Next section
Previous section
 ALTAR.......................1
Altar, släpp in den dägliga Nunnan, Stick          FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
 ALTID.......................3
altid in. Stor tack!                    FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Altid vil du foten rygga;  In med             FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
altid så kär,  Som femton gånger har            FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 ALTRICH.....................1
Altrich på min huchstru tänke, På Catrink          FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 AMARANTHER..................1
amaranther,  Af alla slag!  Blåsen i Musikanter     FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 AMEN........................2
Amen, gutår. Det bästa återstår!  Gråt, fader       FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
Amen! Trurunt.    Står du och gråter?  Valdthornet   FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
 AMFOJÖ......................1
amfojö, Susanna med en markatta på axeln           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 AMI.........................2
ami: aldrig på baler dra fram jalusi            FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
ami! Här går det till just ärligt              FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
 AMSTERDAM...................1
Amsterdam!   Charon i Luren tutar,  Stormarna börja   FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 AN..........................8
an; dess ögons glans så dyr och               FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
an, men stundom gör en lov och               FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
an hon kasta sig och svängde kring             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
an smorde med borsten på lädret. När            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
an i vädret! Ge fyr...för fot                FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
an hon vickar, Slumrar in och nickar            FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
an? Valdthornet blodigt min sann. Lägg munnen       FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
an, Helt lik en rusig man. Mollberg            FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 ANDA........................1
anda! Fröja och Bacchus gav kring den            FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
 ANDAKT......................1
andakt hvar person, Ifrån herdars läten Up         FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 ANDANTER....................1
andanter! Var är korpralen? Skyldra och          FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
 ANDAS.......................5
andas i frögd;                        FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
Andas! Fy tusan, vad dunst ur                FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
andas, Med Zephirens fläktar blandas. Skogen skymtar    FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
andas Hvitt och skönt. Hur står spelet           FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
andas; döden ger liv, och kärlek bortblandas        FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
 ANDERE......................1
andere nich geachtet hat, sondern ihm ellezeit       FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 ANDERS......................4
Anders Wingmark? Redelige Broder Berg! och du       FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
Anders Wingmark med sin fru, Peter Bredström        FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
anders Wingmark, välkommen, bror! Och gutår, Otto      FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
Anders Wingmark och brodern Pehr, Erik Bergström      FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
 ANDRA.......................4
andra handen nu gaf, Och höllo så              FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
andra hjältar då hovera. kan ni tro             FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
andra. Ulla snarka, frös och sparka, täcket        FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
andra  och den tredje, som var               FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
 ANFÖRVANTER.................1
anförvanter, nymfer och musikanter balen öppnad är     FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
 ANGÅ........................1
angå dej Polens affärer? Pling plingeli plång        FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
 ANJETZO.....................1
anjetzo hier;  Seynd sie nun so gutich           FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
 ANKA........................1
anka from! Och efter trippa i full             FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
 ANKARET.....................1
ankaret? Rack. Än i stånkan Signor             FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
 ANKARN......................2
ankarn och tig; Bror, aldrig bli rädder           FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Ankarn på bänken; Och tom står Pocaln            FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 ANLETEN.....................1
anleten ej mägta pryda sina kinder med            FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
 ANN.........................8
ann De unga hjertan binda, Och kärlekens          FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
ann, skall mig balsamera som en stor            FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
ann!   Drick ur ditt glas, se               FE 29; Till de förnäma ; år 1770
ann sin vällukt smög i lockar och              FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
ann, i vredgad ton, höll på ett               FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
ann sitt huvud på armen: sömnig och             FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
ann ... nu träter bröllopsvakten! Men korpralen går    FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
ann sad åt mej: vad fan angå                FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
 ANNA........................5
Anna Stina, hva ba?                     FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
Anna Stina så hviter i barmen! Dyrka            FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
Anna Stina och Fredrica. Kjolarna upp, Solfjädren      FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
Anna Greta, men! nu är jag lik               FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
Anna Greta, nog, nog vet du nu               FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
 ANNAN.......................3
annan; röd emot soln, med hatten för            FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
annan slänger... en i ett valthorn han           FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
annan, Med en Musch i pannan. Såg             FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
 ANNANS......................1
annans flicka har jag lärt.  Nå, ä            FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
 ANOR........................1
anor! Mars har oss båda vår svepning            FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 ANSJOVIS....................1
Ansjovis til en del. Låt oss nu               FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
 ANZANI......................1
Anzani, Camilla. och dessa trän, så lugna          FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 APA.........................1
Apa  I en Capriol.  Hjelp Himmel nå           FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 APELLES.....................2
Apelles pensel fin. Ulla Winblad, min Cousine        FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
Apelles led hans hand! Jag driker, och            FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
 APOLLO......................2
Apollo mig skänkt din sköna bild att            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
Apollo! Pling plingeli plang.   Undan ur vägen      FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
 APOLLOS.....................2
Apollos Ljud.   Ulla                   FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
Apollos pris! I, som till exempel uti           FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
 APOSTLAR....................1
Apostlar upstiga hvar dag, Stöta Basuner, förkunna     FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
 ARBETA......................2
Arbeta, Stampa, Trampa, Drufvorna prässa, ty än      FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
Arbeta med fingrarna, prutta och tjöt,  Och        FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
More Top of section