Next Section

Previous Section

 
 INTIL................2
Intil dess hon domnar, FS 10 Supa klockan öfver tolf
Intil September söt och förtjust, FS 17 BACCHI CALENDER
 
 INTILL...............2
intill Mölnarn opp i qwarnen EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
Intill gruset FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
 
 INTRESSE.............1
intresse :||: FS 14 Hade jag sextusende daler
 
 INTRICAT.............1
Syns hur intricat FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
 
 INTRIGER.............1
Fläktar med solfjädren, sen med små intriger FE 66 Til Movitz Målare
 
 INTÅG................1
Vår Ulla sitt Intåg höll; FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
 
 INUNDER..............7
inunder qwicka ljud kring dig en circel gjör, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
inunder Stormens blixt och hot: EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
Kröp inunder FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Armarna ut, kryp inunder, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Inunder skyars fläkt och drag. FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Inunder armen tag. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Inunder Paulunen den skönaste ros FS 38 En Potiphars hustru med sköna maner
 
 INUTI................1
och så inuti förgyld. EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
 
 INVÄNDNING...........2
Ingen invändning mer at göra, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Ingen invändning mer at göra, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
 
 INÄLFVORNA...........1
Tomhet och klang, inälfvorna ge ljud; FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
 
 INÅT.................1
Mot klippan, vid ett plump, dit strömmen inåt frusar, FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
 
 IRA..................1
Hej han tycker om Calase. Än en Sup. Lira di Dio ar FE 59 Til Lo-Katten
 
 IRIS.................6
är det i boijor snärdt och Iris list så nära, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
må i en Damons bröst en Iris eld ge klåda, EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
Sätter sig en kämpe, Iris han klappar, FE 37 Til Mollberg på post vid Kungs-Trägården
Aldrig en Iris på dessa bleka fält, FE 54 Vid Corporal Bomans Graf på St. Cathrina Kyrkogård
Klang! en klunk lilla Iris, vil du blott som jag FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Iris hjertat ger. FS 30 VID TURKENS AUDIENCE 1773
 
 IS...................2
drif-is i hwar enda rad, EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER 2. BILLET U: W:
Min hand blir is, och näsan vatten, FS 18 FRÅSSAN
 
 ISEN.................1
Klang, det klingar uti isen, FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
 
 ISLAGIT..............2
För Movitz islagit ju står. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Ditt glas islagit står. D. C. FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER
 
 ISRAELSON............1
Joseph Israelson bär; FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
 
 IST..................5
Hier ist kamrat sehr schen zu tanzen. FE 18 Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron Denna wäf af Sexti alnar
Was ist das? Ge rum vid Roddar-trappan. Undan Bir FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
det ihop? Excusiren sie mich; das ist alles lapperey; er FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
zeit mit smähworten begegnet ist. Hurra! Stöt i Valdt FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Ach meine Seel wo ist mein bouquett? FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
 
 ISTER................1
Där står ister och fett, FE 67 Til Mutter på Tuppen
 
 ISTERHAKA............1
Se på hans isterhaka och peruk; FE 64 Rörande sista Balen hos Frömans i Horns-Kroken
 
 ISTERHAKAN...........1
Isterhakan FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
 
 ITALIEN..............1
Men Italien - se nu - Holland, Spanien: FS 13 KLUBBEN
 
 ITALIENARE...........1
är det? Hej där kommer en Tysk. Det är, en Italienare är FE 59 Til Lo-Katten
 
 ITEM.................3
I fast, en Ölkanna, och item FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Item en Rock, dito en Väst, FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Item en Käpp, dito en Knapp, FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
 
 IVARSSON.............1
til. Hirr! det blixtrar ur Castell-gluggarne. Petter Ivarsson FE 59 Til Lo-Katten
 
 IVARSSONS............1
vara Petter Ivarssons skål. Hej san! Topp-seglets skål! Jag FE 59 Til Lo-Katten
 
