Next Section

Previous Section

 
 IHJÄL................6
Törstar snart ihjäl. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Törstar snart ihjäl. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
Hit en sup, jag törstar ihjäl. FE 24 Til kära Mor på Bruna Dörren
Hustru min slår mig ihjäl. FE 41 Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg
På stunden slå Krögarn ihjäl. FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
När jag har Er, jag ej ledsnar ihjäl. FS 12 Venus, Minerva
 
 IHLAR................1
Mellan Nordan-wädrets ihlar, EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
 
 IHLNING..............1
eij Sunnan-wädret må den minsta ihlning röija; EN STUF RIM N:o 3 EN SOMMAR-NATT
 
 IHM..................1
und dass es der andere nicht geachtet hat, sondern ihm alle FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 IHOP.................6
Lammen skocka sig ihop. EN STUF RIM N:o 32 TILL H: EX: R: R: G: C. F. S .
Slå i stopenom Bröder, slå låcket ihop, FE 5 Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden Denna wäf af Sexti alnar
Smorda all ihop. FE 23 Som är et Soliloquium då Fredman låg vid krogen Kryp-In, gent emot Banco-huset, en sommar-natt år 1768
det ihop? Excusiren sie mich; das ist alles lapperey; er FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Ren lögn är alt ihop; FS 52 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Protocollernes Justering i Concursen
Med alt ihop til Kungs; FS 53 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Särskildt Votum af Rådman Christ. Wingmark
 
 IKRING...............6
ikring sin skugga som en Sol; EN STUF RIM N:o 30 WID ASS: E. SAX DÖD
Rundt ikring väggar, paneling och tak; FE 21 Hvarutinnan Han 1:o Afmålar Natten med dess nöjen. 2:do Tyckes liksom för ögonen ställa et slags Aequilibrium emellan Vinets och Kärlekens styrka, men omsider ljusligen uppenbarar öfvervigten
Stöfva ikring. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Rundt ikring FE 46 Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset
Nu började Tumlarn gå ikring, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Ikring det bord där förr jag satt. FS 18 FRÅSSAN
 
 IL...................2
- Le diable! il porte son Violon, oui, par dessus lépaule FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Där står han och skäller på Musikanten. Ah! il a peur FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 ILA..................2
Sedan må du ila FS 10 Supa klockan öfver tolf
Satan lär ej ila FS 63 Mäster Petrus från det helga höga
 
 ILAR.................2
Visaren visar, timman ilar. FE 27 Som är dess sista tankar
Aldrig kring Grifterna ilar. FE 81 Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen, diktad vid Grafven. Dedicerad til Doctor BLAD
 
 ILLA.................6
Syster Jeanna illa mår, FE 13 Til Brodren Bredström Denna wäf af Sexti alnar
Bredströms kärsta illa låter, FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Quinten gnäller illa. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
... Illa mår. Da Cap. FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Selpinn sitter illa. FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Tänk icke illa, FS 31 FISKAFÄNGET
 
 ILLENE...............1
Illene röd. Fin. FE 43 Till Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle
 
 ILLFÄNAS.............1
Illfänas til sitt rankiga skjul, FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
 
 ILNING...............1
Må Sunnanvädret ej den minsta ilning röja; FS 32 AFTON-QVÄDE Dediceradt til Fru Assessorskan WELTZIN
 
 ILNINGARNA...........1
Vågorna glänsa och glittra, de svalkande ilningarna för FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
 
 ILSKEN...............1
Och du som ilsken, feg och lat, FS 21 MÅLTIDS SÅNG
 
 IM...................1
gleich im augenblick. FE 76 Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blef utpiskad ifrån Balen
 
 IMAGINATIONS.........1
Välment Sorgesyn, imaginations-vis förkla FS 5 MIN HERRE! (b)
 
 IMEDLERTID...........1
Imedlertid stod han och spjärna FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
 
 IMMERFORT............1
det skrider immerfort: EN STUF RIM N:o 34 IMITATION AF POETENS N: N: VERSIFICATION Elegie
 
