogen, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Slå eld min pipa, ge mig mera. FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
barnhuset skaffa jag Barnet; FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Barnet det dog; med Calas dess mull FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Ofta ha Paltarna gått patrull FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Tårarna rinna näsan; Gutår! FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Och häll den hjertat, häll man fyra; FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Nog vet du nu väl hvem jag pekar, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
nyckelhålet röra. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Utan för krogen, Bror! FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Tyst tå så nöjd och quick FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Tog täcket, log och gick, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
fönster-rutan glittra; FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I taket sin pinne i bur FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Fönsterna darra haken; FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Och rona FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Liksom när Paphos ö FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Höll et eldkol blåsa. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Kring Ullas ben stoln där hon satt, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Drog skon, och af och an FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Smorde med borsten lädret; FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Och Bacchus dess yta. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Fås många år. FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
I dörrn tröskeln, gissa hvem kom, FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Qvar bänken FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Spinn kammull din slända; FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Stilla din post, Fältväbeln befaller; FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Sitta säten bland krukor och skräp. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Se där bänken med mandom och hull FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Lutar en ann sitt hufvud armen; FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Blixtrar fingret juvelen så täckt. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Och bland en flock som sorlar gången, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
I Jacobi torn står säjarn åtta. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Brandvakten ropar Slagtarhus-bron. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Mollberg framför går tå, FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Hvälfver en pinne och dunkar et skinn; FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Lyfter hatten, och grinar uppå skämt; FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Tamb. I takten han klacken vickar. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Krögarn han skrattar och spelar fiol. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Krögarn Sodom och Krögarn på Kryp-in. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Krögarn på Sodom och Krögarn Kryp-in. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Trumslagarn hvirflar och dunkar et skinn. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Bruna Dörren i fjol den sista Mars. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Tamb. Musköt axel! Rör på spelet! FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Tamb. Musköt på axel! Rör spelet! FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Och ängen ren, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Krögarn stöfveln sig drar, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Gumman sin vagn vid grind FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Och en Mops armen, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Hänger den gamla draken. FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Har du skildrat, Bror, väfven. FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Ordning håll gatan. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Så spruta friskt planken. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Mer vatten hit skranken; FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Spelman var vakt; FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Ej dörren glänta. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Sanct Paulus, FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Ståtligt det sättet FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Och fingret se juvelen FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Si hur Mån himlen lyser, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Si hvad slädar syns sjön, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Pojken där skridskor han klingar i viken, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Hör långt ut sjön Åkarn slåss och kör sönder, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Stäng til fönstren, tänd brasan, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Och en så kulen dag, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Gesvindt, precist fläcken, FE 43 Till Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle
Tre Liljor satt en gång; FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Tänk dina göromål, FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
din Chloris, där hon ligger FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Råkte en Enka FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Högg mig truten. Pling plingeli plång. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
västen et spjut, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
At min harpa, Pling plingeli pläng, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Råcken upfästad, hatten Cordon, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Vil du spänna draken? säg mig hvad det är. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Wismar dog klockan fyra. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Mutter Wismar är stelnad och klen, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Kommer intet Mollberg? Jo nyss stund FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Så gnägga hans Fåle vid dörrn Grönlund FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Mosters Brunte Wismar långhalsig och ful FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Pitsch hör hur han smäller med Piskan länd, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Med små papiljotter upvickladt kam, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Än i byttan armen? Kolrötter, Spenat, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Där är för Madam, som ligger bår, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
listan jag pricka; lät si hur där står. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Hvad glömde jag Gossar? listan si där! FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Si färgen! hvad tycker du? Alt i godt skick. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Olle en Höbåt står; FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Som skutan fara. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Ulla, Fästman dig ser, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
en blomstermatta. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
den klippan, där vid strand FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Fällom lodet vårt djup, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Akta näsan du dej FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Barbent hon bryggan står, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Flitigt sig benet klår, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Ut åt sjön, vänster hand, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Rör stopet FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Stig trappan, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Och däcket FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Låg skutan, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
