Next Section

Previous Section

 
 JACH.................1
Thet jach mich nu öfvergifver; FE 73 Angående Jergen som förskref sig til Fan
 
 JACKA................1
gult skärp och ljusblå jacka, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
 
 JACKAN...............1
Jo denna Jackan just, ponera, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
 
 JACKOR...............2
med Jackor, skärp och band. EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
Jackor förliknas med de violetta silfver-ax, som skördas af FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
 
 JACOBI...............1
I Jacobi torn står säjarn på åtta. FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
 
 JAG..................596
jag klappa till en trasa; EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
tyst nu! nu somna jag. EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
så plär jag efter gamla wahn EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
som jag plär bruka jämt till klister, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Jag opsatt Sexti alnar Ränning EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Men som jag har så bålt at gjöra, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
så knapt jag hinner handen röra, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Ett Sterbhus har jag ut på Söder, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
De Rimm jag hade införskrifwit, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Jag wånda at mig Trähand hotar, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Och i behof är jag om klister; EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
jag skicka bort till Kastenhof, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
uppå ett halfstop fick jag låf, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Jag sjöng på rim för hans Matrona, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
och jag fick klister uppå pant. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
jag aldrig kring i landet flängt EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Nog ser jag andras snabba lycka, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
men rättnu börjar jag förtycka, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Jag dristar, fast mitt hierta bäfwar, EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
men jag jag wäfwer eij Calmink. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
men jag jag wäfwer eij Calmink. EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
När jag will på Kärlek täncka, EN STUF RIM N:o 6 BOUTS-RIMÉS
sjunger jag som Lucidor, EN STUF RIM N:o 6 BOUTS-RIMÉS
Men hwad skall jag arme gjöra? EN STUF RIM N:o 6 BOUTS-RIMÉS
Jag menar eij derom, hwad skall jag mena mera EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Jag menar eij derom, hwad skall jag mena mera EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
sen jag ej mera ljus kan om din födsel nå? EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
och än på minsta boss du tumla då som jag. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
mig tycks jag ser din flygt och dina läten hör. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
fast knapt jag tror Gud sielf förstog ditt tungomål. EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Jag såg uti Mariefred, EN STUF RIM N:o 9 IMPROMTU
fast jag jämt dem trippa ser, EN STUF RIM N:o 10 IMPROMTU
nyss jag wakna, då jag fant EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
nyss jag wakna, då jag fant EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
Jag såg Fröken Frederika, EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
Korss! Hwad jag har sufwit länge, EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
bäst jag gäspar Gud ske lof, EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
men jag kom tre dygn för sent. EN STUF RIM N:o 12 WID NY-ÅHRET 1780 Till H: M: Enke-Drottningen i Badins namn d. 4 jan
aldrig nögd om jag dig mister; EN STUF RIM N:o 13 TILL K: S: S....
Aldrig står jag då ock knarckar EN STUF RIM N:o 13 TILL K: S: S....
jag i Carons famn då snarckar, EN STUF RIM N:o 13 TILL K: S: S....
Jag will några Numror ta EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Jag will just eij idlig skryta, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Ren jag önskar henne lycka, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
ifrån Elfsborg, som jag tycker, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
Du ömma röst! Jag dig tillber; EN STUF RIM N:o 16 TILL FRUU A Som förestälte Sällheten i Prolog: Till Operan Amphion
Ja! jag håller en färsk hummer, EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
och jag dristar trygt bedyra, EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
Ja! jag måste ock bejaka, EN STUF RIM N:o 18 ELEGIE
Skumögd jag, såg eij den skåln, EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
Drick, sad han, hwad jag will unna, EN STUF RIM N:o 19 IMPROMTU
jag låtit nedfälla EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
Där skall jag framställa EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
Jag låfwar dig ock EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
jag klingar allena EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
jag stint på dig ser, EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
Jag låfwar dig smaka EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
Tro fritt! som jag sagdt, EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
så hämtar jag wackt. EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
På den jag eij litar; EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
jag sielf i små bitar EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
Jag har intet bätter EN STUF RIM N:o 20 TILL K: K: S.
