Next section
Previous section
 AFFAIRE.....................1
affaire? Vil du spänna på draken? Säg            FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 AFFÄRER.....................1
affärer? Pling plingeli plång. Spela ej polska       FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
 AFGRUNDS....................1
afgrunds magt, Slog accorder efter noten, Foten      FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 AFKLIPT.....................1
Afklipt en knapp vid Charons bud.  Kom           FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 AFMÅLA......................1
afmåla Med storm och våg;                  FE 11; Til Bröderne och Systrarna på Lokatten Klingar väl vid Valdthorn ; år 1770
 AFMÅLAR.....................2
afmålar?  Mera eld, mer eld och strålar          FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
afmålar;  Dess ögons eld hå, hå              FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
 AFSKED......................1
afsked röna;  Ulla! farväl min Sköna,  Vid        FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
 AFSKEDSTAGANDET.............1
afskedstagandet, Älskelige Bröder, för en hvitten får    FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
 AFTON.......................3
afton jag råka en nymf med ett               FE 31; Över Movitz, då han blev uppiskad på gatan, för det kvinten sprang på basfiolen, en sommarafton 1769 Ob solum punctum caruit Robertus asello ; år 1770
afton ungefär. Vet du ej Bror, Krögar           FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
afton står Baln   Hemma hos                FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 AFTONFINKEL.................1
Aftonfinkel, Älskelige Bröder, circa fem tolftedels Svensk FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
 AFTONRODNAN.................1
Aftonrodnan sprider ren sin flamma,   Vägarna damma    FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
 AFTONSTJERNA................1
aftonstjerna Tänds vid solens rand. Käraste min      FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
 AFUND.......................1
Afund sökt någon stig, Lyckan, eljest uti          FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 AGATLIAR....................1
Agatliar. Dryckeskärlen vid de sorlande bäckar finnas    FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
 AGG.........................1
agg. stråken ... låt se ... ä masten, skeppet        FE 32; Till fader Movitz, varutinnan han liknar honom vid ett skepp. ; år 1770
 AH..........................1
Ah, il a peur detre battu. Fripon              FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
 AJ..........................22
aj, se skinntutan damp där in i               FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
aj, se plåstret ... där ligger det under           FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
Aj, när jag tänker uppå hennes hy              FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
Aj, i skorsten brinner sot! Aj, skorsten          FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
Aj, skorsten kastar eld och mull ... Vart          FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
Aj aj aj aj aj aj, min                    FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
aj aj aj aj aj, min arm                   FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
aj aj aj aj, min arm! Aj                  FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
aj aj aj, min arm! Aj aj                  FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
aj aj, min arm! Aj aj nattkappan              FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
aj, min arm! Aj aj nattkappan, hvad             FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Aj aj nattkappan, hvad harm! Mollberg skona         FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
aj nattkappan, hvad harm! Mollberg skona mit        FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Aj aj aj! Du bränvinsmarod, Rättnu så            FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
aj aj! Du bränvinsmarod, Rättnu så repar          FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
aj! Du bränvinsmarod, Rättnu så repar jag          FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Aj mitt Örhäng tog Cousin. Lottas Muff           FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
Aj aj Sophia!  Aj aj                   FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
aj Sophia!  Aj aj aj                   FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Aj aj aj! mitt ryggbast                  FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
aj aj! mitt ryggbast det smålar               FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
aj! mitt ryggbast det smålar som gryn            FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 AKT.........................1
akt!), Venus lik i dygd och prakt              FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
 AKTA........................3
Akta köttkorgen! Hoppa, ner lilla syster med        FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
akta dyna, fot och karm! Flöjten, lyran           FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
Akta näsan du på dej För hvar                FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
 ALARM.......................5
alarm! Jergen han lyfter sin sköna på            FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
alarm ... mitt lår och min arm, lårbenet          FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
alarm, lyfta opp din arm och skåda             FE 29; Till de förnäma ; år 1770
Alarm! Är stora tunnsån fylld, så spruta          FE 40; Angående bröllopet hos Bensvarvarns. ; år 1770
alarm! Jag skall hålla dig varm. Aj            FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
 ALDRIG......................15
aldrig nånsin dansa med en annans flicka           FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
aldrig på baler dra fram jalusi! Här            FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
aldrig döljer Friskt och flinkt humeur; Den        FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
aldrig mätter. Jag vet ej bätter, Din           FE 15; Enkannerligen til Theophilum SkomakarGesäll, under dess förföljelse skrifven til tröst och hugsvalelse. ; år 1770
aldrig smakar; brännvins ngst mitt hjärta skakar      FE 24; Till kära mor på Bruna Dörren ; år 1770
aldrig jag spelt i Kolmätargränd. Satans alarm       FE 26; Rörande mutter Berg och angående Lotta i Kolmätargränden och vad som passerat. ; år 1770
aldrig såg man krögarn så fatt, så             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
aldrig bröstet att blotta... Skyldra, marschera, stå    FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
aldrig bli rädder i krig; En gång              FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Aldrig såg man större Apa  I en              FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
Aldrig Sophia jag mera vill söka,  Aldrig         FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Aldrig min fot, ifrån denna här stund            FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
aldrig en katt,  Helt tyst i skorsten           FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
aldrig Afund sökt någon stig, Lyckan, eljest        FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
Aldrig kring Grifterna ilar. Ovän där väpnad        FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 ALICANT.....................1
Alicant,  Om han er vinkar och lockar           FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
 ALL.........................11
all kättja, Och flättja, Stampa, Trampa, Nu       FE 5; Til the trogne Bröder på Terra Nova i Gaffelgränden ; år 1770
all ängslan käraste själar, Sitt ner på           FE 6; Til the Galimater på hinsidon then Konungiliga Djurgårdenom ; år 1770
all smärta, när du tänker blott på             FE 14; Till poeten Wetz. Klingar väl på alla instrumenter, men isynnerhet vid knäppning på basfiol. ; år 1770
all smärta, Friskt hjerta!                 FE 17; Til Syster Lisa. ; år 1770
all er lycka är ett stoft, ett               FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
all min sorg gå förbi. Bröderna gräla            FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
all naturens prakt, hjärtat till vällust och        FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
All naturen börjar vakna Til ny glans            FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
all vår slägt. Si hvad slädar syns             FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
all naturen uppeldar i låga med dina            FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
all sin musik,  Och slog så Dulcian            FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
More Top of section