Next section
Previous section
 AVUND.......................2
avund och tid, glömme sin lycka; avund           FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
avund att trycka gör han var timma             FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
 AVUNDS......................1
avunds hand! Lät nöjets bloss din himmel          FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
 AXEL........................1
axel! Rör på spelet! Lägg an i               FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
 AXELN.......................3
axeln och en säckpipa i mun.                FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
axeln? Li diable, il porte son               FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
axeln hänger,  Kroppen sig framåt lutar,  Nacken     FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 AXLARNA.....................3
axlarna fläktar Rödt hår; Med öpna armar          FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
axlarna, Mössan på öra,  Förklä i trasor          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
axlarna drog;  Och Mor på Torpet, utan           FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
 
 BA..........................3
ba? Gutår kära Själ! Gutår båd natt             FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
ba?   Blås era                      FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
ba?   Skinnböxorna. Hatten                FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
 BACCHI......................21
Bacchi lag; Gutår båd natt och dag             FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
Bacchi Lada,   Ganska rigtigt               FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
Bacchi prässar vid klingade rop. Bränvins Apostlar     FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
Bacchi vingård stå qvar där du står             FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
Bacchi floder rinna dag och natt. Glas           FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
Bacchi vingård står nu i sitt flor              FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
Bacchi tron och Fröjas här. Vinet gör            FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
Bacchi vingård blifva fet, drick, bror Wetz         FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
Bacchi rum. Giv mig en sup, min               FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
Bacchi hjälte klädd, men föraktad och försmädd       FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
Bacchi safter fröjda mig än. Usla tider           FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
Bacchi trakt... Hurra, kamrater  tack för         FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
Bacchi safter prisa Med en visa; Glasen          FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
Bacchi fårar Up til Fröjas myrtenport, När         FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
Bacchi träl. D.C. Bröder, om Er               FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
Bacchi kök! Ur hvar klyfta syns en             FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Bacchi bygd!     Movitz, i afton            FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Bacchi skjul.   Gammal, fet och ful   Han       FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Bacchi kransar binder.   Visar glad och trinder      FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Bacchi floder  Kärleks harm och qual.   Se        FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
Bacchi skrud.  Ändtlig i detta gröna,  Stod       FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 BACCHUS.....................15
Bacchus och Fröja, Vår lusta vi röja            FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
Bacchus buden, här är kärleksguden, här är         FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
Bacchus häldre få Er hjerna dåra; Och            FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
Bacchus helt tätt på spåret, Släng din           FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
Bacchus sjelf dig ger Blyhvitt och silfverglitt       FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
Bacchus skal dig bemanna; Håll med handen          FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
Bacchus rår,  Venus mit lif föröder,  Mina        FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
Bacchus, ingen ann, skall mig balsamera som        FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
Bacchus gå till handa; bläddriger tunga v          FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
Bacchus gav kring den ett sken. Movitz           FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
Bacchus avsked bjuder, från Fröjas tron du         FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
Bacchus ditt skepp som redare tillhörer: änglarna      FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
Bacchus på dess yta. Nu fick allt              FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
Bacchus och Venus, kling klang, bland virtuoser       FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
Bacchus! jag hickar och dör;  Stoln går          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 BACKAR......................1
backar och fält,                       FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
 BACKEN......................2
backen, si där                        FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
backen mot luckan Hästen gul  Upreser sin         FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
 BAD.........................1
bad; handen är svettig och ådrorna stela          FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
 BADA........................1
bada; Ty under detta Tak Är Bacchi             FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
 BADDAR......................1
baddar, klockorna ringa, trummorna dundra, fanorna fläkta  FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 BAGAGE......................2
bagage! Friskt i flaskan, hej! Nu är            FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
bagage,   At den som har courage,   Skal        FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 BAGARN......................1
Bagarn sina korgar kör, Smeden ren sin           FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BAGARPOJKAR.................1
bagarpojkar, nrnbergare, skräddare och fågelfängare! Stig undan FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 BAJONETT....................2
bajonett, menuett, tjuvar, patruller, jungfruröster, klarinett! Där FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
bajonett! Stå då uti ledet rätt! Alarm           FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
 BAJONETTER..................1
bajonetter. Stolt dina ben med vita stövletter       FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 BAK.........................3
bak uti nacken en skårsa så lång               FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
bak i nacken  Glimmar mot ljusen så            FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
bak och fram;  Eolus quäfver gråten,  Charon       FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 BAKFRAM.....................1
Bakfram, nu på sida;  Bida,  Jergen vill         FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
 BAKLÄNGES...................1
baklänges bort där som nykterhet rår; Var          FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
 BAKOM.......................3
bakom Ligger en Halfankare; kom, Kom och          FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Bakom örat sig klår; Si uppå des              FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Bakom trädets tjocka stam; Bössan syns och         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BAKPÅ.......................1
bakpå en turk bland fyra lakejer gungar           FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
More Top of section