som jag för dig besmycka EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
Farwäl, jag kan eij länger, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
mig tycks jag ser din Bild, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
jag honom saknat har, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
At jag så är förskuten, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
jag känner henne ren; EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
at jag gått mellan wackt EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
Neij Damon, nu jag gråter, EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
jag Damon nämna kan EN STUF RIM N:o 23 PASTORAL Till K. K. S. i Westerås
när jag är glad och fredlig, EN STUF RIM N:o 24 TILL L..... Skål, juhlafton 1779
slår jag den Gynnarn på truten, EN STUF RIM N:o 24 TILL L..... Skål, juhlafton 1779
så tör jag kasta uten. EN STUF RIM N:o 24 TILL L..... Skål, juhlafton 1779
sjunger jag: slå i mer win, EN STUF RIM N:o 24 TILL L..... Skål, juhlafton 1779
men den, om jag tors säga, EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
jag har wäl ännu twå, EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
för öfrigt jag förblifwer, EN STUF RIM N:o 25 TILL K: K: S: .
Där står jag nu jag Pindi wrak EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
Där står jag nu jag Pindi wrak EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
Hwart skall jag flytta? sen ur Skutan EN STUF RIM N:o 26 TILL H: A: PH: om intim: om husrum
så sitter jag hos Mummen EN STUF RIM N:o 27 TILL M: J: M: G: På Mummens en morgonstund
ser jag lyckans wänner skjörda, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Men ach! Himmel!!! Hwad får jag, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
när i Sömnens famn jag kastar EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
skyr jag Gäldenärers flock. EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Knapt tror jag, att ännu ullen EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
går jag barhufd dag och natt. EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Ja! jag nödgas i min nöd EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
at jag gjärna bytt min pänna EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Men jag har eij orckat ut EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
men när får mitt bröd jag bryta, EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
enär det hjärtat jag will måla, EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
qwäfwes jag af rök och damm. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
jag beredde mig at siunga, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
Neij! jag knapt mitt wäsend saknar, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
och utur det qwal jag waknar, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
nalckas jag Ers Excellence! EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
För en wän jag modfällt beder, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
Ach om jag nånsin kändt den södra malmens fara, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
jag med dess ystra stoft behöft min skugga para, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
nu har jag som jag har, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
nu har jag som jag har, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
mig tycks vid hwarje suck jag drar, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
så snart jag till ditt kön med gifte-tankar träder, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
jag agtar som et skarn, ett damm, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
Alt mitt willbråd jag förär; EN STUF RIM N:o 38 DEN 16 JUNII 1777
sielf jag sitter i hans knä, EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER 1. BILLET U: W:
Jag skulle dig min Ulla swara EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
hur skall jag mig då förklara EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
wäntar jag hon skall slå half. EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
nu jag annat gjöra har, EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
jag skull dig eij detta skicka EN STUF RIM N:o 44 3. BILLET. U: W: Swar
står jag modig, ung och trygg, EN STUF RIM N:o 44 3. BILLET. U: W: Swar
men jag förblir i döden EN STUF RIM N:o 45 TILL BAR: P. A. Dedication
Sen jag tömt mitt stop i botten, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 6
gjör jag något i Madame. EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 6
Hwarför är jag eij i ropet, EN STUF RIM N:o 46 EPIGRAMMES DE MOVITZ N:o 8
kramar jag min pomerançe EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
men jag dristar ändå be, EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
Tänck, jag köpt 12 sockertoppar EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
jag till Caffée-duk beredt EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
Bakom den jag wetat rädda EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
som jag menar mäst slår bom, EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
när jag får ett bud tillbaka, EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
Grina, svälj och drick, som jag. FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
Jag är den, som skall tömma stopet, det är du som skall FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
Då gör jag min svane-sång. FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
Jag älskar de sköna, FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
Jag på båda ser, FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
Jag är i våda. FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
Hurra! jag hör dig sjunga, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Jag ser Fröjas Tempel gunga, FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Står jag i Charons båt. FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
När jag ser dig så tänk at jag finner FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
När jag ser dig så tänk at jag finner FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
Nu skal du dö, min Nymph jag tigger FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
Här är all ting, här är jag. FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Dansar jag och Hon. FE 10 Klingar väl vid Flöjtraver Denna wäf af Sexti alnar
Har jag lärt. FE 12 Elegie öfver Slagsmålet på Gröna Lund Denna wäf af Sexti alnar
Hör jag skal säga dig pauvre Ami, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Nu blir jag kärlig, fins här någon mö, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Hon dör och jag vil lefva, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Här är jag och där en säng; FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Med glaset jag dig förföljer, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Jag ditt hufvud öfversköljer, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Jag ber at du aldrig döljer FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Jag vet ej bätter, FE 15 Enkannerligen til Theophilum Skomakar-Gesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse Denna wäf af Sexti alnar