molnena kullrar; FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
kärleks ban FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
Se ståten, FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
Tre Byttor en afton sen balen var sluten; FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Och klappa systrarna hvar sitt knä. FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
sin stora basfiol FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Som solfjädrar där man en herde ser lipa, FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Bruna västen var upknäpt, updragen magen; FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Hör nu en chor. FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Då hon sig fältet våga FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Nu får du krogen vara, FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Hur vid Fiolen han Rosenlund FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Til en Solo sin Bas. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
När man vår Spelman ser, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Lyfta Kjolen,. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Dansa vår gröna trakt. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Och en Kråka et hjul. FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Huggen truten och damma hans kolt, FE 53 Angående Slagsmålet nedanför Danto-Bommen hos T. en höstnatt
Aldrig en Iris dessa bleka fält, FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Än en Planka än på en Marmorsten FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Än på en Planka än en Marmorsten FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Hemma båd Söder och på Norr. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Hemma båd på Söder och Norr. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Knäpp din harpa för denna Bomans Mor, FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Som gåln kring Kägelbanan stå; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Stiger tå, FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Som nu svärmar vår slätt. FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
din Flöjt med ömma qval; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Ögat blott Hörnan spänn. FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Du Nymph i din brånad lustans haf; FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Se Hästen hur han dansar; FE 57 Om Barnsölet
Stig i stigbygeln och klappa länden; FE 57 Om Barnsölet
Lycka resan, lät portarna opp. FE 57 Om Barnsölet
Nej jag skal spänna berg och redouter . FE 57 Om Barnsölet
Hästen röker varm länden, FE 57 Om Barnsölet
Nickar åt skyltar och hälsar stop. FE 57 Om Barnsölet
Aldrig trögare FE 57 Om Barnsölet
Peka ej fingret åt hufvud mej; FE 57 Om Barnsölet
Skål nu bror Mollberg! bjud Caisa Draken, FE 57 Om Barnsölet
Brita Laxen, och Krögarn på Soln; FE 57 Om Barnsölet
Brita på Laxen, och Krögarn Soln; FE 57 Om Barnsölet
Quinten min fiol. Pling plang. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Krogdörn står gafvel mina bröder, FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
en bordsände FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Och tapeten FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Bortnas där i hörnet där spiken FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Mig sin svarta älf, Pling plang. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
grön, säger jag. Hurra! Hurra! Hurra! stryk Fiolerna. FE 59 Til Lo-Katten
Gull-brännvin. Stryk Fiolerna. Stöt i Trumpeterna. Bjud FE 59 Til Lo-Katten
Pass dig grufva; FE 59 Til Lo-Katten
och skrufvar Basfiolen. Hör du Sjögren. Werda! Hvem FE 59 Til Lo-Katten
det, med de Tolf Apostlarna ryggen. Hvad kostar Kung FE 59 Til Lo-Katten
rivera bentosto a questa cittā. Regera och besitta! Si FE 59 Til Lo-Katten
Hand boken lägg. FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Præses ruskar Peruken, FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Slå nu hand kiolen, FE 61 Till K. Mor på Fyrkanten
Hör Bas-fiolen, FE 61 Till K. Mor på Fyrkanten
hvar fyllebult. FE 61 Till K. Mor på Fyrkanten
Hirschfängarn brynes äggen. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Friskt courage Gröna Lund. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Nymphren klackarna höga, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Runka hufvud så sagta, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Movitz! Taflan se marken, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Kors hur det rägnar parken! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Glas-ögon opp din näsa, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Alla Pålskan nu vänta, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Ögonen spända noten; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Somliga stå en sida, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Du där Laxen Regina! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Toffeln häln på dig kippar; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Toffeln på häln dig kippar; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Muschen tinningen borta, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Sök dina Jungfrur gatan. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Fläktar och slinker buken; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Byxorna långt ner gumpen. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Hatten hufvud med glitter, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Bakfram Wingmark den sitter, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Armarna kasta ryggen. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Alla börja friskt en gång, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Hör, hur tröskeln han stiger FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Gladt Djurgåln kring alla backar, FE 63 Diktad midt i veckan
Första Nymph som dörren knackar FE 63 Diktad midt i veckan
Komma Baler och intet ha skor! FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Movitz stolen. FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Slår eld pipan, gömmer pung och stål, FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Se hans isterhaka och peruk; FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Märk hans miner; FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Glo ej vakten, FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Tig minuten, FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Oboe.Movitz i fönstret skådar ny, FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Och Stöfletter ! FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Gevär! Ifrån Grafölsgåln Söder. D. C. FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Far Gröna Lund, FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Se när jag talar tändren de skallra i truten. FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Gretgen ned Kläds-fabriken; du Hänne ju kände, FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
din bröllops dag. FE 66 Til Movitz Målare
Och Nymphen glor; FE 66 Til Movitz Målare
Lossar sit pärlband, knyter sin salopp, FE 66 Til Movitz Målare
Mor Tuppen, du, FE 67 Til Mutter på Tuppen
Fall ej flaskorna, FE 67 Til Mutter på Tuppen
Maka åt Er bron, FE 67 Til Mutter på Tuppen
Stöt i dit Valdthorn gå , FE 68 Angående sista balen på Grönlund
det mörka blå FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Och dansa en gång. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Himmel ach! Se hur luten FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Hör hur den nu låter, FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Drag munn et drag. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Se mig; ge hand, mitt såcker! FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Se mig, stå stilla. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Som Madame FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Glänta ditt hvita tält, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Se deras ögon, morska, tända, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Mörsarn ända, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Än långt håll mellan diken FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Mellan Calescher och vagnar plan. Fin. FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Sväfvande Hamn bolstrarna höga! FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
