Next section
Previous section
 DINA........................23
dina strängar står; Hvarje Ton du slår           FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
dina dater  du har bra kamrater               FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
dina tankeprål. Sätt din hatt på hufvud           FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
dina händer hop och svälj, Min lärjunge           FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
dina ögon och ditt jungfrumärke, som min          FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
dina fötter, då du blev trötter och            FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
dina pinnar på templets höga tinnar! klang         FE 29; Till de förnäma ; år 1770
dina strängar, sjung om livets vår! Guldguler        FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
dina ögon de rinna, tarmarna brinna. orkar         FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
dina ådror går. Sjung, läs och glöm             FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
dina patroner; förglöm den förtret du har          FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
dina toner. Gutår på en halvpart, min            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
dina slott och torn. Movitz, blås i             FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
dina blickar bådar snart din sista stund          FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
dina ben med vita stövletter trippa beständigt       FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
dina anor! Mars har oss båda vår              FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
dina göromål, På din Chloris, där hon            FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
Dina safter Ge oss krafter Och förskingra         FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
dina skor.    Galet Syster                FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
dina ögons varma prål. Klang, nervid grinden        FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
Dina kärl, dina skålar  Kring din pensel          FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
dina skålar  Kring din pensel i ordning          FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
dina rader,  Och din Nymph tilbe.             FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
 DISKEN......................3
Disken,  Bums i en Så,  Där Krögarmor          FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
disken,  Stryk ut två öre för fisken            FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
disken,  Och pro secundo en på Fisken           FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 DISKURRERA..................1
diskurrera än om ett kyrktorn och än            FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
 DISKUTERAR..................1
diskuterar och raljerar Wingmarksa madam. Se       FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
 DIT.........................23
dit, just dit där du ligger. Än               FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
dit där du ligger. Än får du                FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
Dit justement hvor jeg peger, hvor then           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
dit dig leder.                        FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
dit ibland Där som gässen simma.              FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
dit vår hydda fins, Gömmom not och             FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
dit åt hvad Jakter och Sumpar! Skepparn           FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
dit åt, åt bryggan til vänster; Ren             FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
dit åt, dit åt strand, Ut åt                FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
dit åt strand, Ut åt sjön, på                FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Dit midt öfver åt det huset, Där              FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Dit åt, där jag pekar, dit, Dit               FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
dit, Dit åt skogen Åt den krogen              FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Dit åt skogen Åt den krogen Med              FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Dit där som den torparn med ljustret             FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
dit lig. Tag vårt sällskap i dit              FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
dit skygd, Skänk oss af din varma              FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
dit Valdthorn gå på,   Lät                FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
dit åt där vägen sig vrider,  Där             FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
dit ned til skjulen,  Til din Ulla             FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
dit opp. Du all naturen uppeldar i             FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
dit Brunsvikens bölja klar  I vatrade vågor        FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
dit åt gräset långhalsig och smal, Du            FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 DITO........................1
dito en hel.  Och Summa summarum, tre           FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 DITT........................38
Ditt kall är vigtigt Båd för Öra              FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
ditt Svin. Stugan är vacker med hundra           FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
ditt glas du mig påminner At mot              FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
ditt valdthorn gol, nu synes bara sönderslagna       FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
ditt får? Ta valdthornet, slån på truten          FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
ditt hjärta skall bli kvitt all smärta           FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
ditt mästerbref på krogen, Där ditt burskap         FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
ditt burskap välj. Sätt på dig hatten            FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
ditt hufvud öfversköljer, Och dig modig gör         FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
ditt Oboe, blås,                       FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
ditt krås; Håll nattrocken öppen så ser           FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
ditt jungfrumärke, som min far bedrog! Tvi         FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
ditt skinn! Låt mig se huru djupt              FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
ditt barn, min Fröja, i Yxsmedsgränd, klädd        FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
ditt glas, se döden på dig väntar              FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
ditt glas lägg ut! Nu vinden                FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
ditt skepp som redare tillhörer: änglarna bärga       FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
ditt djup  tag till valet en                FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
ditt prål, ditt buller, larm och skrål           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
ditt buller, larm och skrål, dina slott           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
ditt horn! Böljan slår, båten går bland          FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
ditt lov vid cymbaler, liksom Vestas lov          FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
ditt vita dok, spinn kamull på din             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
ditt skinn. Mollberg, gutår! Vad slog klockan        FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
ditt nöt! Bomans mandater prisas uti Bacchi        FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
ditt understöd. D. C. Renskt Vin, Mjölk           FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
ditt Valdthorn Ja men.                   FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
ditt bröst, så hvitt som dagen,  Mera           FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
ditt hvita tält,  Trumslagarn ren hörs pinnarna      FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
Ditt Corpralskap ren sig stält,  Aftonrodnan sprider    FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
Ditt Nöt, Piano!                       FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
ditt hjerta tänker  Och för ögat blänker          FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
ditt val!  Barnfader åt Barnet,  Jämt Fästmänner     FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
ditt glas min broder,  Dränk i Bacchi           FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
ditt lår?  Nein, Packatell! Hechre schtimm then      FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
ditt öga, och klunka ur pipen,  Se             FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Ditt middags Vin  Sku vi ur krusen             FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
Ditt glas som jag.  Himmel! hvad denna           FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
More Top of section