Som jag. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Just kungligt jag mår. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Min kronsup jag sväljer, FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Jag dricker. FE 16 Til Syster Lis Denna wäf af Sexti alnar
Tamb.Barfota du och jag. FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Jag i en minut. D.C. FE 20 Til Fader Berg och Jergen Puckel Denna wäf af Sexti alnar
Nu har jag flickor och flaskor och ljus, FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Nu för jag ordet; FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Venus jag följer, med Bacchus jag flyr. FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Venus jag följer, med Bacchus jag flyr. FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
säger jag? Jo med snöhvita finger, som täfla i glans med FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
röda bandvippor. Hvad säger jag? Skördemännen på FE 22 Til the Nybyggare på Gröna Lund
Ach jag arma dräng! FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Bär jag min plåga, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Et troget hjerta platt jag föraktar; FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Här ligger jag i rännsten och betraktar FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Om den frögd jag vet; FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Jag är en hedning, hjerta munn och krafter FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Läskar jag min gom, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Här ser jag trappan FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Nå så gutår, jag vil mig omgjorda, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Nu är jag modig, FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Och jag fruktar ej. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Och som jag så full. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Och som jag så full. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Med dig tala förrn jag dör. :||: FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Enkelt Öl jag aldrig smakar; FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Och jag står vid grafvens brädd FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Kära mor, jag hickar; FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Men då lefver jag ej mera, FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Jag skull få en sup så stor, FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Jag skull supa om ni tror, FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Jag måst gå; farväl FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Hit en sup, jag törstar ihjäl. FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Skal jag dra til? FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Mutter, i hufvud jag fått fyra hugg, FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Han ville jag skull spela; jag svara hut! FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Han ville jag skull spela; jag svara hut! FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Jag grep en drill, FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Fick jag et slag på truten; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Och den besten var kär uti dottren som jag; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Och jag ropte på Lotta, hirtschfängaren tag. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Tyst, Mutter tyst! jag var ej känd; FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Aldrig jag spelt i Kolmätar-gränd. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Nu har jag skrufvat strängen spänd. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Törstig jag skådar min Stjerna och Sol. FE 27 Som är dess sista tankar
Vällust i den säng där jag föddes. FE 27 Som är dess sista tankar
I går såg jag ditt barn, min Fröja, FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Men i dess fjät såg jag två gubbar FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Från topp til tå min Nymph jag granskar; FE 28 Om et anstäldt försåt emot Ulla Winblad
Mins du hur jag sist dig påminte FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Jag slår dig i skallen. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Det skall jag förklara. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
I år, om jag mins, eller hur? FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Det var, om jag drar mig til sinnes, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Likgodt, om en afton jag råka FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Jag börja med hänne at språka, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Jag säger ej mera. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Jag bar just Fiolen på ryggen, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Han ropte, släpp Nymphen; jag släpte, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Och lustigt en örfil fick jag. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Din hund, knäpp på strängen; jag knäpte; FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Alt måste jag spela och brumma, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Men hur jag på strängarna tumma, FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Sprang qvinten och jag föll omkull. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Jag är Neptun, som våg och seglen rörer, FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
Och denna Liljans krog är hamnen jag tror, FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
Lustigt plaisir, jag bara med dig skämtar. FE 32 Til Fader Movitz, hvarutinnan han liknar honom vid et Skepp
i bordet! Åtta styfver håller jag. Courage du gamla FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
åtta gör mej Sexton, Fyra til så har jag Sjutton. Mera FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
känner jag igen Peruken; han har lånt Skoflickarens Peruk FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Jag nu glad FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Hvad jag ser! FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Jag ref nu FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Jag skulle bara gå FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Men nu sitter jag här; FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Skal jagFE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Min flicka har glömt mig, jag dör trogen; FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Ja jag har gett hänne skänker och guld; FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
På barnhuset skaffa jag Barnet; FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Jag söp Dödgräfvaren full. FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Jag har då friat det lidliga skarnet, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Nu är jag lik fogeln snärd i garnet, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Knapt har jag lefvat i femtio år, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Dock kan jag tryggt för Er alla bedyra, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
