Next section
Previous section
 DETRE.......................1
detre battu. Fripon! kanalje! Hundsfott! Kanalje      FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 DETSAMMA....................1
detsamma hon stanna, vips kom där en            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
 DETTA.......................7
detta Tak Är Bacchi Lada,                  FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
detta mitt stoft få sig blanda!   I            FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
detta glas bedrövligt inneslutit glödande maskar, vill   FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
Detta glada möte. Farväl Jörgen, Truls och         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
detta skrefs, var på Kongsholmen en Salpetersjuderiinrättning FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
detta gröna,  Får du mitt sista afsked           FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
detta gröna,  Stod Ulla sista gången Brud         FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 DI..........................2
di frukost, Bror Mollberg, beställsam och qvick       FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
di galn? Ankarn på bänken; Och tom             FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 DIABLE......................3
diable, il porte son violon, oui, par            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
diable, oh que non. Dit justement             FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
diable temporte! Hur hänger det iop            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 DIADEM......................1
diadem! Putsa chignonen och sväng roberonden vid     FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
 DIDRIK......................2
Didrik i dag,  Och Didrik är en              FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
Didrik är en skurk, det sad jag               FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 DIE.........................1
die Kajserin! Der Kajser! Mere ehl på            FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
 DIENER......................1
Diener Eric Bergström! Dricker du Anders Wingmark      FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
 DIG.........................64
dig: Hej kära Själ! fukta din aska             FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
dig sjunga, Jag ser Fröjas Tempel gunga           FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
dig så tänk att jag finner Kyla               FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
dig sväng.   Gör                     FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
dig Anna Stina och Fredrica. Kjolarna upp         FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
dig, pauvre ami: aldrig på baler dra            FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
dig neder håll god min! Frukta               FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
dig ditt hjärta skall bli kvitt              FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
dig fager, vacker som en dager. Tag            FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
dig hatten, murra; I väggen flaskan surra          FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
dig ger Blyhvitt och silfverglitt och mer          FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
dig sablas ner, Sablas utaf Corporaler På         FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
dig förföljer, Jag ditt hufvud öfversköljer, Och      FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
dig modig gör. Örfilar smälla lustigt, hör         FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
dig förbanna På revange din skurk. Tag           FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
dig bemanna; Håll med handen för din            FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
dig vid bänken, ragla mot skänken, Känn          FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
dig nu före, var står din butelj               FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
dig löna, se på den sköna: sömnen             FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
dig sände just till min faders säng             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
dig svalka, brann min blod i dig              FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
dig. Du bort haft lås och bom                FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
dig tala förrn jag dör. Dubbelt öl             FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
dig, vänd upp och ned på sån                 FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
dig att Fröja lyda; glöm avunds hand            FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
dig väntar, slipar sitt svärd och vid            FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
dig i graven. Knäpp nu oktaven: stäm            FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
Dig Bacchus avsked bjuder, från Fröjas tron         FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
dig påminte om slagsmålet på Gröna Lund           FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
dig i skallen. Det plägar ens oro              FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
dig peruken, berätta varför du blev sparkad         FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
dig då inte försvara men fumla och             FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
dig skämtar! Här har du ditt glas              FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
dig skär! Vräk på nacken basfiolen; eld          FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
dig med ditt vita dok, spinn kamull             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
dig svingar i sitt paradis!   Mollberg, stå       FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
dig med geväret ... Kors, vad trängsel           FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
dig, Vid tappen var quicker och vig             FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
dig varm. Aj aj aj aj aj                  FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
dig saloppen; Ach! dog du min Ulla              FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
dig stimma; Ända i din kärleks timma            FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
dig utkorar Någon Brud så fort; Drick           FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
dig sin blomsterskål. D.C. Movitz ville           FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
dig en gång ha tand för tunga                FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
dig ser, Kom min Norström lilla, Sätt           FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
dig bred vid mej, sitt ner, Fritt              FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
dig leder.    Fällom                   FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
dig Norström! Frun Hör ju till oss             FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
dig i svalje.                        FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
dig, Cajsa gick ut.   Bror hörde du            FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
dig påminte,   Och därför gick hon ut           FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
dig et slag.  Mer ledig taille!  Stå           FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
dig om gumpen?  Gumpen in; Hvad åt             FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
dig sen och balancera,  Balancera mera.  Skönsta     FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
dig Movitz dit ned til skjulen,  Til            FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
dig bjuda rödaste smultron i mjölk och           FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
dig, just dit opp. Du all naturen              FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
dig sträcker, och armarna räcker till min         FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
dig Lotta och väggarna fäja, Rör föttren          FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
dig och släng; Damma och sopa, Och             FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
dig, at hjertat intet vil.  Men ach            FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
dig trilla.    Riktigt                  FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
dig aldrig Afund sökt någon stig, Lyckan          FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
dig? Bryter fromt sina pilar.                FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
More Top of section