Next Section

Previous Section

 
 PRÆSES...............5
Præses sitter ren och snusar, FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Præses ett tjog ägg. FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Præses ruskar på Peruken, FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Præses denna dagen FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Præses och Notarien tiger. FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
 
 PRËSES...............2
Satt sig där som Prëses, FS 28 TRE REMMARE
Men Prëses damp af stolen, FS 28 TRE REMMARE
 
 PRÖFVEN..............1
J som pröfven gammalt Öl, gutår! FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
 
 PRÖFWAD..............1
en pröfwad dygd på många sätt EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
 
 PSALM................1
Du sjöng din psalm och war EN STUF RIM N:o 42 TILL H: K: M: d. 19 aug. 1779 på Drottningholm
 
 PSALMEN..............4
Psalmen nu begynnas lär. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Spelar psalmen om igen.D.C. FE 44 Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi
Ände på Psalmen; FS 11 Portugal, Spanjen
Och Psalmen var Hurra, FS 24 KROGEN
 
 PUCKEL...............11
Gutår Jergen Puckel! Hej Benjamin Schwalbe! Sein Diener FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
När som Jergen Puckel skrapar, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Si Jergen Puckel fläktar med hatten, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Här syns ej Jergen Puckel mer med Hatten buga FE 12 Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund Denna wäf af Sexti alnar
Nå Jergen Puckel, ta hatten i hand, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Jergen Puckel, hva fan ä du här? FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Si Jergen Puckel med Carafin. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Jergen Puckel han drog nu en rök, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Jergen Puckel han ropte nu Schas, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Heer Jergen Puckel, frater, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Min Jergen Puckel nå hurra! FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
 
 PUDDING..............1
Pudding med russin, FS 11 Portugal, Spanjen
 
 PUDRAD...............3
Kring Ullas hjessa pudrad och grann FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Hårlocken pudrad, upvicklad och tvär. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Pudrad, stolt, och mjuk. FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
 
 PUDRADE..............1
Pudrade; FE 29 Til de förnäma
 
 PUDRAT...............1
med rundt och pudrat hår, med sorgband i skjortkragen EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
 
 PUFFAR...............1
Puffar, FS 62 Aldrig et ord!
 
 PUFFENDORFF..........1
Båd Puffendorff och Grotius, FS 28 TRE REMMARE
 
 PUKA.................1
Puka Stendecker intet så sagta, FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
 
 PUKAN................1
Klang, pukan låter FE 29 Til de förnäma
 
 PUKARE...............1
Pukare skramla FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
 
 PUKARN...............1
Pukarn hvirflar gör. FE 29 Til de förnäma
 
 PUKARNS..............1
Än wid Pukarns klang på skinne EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
 
 PUKOR................6
Pukor ge ljud. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Bom bom bom bom med Pukor och liror! FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Pukor trompeter :||: pukor! FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Pukor trompeter :||: pukor! FS 2 BACCHI 1:STA RIDDARSLAG
Hör Pukor och Trompeter! FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Pukor, trompeter FS 11 Portugal, Spanjen
 
 PUKORNA..............3
Pukorna ställ til vänster; FE 29 Til de förnäma
Pukorna vid Bacchi Riddareslag; FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
endast knäppning på pukorna, då Ordens Baneret FS 5 MIN HERRE!
 
 PUKORNAS.............1
När vid et dån af pukornas klang, det flytande Slottet sig vänder. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 PUKORS...............2
Stolt wid Pukors klang och dön EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Under Pukors larm. FE 63 Diktad midt i veckan
 
 PUKSKINNEN...........1
Plang, på pukskinnen, FE 29 Til de förnäma
 
 PUKSLAGAREN..........1
Hör på pukslagaren hur han slår. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
 
 PUKSLAGARN...........3
Nybom PLUS ULTRA. Hör Pukslagarn, hör. FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Bom b. &c. Hör Pukslagarn, hör. FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Se på Pukslagarn, sjelfve Stendecker. FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
 
 PULPET...............1
Få til din Pulpet. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
 
 PULPETEN.............1
wid pulpeten hela natten, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
 
 PULS.................1
Men fast din puls slår matt, FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
 
 PULSEN...............1
Hjertat klappar, Pulsen går, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
 
 PUMPAR...............4
Gnälla pumpar, eld och brak, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Skepparn pumpar, Skepparn pumpar, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Skepparn pumpar, Skepparn pumpar, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Man pumpar och surrar; FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
 
 PUMPEN...............3
Malena står wid Pumpen EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
wid pumpen högst på stången EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
Pumpen gnäller, skorsten sprakar, FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
 
 PUMPSKOR.............1
Med stora pumpskor på förfäders bruk, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
 
 PUNCKT...............1
och stundom i en punckt all werldens färgor fans. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
 
 PUNCTUM..............1
Ob solum punctum caruit Robertus asello. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
 
 PUND.................2
och så caffée 20 pund. EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
Med tio pund i Engelsk hyra, FS 18 FRÅSSAN
 
 PUNG.................5
med ny pung-peruque och skor, EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
Jäspa ej, lös up din pung, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Slår eld på pipan, gömmer pung och stål, FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Och så pung i håret, FS 10 Supa klockan öfver tolf
Mild ur sin pung sin endaste skärf hon räcker den usle som FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
 
 PUNGEN...............2
Sista Skillingen i pungen EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
Finge mynt i pungen, FS 10 Supa klockan öfver tolf
 
 PUNNINGAR............1
punningar! Hurra! Hurra! Hurra! Nu få vi Vin och Dant FE 59 Til Lo-Katten
 
 PUNSCH...............2
Punsch och Bischoff upp i skyn! FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Blott Punsch och Citroner förgylla vår bål. FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
 
 PUNSCHEN.............3
Råga mer i glasen, och den Punschen försök. FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Hvad den varma Punschen är storståtelig! ack! FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Den Punschen han är rar; FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
 
 PURPUR...............7
leten ej mägta pryda sina kinder med den purpur, som de FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Åldrig i purpur med stjerna och band FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Purpur, gult och grått. FE 66 Til Movitz Målare
Af purpur guld och grönt, FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Hur Guld och Purpur i Skåfveln, den där, FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Svängde sig i purpur-mantelen, FS 40 Ahasverus var så mägtig
Rik och förnäm i purpur och glans sitt anlet förvandlar en annan, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777

Next Section

Top of Section