den hänger sin spik. FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Satan är kommen baln. FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Ankarn bänken; FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Schpelhusen vare flink, FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Altrich min huchstru tänke, FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Catrink. FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Fönstren hakarna, FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Klunke , FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Se den som din pensel afmålar; FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Och de höga bröst en dubbel gullkjed spelar, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
En mund som lifvets vår sina läppar bär, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Så dyrbar din sudd, så len och fin at bruka, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Bergströmskans skål Gutår! hvars bild duken prålar! FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Dra nu litet mund, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Tänk mej, Se på mej nu min lilla! FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Tänk på mej, Se mej nu min lilla! FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Kläde kring hufvud och plåster mund, FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Flaksar kring öronen som en hund; FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Med stopet i näfven han Krögarn sir. FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Seynd sie nun so gutich. Schteet tin kranne; FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Med handen ryggen trippar han så lätt. FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Kör uten porten; Marsch nu, ett, tu, tri! FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Skylten stången, den knarkar och hviner, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Han med bruna kolten och hatten sned, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Där i Cajutan, om bord det där FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Och slår i fönstret med knogen rutan, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Ligga stoln i Cajutan. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Nalle däcket i kedjan han står, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Hör hur kistan Besökaren hickar, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Se där däcket, den där med grått hår, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Strumporna glänsa brandgula benen, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Och de stora Spännena skina tån. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Håret kring axlarna, Mössan öra, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Trumslagarn knapt hant lyfta pinn, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Stod tyst lur. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Och svor sin tumme til kropp och til själ, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
stunden slå Krögarn ihjäl. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
nästa krog. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Kamrat rör strängen och gnid. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Amsterdam. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Och det blanka FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Stärken mig min resa, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
min gamla hatt. FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Mor där taflan vid disken, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Ned Surtouten. FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Hufvud axeln hänger, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Men se Böxorna bara; FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Charon pipan hvislar, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Så höljde min Nymph Floras Fest, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
granrisadt farstu-golf, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Slog Tallstrunten ut kjoln. FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Och Mor Torpet, utan krus, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
backen mot luckan Hästen gul FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Prägtigt fältet pråla, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Tuppen taket hoppar, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Och Skatan skrattar sin stör. FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Prägtigt fältet pråla FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Och pro secundo en Fisken; FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Swäfwande hamn Bolsterna höga :||: FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Och lägg denna stol FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Eld spisen, uppassning, respect FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Dra up klinkan bandet FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Dörren gafwel, här trifwes jag här FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Korfwen trumman han ramlar och slår FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Win min födelsedag, jag mig skubbar FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Kunde jag sitta och jollra Klubbar FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Heij min namns dag! all werlden jag dubbar FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Drar mund sned FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Och kiorteln rona nu häng. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Och klå dig Låret ibland. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Klå dig öra FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Smäll hwart bord FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Nu spishällen FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Ställ kiöksdörrn glänt Movitz ler. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Förklä buken FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Ser du skylten Lilljans mellan löf och blad FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Basonen här. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Som fleuttravers. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Maija Vismar och Caisa Rydell. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Slån truten den där som är så örfilstäck FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Tag ditt tenstop hyllan och spring-- FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Och strör granris tröskelen kring. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Och slår driller qwinten helt lös. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Det kostar Canaillen, FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Tag en sup skorpan tugga; FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Tvi tocka vapen! jag passar ej FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Rör tappen, drick igen. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Och en Örn låcket står, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Ach hvad dårskap vår ö! FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Hvilka sig ändan stält, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Tappen til at suga . FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Hör Trompeten, FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Österman var värdig! Stå rätt skon. :||: FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Den stjernan man mig häftar, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
endast knäppning pukorna, då Ordens Baneret FS 5 MIN HERRE!
