Next section
Previous section
 DEBITORER...................1
debitorer, kreditorer, majshus och fiskal. Kring Ullas  FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
 DEJ.........................6
dej. Kära Syster, hej! Svara inte nej           FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
dej du på stolen, Och stryk din               FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
dej din hatt... Hur är det då                FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
dej så du mig bedrog! Slå, kypare              FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
dej Polens affärer? Pling plingeli plång. Spela      FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
dej För hvar vacker flicka!                 FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 DEL.........................2
del! Du på Pinden stretar, och din             FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
del. Låt oss nu bli glada och                FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
 DELA........................2
dela.   Ingen svart                    FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
dela än en lusta som naturen ger              FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
 DELAR.......................4
delar. Ren i hvar spis, Fladdrar och            FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
Delar sitt språng; Skönhet, hvad tvång! Tusend       FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
delar hon sitt sken. Sådan Madam Ta            FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
delar.  Jag undrar just min Son              FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
 DELAT.......................1
delat sin skugga åt landets monar. Se            FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 DELFINER....................1
delfiner, sefirer och Pafos hela makt; vattunymfer     FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
 DELICAT.....................1
delicat. Bror uti fullt sträck til Nyboda          FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
 DEM.........................3
dem av vanmakt vid min sida falla              FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
dem frammanför din barm! Lustigt larm! Glöm        FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
dem i lurn, Som på skutan fara               FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 DEMONSTRERA.................1
demonstrera; somliga dricka ett kvarter i hast       FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
 DEN.........................123
den, som skall tömma stopet, det är             FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
den hvita barmen hur han flämtar,              FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
den där, som har röd peruk? Ta               FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
Den Båtsman han är rik, Til Dublin             FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
den dägliga Nunnan, Stick om ni törs            FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
den var af de smärsta. Skål, anders             FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
den lotten  knäpp vår basfiol! I              FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
Den form i kransen tager; Som bryta             FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
Den Venus åkalla Här står. Töm mina            FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
den andra handen nu gaf, Och höllo             FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
den som laget nu rubbar.                   FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
den sköna: sömnen i ögat och ljuset             FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
den lekande Naturen under den mildaste himmel        FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
den mildaste himmel, då de dödliga med           FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
den purpur, som de lysande Blommor vid           FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
den lekande Naturen ännu, Gutår! sup mig          FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
den paulunen, tvi ock det verke man             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
den stunden, då du blev bunden och             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
den fröjd jag vet; om kärleksro och             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
den och den, kära mor, jag hickar              FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
den, kära mor, jag hickar; Bacchi safter          FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
den eld i blodet rann, när han               FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
den gula vassen skär; en triton med             FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
den besten var kär uti dottern som              FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
den mig det gav, öppnar min grav              FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
den blommans liv föröddes, som gav min           FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
den säng där jag föddes. men båda              FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
den ett sken. Movitz, lät bland mina            FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
den krans förbannar, som Fröja gav. Du           FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
den igen, kanske än på ett år                FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
den drar dig i graven. Knäpp nu               FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
den förtret du har rönt! Pong pongtuli           FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
den varma kristallen; ge supen, ge hit           FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
Den tjugu och åttonde juli i år               FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
Den dagen var klart, stundom muli med            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
den tjugu och femte. Nå säj                 FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
den som minnes. Likgott, om en afton            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
den blågula draken! Ge mig nu en              FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
den där gullsmidda herren med björnarna som         FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
den där gullsmidda äppeltysken med markattan på       FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
den mittag. Movitz, bruder , willstu was Kirschen      FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
den upp och nedvända mörkbruna kölen. harmarna       FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
den satan. Klockan klämtar, vatten fås. Niklas       FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
den mörka natt; i en hövålm på               FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
den saten mot ett plank! Kors, bland            FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
den stora läderstolen; akta dyna, fot och          FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
den på hjärtat, häll man fyra! Svedn            FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
den sköna nu bryta  Astrild brann              FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
den andra  och den tredje, som               FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
