Next section
Previous section
 ATT.........................31
att jag finner Kyla, svalka, ro i              FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
att vara; Här få vi vin.                  FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
att knappt en enda fluga uti taket             FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
Att i Bacchi vingård blifva fet, drick           FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
att du aldrig döljer Friskt och flinkt           FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
att svinga, Hoppa och dansa och springa           FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
att trycka gör han var timma här              FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
att min bild blev gjord, att min              FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
att min bild blev gjord. Ett troget             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
att få taga mig en sup; sen                 FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
att Bacchus gå till handa; bläddriger tunga         FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
att Fröja lyda; glöm avunds hand! Lät           FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
att pusta och lycklig bliv!  Movitz, tag         FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
att öppna sitt hjärta en vän; sätt             FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
att språka, fick veta prcist var hon            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
att hitta rätt; mörka valv och heta             FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
att sådan finkel, som jag söp i               FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
att sina lockar kamma. Folk och näring           FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
att sjunga och en röst så skär               FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
att måla. Nu går du bort, sen                FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
att lätt från skrubb och ris Astrilds            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
att du verkligt kan kallas för god              FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
att blotta... Skyldra, marschera, stå, division! skyldra  FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
att där darra båd fållbänk och säng             FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
att ingen monark i världen så stark             FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
att på min harpa, pling plingeli pläng            FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
att göra; Under skarpa ögonbryn Grinar han         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
att beskåda! Än de stolta stammar              FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
att beskåda! Än de stolta stammar              FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
att beskåda! Än de stolta stammar              FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
att dyrka vid ett smalt och utsläckt            FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
 AUF.........................3
auf der musik wie ein Kuh auf                FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
auf den mittag. Movitz, bruder , willstu was         FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
auf Kruken Rosenthal.    Min Son!  Dina kärl      FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 AUGENBLICK..................1
augenblick.    Lustigt! Jergen klunkar          FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
 AV..........................35
av vanmakt vid min sida falla Liksom            FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
av morgonrodnan liksom kuvas ned i molnens         FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
av er känner mina drag. Blåsen, goda            FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
av peruken och min hatt och dansa              FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
av många stubbar, bjäfs och grannlåt och          FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
av och an; dess ögons glans så               FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
av; och nymfen själv den krans förbannar          FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
av fin kastor. Fröknarna le och läspa            FE 29; Till de förnäma ; år 1770
av bassister! Plang, kapellister! Klang, plang, klang   FE 29; Till de förnäma ; år 1770
av fattigdom och agg. stråken ... låt se          FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
av och an, men stundom gör en                FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
av med nylänningen med sudna kringlorna om         FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
av den upp och nedvända mörkbruna kölen           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
av gungande master med fladdrande vimplar.         FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
av hjärtans grund. Löjet sig så milt            FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
av safternas ljuvliga syra. Tårarna rinna på        FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
av ängslan så tungt som ett lby               FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
av och an hon kasta sig och                 FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
av ångst och vällust stamma, då vår             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
av våda, ack, himmel, ack, var timma            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
av all naturens prakt, hjärtat till vällust         FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
av och an smorde med borsten på               FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
av brandgult silke höljde; och dess barm          FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
av de små vestaler... Hölj dig med             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
av buxbom och grönt ritade namn i              FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
av gull och i rocken glimmande knappar           FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
av mässing två glimmande lock. Gosse            FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
av, stå rätt, alla nio! Räta er               FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
av oss! Rider er djävuln stå                FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
av barn och pigor! Gatmamseller och gesäller        FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
av cattun; Skjortan syntes ibland, När med         FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
av min hatt, en ann sad åt                 FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
av kölar bär, Öfversvallar Fält och vallar         FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
av purpur, guld och grönt, sen jorden            FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
av mitt blod och namn. Cajsa, du              FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
 AVBRUTEN....................1
avbruten och taglet är allt  Lota              FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
 AVSKED......................1
avsked bjuder, från Fröjas tron du sista          FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
More Top of section