The Concordance Next section
 
 A...........................2
a peur detre battu. Fripon! kanalje             FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
A tempo gjusto!                       FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
 ABER........................2
Aber hur är det fatt? Du är                 FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
Aber hvarföre då Skall du prygla och            FE 41; Vid et tilfälle då Christian Wingmark miste sin nattkappa i Slagsmålet med Mollberg. ; år 1770
 ACCORDER....................1
accorder efter noten, Foten Hördes intet stampa      FE 44; Öfver Bredströmskans och Movitz melancholi. ; år 1770
 ACCURAT.....................1
accurat står Baln.   Stöt                 FE 68; Angående sista balen på Grönlund ; år 1770
 ACH.........................17
Ach si Ormens Pigor, si Caisa, blås             FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
Ach sicken en!                        FE 16; Enkannerligen til the Birfilare på then Konungsliga Djurgården. (Klingar väl på Oboe.) ; år 1770
Ach, tu tummer taifel! Er ferschteht sich          FE 33; 1:o om fader Movitz överfart till Djurgården och 2:o om den dygdiga Susanna. ; år 1770
Ach! dog du min Ulla, Tårefulla, tårefulla         FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
Ach jag ryser! ach jag ryser! Och              FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
ach jag ryser! Och kan intet gå               FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
ach jämmer! Peruken Låg i duken, Låg            FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
ach! Se på hur luten  Dryper af              FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
ach min Ulla gråter.  Gråt ej Syster            FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
Ach ich pin ein elend sinder Min              FE 73; Angående Jergen som förskref sig til Fan. ; år 1770
ach! hvad du lycklig är!  Ljufva besvär          FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
Ach et dyrbart lån!                     FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
ach! hvad hon är skön när hon                FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
Ach! måla Movitz mer, men gör din              FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
Ach! mein Schatz, Engels kindlein! wer ich          FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
Ach meine Seel wo ist mein bouquett             FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
Ach längtansvärda och bortskymda skjul, Under de      FE 81; Til Grälmakar Löfberg i Sterbhuset vid Danto bommen,diktad vid Grafven.Dedicerad till Doctor Blad ; år 1770
 ACK.........................15
Ack, skönsta barn af Eva, ack, allt             FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
ack, allt kött är hö! Här är                FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
Ack, du min moder, säj vem dig                FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
ack, jag arma dräng! Blott för din             FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
ack! söta safter, spriden i kärlen ljud           FE 23; Som är ett soliloquium, då Fredman låg vid krogen Krypin, gent emot bankohuset, en sommarnatt år 1768. ; år 1770
Ack, mina vänner, var en av er               FE 25; Som är ett försök till en pastoral i bacchanalisk smak, skriven vid Ulla Winblads överfart till Djurgården ; år 1770
Ack vad svek! Ingen tro och heder              FE 29; Till de förnäma ; år 1770
Ack, vad för en usel koja! Spräckta             FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
Ack himmel, min sorg bli nu ny                FE 35; Angående sin sköna och hennes obeständighet ; år 1770
ack, himmel, ack, var timma och stund            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
ack, var timma och stund nytt paradis            FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
ack, hur bytes allt om! Bäst Ulla              FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
ack, vad larm och skrik! Vår Ullas             FE 36; Rörande Ulla Winblads flykt ; år 1770
Ack, är han död bevars!                   FE 38; Rörande Mollbergs paradering vid korporal Bomans grav. ; år 1770
Ack, hur din läpp är kluven och               FE 45; Till fader Mollberg rörande hans harpa, och tillika ett slags ad notitiam, att Mollberg led oskyldigt på krogen Rostock. ; år 1770
 ADIEU.......................1
Adieu och allons! Vänta Mollberg, håll tygeln        FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
 AENEAS......................1
Aeneas lik vid Troja Movitz utur porten           FE 34; Till Movitz, när elden var lös i hans kvarter uti Kolmätargränden ; år 1770
 AF..........................52
af saftene tryta må. Manquerar oss bränvin         FE 1; Til Cajsa Stina ; år 1770
