Next section
Previous section
 COUSINE.....................7
Cousine. Lotta gif hand, Nig litet grand          FE 6; Til the Galimater på hinsidon then Konungiliga Djurgårdenom ; år 1770
Cousine! Där kommer Ulla Winblad; ge rum           FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
Cousine! Si strufvor och vin. Si Jergen          FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
Cousine! Ser du hur det prålar.               FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
Cousine   Som uppå våfflan äter,   Hon som       FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Cousine.  Valdthornens klang Cousine.           FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
Cousine.                           FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 CUPIDO......................1
Cupido med sin fackla hur han ljungar            FE 10; Klingar väl vid Flöjtraver ; år 1770
 CUPIDOS.....................2
Cupidos Altar, släpp in den dägliga Nunnan          FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
Cupidos namn; öppna din varma famn; pusta         FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
 CYMBALER....................2
cymbaler, liksom Vestas lov så gällt sjungs        FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
cymbaler, flöjter och lutor. Fordom förtjuste denna     FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 CYPERVIN....................1
cypervin paradiset blommar, min kusin! Sätt dig      FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
 CYPRESSER...................1
cypresser som ströddes. Raglande skugga, brusiger min    FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
 CYTEREN.....................1
Cyteren sjöng och kärleken brann bland lockar        FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
 
 D...........................7
D. C. Renskt Vin, Mjölk och Mjöd              FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
D. C.   Movitz helt allena På Tre             FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
D.C. Harpans klara läten Rör til              FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
D.C. I sitt stoft med tårar                 FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
D.C. Movitz ville blänka Uppå Astrilds           FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
D.C. Bröder, om Er lyster Til               FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
D.C.    Tjänare, Mollberg, hur är det           FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 DA..........................3
da capo på truten ett slag. Emellertid           FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
da! Wer da! Larm på gatan. Jeppe              FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
da! Larm på gatan. Jeppe, blås i              FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
 DAG.........................19
dag! Ny vällust, nytt behag! Fukta din           FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
dag! Si vår Syster Cajsa Stina; Si             FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
dag så står du brud. Hurra! jag               FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
dag, Stöta Basuner, förkunna vår Lag, Rusta        FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
dag, här är Bacchus buden, här är             FE 9; Till gumman på Thermopolium Boreale och hennes jungfrur ; år 1770
dag, bror Berg! Med stora pumpskor, på           FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
dag och natt. Glas i hand och                FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
dag! Pukare skramla Och ramla.               FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
dag Cousine! Si strufvor och vin. Si            FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
dag!   Hör hur                      FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
dag!   Barfota du                     FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
dag jämt i fylleri, skall all min              FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
dag, Låt oss Bacchi safter prisa Med            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
dag! När du ler så skrattar jag               FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
dag,  Af svarfvad Björk med Mässingsbeslag,  At     FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
dag,  Och Didrik är en skurk, det             FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
dag,  Hopletar ur gräsets rosiga bädd  Sin        FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
dag, Och med Hänne alla lustiga lag             FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
dag.  Klang Du och Jag!  Klang Ullas           FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 DAGAS.......................1
dagas, Molnen simma, Qualm och dimma Bådar        FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
 DAGEN.......................4
dagen trogen. Huile de Venus och Persico          FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
dagen var klart, stundom muli med regn           FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
dagen skrider: tro att lätt från skrubb           FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
dagen,  Mera fritt behag.  Altid vil du         FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 DAGENS......................1
Dagens gryning klar och lätt, Foglens sång         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 DAGER.......................1
dager. Tag den lotten  knäpp vår              FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
 DAGGENS.....................1
daggens droppar, Prägtigt randas, Vällukt andas, Med   FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
 DAGS........................1
dags at Bergen ren i krakel,  Tog             FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 DAL.........................1
dal syns en arsenal. På en mur               FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 DALBERGS....................1
Dalbergs Kajsa, var hon i gluggen står            FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
 DALER.......................1
daler, Hvad du är fataler Och långer            FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
 DALKARLN....................1
Dalkarln i sin skyffel tar.                 FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
 DAM.........................4
dam Och Fålen så spak som et                FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
dam;  Stolt inom röken skyllrande glimma  Mörkblå    FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
dam you, din hund!  Aldrig Sophia jag           FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
dam ::   Och Gastars tjut.                FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 DAMASCO.....................1
Damasco där ligger en Slup, Fuller med           FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
 DAMASCOR....................1
Damascor, Cantiner Och viner. Åh kära! ro         FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
 DAMEN.......................1
Damen, Femman, Sexan; Tvi den häxan Hjerter        FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
 DAMM........................1
damm! Klang, vad silversmidda, tjocka boräser, vindögda  FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 DAMMA.......................4
damma. Stramma! Stramma! Stramma! Stramma! Syster Ulla   FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
damma,   Posterna glamma,   Krögarne stamma    Redan;  Krigssignalen FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
damma ser;  Se hvad sköna skarar, ystra          FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
Damma och sopa, Och Movitz nu ropa             FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 DAMMET......................1
dammet bortskymmer det gröna mellan kalescher och      FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
 DAMOUR......................1
dAmour,  Stod tyst på lur.  Ja! oljan          FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
 DAMP........................3
damp där in i basfioln ... aj, se              FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
damp han i vrån och teg                   FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
damp af stoln;  Vår Nymph men sin             FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
More Top of section