Next section
Previous section
 ARBETAR.....................4
arbetar: hjärnan värker i din hufvudskål. Vid       FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
arbetar;    Flickan hon                 FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
arbetar och gör en drill. Flickorna blunda         FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
arbetar, drives av och an, men stundom           FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
 ARBETSLÖN...................1
Arbetslön. Kors hvad många Bacchi kök! Ur         FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
 ARG.........................2
arg,  Och sig ur dansen kastar;  Vild          FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
arg,  Befalte oss draga för den och            FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 ARM.........................11
arm: ögonen gnistra af kärlek och harm           FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
arm. Trumla Trumslagare, trumla allarm.           FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
arm, lårbenet, bröst och höft och länd           FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
arm och skåda de sköna i silke               FE 29; Till de förnäma ; år 1770
arm! En Aeneas lik vid Troja Movitz            FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
arm och flor kring schäferhatten. Liksom, när       FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
arm desperat Håller uti yxan helt flat           FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
arm! Aj aj nattkappan, hvad harm! Mollberg         FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
arm mot arm?  Se på deras ögon               FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
arm?  Se på deras ögon, morska, tända           FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
arm och blixtrande ring,  Slog Tallstrunten ut       FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
 ARMA........................2
arma dräng! Blott för din låga bär             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
arma, nu allen. Mutter på Wismar är             FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 ARMAR.......................2
Armar och ben ska vi krossa til               FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
armar hon larmar,                      FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
 ARMARNA.....................2
Armarna ut, edra lymlar i ring. Dra             FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
armarna räcker till min kanna och min            FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
 ARMEN.......................17
armen sväng; Gör ej Fiolen skada. Du            FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
Armen, Blås era bytingar, blås.               FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
armen.   Hurra gutår                   FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
armen, Bouquetter i barmen Och grönt; Benen        FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
armen;    Kråset i                    FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
armen, tager i barmen, tumlar med nymfen          FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
armen... gutår nu i mjugg! Mutter, gutår          FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
armen av fin kastor. Fröknarna le och           FE 29; Till de förnäma ; år 1770
armen och buteljen i fickan. Stig              FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
armen, grät i sömnen bitterlig och klöste         FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
armen: sömnig och varm med handen i             FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
armen svänger, välver en pinne och dunkar          FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
armen, Girandoller, Parasoller, Ve den Movitz, tocken   FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
armen Och uti pistolerna flor Bröstbouquetten märk     FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
armen var slångt med en knut Som              FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
armen? Kolrötter, Spenat, Och Finkel et stop        FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
armen Brynt i varmen Sum succat. Sicken          FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
 ARSENAL.....................1
arsenal. På en mur syns en kur               FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 ARSENALEN...................1
arsenalen pryd dina anor! Mars har             FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 ASKA........................6
aska. Friliga, kära Systrar, Friliga mina Bröder      FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
aska; Fram bränvins flaska; Lydom Bacchi lag        FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
aska! Län mig din flaska! Movitz, gutår          FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
aska hedras av oss! Rider er djävuln            FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
aska,  Kling klang! mina flickor, slå i          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
aska  Samlas skall i natt.  Krögarne stå         FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 ASPAR.......................1
aspar susa, Kärr och källor brusa, Orren          FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
 ASTRILD.....................3
Astrild brann i glasets djup och Bacchus          FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
Astrild kom, din Nymph upvakta, Kom och           FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
Astrild kom och zira  Nu mitt tungomål           FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
 ASTRILDS....................2
Astrilds vingar snart dig svingar i sitt          FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
Astrilds vädjoban; Råkte på en Enka Väl          FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 AT..........................25
at beställa om ölet, at oss intet              FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
at oss intet af saftene tryta må               FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
At konstigt sammanlinda. Just på en minut          FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
At mot kärlek finnes tröst. Men mitt            FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
at han dör. Lästen slå midt i                FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
at dricka, Klappa på bäljen och hicka            FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
at Glasen darra mellan knogen. Håll i           FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
at ingen skönhet sakna, Steg nu Movitz           FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
At dess ägta vän, Fader Bergström lefver          FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
at veta hvem hon var, Så är                 FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
At rida; hej gevalt! Mollberg skal allting         FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
at jag alt skönt fördömmer, Och vil             FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
at finna en enda röd grind, Bara              FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
At den som har courage,   Skal altid           FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
At hon pro primo niger,  Bakvänd mot            FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
at finna,   Slik en Gudinna,    Movitz!  Trotsar   FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
At hvirfla skruf och sträng. Mit min            FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
at hjertat intet vil.  Men ach! hvad            FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
at bruka,  Den ej naturens prål och            FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
at säga hvad sort som jag söp                FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
At snart jag dött.  Grälmakar Löfberg, gammal       FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
at Besökaren såg  Hur, under det luften          FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
at Bergen ren i krakel,  Tog sig              FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
At det ej gaf sin klara kammarton              FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
At Fröjas ätt belöna  Med Bacchi skrud           FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
More Top of section