 IN...................72
du slipper intet in, EN STUF RIM N:o 2 KROGEN
År gå in, och åren slutas, EN STUF RIM N:o 11 WID NYÅHRET 1780
Kuttrar in i Skogens wrår, EN STUF RIM N:o 18 ELEGIE
Loföns Gubbar in till Barnen EN STUF RIM N:o 39 DEN 21 JULII om morgonen afsiungit nedan Drottningens Fönster 1779
afklädd in till bara wästen EN STUF RIM N:o 44 ULLA WINBLADS OCK MOVITZ COMPLIMENTER Swar
bullret ramlar in i skogen EN STUF RIM N:o 47 DROTTNINGHOLM Carouselle
Herrarna ska gå in. FE 3 Til en och hvar af Systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad Denna wäf af Sexti alnar
Skjut skrufven in; FE 7 Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen Denna wäf af Sexti alnar
Kom och gå in. FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Dra in i helfvite, stå ej och hicka, FE 8 Til Corporal Mollberg Denna wäf af Sexti alnar
Ser du Cupidos Altar, släpp in den dägliga Nunnan, FE 11 Til Bröderne och Systrarna på Lokatten.Klingar väl vid Valdthorn Denna wäf af Sexti alnar
Hårfrisörn ur dansen, och Löparn ska in. FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Och Hårfrisörn ska in. Gutår. FE 16 Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) Denna wäf af Sexti alnar
Går in i Palemons Tjäll FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Träd in i min stuga, FE 25 Som är et försök til en Pastoral i Bacchanalisk smak, skrifven vid Ulla Winblads öfverfart til Djurgården
Lät mig se huru djupt hirtschfängarn tog in. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Aj! se skinntutan damp där in i Basfioln. FE 26 Rörande Mutter Berg, och angående Lotta i Kolmätar-gränden, och hvad som passerat
Si här har du farstun, stig in. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Min skönhet slank in i et hvalf. FE 31 Öfver Movitz, då han blef uppiskad på gatan, för det Qvinten sprang på Basfiolen, en sommar Afton 1769
Går snart in FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
Sprang in i krogen, fylde en kopp FE 36 Rörande Ulla Winblads flykt
Tamb. Hör in i gränden harpan låter; FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Krögarn på Sodom och Krögarn på Kryp-in. FE 38 Rörande Mollbergs Paradering vid Corporal Bomans Graf
Slumrar in och nickar; FE 39 Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella
Släpp in en kund. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Stig in. Tack för besväret. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
in i bröllops-saln. FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Hvem är som intet slipper in? FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Släpp in gumman FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
Släpp Svarfvarn in, hvad stoj och spring! FE 40 Angående Bröllopet hos Bensvarfvars
In i döden, in i döden! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
In i döden, in i döden! FE 42 Rörande Kortspelet på Klubben
Uti leret brännes in FE 48 Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommar-morgon 1769
Pojken är lik mig och gjorder in summa FE 57 Om Barnsölet
Parten in nu rusar; FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
Du skall in och svärja. FE 60 Til Bränvins-Advocaten Fader Kulkus om något som passerat
In med föttren liksom en gås, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Släpp Svarfvarn in, vrid i kringen, FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Mästare kom in i ringen. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Släpp in Krögarn, Krögarn vår vän. FE 62 Angående sista Balen på Gröna Lund
Släpp oss in i salen; FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Släpp oss in; du får, FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Skal altid in. Stor tack! Fin. FE 68 Angående sista balen på Grönlund
Galet Syster! håll in magen, FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Håll in magen stygga! FE 69 Om Mollberg Dansmästare
In med vänstra klacken. FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Gumpen in; Hvad åt jag skrålar FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Opp med bröstet, in med rona, FE 69 Om Mollberg Dansmästare
Chorum in i skogens kamrar skallar, FE 70 Om något som passerade i Artilleri-Lägret Anno 1773
Sof, somna in vid min Musik. :||. FE 72 Lemnad vid Cajsa Lisas Säng, sent om en afton
Knapt Jeppe hant ur gluggen gå in, FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Fan sjelf mest in i Oboe for; FE 78 som är et Fägne-Spel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar-gränd
Och Svalan flög långt in i saln. FE 80 Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet, utom Kattrumps Tullen. Pastoral Dedic. til Kongl. Secreteraren KELLGREN
Och somna in wid min Viol. Basso ... Da Capo. FEX 28 Fredmans 28 Epistel, Lämnad wid Caisa Lisas Säng om aftonen d: 30 Julii 1771 (ej upptagen i originalupplagan)
Lät henne komma in. FEX 32 Fredmans 32 Epistel till Beckmanskan om en Winterafton (ej upptagen i originalupplagan)
Höres Echo in i gaffel gränd. FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Skiut in i fönstret, bryt sönder hwar karm FEX Episteln Angående slagsmålet vid balen på Blå Porten (ej upptagen i originalupplagan)
Ur ljuset in i skuggan; FS 5 MIN HERRE! (a)
in Tumulo Glockii, af Kämpendal, nu FS 5 MIN HERRE! (c)
Klang! min nådiga, drick och stäm nu in i vårt FS 9 MÅLTIDS-SÅNG
dig efter vederbörligt tilstånd; in bona fide ger FS 13 KLUBBEN
Så träd då in, var intet rädd, FS 22 BACCHI BRÖLLOP
Hållet kommer in. FS 29 GÄSTGIFVAR-GÅRDEN
Slutlig måste just in summa, FS 34 På Gripsholm är alt för roligt
Släpte flickor in som klappa; FS 40 Ahasverus var så mägtig
Tagit in så många qvarter, FS 49 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Upskofs Utslag i Saken
Du där längst in i vrån, FS 50 HANDLINGAR RÖRANDE BACCHI CONCURS Parternes Inställelse på Proclama-dagen
Få, få, få, fåfängt at slippa i köket in - Å jo, FS 55 BAGGENS-GATAN
Släpp bror Wingmark in och mej, FS 55 BAGGENS-GATAN
Hvad dig faller in. - FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Där nu vinet seglar in. FS 61 TIL BUTELJEN
Vinet seglar in. :||: FS 61 TIL BUTELJEN

Next Section

Top of Section