 J....................25
J Wittnen till den pragt, hwarmed wår lilla döda EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
och J som styrt dess flygt, beredt dess lust och föda, EN STUF RIM N:o 8 PAPEGOIIADEN
Men farwäl J lärdoms Muser, EN STUF RIM N:o 10 IMPROMTU
Friliga mina Bröder: veten J huru det kommer mig före? Jo FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
slå i, och det ären J käre Bröder, som hafven at beställa om FE 1 Til Cajsa Stina Denna wäf af Sexti alnar
Hör J Orphei Drängar, FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
J som til exempel FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
J som pröfven gammalt Öl, gutår! FE 14 Til Poeten Wetz. (Klingar väl på alla Instrumenter, men i synnerhet vid knäppning på Bas-fiol.) Denna wäf af Sexti alnar
När J rören FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Fönstren glittra, kännen J FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
ska vi banke dig. Blir du bange? J ägte mänds horer! J FE 59 Til Lo-Katten
ska vi banke dig. Blir du bange? J ägte mänds horer! J FE 59 Til Lo-Katten
Rumpevrickere! Är der ingen skam i jer? Tör J raabe sådan FE 59 Til Lo-Katten
Långt til Måndan, J raska Bröder, FE 63 Diktad midt i veckan
Blåsen J Musikanter, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
Blåsen J Musicanter, FE 82 Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommar-morgon i det gröna Pastoral Dedicerad til Kgl. Secreteraren LEOPOLDT
J Sodoms gödda Swjn. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Klang! J Skönheter, se ännu ryker vår bål, FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
Gesundheit! J Ädle Lagfarna, FS 48 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Bacchi Bouptekning
Tummen på glaset - Klang J Bacchi män. FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Klang hvad sägen J? FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Men hvad sägen J? FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Säj, hvad säjen J? FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Men hvad sägen J? FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
J närvarande Parter, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
 
