Next Section

Previous Section

 
 JAGSÅ................1
Och man och hustru jagså bedrog. . FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
 
 JAK..................5
Heerts ein mahl, jak mik ferpinder, FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Jak schall alle flicker kränke, FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Freylich hör jak tik nu till, tu Fan, vid ferschte fink. FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Mit min rete plut jak schriver FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Thet jak ei vil vare nikter, FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
 
 JAKTER...............2
Bland Jakter och Skutor Spanjefararn står FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Syster se nu dit åt hvad Jakter och Sumpar! FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
 
 JALAPPA..............1
Et Turkiskt papper med Jalappa, FS 18 FRÅSSAN
 
 JALOUSIE.............1
Aldrig på Baler dra fram Jalousie; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
 
 JALOUX...............1
Hälften rädd och halft jaloux FS 37 Glada Bröder när vi dricka
 
 JAM..................2
men kattor plär med sitt jam jam EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 10
men kattor plär med sitt jam jam EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 10
 
 JAMAR................2
den ena Ungen jamar, EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
Katten i spisen han jamar och krafsar med sin klo; FS 55 BAGGENS-GATAN
 
 JAN..................1
ländska pipa där. Du skall bli Dam-Jan. Slå i och sup mig FE 59 Til Lo-Katten
 
 JANKE................1
och constituerade Dansmästaren i Choret, Janke FS 5 MIN HERRE!
 
 JANUARI..............1
I Januari månad, Gutår! FS 17 BACCHI CALENDER
 
 JANUARII.............1
i Januarii wäntar han EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
 
 JASMIN...............1
Jasmin, Löfkojor; sen, hå hå! FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
 
 JASMINER.............1
med wäpling och jasminer, EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
 
 JAVELINER............1
at mot sträckta javeliner EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
 
 JEANETTE.............2
Jeanette och Louise. EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
Åt lilla sin Jeanette, FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
 
 JEANNA...............5
Syster Jeanna med bjäfs och flor, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Jeanna hon är sjuk; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Syster Jeanna illa mår, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Eric Bergström och Jeanna stå där. FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Jeanna tappa sin Rubin. FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
 
 JEBIONA..............1
huset. Jebiona mat. Hej blås i Trumpeterna. God dam FE 59 Til Lo-Katten
 
 JEG..................1
justement hvor jeg peger, hvor then lille mensch, then soldat FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 JELIG................1
jelig; ingen Procession med buller och larm, utan FS 5 MIN HERRE!
 
 JENSEN...............4
Jensen med sin breda titel EN STUF RIM N:o 35 TILL H: B: A .... wid öfwerlämnandet af Sulpitii Fäst
Jensen den sätter uppå Kolmodin. FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Hör Jensen! - Hvad befaller? FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Jensen. Härvid blifver minsta pragt som är mö FS 5 MIN HERRE!
 
 JEPPE................4
Halt och döf en Jeppe sågar EN STUF RIM N:o 31 TILL MADM: M: J: G .
Jeppe blås i tornet, blås. FE 34 Til Movitz, när elden var lös i hans Qvarter uti Kolmätar-gränden
Jeppe tutar, trumman går, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Knapt Jeppe hant ur gluggen gå in, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
 
 JER..................1
Rumpevrickere! Är der ingen skam i jer? Tör J raabe sådan FE 59 Til Lo-Katten
 
 JERGEN...............26
Gutår Jergen Puckel! Hej Benjamin Schwalbe! Sein Diener FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
När som Jergen Puckel skrapar, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Si Jergen Puckel fläktar med hatten, FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Här syns ej Jergen Puckel mer med Hatten buga FE 12 Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund Denna wäf af Sexti alnar
Jergen Puckel, ta hatten i hand, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Jergen han lyftar sin Sköna på arm; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Jergen Puckel, hva fan ä du här? FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Si Jergen Puckel med Carafin. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Jergen sig bugar, FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Och Jergen blir lustig FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Ulla och Jergen lät dansen gå. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Jergen Puckel han drog nu en rök, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Jergen Puckel han ropte nu Schas, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Heer Jergen Puckel, frater, FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Min Jergen Puckel nå hurra! FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Jergen vill så ha. D.C. FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Jergen han stretar; FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Jergen sig krummar; FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Jergen han också hoppar; FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Och Jergen rak i lifvet. Hut! FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Jergen han jäser, FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
Se Hans Jergen hur han sig bockar, FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Hvar gång Jergen han knarkar med klacken, FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Lustigt! Jergen klunkar sig mätter, FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Nu halka du Jergen; stötte du ditt lår? FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
Jergen tyst! ej musiken förvilla; FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
 
