Next section
Previous section
 CARAMELLER..................1
Carameller, Och Ansjovis til en del. Låt          FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
 CARBIN......................1
carbin. Kom mina Bröder och dansa på            FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
 CARCAS......................1
Carcas.   Rödt Vin                     FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
 CARNALJE....................1
Carnalje,  und Rackerparti!   Klang mina Flickor! se   FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
 CASAN.......................1
Casan Är det kallt. Märk hur skogens            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
 CASPER......................1
Casper mit sein frau! Släpp svarvarn in           FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
 CASTANIETRÄN................1
Castanieträn högt upsatta med konstigt virkade förlåter   FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
 CASTELL.....................1
Castell, Branta berg och diken; Under små         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 CATRINK.....................1
Catrink. Schent Fiolen Schtemmer. Bringt mir pleck     FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 CATTUN......................2
cattun; Skjortan syntes ibland, När med kärlet       FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
cattun,  Skjortan hänger ut mellan låren,  Byxorna    FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
 CAVALJER....................2
Cavaljer. Älsklige min Theophile, Med glaset jag      FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
Cavaljer! Han ibland Kysser hand.             FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
 CE..........................1
ce nest pas la. Richtich; nå Djurgåln            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 CHAINE......................1
Chaine min Ängel lilla.  Ma foi Madame           FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 CHAISE......................2
Chaise;  Fålen, löddrig, frustar och sig höjer       FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
Chaise,  En Söndag, så klockan Tolf,  Vid        FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
 CHAISEN.....................1
Chaisen, där trilla hjulen  Bort med hela         FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 CHAPEAUBAS..................2
Chapeaubas;  Stråpärlor uppå hatten;  Nu han satten   FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
chapeaubas så häftigt och beskäftigt, grann        FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
 CHARMANT....................1
charmant och galant gör han en herdinna          FE 29; Till de förnäma ; år 1770
 CHARMERA....................1
charmera;  Dansa mer mit Lam.               FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 CHARON......................5
Charon skickar slu. Tag mig den och            FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
Charon i Luren tutar,  Stormarna börja hvina        FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
Charon ror alt hvad han hinner,   Vattnet         FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
Charon på pipan hvislar,  Hjelp! hör den          FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
Charon från sin brusande älf, Och tre            FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 CHARONS.....................4
Charons båt.   Hej Musikanter ge Valdthornen väder     FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
Charons mörka sund dödens blund i dina           FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
Charons Älf.    Hufvud på                FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
Charons bud.  Kom hjertats Gud!  At Fröjas        FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 CHEFERNA....................1
Cheferna ropa,  Framför Bataljonerna;  Fyrkanten redan drages FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 CHER........................2
cher. Mollberg, se hvar han står, Bakom          FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
cher. Tog du bränvinet då? Jo               FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
 CHERE.......................2
Chere, för tusand pocker!  Vänstra foten fram       FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
Chere, hon felar;  Knäna få ej böjas            FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 CHERUBIM....................1
Cherubim utmålad, Prålad, Utaf Hoffbros vackra rön     FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 CHIGNONEN...................1
chignonen och sväng roberonden vid och stor        FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
 CHINA.......................1
China upstiga i svafvelgul ånga utur berlinerblå      FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
 CHINESEN....................1
Chinesen målar, Bildar, af en näfva sand          FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 CHLEMME.....................1
Chlemme alle kremper. Stockholm then Nofemper, Manu    FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 CHLORIS.....................2
Chloris, där hon ligger Pigger, Visar dig         FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
Chloris väljer.   Kärlek hjertat qväljer.   Klang hvad FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 CHOR........................1
Chor, Men utan stolar min Bror; Dörren           FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
 CHORUM......................1
Chorum in i skogens kamrar skallar,   Eko         FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 CHREENT.....................1
chreent! Skälm den som laget nu rubbar           FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
 CHRISTIAN...................3
Christian Samuel Bredström! som ligger under bordet     FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
Christian Wingmark, närmsta fränden, med viter näsduk    FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
Christian Wingmark vänta, ej på dörren           FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
 CIRCA.......................1
circa fem tolftedels Svensk halföre; och af         FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
 CITRONERNA..................1
citronerna på duken och spinnrocken på taket        FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 CLARINETTEN.................1
Clarinetten   I går söng här i gränd           FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 CLOTHO......................1
Clotho ren ur Surtouten,  Afklipt en knapp         FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 COMME.......................1
comme le suisse porte la hallebarde.             FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 COMMENT.....................1
Comment se trouve ma belle? Oui               FE 29; Till de förnäma ; år 1770
 CONFECT.....................2
Confect. Undan ur vägen! Adieu och allons          FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
Confect och Succat. Än i byttan på             FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
 CONFONIUM...................1
Confonium tag där Uti min gröna Låda            FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
 CONTANT.....................1
Contant.  Eljest den dära Capten vid sin          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 CONTENTEMENT................1
Contentement! Dyrbar ögonvila.   Kon           FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 CONTRACT....................1
Contract til ente går; Heerts ein mahl           FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 CORDON......................1
Cordon, Med Pistoler i bältet och en            FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 CORPORALER..................1
Corporaler På Bröllop och på Baler. Du           FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
 CORPRALEN...................1
Corpralen,   Han står vid dörn och slår          FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 CORPRALER...................1
Corpraler. Svinga dig sväng.                FE 8; Til Corporal Mollberg ; år 1770
 CORPRALN....................1
Corpraln;   Just där du ser ljuset,   Och       FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 CORPRALSKAP.................1
Corpralskap ren sig stält,  Aftonrodnan sprider ren    FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 COURAGE.....................3
Courage. Ytterligare, Courage! Huru många ärom vi     FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
Courage! Huru många ärom vi? Legio, ty           FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
courage,   Skal altid in. Stor tack           FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 COURIRN.....................1
Courirn, gå ur vägen för Mollberg utan           FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 COUSIN......................2
Cousin.   Älskliga Systrar                FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
Cousin. Lottas Muff låg i sängtäcket, Och         FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
More Top of section