Next section
Previous section
 BARNET......................4
barnet; barnet det dog, med kalas på            FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
barnet det dog, med kalas på dess              FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
Barnet leker gladt vid strand, Samlar stenar        FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
Barnet,  Jämt Fästmänner i garnet,  Och Plåtsedlar    FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
 BARNFADER...................1
Barnfader åt Barnet,  Jämt Fästmänner i garnet       FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
 BARNHUSET...................1
barnhuset skaffa jag barnet; barnet det dog         FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
 BARONER.....................1
Baroner, Och Husarer och Dragoner. Hej friskt       FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
 BAS.........................2
bas! Vart man sig vänder pottor i             FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
bas var Epistel innebär och lär.  Var          FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
 BASEN.......................1
Basen och stryk Violin, Låt nu Valdthornen         FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
 BASFIOL.....................2
basfiol! I hvart stop, du tömmer, nytt           FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
basfiol! Movitz, din tjänar vilar. Klaraste sköte     FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
 BASFIOLEN...................7
BasFiolen, knäpp och skrufva,                FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
basfiolen! Ge fader Berg konfonium och hogiands      FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
basfiolen! Mak åt er, sillpackare, bagarpojkar, nrnbergare  FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
Basfiolen på ryggen, tulpan på hatten, valthornet      FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
basfiolen; eld i skruven röd och varm            FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
basfiolen dundrar. Bäst han sjunger, hes och        FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
Basfiolen surra i gränd;  Kors! Bergen blåste       FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 BASFIOLER...................2
Basfioler klinga: tag hit bägarn...svinga, svinga     FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
Basfioler fler. Hej Pimpinella och Hoglands och       FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
 BASFIOLN....................3
basfioln ... aj, se plåstret ... där ligger det       FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
Basfioln, kamrat. Stjelp ej kull vårt Våffelfat       FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Basfioln stod grönögd och tjock,  Och svor         FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 BASFIOLNS...................1
basfiolns klang och dån! movitz, nå, käre          FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
 BASILISKEN..................1
Basilisken,  Summerar Taflan full i dag.  Klang     FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 BASKA.......................1
baska,  Rödblommiga och hesa,  Borga mig knapt      FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 BASSISTER...................1
bassister! Plang, kapellister! Klang, plang, klang, plang FE 29; Till de förnäma ; år 1770
 BASSON......................2
Basson. Pitsch! hör han smäller i flygande         FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
Basson.  Lef käraste Mutter i hälso och          FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 BASSONGEN...................2
bassongen, häng dem frammanför din barm! Lustigt      FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
bassongen; och bland enflock, som sorlar på         FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 BASTANT.....................1
bastant: hon gav galant krögarn en örfil          FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
 BASUN.......................2
basun, och mins Detta glada möte. Farväl          FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
basun: Maka åt dig Norström! Frun Hör           FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BASUNER.....................2
Basuner, förkunna vår Lag, Rusta och rasa          FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
basuner, kistor, pauluner; se fader Berg med        FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
 BASUNERS....................1
basuners klang. Prosit och Contentement! Dyrbar ögonvila  FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BATALJE.....................3
Batalje,  Nå prutta din Canalje.              FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
batalje!   Kors, utan glas du ser ut            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
batalje.   Slår du hit Canalje,   Tar jag       FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 BATALJONERNA................1
Bataljonerna;  Fyrkanten redan drages tilhopa,  Och ren FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 BATTU.......................1
battu. Fripon! kanalje! Hundsfott! Kanalje! Mäster     FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 BEBÅDA......................1
bebåda, som du ser. Äke det gudomligt           FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
 BECCASIN....................1
Beccasin.  Klang hvad Buteljer, Ulla!  I våra      FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 BECKMANSKANS................1
Beckmanskans Särk ::   För tu år sen           FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 BEDRAR......................1
bedrar;  Ja jag blir kär,  Förvillad, yr         FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
 BEDROG......................3
bedrog! Tvi ock den stunden, då du             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
bedrog! Tyst, mutter, tyst jag var             FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
bedrog! Slå, kypare, i! Det är               FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
 BEDRÖVAD....................1
bedrövad bliver beprövad båd utav lycka och        FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
 BEDRÖVLIG...................1
bedrövlig syn! Hopknäppta sträcks två klippingshandskar med FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
 BEDRÖVLIGT..................1
bedrövligt inneslutit glödande maskar, vill du, Movitz   FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
 BEDYRA......................1
bedyra, att sådan finkel, som jag söp            FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
 BEFALLA.....................3
befalla, där Neptun rår. Simmen tritorner, och      FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
befalla våra liv; lät oss spelmän kalla          FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
befalla. Torstig var hon och uttorstig är          FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 BEFALLER....................2
befaller  stå som en docka rödblommig            FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
befaller jag dig, Vid tappen var quicker          FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
 BEFALT......................1
befalt, Öfveralt At rida; hej gevalt! Mollberg      FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 BEFALTE.....................1
Befalte oss draga för den och för              FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 BEFEHLEN....................1
befehlen sie?  Hohl mich der Teuffel! Hundschfott     FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
 BEGEGNET....................1
begegnet ist. Hurra! Stöt i valthornet           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 BEGRAFNING..................1
begrafning jag bjuder, Mon frere, Klockan Sex        FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 BEGRUNDA....................1
begrunda! Skull du åstunda ännu en fälsup         FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
 BEGRÅT......................1
begråt och begrunda! Skull du åstunda ännu         FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
 BEGYNNAS....................1
begynnas lär. Fiolen stäms. Magisterns röst mot      FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
More Top of section