Next section
Previous section
 DITTO.......................1
Ditto, det öret   För det gamla smöret          FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 DIVISION....................1
division! skyldra, lös av, stå rätt, alla          FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 DIVISIONER..................1
divisioner, skyllra, marsch och flaskan töm, stjäl     FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
 DJEFVULEN...................1
djefvulen; Därför han vid harpan åter Gråter        FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 DJUP........................6
djup; Si i Damasco där ligger en              FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
djup. uret pickar, Charon skickar slu. Tag        FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
djup  tag till valet en sup                 FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
djup och Bacchus på dess yta. Nu              FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
djup, Jäspa ej och nicka, Sov ej              FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
djup.  Vi drucko hännes skål än en             FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 DJUPHET.....................1
Djuphet och högd; Göken uti toppen och           FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
 DJUPT.......................2
djupt kirschfängarn tog in... Mutter, i           FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
Djupt sig bugar med tårar.                  FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 DJURGÅL.....................2
Djurgål, oui djurgål, oui par djävla besitta         FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
djurgål, oui par djävla besitta! Mäster           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 DJURGÅLN....................2
Djurgåln heter marken; stöt valthorn, sjung! Sjung     FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
Djurgåln, Oui Djurgål, oui djurgål, oui           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 DJURGÅRDSHERINNA............1
Djurgårdsherinna snäll, här är Palemons tjäll; här     FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
 DJÄRF.......................2
Djärf, nyfiken, djärf, nyfiken Efter några rapp       FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
djärf, nyfiken Efter några rapp. Än den          FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
 DJÄVLA......................1
djävla besitta! Mäster Nilses. Gantz            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 DJÄVULN.....................1
djävuln stå rätt i ledet, rätta               FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
 DOBBELTBIER.................1
Dobbeltbier.  Naa, anjetzo hier;  Seynd sie nun     FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
 DOCK........................1
dock kan jag tryggt för er alla               FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
 DOCKA.......................1
docka rödblommig och trind inom Floras grönskande      FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 DOG.........................4
dog, med kalas på dess mull jag               FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
dog du min Ulla, Tårefulla, tårefulla Stod         FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
dog klockan fyra Jag är befalt, Öfveralt          FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
dog  På nästa krog.                    FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 DOK.........................2
dok, spinn kamull på din slända, spinn           FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
dok, full mot en tunna står med              FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
 DOLD........................1
dold i blomman bådar blommans död. D             FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
 DOPPAR......................1
doppar,  Och Skatan skrattar på sin stör          FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 DOPPSKON....................1
doppskon i skyn,  Stoln hvälfd i näfven          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 DOTTER......................1
Dotter! Inte!  Jag din hjärna sönderkryster        FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 DOTTERN.....................1
dottern som jag, och jag ropte på              FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
 DRA.........................5
Dra in i helfvite, stå ej och                FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
dra fram jalusi! Här äro tuppar med             FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
dra til Paulun.                       FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
dra till? Gör som du vill .. Sätt             FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
Dra nu litet på mund,  Se hit               FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
 DRABANT.....................1
drabant; pong pongtuli pongtuli. Sant! Han svor      FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
 DRACK.......................6
drack prästen, bruden resten, och brudfrämman ne      FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
drack, Skrufva luckorna opp, Såg uppå stjernornas     FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
drack ett stop, ett halvstop drack den            FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
drack den. Men hur var det fatt               FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
drack mitt kvarter, talte helt högt om           FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
drack ur, att ingen monark i världen            FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
 DRAG........................5
Drag skorna af; Helga det rum, där             FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
drag. Blåsen, goda männer, valthornen tag! Du       FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
Drag på munn et drag.                    FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
drag.    Se på mig                    FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
drag.  Tag, Ulla tag,  Vid denna måltids         FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 DRAGA.......................4
draga mig, Draga mig dit, just dit             FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
Draga mig dit, just dit där du                FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
draga klingorna vasst; tärningar trilla, och brickan    FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
draga för den och för den,  Slog              FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 DRAGES......................1
drages tilhopa,  Och ren lyftas hattarna;  Chorum    FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 DRAGONER....................1
Dragoner. Hej friskt humeur och Vin! Hurra         FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
 DRAKEN......................3
draken! Ge mig nu en sup eller               FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
draken. Bröstet så spändt, Skjuter hon fram        FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
draken? Säg mig hvad det är. Pitsch             FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 DRANK.......................1
drank; i en sönderslagen lykta ryker en          FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
 DRAR........................5
drar dig i graven. Knäpp nu oktaven             FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
drar mig till sinnes, den tjugu och             FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
drar, Skurar bränvins pannan klar, Ren i          FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
drar,   Hvad den var rar ::   Och           FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
drar.    Helt tunn i                   FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
 DRAS........................2
dras. Ge stråken mera kåda; Confonium tag         FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
dras, visaren visar, timman ilar. Döden sitt        FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
More Top of section