Next section
Previous section
 BÄRGA.......................1
bärga själen uti en slup. Sjunk i              FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
 BÄST........................5
bäst man en tillbeder, kränkes en ann            FE 29; Till de förnäma ; år 1770
Bäst Ulla ömsar stubbar, i dörrn på             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
Bäst han sjunger, hes och tunger, slår           FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
bäst jag spelte, pling plingeli plång, kom         FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
bäst! Sakta, lät oss unna Vattukörarn med         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BÄSTA.......................1
bästa återstår!  Gråt, fader Berg, och spela        FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
 BÄTTER......................1
bätter, Din Skomakarlurk.  Fader Bergström fingra ditt  FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
 BÄTTRE......................3
bättre köp på brännvin fås; men då             FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
bättre nu mår. Knappt har jag levat             FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
bättre jag vet än fly ur mitt                FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
 BÅD.........................19
båd natt och dag! Ny vällust, nytt             FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
båd natt och dag! Si vår Syster               FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
Båd för Öra, Syn och Smak. Bland              FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
båd vill och kan Mer än någon                FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
båd Bacchus och Fröja, Vår lusta vi             FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
båd olja och märg  si, god                 FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
båd klippa och sjö. Nu blir jag               FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
båd redt och chreent! Skälm den som             FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
båd utav lycka och avund och tid               FE 21; Varutinnan han 1:0 avmålar natten med dess nöjen, 2:0 tyckes liksom för ögonen ställa ett slags equilibrium emellan vinets och kärlekens styrka, men omsider ; år 1770
båd, med själ och kroppen! Hit en              FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
båd morgon, middag, kväll, herdar utan lamm         FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
båd tunga och tand. Men har du               FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
båd ryggbast och hull, och slagit de            FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
båd Lamb och qvigor; Bygdens barn och            FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
båd fållbänk och säng, fönster och dörrar          FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
båd Knekt och Granadör Vid geväret flämtar         FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
Båd för din hand  Och snillets kraft            FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
båd vatten och land,  Månan i molnet            FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
båd syn och gehör;  Nog tyckes mig             FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 BÅDA........................9
båda ser, Och åt båda ler Men               FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
båda ler Men skiljer ändå båda. En             FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
båda. En Nymph i det gröna, Och              FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
Båda om mig dras. Ge stråken mera              FE 2; Til Fader Berg, rörande Fiolen. ; år 1770
båda sova. Gutår i förtret! Sjung, Movitz          FE 27; Som är dess sista tankar ; år 1770
båda vår svepning beställt inom slitna blodiga       FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
Båda korten lust och löjen; Fröjas nöjen          FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
Båda skratta, båda skrika,  Med musik tillika       FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
båda skrika,  Med musik tillika.  Rak i         FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 BÅDAR.......................4
bådar en leende min... tag fram din             FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
bådar snart din sista stund. Skratta, Movitz        FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
Bådar solens bleka strimma. Vädren spela fritt       FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
bådar blommans död. D. C.   Movitz helt          FE 43; Til Ulla Winblad, skrifven vid et ömt tilfälle. ; år 1770
 BÅDE........................1
både far och mor! Här ligger jag              FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
 BÅGA........................1
båga, som randas lugnt och skönt av            FE 72; Lämnad vid Cajsa Lisas säng, sent om en afton ; år 1770
 BÅR.........................1
bår, Et lakan til svepning Låt               FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
 BÅRAR.......................1
Bårar; Til dess den långa och svartklädda          FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 BÅS.........................1
bås, Bolster eller kuddar gunås! Intet, platt       FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
 BÅT.........................1
båt.   Hej Musikanter ge Valdthornen väder, Spotta    FE 3; Til en och hvar af systrarna, men enkannerligen til Ulla Winblad ; år 1770
 BÅTEN.......................5
båten! Vad säjer den där gullsmidda            FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
båten, Susanna! Akta köttkorgen! Hoppa, ner lilla      FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
båten går bland jakter och skutor spanjefararn       FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
båten med en kullrig länd. Kära du             FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
båten,  Kors hvad det roret gnislar,  Skuggorna     FE 79; Afsked til Matronorna, synnerligen til Mor Maja Myra i Solgränden vid Stortorget, Anno 1785. ; år 1770
 BÅTSMAN.....................2
Båtsman han är rik, Til Dublin ska             FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
Båtsman klif på din köl, Pipan i              FE 19; Til Systrarna på then Konungsliga Djurgården. ; år 1770
 BÖJA........................1
böja, Sina glas uphöja. Torkar han glaset         FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
 BÖJAS.......................1
böjas;  Minsta tvång får intet röjas;  Alt        FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
 BÖJER.......................1
böjer,   Än sig förnöjer,   Än slår och        FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 BÖJLIG......................1
böjlig finns omöjlig  det sa krögarfar           FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
 BÖJLOR......................1
böjlor tystna ren, Himlahvalfvets matta sken Mer      FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
 BÖLJA.......................2
bölja lugn och skär Tyst en mängd              FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
bölja klar  I vatrade vågor sig drar            FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
 BÖLJAN......................6
böljan utan flagg, utan kopass och i            FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
Böljan slår, båten går bland jakter och          FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
böljan susar i Norström. Manskap, sväng i          FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
böljan tils hon bister Sönderbrister Med et        FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
böljan slår, Alt med våld och yra              FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
böljan svallar; Ser du Ekensberg? Gutår! Hör        FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 BÖLJOR......................1
böljor dö  Ack, vad för en usel              FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 BÖLJORNA....................4
böljorna svalla, skan går. Venus vill befalla       FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
böljorna krusa, bugna ner; skyarna bli ljusa        FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
böljorna gunga. Skjut ut! Stolta stad! Jag         FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
böljorna, och dricker hela världens skål.          FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
More Top of section