At sådant Finkel som jag söp i går FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Aj! när jag tänker uppå hännes hy FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Nog vet du nu väl på hvem jag pekar, FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Nå, Bergströmskan! hvad jag ser! FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Med Bindmössa, kors jag ber! FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Nå, så dumt! jag dör af skratt; FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Såg jag maken! FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Jag slår dig med geväret. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
En gång slås jag hvart år, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Sen befaller jag dig, FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Och jag är Fan, kära Bror. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Jag skall hålla dig varm. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Rättnu så repar jag mod. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Nå nå jag skal klaga för mor; FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
Ren Calad jag spår och tror, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Nej stor tack, förlåt jag ber; FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Ruter Tre jag ber. FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Mollberg ta fram flaskan, jag ryser, jag fryser! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Mollberg ta fram flaskan, jag ryser, jag fryser! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Ach jag ryser! ach jag ryser! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Ach jag ryser! ach jag ryser! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Hvem skal blanda? Jag. FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Min harpa jag bar; FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Och bäst jag spelte, Pling plingeli plång, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Jag satt och spelte nykter och sur FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Jag satt så nöjd och drack mit qvarter, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Veten god herrar, sad jag, och drack ur, FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Rättvisa verld, nu frågar jag sist: FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Led jag ej orätt? Mollberg jo visst. FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Lider jag ej oskyldigt? Gutår! FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Ej bättre jag vet FE 45 Til Fader Mollberg rörande hans Harpa, och tillika et slags ad notitiam at Mollberg led oskyldigt på Krogen Rostock
Kan du vänta Mollberg, jag begär. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Pitsch! til begrafning jag bjuder, Mon frere, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Jag är befalt, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Börja tillra; här står jag arma, nu allen. FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Hännes ögon jag berömmer, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Gör at jag alt skönt fördömmer, FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Jag flängt sen i Brännkyrka tie hon slog; FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Där smorde jag Klockarn, och Bror, det var nog, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Gutår! Jag blir surögd och blind. :||. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
På listan jag pricka; lät si hur där står. FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
I knytet låg kringlorna Gudar jag svär! FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Hvad glömde jag Gossar? på listan si där! FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Tog du bränvinet då? Jo i skrubben jag gick, FE 47 Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar
Ser du hur jag målar. FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Dit åt, där jag pekar, dit, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Pappas Handskar, jag blir sjuk, FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
När du ler så skrattar jag. FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Jag må skratta FE 49 Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommar-afton 1769
Jag skådar din slöja, FE 50 Om des sista Ögnekast på Ulla Winblad vid Hännes återfart ifrån Djurgården
Ur B moll, ur G dur, en Harpeggio, jag tackar. FE 51 Angående Concerten på Tre Byttor
Jag sett din Fästmö kall och döder; FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Grymt jag hör hur Bacchi bröder FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Jag sjunger intet mer. :||. FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Ach! för hvar gång jag skåda FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Mig tycks jag ser Charlotta FE 52 Til Movitz när hans Fästmö dog. Elegie
Ach min Boman! jag dig aldrig ser. FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Hörnan föll, fem supar håller jag; FE 55 Rörande Mollbergs Kägelspel hos Faggens vid Hammarby-Tull en sommar afton 1770
Din skål, jag ber; FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Smörj dina Stöflor; Ja dem har jag smort. FE 57 Om Barnsölet
Nej det begriper jag intet min Bror. FE 57 Om Barnsölet
Bror, med et handtag jag svär dig och säjer; FE 57 Om Barnsölet
Nu far jag dit uti fyrsprång, du vet; FE 57 Om Barnsölet
Pitsch! hvarken kyrktorn ell rännsten jag väjer. FE 57 Om Barnsölet
Nej jag skal spänna på berg och redouter . FE 57 Om Barnsölet
Fåle jag red. FE 57 Om Barnsölet
Sorgligt jag stämmer FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Jag vil framstulta, FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Stånkan tror jag döden ock har funnit. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Nå som jag skådar, FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Så vil jag glömma FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
han. Än en sup! Gutår! Han ä röd, säger jag. Han ä FE 59 Til Lo-Katten
grön, säger jag. Hurra! Hurra! Hurra! stryk på Fiolerna. FE 59 Til Lo-Katten
vara Petter Ivarssons skål. Hej san! Topp-seglets skål! Jag FE 59 Til Lo-Katten
Med Corsett och Girandoller; jag är kär, FE 59 Til Lo-Katten
Sjungom Systrar nu med Brödren gör som jag, FE 59 Til Lo-Katten
Klockan är, om jag ej felar, FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Fan är listig, jag är dristig,. FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Titta i taket; jag låfvar; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Goliath sielf, vill jag svärja, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Klang! Jag nu vågar batalje. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Alting för hänne jag vågar; FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Dej din Canalje jag sågar, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Lotta, jag tilstår, med guldur din Satan! FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
Jag stått i fyra timar jämt, FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Se på när jag talar tändren de skallra i truten. FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Såg jag Charons båt. Fin. FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
En Nymph, vacker, hur jag Hänne för ögat nu vänder, FE 65 Om Styrmans-Dottren Gretgens död på Fabriken