Här gissas åtskilliga, som kunna anses värdiga FS 5 MIN HERRE!
hvem lotten faller , i anseende därtil at Hä FS 5 MIN HERRE!
te chor, uptändt Gröna Jägaren e FS 5 MIN HERRE! (a)
Din Flaska krossas din graf FS 5 MIN HERRE! (a)
Förgylda Draken d. 11 Julii 1770. FS 5 MIN HERRE! (b)
ligen nedsatt de Eliseiska Fälten, FS 5 MIN HERRE! (c)
Men vi med glas denna ö, FS 5 MIN HERRE! (c)
Se Stjernan n! FS 6 ÖFVER BRÄNVINS-BRÄNNAREN LUNDHOLM
Skull kysst din haka, FS 6 ÖFVER BRÄNVINS-BRÄNNAREN LUNDHOLM
Ej trehundrade steg någon själ, FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Nej ingen käft trehundra; FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Fäkta som bröder och dö en gång. FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Och det ögat som sneglar nu mig - du förstår, FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Och så ur låret. FS 10 Supa klockan öfver tolf
Slut min mässa; FS 11 Portugal, Spanjen
Ände Psalmen; FS 11 Portugal, Spanjen
Och credit tar en sup och cotlett. FS 11 Portugal, Spanjen
Han som med trummor och döden går , FS 12 Venus, Minerva
Där finnas Fioler och Jungfrur spår; FS 13 KLUBBEN
Jag skull sätta hatt min hjesse, FS 14 Hade jag sextusende daler
Ta Esse, :||: FS 14 Hade jag sextusende daler
intresse :||: FS 14 Hade jag sextusende daler
hvarann FS 15 KÄLLARSÅNG
Och må väl bästa vis, FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Klappa den mitt hjerta tänker , FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Lustigt min sorge park; FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Men min spik en annans hatt. FS 18 FRÅSSAN
Likt Flugan en sockerkaka, FS 18 FRÅSSAN
Ja! där som fordom min kista FS 18 FRÅSSAN
Och slut mina glada öden; FS 19 Ach! döden är en faslig björn
Rödbrusig och med hatt sned, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Med band och stjernor din rock, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Och hyflar des lock. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Dig hvilar ditt penningskrin, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Och det liksom skämt; FS 21 MÅLTIDS SÅNG
hans bröllop dansa med hvarann, FS 22 BACCHI BRÖLLOP
At bröllop dricka med hvarann, FS 22 BACCHI BRÖLLOP
Sitt stilla granne din stol, FS 22 BACCHI BRÖLLOP
verldens vilda haf! FS 23 BACCHI BEGRAFNING
Til at dricka, dansa hans mull, FS 23 BACCHI BEGRAFNING
tröskeln låg Gästen, FS 24 KROGEN
Se ståten FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
Och hör låten FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
Se Kilberg så rask; FS 26 FREDMANS BEGRAFNING
Se Pukslagarn, sjelfve Stendecker. FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Han står läktaren. FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Och sin hautbois spelar nu Knapen. FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Basfiolen hör hur han gnager. FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Stadna Tre Remmare, FS 28 TRE REMMARE
Grannas Lasse! Klang lyran, FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Hör myntet, hör du klangen? FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Vräk dig ut gåln. FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Vanten ligger där disken. FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Kerstin dansar, rör spelet, FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Ring i ring, och sväng klacken, FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Ut ur stugan, ut backen! FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Sicken Turk, se den! FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
Kom nu stunden, FS 31 FISKAFÄNGET
Kläd dig tröjan, FS 31 FISKAFÄNGET
Bjud Stjernan din sky mot aftonrådnan kämpa, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
svarta kullar stå. FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
grenen af en alm Alexis hängt sin lyra, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
trädgårds sängens brant, som ned åt viken drager, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Hör Sparfvens späda qval, och ungarne klippan, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Bland Drakar där gods, bland gyldne bloss och skänker, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
sina mörka grund; FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
denna dyra stund. FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Gripsholm är alt för roligt, FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
min ära står det fast, FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Som tillika slår trumma; FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Plantera han marken FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
vår nya park. FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Just stunden nu. FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
det andra, på det andra FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
På det andra, det andra FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
vår gröna jord; :||: FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Blefvo Bibliskt sätt då kända FS 36 Gubben Loth och hans gamla Fru
Blef salt snart nog cursen låg. :||: FS 36 Gubben Loth och hans gamla Fru
Hör nu en ting som hände: FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Men Joseph den token dörren han for, FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Drickom graföl deras mull! :||: FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Moses får nu en krans hjessen; FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
hans aska vi ta et rus. :||: FS 39 Alt förvandlas, alt går omkull!