 JA...................72
är krögarn död? å ja! EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
Ja! när din sång hans låf förkunnar, EN STUF RIM N:o 16 TILL FRUU A Som förestälte Sällheten i Prolog: Till Operan Amphion
Ja! jag håller en färsk hummer, EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
Ja! jag måste ock bejaka, EN STUF RIM N:o 18 ELEGIE
Ja! jag nödgas i min nöd EN STUF RIM N:o 29 TILL HERR BAR: v. V. För en Fattig Skrifware
Ja! grymma ögnablick! för hierta, syn och öhra; EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
Svara Ja så bli Vi glada. FE 2 Til Fader Berg, rörande Fiolen Denna wäf af Sexti alnar
The Gutårinter hofvera, ja men, FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
Hon är det, ja ta mig Fan. FE 9 Til Gumman på Thermopolium Boreale och hännes Jungfrur Denna wäf af Sexti alnar
Tamb.Drick nu Värdinnans skål, ja gutår! FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Denna Epistel, ja Amen! Trurunt. FE 19 til Systrarna på then Konungsliga Djurgården Denna wäf af Sexti alnar
Ja detta glas bedröfligt inneslutit FE 30 Til Fader Movitz, under dess sjukdom, Lungsoten. Elegie
- Ja du har vunnit. Kors så du ser ut Movitz! Nog FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
ja ja ja, det är så, ja! FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Hå ja ja ja, det är så, ja! FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Hå ja ja ja, det är så, ja! FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Hå ja ja ja, det är så, ja! FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Ja jag har gett hänne skänker och guld; FE 35 Angående sin Sköna och hännes obeständighet
Ja Corpral Boman han har nu kastat plit och balja, FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Ja detta stoft som trampas här, FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Smörj dina Stöflor; Ja dem har jag smort. FE 57 Om Barnsölet
Ja Vasserra! han den töma hunnit. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Gutår! han kommer från Dantzig bi de vind, ja han kommer FE 59 Til Lo-Katten
från Dantzig. Ja det görn. Ser du röda flaggan? Blå ä FE 59 Til Lo-Katten
Palla vinno ja olta tånnä. Hurra! blås i Trumpeterna. FE 59 Til Lo-Katten
Svarfvarns skål! kom dansa ja men! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Är hon Åsna? ja är hon så! FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Stöt i ditt Valdthorn. Ja men. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Som går fram? Åh ja! FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Ja jag blir kär, FE 73 Om Bergströmskans Porträt. Dedic. til Herr Professoren och Ridd. SERGEL
Ja! oljan knapt i lyktan utbränd, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Ja, jag förstår, FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Han, Officianten med asken? ja den, FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Kilberg. - Den du? ja just den; FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Ja Meisner Ölheim har med Ö. FS 1 BACCHI ADELSMÄN
Ja Vivat i Bacchi tjäll FS 4 RIDDARE-EDENS AFLÄGGANDE i Ordens Capitlet
Ja! fast den sån vore tunger som bly, FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Ja om från himlen föll änglar pladask FS 8 ÖNSKAN AF EN BACCHI MAN
Ja min Bror, så svarte jag: FS 10 Supa klockan öfver tolf
Ja, Melpomene FS 12 Venus, Minerva
Ja! där som fordom på min kista FS 18 FRÅSSAN
Ja min matta hamn sig lutar FS 20 Mina Björnar samlen eder
Han är nu död, ja men! FS 23 BACCHI BEGRAFNING
Ja döden har sitt qval. :||: FS 27 VID CAPIT. AUGUST VON SCHMIDTS GRAF-CHOR
Nej och Ja nu skalla; FS 28 TRE REMMARE
Ja den ädle Magistrat FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Mycket vin, ja mycket vin, ja FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Mycket vin, ja mycket vin, ja FS 35 Gubben Noach, Gubben Noach
Ja, hans riken voro, drick kära du, FS 40 Ahasverus var så mägtig
Lät oss dricka, drick, ja men. FS 40 Ahasverus var så mägtig
Ja lät hänne sofva. FS 42 Judith var en riker Enka
Ja för Manasses fru FS 42 Judith var en riker Enka
Ja för Manasses fru FS 42 Judith var en riker Enka
Ja, för Manasses Fru FS 42 Judith var en riker Enka
Ja, för Manasses Fru FS 42 Judith var en riker Enka
Ja, ja, ja, ja! jag må vist gråta. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Ja, ja, ja, ja! jag må vist gråta. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Ja, ja, ja, ja! jag må vist gråta. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Ja, ja, ja, ja! jag må vist gråta. - FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Så at jag just, ja vid min kanna, FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Ja, Gunstig bror! de äro många, många, FS 44 Gamle bror Jockum, klang vid denna rågan!
Säj ja eller nej! FS 46 MOLLBERG OCH CAMILLA, BACCHANALISK PASTORAL Dedicerad til Herr Capitainen DAN. KEMPENSKÖLD
Utterquist - Ja! FS 51 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Uprop och Edgång i Concursen
Kämnären just den där, ja den, FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Vidkändt - ja visst. FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Ja! skrek Mörtberg, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Ja! skrek W..zen, FS 54 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Rådstu-Rättens Voterings Protocoll och sluteliga Utslag i Concurs-Tvisten emellan Bacchus och des Borgenärer
Bor hon där? - Ja. - FS 55 BAGGENS-GATAN
Bo, bo, bo, bor hon där? - Ja, där står hon i dörrn, FS 55 BAGGENS-GATAN
Vist ä hon hemma, ja det ä hon, posito. FS 55 BAGGENS-GATAN
Ja vår tid är alt för härlig, FS 56 NOTA BENE
Ja! hvart jag vänder mig, FS 58 STADSHAGEN, Pastoral, Dedicerad til Herr Grosshandl. ERIC NOER

Next Section

Top of Section