Fast jag just nu i vår FE 67 Til Mutter på Tuppen
så vet at jag förmår FE 67 Til Mutter på Tuppen
Och känn hvad jag är varm. FE 67 Til Mutter på Tuppen
Jag ger balen Fan, FE 67 Til Mutter på Tuppen
Så slår jag Mamsellerna FE 67 Til Mutter på Tuppen
Tar jag dig i svalje. D.C. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Hurra! jag skal blåsa FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Jag mig en Chloris väljer. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Jag din hjärna sönderkryster. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Inte det jag tror. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Slår jag dig et slag. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Hvad sad jag dig om gumpen? FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Gumpen in; Hvad åt jag skrålar FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Sjung min ängel när jag dricker, FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Dansa när jag spelar. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Jag til Fröjas dyrkan går. FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Dess Hängen menar jag, dess Hängen af rubiner, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Jag undrar just min Son Slå i och sup mig til FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Säg Movitz, har jag rätt? hvi penslar du och dröjer? FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Apelles led hans hand! Jag driker, och du målar. FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Ja jag blir kär, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Nej nu går jag min väg och kastar mig i sjön; FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Så vill jag min Nymph upvakta, FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
Du och jag vi fälla tårar. FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
Men O Fader Bacchus! jag hickar och dör; FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Men til at säga hvad sort som jag söp, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Det kan jag just intet säja. FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
Aldrig Sophia jag mera vill söka, FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat
At snart jag dött. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Och Didrik är en skurk, det sad jag, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Jag buga djup. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Jag bugade och tog min Basson. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
När jag til Fädrens aska FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Noch för den där Potates, som jag i mig drar, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Jag gör mitt Testamente, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Där jag vid stånkan sitter; FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Men mer jag stånkan nu skakar, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Nu står jag midt i båten, FE 79 Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785
Torstig var hon och uttorstig är jag; FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
Ditt glas som jag. FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Klang Du och Jag! FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Jag till Fröijas Tempel går. .. fin: FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Jag leker och tager FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Kappråcken slarfwig, du fryser jag tror FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Dörren på gafwel, här trifwes jag här FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
... Jag går FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Win på min födelsedag, jag mig skubbar FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Kyskhetens Tempel helt menlöst jag rubbar FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Ömt jag uplåter :||: FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Jag firar i bygden FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Kunde jag sitta och jollra på Klubbar FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Jag tog min flaska FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Heij på min namns dag! all werlden jag dubbar FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Jag i calaset FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
At jag är blixt full och förnögd. :||. FEX 37 Fredmans 37de Epistel, till Bröderna, på hans födelsedag, d: 9 Sept:.1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Aij Movitz jag swimmar jag dör. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Aij Movitz jag swimmar jag dör. FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Nu är jag lagder FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Jag älskar båldt FEX 43 Fredmans 43 Epistel till unga husjungfrun, men enkannerligen till lilla Lotta i Kiöket om något som passerat (ej upptagen i originalupplagan)
Mutter jag kommer med lycktan upptänd FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Jag skall för er Qwintilera FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Där en puss där vid plancket, stupa ej jag ber, FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Hurra Cousiner jag dantsar och ler FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Hit bränwin, eljest jag gråter-- FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Dubbelt öl will han ha jag förstår-- FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Ja, jag förstår, FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Intet, intet säjer jag. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Nå, så säjer jag, må göra; FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Tvi tocka vapen vil jag inte ha! FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Men kära hjertans, förlåt mig jag ber; FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Tvi tocka vapen! jag passar ej på FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Jag vil ej hans lagrar få. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Tvi tocket vapen, det ger jag åt hin! FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Tvi! Fader härold, så när had jag spytt; FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Jag är så törstig, du mig plågar, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Jag, Lundholm, jag bedyrar, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Jag, Lundholm, jag bedyrar, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
I Stjernan jag nu vinner, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Jag Apelstubbe lofvar, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Jag tjent min Kung vid bomen, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Jag skrattar inför din tron FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Jag Österman allena, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Jag står nu här vid ljus, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Jag svär och jag bekräftar, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Jag svär och jag bekräftar, FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Så ofta jag äger ledighet, försummar jag ej at FS 5 MIN HERRE!
