Next section
Previous section
 DIKEN.......................5
diken; Under små kolsvarta tak Gnälla pumpar        FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
Diken och vallar,   Alt återskallar,    Echo.  Vakna FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
diken åkrarna  äke det gudomligt? Dessa          FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
diken åkrarna  äke det gudomligt? Dessa          FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
diken åkrarna  äke det gudomligt? Dessa          FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
 DIKET.......................1
diket,  Och uplyfta arm mot arm?  Se           FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 DIKTA.......................1
Dikta dina rader,  Och din Nymph tilbe           FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
 DIMMA.......................5
dimma    Just                       FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
dimma, tornena glimma, månen försilvrar vad solen     FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
dimma Bådar solens bleka strimma. Vädren spela       FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
dimma,  Af Canoners eld och dam;  Stolt         FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
dimma  Kastar öfver klappträn och såar vid         FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 DIN.........................119
din aska. Friliga, kära Systrar, Friliga mina       FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
din aska; Fram bränvins flaska; Lydom Bacchi        FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
din Silfversträng; Röda stråken släng, Och med       FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
din trut. Jag älskar de sköna, Men             FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
din salopp, Skönhetens knopp, Blommar i topp        FE 6; Til the Galimater på hinsidon then Konungiliga Djurgårdenom ; år 1770
din Peruk och bulta din Hjessa, Blif            FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
din Hjessa, Blif ej svartsjuk, blödig och          FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
din graf.  Dörrarna öpna, Fiolerna klara!> Kom       FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
din häng. Lustiga Bröder! hvar tage sin           FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
din maka, Och håll nu din trut               FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
din trut.  Käraste bröder, systrar och vänner       FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
din pipa sorgligt stäm och röret kläm            FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
Din pipa blås! Där förr sågs glas              FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
din karaffin! Nå, Jergen Puckel, ta hatten         FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
din hatt... Hur är det då fatt               FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
din hatt! Visa dina dater  du               FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
din del! Du på Pinden stretar, och             FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
din blod arbetar: hjärnan värker i din           FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
din hufvudskål. Vid en brudsäng, broder, strödde      FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
din hatt på hufvud, kära bror! Bacchi            FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
din målning kär: magnifikt din kopparnäsa bär        FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
din kopparnäsa bär Bacchi tron och Fröjas          FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
din lyckas sol. Lycka till Kupidos härlighet        FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
din mässingskam i håret, Tag din käpp            FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
din käpp i hand; Knyt din Halsduk              FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
din Halsduk röda band, Häng urkedjan uppå          FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
Din aftonstjerna Tänds vid solens rand. Käraste      FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
Din bäljhund låt blodet rinna; Plåstra om          FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
din ögonhinna; Bacchus sjelf dig ger Blyhvitt       FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
din lager, Blif inte svager; Slån så            FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
din kanna; Drick och svär och dig              FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
din skurk. Tag prompt i näfven glas             FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
din panna, Fäkta som en Turk, Gott             FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
Din Skomakarlurk.  Fader Bergström fingra ditt Oboe    FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
din köl, Pipan i munnen och skönheten            FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
din arm. Trumla Trumslagare, trumla allarm.         FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
din Canalje.    Vacker                  FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
din bas! Vart man sig vänder pottor            FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
din butelj? Grumlan och skakan, och under         FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
din låga bär jag min plåga, vandrar            FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
din jungfrudom. Tvi den paulunen, tvi ock          FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
din brudsäng tog! Tvi dina ögon och             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
din tro förskrev! Tvi dina fötter, då           FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
din låga, för din förmåga, du min             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
din förmåga, du min gamla far! Kunde            FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
din snäcka vid vår strand; lustan sku           FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
din ståt. Stig i land på Pafos               FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
din varma famn; pusta och flåsa och             FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
din tjänar vilar. Klaraste sköte, ljuvliga barm       FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
din himmel pryda i Pafos land! Gå             FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
din pinne! Klang, plang, klang, plang! Nymfen       FE 29; Till de förnäma ; år 1770
din arm och skåda de sköna i                FE 29; Till de förnäma ; år 1770
din tröskel står. Bliv ej förskräckt, han          FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
din lungsot den drar dig i graven              FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
din han! Var ådra blå och trinder              FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
din flaska, sjung och drick var glad             FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
din hosta mig förskräcker; tomhet och klang         FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
din aska! Län mig din flaska! Movitz            FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
din flaska! Movitz, gutår! Skål! Sjung om          FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
din död i droppar flutit helt oförmärkt           FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
din hund!  Minns du hur jag                 FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
Din hund, knäpp på strängen! Jag knäppte           FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
din kanalje, som ett rankigt skepp på            FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
din grav ... snart grifteklockan klämtar, och din      FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
din gamla brännvinsskuta hon förgås. Bacchus ditt      FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
din sista stund. Skratta, Movitz, bliv ej          FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
din barm! Lustigt larm! Glöm ej hovtången         FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
din arm! En Aeneas lik vid Troja              FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
din sköna bild att måla. Nu går               FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
din slända, spinn och sjung och läs             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
din bok  din sol kan återvända               FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
din sol kan återvända! Tiden lider, dagen         FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
din post fältväbeln befaller  stå             FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
din blanka karpus lyser i fronten bland           FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
din uppsyn förråder ett blod, som med            FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
din sabel hänga vid min, rostad i              FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
din aska hedras av oss! Rider er              FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
din hund! Jag slår dig med geväret             FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
din dumma satan  ordning håll på              FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
din rygg skall bli blå. Drick håll             FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
din Nymph upvakta, Kom och Hännes glans           FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
din kärleks timma, Måste du en död             FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
din Chloris, där hon ligger Pigger, Visar         FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
din harpa, var är din hatt? Ack               FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
din hatt? Ack, hur din läpp är               FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
din läpp är kluven och stor! Var              FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
din affaire? Vil du spänna på draken            FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
din Fåle och drick.   Solen glimmar blank         FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
din pung, Tag fram band och nålar              FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
din salopp igen Nös du? Prosit lilla            FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
din låga stilla; Vi ha alla lika              FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
din skål hvar dag! När du ler                FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
din varma brygd; Dina safter Ge oss            FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Din skurk, en het batalje.   Slår du           FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
din hjärna sönderkryster.  Inte det jag tror        FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
din glans afmålar?  Mera eld, mer eld           FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
din Ulla varm och skön;  Kullstjelpt är          FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
din skål! Äke det gudomligt, Fiskartorpet          FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
din hjässa kringknuten; ren Norströms piskperuk den    FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
din puls slår matt, så blundar ögat             FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
din gamla Galeja; Fönstren på hakarna, Ljus        FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
din pensel i ordning stå, ::  Där             FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
din vrå  Din Fröjas ungdom målar.   Min         FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
Din Fröjas ungdom målar.   Min Son!  Hör         FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
din pensel afmålar;  Dess ögons eld            FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
din hand  Och snillets kraft!  Från Paphos        FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
din kruka,  Så dyrbar på din sudd             FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
din sudd, så len och fin at                 FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
din pensel ej förmår.  Säg Movitz, har           FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
din tekning glad.  Bergströmskans skål Gutår       FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
din kärlek får sin lön.  Nej nu              FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
din skuld, Cajsa Lisa;  Movitz vill din          FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
din Namnsdag prisa,                     FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
din Nymph tilbe.    Broder                FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
din Lymmel, hon mig dårar                  FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
din hund.  Midt uti dansen står han            FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
din hund!  Aldrig Sophia jag mera vill           FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
din drufva ej kryster. Därföre Movitz kom          FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
din maka; Där, dit åt gräset långhalsig           FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
More Top of section