The Concordance

Next Section

 
 "....................1
"fastän du har min aska kär." EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
 
 "FASTÄN..............1
"fastän du har min aska kär." EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
 
 "I...................1
"i ljus och klarhet till din maka EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
 
 "MITT................1
"Mitt wäsen skall med ditt förenas, EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
 
 "OPLYFTAS............1
"oplyftas mellan Änglars häär. EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
 
 "SNART...............1
"Snart skall du från ditt mörcka klot EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
 
 "TY..................1
"ty bör din kind från tårar renas, EN STUF RIM N:o 28 WID FR: FRIH: H NS DÖD
 
 &C...................35
Men Clotho med sin sax &c. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Men Clotho med sin sax &c. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Men Clotho med sin sax &c. FE 56 Angående Mor Maja på Förgylda Bägaren
Klingeli &c. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Klingeli &c. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Klingeli &c. FE 58 Öfver Kilberg, Bacchi man och Ordens Officiant i Templet. Elegie
Äke det Gudomligt &c. FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Äke det Gudomligt &c. FE 71 Til Ulla i fenstret på Fiskartorpet, Middagstiden, en Sommardag. Pastoral Dedic. til Herr Assessor LUNDSTRÖM
Bom b. &c. Två förgylda Svin. FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Bom b. &c. Hör Pukslagarn, hör. FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Bom b. &c. Uppå Kolmodin. FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Bom b. &c. Aurei Velleris. FS 3 BACCHI 2:DRA RIDDARSLAG
Men framför alt &c. FS 14 Hade jag sextusende daler
Men framför alt &c. FS 14 Hade jag sextusende daler
Men framför alt &c. FS 14 Hade jag sextusende daler
Men framför alt &c. FS 14 Hade jag sextusende daler
Men framför alt &c. FS 14 Hade jag sextusende daler
Tycker du &c. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Tycker du &c. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Tycker du &c. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Tycker du &c. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Tycker du &c. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Tycker du &c. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Tycker du &c. FS 21 MÅLTIDS SÅNG
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
Så rigtigt häll i dig och svälj &c. FS 60 DEN SNÅLE OCH TILTAGSNE GÄSTEN
 
 1....................2
Karn har stått lik sen 1. Mars; EN STUF RIM N:o 4 När lifs-bekymren mig eij qwäfwa
Den 1 april 1780 klockan 10. EN STUF RIM N:o 50 Denna wäf af Sexti alnar
 
 10...................1
Den 1 april 1780 klockan 10. EN STUF RIM N:o 50 Denna wäf af Sexti alnar
 
 100..................1
som är 100 alnar bredt. EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
 
 1000.................1
Öfwer 1000-tals Teriner EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
 
 11...................2
tation kommer at hållas d. 11 nästk. Aug. af Ce FS 5 MIN HERRE!
på Förgylda Draken d. 11 Julii 1770. FS 5 MIN HERRE! (b)
 
 12...................2
at en Terne gjör Numra 12, EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
Tänck, jag köpt 12 sockertoppar EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
 
 1770.................3
9 Julii 1770, af Von Bercho, Com FS 5 MIN HERRE! (a)
på Förgylda Draken d. 11 Julii 1770. FS 5 MIN HERRE! (b)
den ottonde dagen i Hömånaden 1770, FS 5 MIN HERRE! (c)
 
 1780.................1
Den 1 april 1780 klockan 10. EN STUF RIM N:o 50 Denna wäf af Sexti alnar
 
 20...................1
och så caffée 20 pund. EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
 
 25...................1
25 är intet dummer, EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
 
 36...................1
36 och 41 EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
 
 41...................1
36 och 41 EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
 
 46...................1
på dörrn står Blå Kanin och Numra 46. EN STUF RIM N:o 7 FRAGMENT
 
 50...................1
Öfwer 50 Sillfwerstakar, EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
 
 51...................1
51 är hennes Nummer, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
 
 56...................2
men på 56 slå wad! EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
56 och 64. EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
 
 62...................1
skall på numra 62 EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
 
 64...................1
56 och 64. EN STUF RIM N:o 17 109. DRAGNINGEN
 
 65...................1
winna Numra 65. EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
 
 819..................1
819 wåder EN STUF RIM N:o 48 TILL FR: v. B.
 
 82...................1
82-an sagta rycker, EN STUF RIM N:o 15 TILL DEN 108de DRAGNINGEN
 
 9....................1
9 Julii 1770, af Von Bercho, Com FS 5 MIN HERRE! (a)
 
 A....................33
Där står han och skäller på Musikanten. Ah! il a peur FE 33 1:o Om Fader Movitzs öfverfart til Djurgården, och 2:o om den dygdiga Susanna
rivera bentosto a questa cittā. Regera och besitta! Si på FE 59 Til Lo-Katten
A tempo gjusto!Oboe. FE 75 Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag. Dedicerad til Kongl. Capellmästaren KRAUS
månne deras politiska byggnad i anseende til A FS 13 KLUBBEN
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A a a a FS 45 Om ödet mig skull skicka
A-p-pel-bomskan, - Nå stamma din hund, säj rigtigt ut - FS 55 BAGGENS-GATAN

Next Section

Top of Section