Så ofta jag äger ledighet, försummar jag ej at FS 5 MIN HERRE!
lustiga och glada som jag önskade, utan lika så FS 5 MIN HERRE!
matta som min tankegåfva denna postdag, ty jag FS 5 MIN HERRE!
Jag torde upmuntra M. H. med några af FS 5 MIN HERRE!
Förgänglighetens fält jag ser, FS 5 MIN HERRE! (b)
Hvarthän, jag icke veta vil; FS 5 MIN HERRE! (c)
Gutår! jag dig ej klandrar; FS 5 MIN HERRE! (c)
Jag kan dig ej befria, FS 5 MIN HERRE! (c)
Jag tumlar i ditt Grifte-chor, FS 5 MIN HERRE! (c)
En ger jag hjertat den andra min bål; FS 7 TIL KÄRLEKEN OCH BACCHUS
Ach! hvad jag önskar uti mina dagar, FS 7 TIL KÄRLEKEN OCH BACCHUS
Jag och kamraten med tungan i sån. FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Jag skull med krafter och rosende hy FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Min Herr Tullförvaltare, förlåt mig jag drack. FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Klang! en klunk lilla Iris, vil du blott som jag FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Jag bryr mig om ingenting, FS 10 Supa klockan öfver tolf
Och jag fattig somnar. FS 10 Supa klockan öfver tolf
Står jag bland en lustig flock, FS 10 Supa klockan öfver tolf
Och så blir jag röder FS 10 Supa klockan öfver tolf
Ja min Bror, så svarte jag: FS 10 Supa klockan öfver tolf
Blefve jag en riker man, FS 10 Supa klockan öfver tolf
Skulle jag til Jul min sann, FS 10 Supa klockan öfver tolf
Ach om jag ägde de kronor i quäll FS 11 Portugal, Spanjen
Jag och min lilla FS 11 Portugal, Spanjen
Af mina björnar jag böd då farväl. FS 11 Portugal, Spanjen
Jag skull ock dricka, FS 11 Portugal, Spanjen
Ostron jag väljer, FS 11 Portugal, Spanjen
Skulle min Drottning och jag töma ut; FS 11 Portugal, Spanjen
Jag går til Malmen, FS 11 Portugal, Spanjen
Törs jag begära FS 12 Venus, Minerva
Jag blef villrådig, FS 12 Venus, Minerva
Sade, jag kommer uti chauve-souris. FS 12 Venus, Minerva
Men, jag mig stärker, FS 12 Venus, Minerva
Fast jag förmärker, FS 12 Venus, Minerva
När jag har Er, jag ej ledsnar ihjäl. FS 12 Venus, Minerva
När jag har Er, jag ej ledsnar ihjäl. FS 12 Venus, Minerva
Tyst! jag nu somnar så roligt. Farväl! FS 12 Venus, Minerva
uti Munkens trappor, jag krånglade mig up til FS 13 KLUBBEN
jag dig min Ego i underpant; du vil, men jag FS 13 KLUBBEN
jag dig min Ego i underpant; du vil, men jag FS 13 KLUBBEN
kan intet; jag kan, men du vil intet; skulle du FS 13 KLUBBEN
Hvad frågar jag efter Finance och Balance, FS 13 KLUBBEN
Blott fyrken och flaskan och jag gå i dans? FS 13 KLUBBEN
Jag agtar en Krona liksom en Cardus, FS 13 KLUBBEN
Jag skattar min flaska och sjunger min ton, FS 13 KLUBBEN
Men finge jag råda, skull dagligt i söl FS 13 KLUBBEN
Hade jag sextusende daler FS 14 Hade jag sextusende daler
Si då skulle jag hålla baler, FS 14 Hade jag sextusende daler
Men framför alt så skulle jag dricka, FS 14 Hade jag sextusende daler
Som jag säjer, :||: FS 14 Hade jag sextusende daler
Skulle jag då också ha, FS 14 Hade jag sextusende daler
Jag ej väjer, :||: FS 14 Hade jag sextusende daler
Jag skull sätta hatt på min hjesse, FS 14 Hade jag sextusende daler
Handla, vandla skull jag så frier, FS 14 Hade jag sextusende daler
Jag mig ansar, :||: FS 14 Hade jag sextusende daler
Til min brud dit vil jag gå. FS 14 Hade jag sextusende daler
Blir jag gift, en ting i mig svider, FS 14 Hade jag sextusende daler
Men då til tröst så skall jag ock dricka, FS 14 Hade jag sextusende daler
Torstig är jag, FS 15 KÄLLARSÅNG
Hurtigt! jag ler, FS 15 KÄLLARSÅNG
Jag ej mer FS 15 KÄLLARSÅNG
Jag vil ej vara nykter FS 15 KÄLLARSÅNG
Jag håller för, FS 15 KÄLLARSÅNG
Jag orkar ej mer tänka, FS 15 KÄLLARSÅNG
Jag dimper öfver ända, FS 15 KÄLLARSÅNG
Min hjertans Supe-bror, jag ber, FS 15 KÄLLARSÅNG
Är jag född så vil jag lefva FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Är jag född så vil jag lefva FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Vid min flaska vil jag somna, FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Får jag intet Chloris ta uti, FS 16 Är jag född så vil jag lefva
Så köpte jag mig en väst drap dor; FS 17 BACCHI CALENDER
Sen köpte jag i Stakens gränd FS 17 BACCHI CALENDER
Så köpte jag, oändligt fin, FS 17 BACCHI CALENDER
Så hade jag ingen fyrk mer igen, FS 17 BACCHI CALENDER
