Next section
Previous section
 BÖN.........................3
bön till skyn; dess kjortlar rycks och           FE 28; Om ett anställt försåt emot Ulla Winblad ; år 1770
bön.  Ulla, min Ulla, säj, får jag             FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
bön, Helgar denna orten. Vägen opp til           FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 BÖNDER......................2
Bönder, full bland bönder, Åkarn fullast är         FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
bönder, Åkarn fullast är. Vargar tjuta öfver        FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
 BÖNDERNA....................1
bönderna åka, Le och språka, Le och             FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
 BÖNEKLOCKAN.................1
Böneklockan klämtar; Sotarn svart i skorsten står      FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BÖR.........................1
bör man ha på Baler, Strufvor, Nympher           FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
 BÖRJA.......................7
börja skråla, Och spelmän såg:               FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
börja nu ringa, Gubbarna lustigt att svinga         FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
börja nu åter, Ögat sin hinna uplåter            FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
börja! Gråt ej ... vi ska du sörja             FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
börja med henne att språka, fick veta            FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
Börja tillra; här står jag arma, nu             FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
börja hvina,  Trossar och tåg och klutar          FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 BÖRJADE.....................1
började Tumlarn gå ikring,  Och Mollberg han        FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
 BÖRJAR......................3
börjar dagas, Molnen simma, Qualm och dimma        FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
Börjar sin fart; Hör, från et skjul             FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
börjar vakna Til ny glans och prål             FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
 BÖRJAS......................1
börjas krakel om mej och mitt spel             FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
 BÖSSAN......................1
Bössan syns och skymtar fram, Hunden trogen         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BÖXBANDET...................1
Böxbandet i böxorna sprack; Nu gick han           FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
 BÖXOR.......................1
Böxor, blå Råck, grå Väst, kors hvad             FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
 BÖXORNA.....................3
böxorna står, Han fick bra stryk i             FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
böxorna sprack; Nu gick han til fönstret          FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Böxorna bara;  Säj ä de plaggen ej             FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 
 C...........................7
C. Renskt Vin, Mjölk och Mjöd, Mer             FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
C.   Movitz helt allena På Tre Liljor           FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
C. Harpans klara läten Rör til andakt           FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
C. I sitt stoft med tårar Movitz              FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
C. Movitz ville blänka Uppå Astrilds vädjoban       FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
C. Bröder, om Er lyster Til at               FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
C.    Tjänare, Mollberg, hur är det fatt         FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 CADANCE.....................1
Cadance. Hurra! si Ulla dansar; Engageanter, flor     FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
 CADIX.......................1
Cadix och Dublin. nalle, vill du ha             FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 CAFFEGLÖDEN.................1
Caffeglöden kola,  Där nedanför.  Prägtigt på fältet   FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 CAISA.......................1
Caisa, blås bra!                       FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
 CAJSA.......................10
Cajsa Stina står där och håller, liksom           FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
Cajsa Stina; Si hur hännes flaskor skina          FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
Cajsa Stina står och tappar; Hela hjertat          FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
Cajsa gick ut.   Bror hörde du inte            FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Cajsa Lisa, slumrande slöt sin kvittrande visa       FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
Cajsa, du dör! Himmel, hon andas; döden           FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
Cajsa Lisa, lilla Piga!  Fäll ej ögonen          FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
Cajsa Lisa;  Movitz vill din Namnsdag prisa        FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
Cajsa Lisas skål!  Hännes ögon hjertan sårar        FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
Cajsa lilla,  Låt Ducaten til dig trilla          FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
 CAJUTAN.....................2
Cajutan, om bord på det där  Snauskeppet          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Cajutan.    Men se hur                  FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 CALAD.......................1
Calad jag spår och tror, Förhand har            FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
 CALADER.....................1
Calader; Mera Spader, Spader mer; Ruter, mera       FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
 CALAS.......................2
Calas, Båda om mig dras. Ge stråken            FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
Calas! Wir wollen nun recht poculiren. Heer        FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
 CAMILLA.....................1
Camilla. och dessa trän, så lugna och            FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
 CANAILLE....................1
Canaille!  Hvad sad jag dig om gumpen           FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 CANALJE.....................3
Canalje.    Vacker Seralje                FE 20; Til Fader Berg och Jergen Puckel. ; år 1770
Canalje,   Tar jag dig i svalje.             FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
Canalje, Rör fötterna, fläng, Råstig i svalje       FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
 CANEL.......................1
canel, Med bruneller Carameller, Och Ansjovis til     FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
 CANONERS....................1
Canoners eld och dam;  Stolt inom röken          FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 CANTINER....................2
Cantiner Och viner. Åh kära! ro hit            FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
Cantiner, Öl och Viner, Öl och Viner            FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
 CANTORN.....................1
Cantorn i porten; Och vid de skrålande           FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 CAPO........................1
capo på truten ett slag. Emellertid stod          FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
 CAPRIOL.....................1
Capriol.  Hjelp Himmel nå!  Nu sprang han        FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 CAPTEN......................5
Capten som är altid så kär,  Som              FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Capten vid sin flaska,  Ska ni veta            FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Capten! Låt oss höra.                    FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Capten! Bia, bia,  Käppen öfver hufvud          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Capten! Nå God dam you, din                 FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 CAPTENEN....................1
Captenen,  Hjulbent och tokrolig, dum som en        FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 CARAFIN.....................2
Carafin.   Jergen sig                   FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
Carafin.   Och den där Cousine   Som uppå       FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
More Top of section