Next section
Previous section
 DAN.........................1
dan, Honom lyfta, sänka Måste ske med           FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 DANDRYDS....................1
Dandryds klockor pinglade jämt,  Och Tuppen gol      FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
 DANK........................1
dank, och i rännsten på sitt öra              FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
 DANS........................2
Dans.   Si hur                      FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
dans! Ulla tog sin myrten krans Uti            FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 DANSA.......................25
dansa på baler, Hoppa i fläng.               FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
dansa på tå, handskar i hand och              FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
dansa jämt menuett, hela natten fulla. Rak         FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
dansa och fläkta, tumla och spring! Var           FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
dansa och skratta...hör basfiolen! Ge fader         FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
Dansa hör de spela.                     FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
dansa med en annans flicka har jag             FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
dansa nu i fläng! Bredström står och            FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
dansa kring. Si där springer Löparn på           FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
dansa allihop, Och låt oss töma våra            FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
dansa Ni två; Ulla och Jergen låt              FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
dansa och springa, Med hvarannan klinga; Benjamin     FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
Dansa på gröna backar och fält,               FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
dansa, blås och tjut,  Dansa på norr            FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
Dansa på norr och söder  Mina Bröder            FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
dansa om! Fröjas barn ä sluga; kom             FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
dansa, gamla, unga, nu på en gång              FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
dansa golvet kring med skratt. Därpå så           FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
dansa polska. Si tocken amfojö, Susanna med         FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
dansa med mej? Du är Luxenburg stor             FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Dansa Wingmark, alarm! Jag skall hålla dig         FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
dansa på en gång.   Hurra, lust och            FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Dansa mer mit Lam.                      FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
Dansa när jag spelar.  Säj, är intet            FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
Dansa, sjung och drick.   Movitz vik mössan        FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 DANSAR......................9
dansar; Engageanter, flor och fransar, Hvit Sultan     FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
dansar där med Lotta, den där, som             FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
Dansar jag och Hon. Skjöna ögon hvälfva           FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
dansar i salen, fattar pokalen, ropar gutår        FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
dansar och slår benet! Ta fast               FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
dansar qvick i katsen, och här I              FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
dansar yr och fet, Hästen tumlar stolt           FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
dansar igen,   Färdig uppå foten,   Liksom stod    FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
dansar han om en stund,  Med handen            FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
 DANSEN......................8
dansen svinga... hurra, valdthornen klinga med ett     FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
dansen, och Löparn ska in.                  FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
dansen där han går, Och Hårfrisörn ska           FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
dansen gå.   Lisa                     FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
dansen gifva hand;   Jergen sig krummar          FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
dansen, Fläktar svansen, Stolt och tvär. Hör       FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
dansen kastar;  Vild som en varg,  Han          FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
dansen står han helt stilla,  Rätt som           FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
 DANSMÄSTAREN................1
Dansmästaren Mollberg, Bröder,  I vår Krögarstuga,  Hur FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 DANSMÄSTARN.................1
Dansmästarn hjulbent skuttar  Och kring golfvet svänger  FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 DANTO.......................1
Danto bommen skildes i dag, Och med             FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 DAR.........................1
dar. Min bror du bliva skull och              FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
 DARRA.......................5
darra vid stampning, larm och dån syns           FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
darra mellan knogen. Håll i glaset, du           FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
darra vid larm och dån; se dem               FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
darra på haken. Ulla blev ur sömnen             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
darra båd fållbänk och säng, fönster och          FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
 DARRANDE....................1
darrande röst, säg mig vad mer till             FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
 DAS.........................2
das? ge rum vid roddartrappan! Undan            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
das ist alles lapperey; er sagt nur             FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 DASS........................2
dass er oftmahls seine bezahlung gefordert und        FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
dass es der andere nich geachtet hat            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 DATER.......................1
dater  du har bra kamrater: Bacchi             FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
 DAVID.......................1
David, Saulus och vårt syndaklot. Marsch! Valthornet    FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