Så satt jag naken, full och ful. FS 17 BACCHI CALENDER
Snart är jag rykt ur tidens sköte, FS 18 FRÅSSAN
Och häng mig sen jag tömt det ut. FS 18 FRÅSSAN
Ikring det bord där förr jag satt. FS 18 FRÅSSAN
Jag Brödren ser i Öl-coulisen FS 18 FRÅSSAN
Nog skönjer jag när Preses dricker, FS 18 FRÅSSAN
Men han, som jag, ser blindt och snedt. FS 18 FRÅSSAN
Om jag ej i min kulna plåga FS 18 FRÅSSAN
Men Bacchus ler, likså gör jag. FS 19 Ach! döden är en faslig björn
At jag får Stämning utaf döden, FS 19 Ach! döden är en faslig björn
Men förn jag dör, så drick mig till. FS 19 Ach! döden är en faslig björn
Sen vill jag ställa an min färd, FS 19 Ach! döden är en faslig björn
En Björn har jag till vän och värd, FS 19 Ach! döden är en faslig björn
Hvar en strupa om jag rår. FS 20 Mina Björnar samlen eder
Och buga liksom jag. FS 22 BACCHI BRÖLLOP
Rätt nu blir jag full. FS 23 BACCHI BEGRAFNING
Men ändå så mått jag licka FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
I din stilla famn kan jag ej dölja FS 31 FISKAFÄNGET
Men nu - nu somnar jag. FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
Nej sad suggan, jag har så bedrifvit FS 33 Magistraten uti T fiker
At jag också blifvit FS 33 Magistraten uti T fiker
Men i M mins jag, FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Tror jag får ej annat såfvel FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Ingen skorsten såg jag röka, FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Jag såg bara toma fat, FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Fick jag sådan flicka, FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Gifte jag mig, gifte jag mig FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Gifte jag mig, gifte jag mig FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Jag skal ha den äran; FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Vill jag at du :||: FS 37 Glada Bröder när vi dricka
Ach! om jag varit i Josephs ort, :||: FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Jag vet hvad jag gjort. FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Jag vet hvad jag gjort. FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
Säj mig om jag lög. FS 40 Ahasverus var så mägtig
Är det enda jag begär. FS 40 Ahasverus var så mägtig
Tacka vil jag Joachims fru, FS 41 Joachim uti Babylon
Vi klinga, jag och du. FS 42 Judith var en riker Enka
Vi klinga, jag och du. FS 42 Judith var en riker Enka
Så klinga jag och du. FS 42 Judith var en riker Enka
Så klinga jag och du. FS 42 Judith var en riker Enka
Ja, ja, ja, ja! jag må vist gråta. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Jag kan aldrig Mor förlåta. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Nej, när på Nobis jag min pipa röker, FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Måste jag höra jämt begabb. FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Så at jag just, ja vid min kanna, FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Snart jag står vid Charons roder - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Kära bror, hvad skall jag göra? - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Jag skull ej som andra göra, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Så skull jag hemma vandra :||: FS 45 Om ödet mig skull skicka
Jag skull intet bry min hjerna FS 45 Om ödet mig skull skicka
Hvad skull jag göra? hva? FS 45 Om ödet mig skull skicka
Hvad skull jag göra? hva? FS 45 Om ödet mig skull skicka
Och jag trifs ej bland de lärde, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Så går jag mina färde FS 45 Om ödet mig skull skicka
Så går jag mina färde FS 45 Om ödet mig skull skicka
Och jag skulle blott bejaka FS 45 Om ödet mig skull skicka
At jag sofvit hos min maka, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Helt säkert jag mig staka, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Helt säkert jag mig staka, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Jag ville hem åt vända, :||: FS 45 Om ödet mig skull skicka
Än at jag sjelf ser bort och håller ljusena, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Sen när jag dem sjelf insöfver; FS 45 Om ödet mig skull skicka
Kanske om jag då behöfver, FS 45 Om ödet mig skull skicka
