Next section
Previous section
 ALLA........................23
alla glada blifva; Låt oss våra lustar           FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
alla tillika, Blås som i krig.               FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
alla församlade här? Erik Bergström och brodern       FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
alla här. Piskorna smälla och kuskarna           FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
alla till Apollos pris! I, som till            FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
alla dansa kring. Si där springer Löparn          FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
alla fenstren opp; Hej lif och mandom            FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
alla Den Venus åkalla Här står. Töm            FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
alla; Käftarna gröna af galla; Öl och           FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
alla öden, i bleka döden läskar jag            FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
alla, hör böljorna svalla, skan går. Venus        FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
alla! Lät kärlek befalla våra liv; lät          FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
alla säten  och främmande läten! Klang           FE 29; Till de förnäma ; år 1770
alla de hitta tilldruvornas land. Drick, bröder       FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
alla bedyra, att sådan finkel, som jag           FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
alla nio! Räta er, marsch! Vad               FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
alla lika rang. Lustigt! hör basuners klang         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
alla.  Då detta skrefs, var på               FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
alla Färsköl fyra krus,  Och hvar sitt           FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
alla lustiga lag; Hvem skall nu Flaskan           FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
alla.    Hvila vid denna källa,  Vår lilla       FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
alla slag!  Blåsen i Musikanter,  Och hvar        FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
alla Instrumenters ljud.  Fredman ser i minuten      FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 ALLAN.......................1
allan förargelse, töm Edra Stop, I all           FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
 ALLARM......................3
Allarm.   Valdthorn hörs                 FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
Allarm! Bort med all smärta, Friskt hjerta         FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
allarm.   Ge Fader                    FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
 ALLE........................2
alle flicker kränke, På Schpelhusen vare flink       FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
alle kremper. Stockholm then Nofemper, Manu mea      FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 ALLEN.......................1
allen. Mutter på Wismar är stelnad och           FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 ALLENA......................1
allena På Tre Liljor satt en gång              FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 ALLES.......................1
alles lapperey; er sagt nur der kläger            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 ALLIANCE....................1
alliance und gut glas vin! Gutår för            FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
 ALLIHOP.....................4
allihop, Och låt oss töma våra stop             FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
allihop. Hurra, kurage! Lustigt, bagage! Friskt i     FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
allihop, sjung om kärlek, vin och lycka           FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
allihop Uti stopet fatta; Somliga med sträckta       FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 ALLONS......................3
Allons! Sitter rak i sadeln som en             FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
allons! Vänta Mollberg, håll tygeln, stadna litet      FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
allons!   Det var en sup                 FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 ALLSTÄDS....................1
Allstäds gott, men hemma bäst! Sakta, lät          FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 ALLT........................13
allt kött är hö! Här är jag                 FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
allt sammanbinder dubbel skröplighet. Himmel, min tunga  FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
allt  Lota är borta och brännvinet             FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
allt... Mutter, i går gick hon ... med           FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
Allt är förtärt, dina ögon de rinna             FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
Allt måste jag spela och brumma, och            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
allt sätt. Här bor Movitz. Kors, vad            FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
allt iljusan låga står. Elden fladdra i           FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
allt; och blunda hon med öga, rördes            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
allt en ny natur, ny frihet, lust              FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
allt om! Bäst Ulla ömsar stubbar, i            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
allt blir undanröjt! Se, piparn, stolt med         FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
allt han kan, med glaset stampar takten           FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
 ALLTID......................1
alltid honnett: bröderna dansa jämt menuett, hela     FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
 ALLTING.....................5
allting här är jag.  Systrar hören            FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
allting oss retar. Spelman arbetar och gör         FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
allting väl igen; lät min hamn få              FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
allting tycks i vällust dö och sorgen            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
allting bestyra, Köpa Strufvor, skaffa Musik, Tigga    FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 ALT.........................19
alt Courage. Ytterligare, Courage! Huru många ärom     FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
alt lifs besvär. Ge nu Flöjterna en             FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
alt lifs besvär. Kors hvad pragt i             FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
alt lifs besvär. Mina Bröder, lif och            FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
alt lifs besvär.  Hej! sade Fredman hvar          FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
Alt leker för vår håg, Skönhet i              FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
alt förgäta; Sjungom om kärlek, ropa på           FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
alt andas i frögd;                      FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
alt, Ren det snögar och blir kallt             FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
Alt hvad skönt hon vil begära. Lätta            FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
alt skönt fördömmer, Och vil ensam bli           FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
Alt i godt skick, Tag di frukost              FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
Alt med våld och yra; Skutan knarkar            FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
Alt i ledigt skick.  Som på Madame             FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
Alt återskallar,    Echo.  Vakna Movitz; Klang! Hurra  FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
Alt för din skuld, Cajsa Lisa;  Movitz           FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
Alt ondt! Hurra! blås Forte.  Kling            FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
Alt hvad som ditt hjerta tänker  Och            FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
alt hvad han hinner,   Vattnet vid åran          FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
More Top of section