Next section
Previous section
 DENNA.......................14
denna här verldenes ondsko och strid: Låt          FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
denna stora stuga, du full af flickor            FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
Denna Epistel, ja Amen! Trurunt.    Står du        FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
denna strupen finns min rikedom. I alla          FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
denna parken rår kärleksmonarken och en kung        FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
denna Liljans krog är hamnen, jag tror            FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
denna vår park Grenzer, La Hay, Anzani           FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
denna här stund  Mer skall i Lakanen            FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
denna orten. Vägen opp til Templets griftprydda       FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
denna källa,  Vår lilla Frukost vi framställa       FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
denna källa,  Hör våra Valdthorns klang Cousine      FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
denna Runden,  Af friska Löfträn sammanbunden,  Vidgar  FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
denna måltids stunden,  Ditt glas som jag         FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
denna Runden,  Bepryds af blommor tusen slag        FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 DER.........................10
Der teufel soll der fahn regiren; Hohl           FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
der fahn regiren; Hohl mich der teufel           FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
der teufel, verdammte Calas! Wir wollen nun         FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
Der Kajser! Mere ehl på bordet! Hej             FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
der vildt uti skogen. Det är ju               FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
der musik wie ein Kuh auf den                FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
der kläger, dass er oftmahls seine bezahlung        FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
der andere nich geachtet hat, sondern ihm          FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
der kleine flageolette.    Mutter            FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
der Teuffel! Hundschfott, Carnalje,  und Rackerparti!   Klang FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
 DERAS.......................2
deras Agatliar. Dryckeskärlen vid de sorlande bäckar     FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
deras ögon, morska, tända,   Hur de stå          FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 DES.........................3
des knorliga hår, Röda filtmössan; gutår! Drick      FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
des hjerta sårar I min sång blir              FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
des fotapall. Hennes fägring vann mitt tycke        FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 DESPERAT....................2
desperat han armen svänger, välver en pinne         FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
desperat Håller uti yxan helt flat, Bultar         FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
 DESS........................23
Dess Länder och Städer Ä bolstrar och            FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
dess fjät såg jag två gubbar med              FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
dess ögons glans så dyr och äkta               FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
dess kjortlar rycks och uret stannar, perpendikeln     FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
dess hjässa krönt. Så skynda dig att            FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
dess lov det lilla blodet sjuder, som            FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
dess vall dån och knall; från bergen            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
dess mull jag söp dödgrävaren full. Ofta          FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
dess barm, så vit och mjuk, de               FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
dess yta. Nu fick allt en ny                FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
dess ägta vän, Fader Bergström lefver än          FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
dess nöd; Fin Sjung Nymphen en sång             FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
Dess hjerta ängsligt brinner; Det blod där         FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
dess öde utmätt. Ur skrubben kom fram            FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
dess hvita barm, Hi, hi! Gör at               FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
dess Kojor och Castell, Branta berg och           FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
dess ögon de rulla stolt opp till              FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
dess vår sol går opp klockan fyra              FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
Dess ögons eld hå, hå!  Som                FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
Dess Hängen menar jag, dess Hängen af            FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
dess Hängen af rubiner,  Som til förtjusning        FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
Dess Front sågs ej i bucklor mer               FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
dess den långa och svartklädda rad, Djupt          FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 DESSA.......................7
dessa böljor dö  Ack, vad för en              FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
dessa Sodoms murar är det svårt att             FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
dessa murar, fönster och rutor Orfeus Flora         FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
dessa trän, så lugna och stilla, delat           FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
Dessa ängarna? Gudomliga, gudomliga! Skål och       FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
Dessa ängarna? Gudomliga, gudomliga! Nu ledes       FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
Dessa ängarna? Gudomliga, gudomliga!   Glimmande nymf  FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
 DESSUS......................1
dessus lepaule comme le suisse porte la           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 DET.........................120
det glänsande tennstopet, som Cajsa Stina står       FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
det kommer mig före? Jo det kommer             FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
det kommer mig så före, som ingen              FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
det är du som skall slå i                  FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
det ären j käre Bröder, som hafven             FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
det gröna, Och Vin i gröna glas               FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
det tid. The Ölepheser ä stridbare män           FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
det känner.  Bort med all ängslan              FE 6; Til the Galimater på hinsidon then Konungiliga Djurgårdenom ; år 1770
det klappar vid hvar Ton du stämmer             FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
det rum, där skönheten kastar Sina liljor          FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
Det gör ingen ting. Blås edra satar             FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
det i nattrock, så nätter, med gula             FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
det ja, ta mig fan! Trumpen                FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
Det bästa återstår!  Gråt, fader Berg, och         FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
det frustar öl och märg. Blås fader             FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
det är inte värdt. Och aldrig nånsin            FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
det nu fatt? Stå ej och flåsa                FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
det då fatt? Hör, jag skall säga              FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
det till just ärligt. Valdthornen gny förfärligt      FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
Det är nu på femte året Du                 FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
det gröna glaset sin sköna han ger              FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
det rinner, Ljuset i pipan nu brinner            FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
det härliga ordet. Benjamin lustig och kåter        FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
det gråter. Potts Schlapperment the smake so        FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
det låter.    Lustig                   FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
det låter bra;   Blås til Batalje             FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
Det fläktar och det fladdrar ut.               FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
