Next section
Previous section
 BAKTIL......................1
baktil och fram, Med små papiljotter upvickladt       FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
 BAKVÄND.....................1
Bakvänd mot den  Som fram om hänne             FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 BAL.........................2
bal Snörd och smal?                     FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
Bal, Grälmakar Löfberg, din maka; Där, dit         FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 BALANCERA...................2
balancera,  Balancera mera.  Skönsta vän mit bröst    FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
Balancera mera.  Skönsta vän mit bröst charmera      FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 BALEN.......................5
balen öpnad är. Bröder och Systrar klappa          FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
balen öppnad är! Anders Wingmark med sin          FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
balen lustig är! Men hvar är brännvin            FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
balen slutad är.  Hör, I Orfei drängar           FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
Balen blir stor. Nu på bal Snörd              FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
 BALER.......................4
Baler, Strufvor, Nympher och Pocaler; Stor sak       FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
baler, Hoppa i fläng.                    FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
baler dra fram jalusi! Här äro tuppar            FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
Baler. Du är fataler; Sup min Cavaljer           FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
 BALJA.......................1
balja: nu är han döder. Ack, är              FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
 BALN........................3
Baln   Hemma hos Mollberg Corpraln            FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Baln.   Stöt i dit                    FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
baln. Granris kring skänken; Trumf! är di         FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 BALSAMERA...................1
balsamera som en stor namnkunniger man. Systrar      FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
 BAND........................9
band Bindas i sängar, på ängar och             FE 6; Til the Galimater på hinsidon then Konungiliga Djurgårdenom ; år 1770
band i skona, nya strumpor, himmelsblå! Si         FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
band, Häng urkedjan uppå låret; Det är           FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
band, bröstbukett, gröna blan, nopkinskjol, falbolan, Skön FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
band, går en landets drott strax              FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
band, randiger nattrock och käpp uti hand          FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
band och nålar; Fästa din salopp igen            FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
band hopflätar Hännes hår.  I öronen, hvad         FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
band,  Ligga på stoln i Cajutan.              FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 BANDVIPPOR..................1
bandvippor. Hvad säger jag? Skördemännen på         FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
 BAR.........................4
bar just fiolen på ryggen, gick efter            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
bar; där börjas krakel om mej och             FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
bar, Och Skogen durchsigtig och klar. Platt        FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
bar nu ingen hvit klack.                   FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
 BARA........................11
Bara ingen stopet :: nappar; Då gör             FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
bara Corpraler. Svinga dig sväng.              FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
Bara vällust finnes här; Glöm alt lifs           FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
bara sönderslagna fenster och en gammal stol        FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
Bara öl det gråter. Potts Schlapperment the         FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
bara kursen nederslås, bättre köp på brännvin        FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
bara med dig skämtar! Här har du              FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
bara gå till slaktarhuset. Nå! men            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
bara skyldrar och tiger... Se, var han           FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
Bara törnen och tistel och tufvan helt            FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
bara;  Säj ä de plaggen ej rara              FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 BARBENT.....................1
Barbent hon på bryggan står, Räknar slagen         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BARFOTA.....................2
Barfota du och jag. Trumla Trumslagare, Mandom       FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
Barfota sluskar och pack,   Såg ni, Ert          FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 BARM........................8
barm! Sorgligt den blommans liv föröddes, som       FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
barm. Trumla stolt alarm, lyfta opp din          FE 29; Till de förnäma ; år 1770
barm. Pong pongtuli pongtuli. Harm i huvud         FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
barm! Lustigt larm! Glöm ej hovtången; stick       FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
barm med vin och rosenvatten: Sen knöts          FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
barm, så vit och mjuk, de yra                FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
barm, Hi, hi! Gör at jag alt                FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
barm uplåter; Barbent hon på bryggan står          FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BARMEN......................13
barmen! Dyrka up Skönhetens lås.              FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
barmen hur han flämtar,                   FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
barmen, sku vi hälla lite hoglands vin           FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
barmen, Rör armen.                     FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
barmen Och grönt; Benen som krita. Så           FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
barmen  Det fläktar och det fladdrar ut          FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
barmen, tumlar med nymfen i sängen där           FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
barmen, hattten under armen av fin kastor         FE 29; Till de förnäma ; år 1770
barmen. Än hon ksratta, än hon fatta            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
barmen, ler han och pustar, vanmäktig och          FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
barmen, Och en Mops på armen, Girandoller         FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
barmen Gjord af buxbom, Bror! Se hur            FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
barmen pöser,  Då hon den Mandeltårtan skär        FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 BARN........................9
Barn förrn skönhet skall Ert hjerta fåra           FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
barn af Eva, ack, allt kött är               FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
barn ä sluga; kom, Ulla, kom! Hör             FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
barn, min Fröja, i Yxsmedsgränd, klädd i          FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
barn och gossar. Gumman på sin vagn             FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
barn och pigor Gå och valla, Le              FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
barn och pigor! Gatmamseller och gesäller ströva     FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
Barn och pigor ta bort ordet. Si              FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
barn och vänner;  Säg om någon af             FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
More Top of section