Låg silfverfat. FS 40 Ahasverus var så mägtig
Hör nu hur Drottning Esther FS 40 Ahasverus var så mägtig
Käraste bröder, hör nu då FS 41 Joachim uti Babylon
sin åker kornet skar; FS 42 Judith var en riker Enka
Af stark hetta midt dagen FS 42 Judith var en riker Enka
den lilla Frun. FS 42 Judith var en riker Enka
Nej, när Nobis jag min pipa röker, FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Häll af dessa Vinets floder. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Det kosta kanske - men Mor hon vill så ha. FS 45 Om ödet mig skull skicka
Men säj tro och ära, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Och tänk mig. FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
fisken en tår; FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
Hos Mutter Rostock vid bordet, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Och hängde sin Scharlakans kappa stoln. FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Och Parten tilstäds beramad termin; FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Den nakna vår Bacchus ed; FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Sad Preses, och ragla med klubban sned. FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Hvar en sin arm ölbägarn stöder, FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Ni där Betjenter äldsta Staten, FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
För Mor Wismar vid Danto Staket? - FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Sen en kall sup där åfvan . FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Tummen glaset - Klang J Bacchi män. FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Dito en Stubb i trasor lapp lapp, FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Bacchus et par skor förtjent. FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Blott prat, FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
Borga fritt ur och panter. FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
Bör ske uprop dagen, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
ny räkning vår Bacchus borgar, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
luckan himmelsblå och grann, FS 55 BAGGENS-GATAN
Under sång och kyssar mund och kind. FS 55 BAGGENS-GATAN
Nedvikt, updragen kipp, FS 55 BAGGENS-GATAN
Klappa luckan och hosta och bulta på; FS 55 BAGGENS-GATAN
Klappa på luckan och hosta och bulta ; FS 55 BAGGENS-GATAN
Hör Fidella i fälln, FS 55 BAGGENS-GATAN
Bulta och namnet säj, FS 55 BAGGENS-GATAN
Men gator, torg och gränder, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Intet tappar min handel, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
minsta Krögar-Stång. Fin. FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Och dess lock en örn. D. C. FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
en så sumpig plan? FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Blott Skatan den torra gren, FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
klippan råmar Kon, FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Rida med Bacchus tunna. FS 59 Har du något i flaskan qvar?
Klunk i botten, och klunka, klunka glas glas, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Jo men, at få dina vägnar FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Hatten sned, FS 62 Aldrig et ord!
Kålen står bordet, supen väntar; FS 63 Mäster Petrus från det helga höga
Fjäriln vingad syns Haga, FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
den väg man städad ser, FS 64 HAGA. Dediceras til Herr Capitainen KJERSTEIN
Står jag tå med kikarn i hand, och suckar vid blixt af FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Som ur sitt skum med fladdrande hår upstiga tusende ställen. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Aeolus syns i ljungande moln, och Flora i blommor marken; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Ankor och gäss kring bryggor och skrank vågorna flaxa och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Syster och bror i fallvalk och kolt, marken de stimma och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Modren försagd sitt sömniga barn uplyfter armen och frågar: FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Mins hvad du sett; sof sött min arm; rättnu skal jag bädda FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Vandrar förbi en krympling bron; hvar ådra med mildhet nu FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Åter en ann utarmad och blek han höjer sig up sin krycka, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Åter en flock säten vid bron af qualm och bekymmer FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Tycker du om min tröja, min hatt, denna min blodiga bana? FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Prydd med en plume min kullriga hatt vil jag mandom och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Skällorna höras getter och lamb, och tjurarna flämta och vråla. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Som en äng långhalsiga stå, och koxa åt stugor och gårdar. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Full et klöf en bonde i sömn vil ingen sin kosa förmena. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Bryner en knif en skoklack och skär en hjulpinne nätt af en FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Där en pall en gumma i bok med glasögon pekar och letar; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Stafvar en rad registret med sång, fast tonerna falla sig hesa; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Full en stol med piskan i hand en bonde han gnolar et quäde; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Ren min rygg min hare jag bär, och några små vipor i taskan. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777

Next Section

Top of Section