det fladdrar ut.   Flaskorna skaka;  Valdthornen     FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
det blöder, nu har jag flickor och             FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
det vill. Det som bedrövad bliver beprövad         FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
Det som bedrövad bliver beprövad båd utav         FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
det rika Indien kunna knapt i sina             FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
det Käjserliga Myrbränvinet, som de främmande Gesandter   FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
Det är ju sjelfva fan, mine Älskelige            FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
Det plär hans Höghet förnöja.                FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
det verke man till din brudsäng tog             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
Det kliar på min kropp; kom och               FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
det lider, bara kursen nederslås, bättre köp        FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
det lider, mitt benrangel faller ner, men         FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
det? var karln besatt? mutter, gutår            FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
Det skedde i natt. jag grep en               FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
det under stoln! Stråken avbruten och taglet        FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
det gav, öppnar min grav. Kolmätars Lotta         FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
det rädda hjärtat kläcker, mjuk som en           FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
det lilla blodet sjuder, som nu med             FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
Det plägar ens oro ju lätta att               FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
det skall jag förklara. Den tjugu och            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
Det var, om jag drar mig till                FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
det? Åt varvet. Le diable, oh                FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
det iop? Excusiren sie mich; das              FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
det på, Movitz? Gutår! Men                 FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
det i hjärtat mig skär. Innankort vår           FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
det svårt att hitta rätt; mörka valv            FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
det är så, jag! Slå eld på                 FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
det dog, med kalas på dess mull               FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
det lidliga skarnet, vågat för henne båd          FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
det liknar en svävande sky; Fröja mig            FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
Det är nog.  Vår Ulla låg i                FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
det så tyst som om natten; intet              FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
det höga. Maken tunga till att sjunga           FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
det sa krögarfar. Nej, aldrig såg man            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
det lystna ögat rör och fötjusar! Titta           FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
det börjar dagas, Molnen simma, Qualm och         FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
det säjer skvätt! Håll, din dumma              FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
det är brudens moder. Skyldra, gossar            FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
det växlas ringar  (musköt för fot             FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
det sättet rövas lasarettet: en tog en           FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
det fatt? Du är svullen och matt              FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
det faller sig så; Vänta din rygg              FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
det var bra; Bums den ville Ulla              FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
det var felet; Låt si spelet, Hvad             FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
det klingar uti isen, Han surprisen Undanslapp       FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
det snögar och blir kallt; Stäng til            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
det kallt. Märk hur skogens toppar små           FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
det yr, Hur det smattrar, sprids och            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
det smattrar, sprids och flyr. Eol stormar         FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
Det blod där inne rinner, Snart en             FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
det fatt? Var är din harpa, var               FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
det fatt, slog en av min hatt                FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
det så länge där finnes en sträng              FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
det är. Pitsch! til begrafning jag bjuder          FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
det pinglar och slår i klockstapeln vid           FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
det var nog, Fem supar i qvarten              FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
det prålar.   Såg du                   FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
det huset, Där som ljuset Syns ibland           FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
det ropet Rör på stopet Värm up              FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
det blåser, fäll seglen, fäst slupen Tack          FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
det mörka blå   Den blanka månen glimmar         FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Det var en sup som var bon                  FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
det jag tror.  Kärlek ömt mitt bröst            FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
det späda gröna gräs;  Där inom skärmen          FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
det gudomligt, Fiskartorpet hvad? Gudomligt att      FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
det gudomligt? Dessa ängarna? Gudomliga, gudomliga!    FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
det gröna mellan kalescher och vagnar på          FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
det gudomligt, Fiskartorpet hvad? Gudomligt att      FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
det gudomligt? Dessa ängarna? Gudomliga, gudomliga!    FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
det gudomligt, Fiskartorpet hvad? Gudomligt att      FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
det gudomligt? Dessa ängarna? Gudomliga, gudomliga!    FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
Det gröna Sidensars hvaraf bindmössan prålar,  Fint    FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
det klingar,  Hur kärligt han nu tvingar          FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
det där  Snauskeppet Jungfru Maria.            FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
det gungar,  Uti stånkan ligger båd syn          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
det var sjungande köp,  Sådan en huggare          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Det kan jag just intet säja.                 FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
det smålar som gryn.  Söta Capten!             FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
det luften blef kulen och hög,  Fiskmåsen         FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
Det stämde ej.  Et rör så propert             FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
det ej gaf sin klara kammarton,  Säj            FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
det var Sanct Didrik i dag,  Och              FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
det sad jag,  Så skänkte Gumman oss            FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
det är sant.  Hurra och hurra för             FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
det blanka   Sväfvar en Planka,  Kolsvarta Likpaulunen  FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
det öret   För det gamla smöret;   Noch        FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
det gamla smöret;   Noch för den ålen           FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
det jäser,   Fradgar och fräser,   Dropptals från   FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
Det gör mig godt Mor Maja, det                FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
det var öl med rang.   Klang Mutter            FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
det roret gnislar,  Skuggorna hela bråten,  Squalpa   FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
Det Torpet lilla, straxt utom tulln,  Där         FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
det sluttar ner;  Til vänster bland Granars        FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
More Top of section