 DE..........................68
De unga hjertan binda, Och kärlekens snara         FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
De bli så trinda.                      FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
de sköna, Men Vinet ändå mer; Jag             FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
de skjöna springa.                      FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
de spela.   Kom                      FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
de träta. Se Mamsell Spaas.                 FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
De murkna plankor knarra, och skorsten sviktar       FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
de smärsta. Skål, anders Wingmark, välkommen, bror     FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
de små! Hör, klockorna slå... Stjärnorna blänka      FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
de Venus, kummil och kanel blifve, broder          FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
de helga lunder mellan blixt och dunder           FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
de spjerna! Din aftonstjerna Tänds vid solens       FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
de kriga Och niga;                     FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
de dricka Och nicka.                    FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
de lossna af medjan; En den andra              FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
de skreko och tralla; Undan ur dörren            FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
de braka.    Hufvud                   FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
De dyrbaraste gåfvor utöfas ofta af den           FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de dödliga med bleknade anleten ej mägta           FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de lysande Blommor vid morgonstunden sprida. Man       FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de Orientaliska pärlor. De gyllende Fiskar i         FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
De gyllende Fiskar i China upstiga i            FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de violetta silfverax, som skördas af deras         FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de sorlande bäckar finnas uti Castanieträn högt       FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de främmande Gesandter undfå vid afskedstagandet, Älskelige FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de Venus och Persico Växa der vildt             FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de de dyrbaraste gåfvor ut öfvas ofta            FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de dyrbaraste gåfvor ut öfvas ofta af            FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
de styva leder bliva smorda, smorda allihop         FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
de kval en törstig trycka och om              FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
de sitta på havets skum. Vädrena susa           FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
de cypresser som ströddes. Raglande skugga, brusiger    FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
de sköna i silke och flor! Stolt              FE 29; Till de förnäma ; år 1770
de frysa och de gäspa. Klang, stäm             FE 29; Till de förnäma ; år 1770
de gäspa. Klang, stäm och ramla! Plang           FE 29; Till de förnäma ; år 1770
de rinna, tarmarna brinna. orkar du ropa          FE 30; Till fader Movitz, under dess sjukdom, lungsoten. Elegi ; år 1770
de svalkande ilningarna förnöja. Kostar det        FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
de skönas midnattsdröm! Skådom nu Kolmätargränden, smal  FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
de hitta tilldruvornas land. Drick, bröder, drick      FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
de stulta och skrapa i sand, famla             FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
de hjältarna kull. men, min Anna Greta           FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
de andra. Ulla snarka, frös och sparka           FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
de yra lustar döljde. Håret hängde och           FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
de små vestaler... Hölj dig med ditt            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
de kulor, som träffat ditt skinn. Mollberg         FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
de åt.   Mollberg satt i paulun, Full           FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
de ljusblå tofsar prydd; Minsta sats kan          FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
de gröna seldon bär, Märk hur snällt            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
de ropa: slå! skoflickarn har rätt, Polen          FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
de fallna segel; Vimpeln sträcks, och med          FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
de svara. Hör hvar är ni hemma               FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
de som kunna.   Jeppe                   FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
de slå.   På det mörka blå   Den            FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
de stå spända,   Uff! när de vända            FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
de vända,   Mörsarn på ända,    Movitz!  Hviner   FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
de rulla  I det späda gröna gräs              FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
de solen bebåda, som du ser. Äke              FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
de stolta stammar, som stå rad i               FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
de stolta stammar, som stå rad i               FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
de rulla stolt opp till fönstret, till           FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
de stolta stammar, som stå rad i               FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
de höga bröst en dubbel gullkjed spelar           FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
de stora Spännena skina på tån.  Klang           FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
de granna klutar,  Som fordom med Ducriner         FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
de plaggen ej rara?   Söndrig är västen          FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
de susande grenar, Där Tid och Döden            FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
de skrålande Gåssarnas bön, Helgar denna orten       FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
De ämnen som mest ögat rör.  Som              FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
More Top of section