 JERGENS..............1
I Jergens knä sitter hon på stoln. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
 
 JERKER...............3
at hon narrar Jerker stad. EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Jerker tar sin lyra, FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Spela Jerker, slå ut fyran, FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
 
 JERUSALEM............1
Som bodt i Jerusalem, FS 43 Adams skål, vår gamla far!
 
 JO...................56
jo! det är han Madame, EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
å neij jo är det så. EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
Stina Anders-dotter jo! EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Jo, säkert ned kring hennes bröst EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
ett fat Vespedro jo. EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
Jo, Venus har inteknat somt, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 1
Jo, sad Mollberg, tog till stopet, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 8
Jo, när man med ett öppit gap, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 11
Jo! sådan älskog lönar mödan, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 12
Jo, för där aldrig swagöhl finss EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 14
Jo, bröstet tungt en suckan drar, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 15
Friliga mina Bröder: veten J huru det kommer mig före? Jo FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
säger jag? Jo med snöhvita finger, som täfla i glans med FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Torkar han glaset med blöjan? jo, FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Hvarföre gråter Nymphen? Jo ängslig hon ser FE 29 Til de förnäma
Orkar du ropa än gutår? Jo jo. :||. FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Orkar du ropa än gutår? Jo jo. :||. FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
Pong pongtuli pongtuli. Jo FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Jo fyra halta gubbar: FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Titta åt gallret, hur sad du? jo snällt FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Jo Corpral Boman, som låg så vattusjuk. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Jo reson är den, FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Jo därför det faller sig så; FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Ropa! hvem skal ropa? Jo Movitz, släpp stopet; FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Hur såg han ut? jo surögd och klen, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Led jag ej orätt? Mollberg jo visst. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Kommer intet Mollberg? Jo nyss på stund FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Jo sumpig med gyttja, Gutår kära Far! FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Tog du bränvinet då? Jo i skrubben jag gick, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Blås nu Movitz. Jo.Clarin. FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Jo du skal ut i galopp och förklara FE 57 Om Barnsölet
Jo det är vackert för öga. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Kom tag ditt Valdthorn. Jo kära Mor. FE 67 Til Mutter på Tuppen
Ä de listiga? jo, FE 67 Til Mutter på Tuppen
Jo det må Mutter tro. FE 67 Til Mutter på Tuppen
Jo Movitz hon sparka i änn. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Jo kära hjertandes, saken är den, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Jo han heter Källarcreutz, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
I et gyldne fält, jo, jo! FS 1 BACCHI ADELSMÄN
I et gyldne fält, jo, jo! FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Jo kära hjertans, ändå en god vän, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Jo han heter Adlerstop; FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Jo kära hjertans, en Nystedt vi se, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Jo Ölheim han med OE skrifver, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Contra, jo, FS 28 TRE REMMARE
Ratio? jo, FS 28 TRE REMMARE
Å, jo hon säjer: Pappa lilla Pappa, FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Utterquist! jo, så heter jag Bröder. FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Jo, alt i hop FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Få, få, få, fåfängt at slippa i köket in - Å jo, FS 55 BAGGENS-GATAN
Jo natt och dag at hos dig gästa, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Jo men, at få på dina vägnar FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Jo men, om du blott orkar höra, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Jo men, du nycklen mig tillåter FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Jo denna Jackan just, ponera, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Jo men, at jag dig sjelf fick svepa, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN

Next Section

Top of Section