Jag går at möta FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
Jag ligger här, FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
Jag skänker Er lif och lekamen FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Utterquist! jo, så heter jag Bröder. FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Jag heter W&hellip2;z och skumpar för maten, FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Och Instantierna känner jag. FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Som han söp opp i höstas tror jag mest; FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Så gör jag. FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
Så gör jag. FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
Klang! jag gapar som en ruda; FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
När jag har en plåt at dricka, FS 56 NOTA BENE
Är jag nöjd af hjertans grund, FS 56 NOTA BENE
Nota bene tils jag dör. FS 56 NOTA BENE
At jag altid har contant, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Fast jag dricka skull bastant, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Jag ej sticken blir och arg, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Skönt jag vor nykter och maten förtärd. FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Sen som jag fått alt fullkomna, FS 57 BACCHI BÖNE OCH SENTENTIE BOK, DEN STIRRANDE FÖRSAMLINGEN TIL TRÖST OCH STYRKO
Nej fåfängt! hvart jag ser, FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Hvad ser jag? Toffeln ligger där FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Ja! hvart jag vänder mig, FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Jag Bromsars trumpna mummel hör; FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Här törstande, och intet jag! FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
Nej vänner har jag nog här inne; FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Du har at fordra, vill jag minnas, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Blir jag ej i fred. - FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Tar jag denna Sked. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Jo men, at jag dig sjelf fick svepa, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så vill jag då med dig clarera, FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Se Buteljen, menar jag; FS 61 TIL BUTELJEN
Aldrig bättre vän jag kände; FS 61 TIL BUTELJEN
Complimenter bort jag beder, FS 61 TIL BUTELJEN
Men jag orkar intet mer, FS 61 TIL BUTELJEN
Glaset jag ej mera ser. FS 61 TIL BUTELJEN
Jag ej mera ser. :||: FS 61 TIL BUTELJEN
Jag mitt testamente gör, FS 61 TIL BUTELJEN
Dock jag måste dricka resten, FS 61 TIL BUTELJEN
At jag intet törstig dör. FS 61 TIL BUTELJEN
Mig nånsin förskräcker så länge buteljen jag har. FS 62 Aldrig et ord!
Så ser jag ut vid stranden, Min Bror, där Mälaren blandar sin FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Står jag på tå med kikarn i hand, och suckar vid blixt af FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Mins hvad du sett; sof sött på min arm; rättnu skal jag bädda FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
SCHRÖDERHEIM, nej, jag orkar ej mer den saknad och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Därföre, Bror, så går jag min väg dit Gudarna vilja mig föra, FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Älskar du mig uti denna min drägt? Säj mig, är jag värdig FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Prydd med en plume på min kullriga hatt vil jag mandom och FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Redan jag ser et bord mot en vägg, där torparen sitter med FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Villig och glad jag sjunger som hon; den skålen förlustar mitt FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Ren på min rygg min hare jag bär, och några små vipor i taskan. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
ELIS, God natt! jag dricker din skål til yttersta droppan i flaskan. FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777
Lindra mitt qual; tag lyran i hand; jag orkar ej mer i min yra; FS 65 Bref til Kongl. Secret. ELIS SCHRÖDERHEIM, i anledning af Konungens resa til Ryssland, år 1777

Next Section

Top of Section