den tredje, som var blind, tog nymfen            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
den där token, så desperat han armen             FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
den sista mars. Vi tyckas raska               FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
den Movitz, tocken fjoller! Nå, så dumt           FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
den Son med Schäferhatt, Prägtig som en           FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
den gamla draken. Bröstet så spändt, Skjuter        FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
den, At dess ägta vän, Fader Bergström           FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
den saten brudgummen var kåt. Ståtligt på         FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
den leken gått an? Valdthornet blodigt min         FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
den? Sötaste Mor Wingmark, mor Wingmark stick        FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
den häxan Hjerter Fru! Gråt intet Bror           FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
den ville Ulla ha; Ässet föll ej              FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
den skymtar fram ibland, Båda korten lust          FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
den Hästens varma länd För den gyldne            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
den gyldne Slädan spänd, Hur han mod            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
den gula Kampen brydd, Med de ljusblå            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
den Hingsten i fullt sträck, Hur han            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
den hvita Gångarn där, Som de gröna             FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
den: Movitz gaf hon djefvulen; Därför han         FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
den drack ett stop, ett halvstop drack            FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
den. Men hur var det fatt, slog              FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
den var? Jo sumpig med gyttja,               FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
den klippan, där vid strand Sjelf Chinesen         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
den prakt för ögat står Sjunga de              FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
den krogen Med en skorsten röd och             FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
den torparn med ljustret vid kullen, Står          FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Den blanka månen glimmar,   Tils om några         FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
den Menuetten,   Som han med Clarinetten   I      FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Den hund den där Corpralen,   Han står          FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
den där Corpralen,   Han står vid dörn          FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
den som har courage,   Skal altid in           FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
den där Cousine   Som uppå våfflan äter          FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
den nu låter,  Helt rätt och slätt             FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
den  Som fram om hänne stiger.  Sväng          FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
den rätta    Venus,  Från Olympen kastad ner      FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
den lugna viken, som går fram? Å              FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
den lugna viken, som går fram? Å              FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
den lugna viken, som går fram? Å              FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
den hänger på sin spik. Sov, somna             FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
den som din pensel afmålar;  Dess ögons          FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
Den ej naturens prål och tekning öfvergår          FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
den hvita kjoln för ädel fräckhet röjer           FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
den min pensel bildat har,  Sjelf mig           FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
Den som står och spänner  Stora Dulcian          FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
den med peruken,  Med Skinnförklä för buken        FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
den dåren,  Guldguler råck och väst af           FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
den knarkar och hviner,  Och guldgramanen uppå       FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
den dära Capten vid sin flaska,  Ska            FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
den fladdrar och flyger,  Och den röda           FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
den röda Flaggan hur bugtig och rund             FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
den knarkar Nå hör!  Hör hur               FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
den där med grått hår,  Den där              FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Den där gemena Den Gripen.                 FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Den Gripen.    Skål mina                 FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
den tjocka Captenen,  Hjulbent och tokrolig, dum      FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
den och för den,  Slog dörrn igen             FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
den,  Slog dörrn igen.                   FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
den Bergen han svor;  Fan sjelf mest            FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
den ålen   I gröna skålen;  Noch för           FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
den där Potates, som jag mig drar              FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
den var rar ::   Och trind och              FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
den Vörten mig smakar!   Skummet det jäser        FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
den slår och slänger.  Men, O Gudar            FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
den där dyra Skjortan var, Mor Maja             FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
den mörka ståten  För et hiskligt larm           FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
den svarta skuggan inga himlar syns;   Mitt        FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
den krants i blommors val,  Hon flätar           FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
Den vägen man rundad ser,  Där Bonden           FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
den där, Byts til grus och klutar              FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
den långa och svartklädda rad, Djupt sig          FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
den Mandeltårtan skär.  En Kyckling där,  Af       FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
den hon vingen rifver,  Nyss kallnad är          FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
den Basilisken,  Summerar Taflan full i dag        FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
Den sista gången Brud.                    FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
More Top of section