af Vin. Valdthornen lyfta, håll styft uti          FE 4; Enkannerligen till Anna Stina ; år 1770
af ljusena Lilla Cousine. Lotta gif hand          FE 6; Til the Galimater på hinsidon then Konungiliga Djurgårdenom ; år 1770
af; Helga det rum, där skönheten kastar           FE 7; Som synes vara en Elegie, skrifven vid Ulla Winblads säng, sent om Aftonen ; år 1770
af flickor minns, är nu så tom               FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
af gardiner och tapeter fläkta hvar minut          FE 12; Elegi öfver slagsmålet på Gröna Lund ; år 1770
af de smärsta. Skål, anders Wingmark, välkommen       FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
af mässing med bulor och ärg: kors             FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
af läder och gördel kring buk på              FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
af nymfer prålar... hurra, valdthornet skrålar! Jeanna   FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
af kärlek och harm, och Bredström står           FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
af Eva, ack, allt kött är hö                FE 13; Till brodern Bredström ; år 1770
af medjan; En den andra handen nu              FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
af galla; Öl och stryk; falleralla. Jergen         FE 18; Til Gubbarna på Terra Nova i Gaffelgränden vid Skeppsbron. ; år 1770
af den lekande Naturen under den mildaste          FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
af deras Agatliar. Dryckeskärlen vid de sorlande       FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
af Pärlemo gunga i Pomeransträn, och upfylla         FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
af Stora Mogols Aftonfinkel, Älskelige Bröder, circa    FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
af det Käjserliga Myrbränvinet, som de främmande      FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
af den lekande Naturen ännu, Gutår! sup           FE 22; Til the Nybyggare på Gröna Lund. ; år 1770
af sprutande floder! Stolt här och där           FE 37; Till Mollberg på post vid Kungsträdgården. ; år 1770
Af och an hon vickar, Slumrar in              FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
af skratt; Se den Son med Schäferhatt            FE 39; Öfver Bergströmskans Porträt på Liljans krog, i Torshella. ; år 1770
af ljusen, du skal fria, Ropa tria             FE 42; Rörande Kortspelet på Klubben ; år 1770
Af och an, Helt lik en rusig                FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
af buxbom, Bror! Se hur han tar               FE 46; Huru Mollberg skal bjuda til begrafning efter Mutter på Krogen Wismar, och om hans affärd ifrån Sterbhuset. ; år 1770
af dam Och Fålen så spak som                FE 47; Angående Mollbergs återkomst til Sterbhuset på Krogen Wismar. ; år 1770
af hans klot Uti bergen skallar?              FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
af en näfva sand, Skönsta blomsterskålar; Uti       FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
Af sin röda skalle, Och min Ulla              FE 48; Hvaruti afmålas Ulla Winblads hemresa från Hessingen i Mälaren en sommarmorgon 1769. ; år 1770
af tusend blommors frön Ge en vällukt            FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
af din varma brygd; Dina safter Ge             FE 49; Angående Landstigningen vid Klubben i Mälaren en sommarafton 1769 ; år 1770
af Surtouten.  Näsan tätt med blommor guten        FE 69 Om Mollberg Dansmästare. ; år 1770
Af Canoners eld och dam;  Stolt inom            FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
af trummans hvirflar nejden gungar;   Än elden      FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
Af en svärm i svett och harm                 FE 70; Om något som passerade i ArtilleriLägret Anno 1773. ; år 1770
af vädren med våda  blommor och               FE 71; Till Ulla i fönstret på Fiskartorpet middagstiden en sommardag. Pastoral, dedicerad till herr assessor Lundström. ; år 1770
af rubiner,  Som til förtjusning mer kring         FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
af hvitt taft och skor af gullbrocad             FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
af gullbrocad.  Ach! måla Movitz mer, men         FE 74; Om Bergströmskans Porträt.Dedic. til Herr Professoren och Ridd. Sergel ; år 1770
af er känner  Den som står och               FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
af buldan.  Bistert han mot noten grinar          FE 75; Til sin Rival Fader Movitz, på Caisa Lisas Namnsdag.Dedicerad til Kongl. Capellmästaren Kraus. ; år 1770
af cattun,  Skjortan hänger ut mellan låren        FE 76; Til Mutter på Wismar, rörande Hans Jergen, då han blev utpiskad ifrån Balen. ; år 1770
af seglet Gutår!  Sitter Birfilarn och          FE 77 Angående Jungfru Sophia på Lokatten och om något som passerat. ; år 1770
Af svarfvad Björk med Mässingsbeslag,  At det       FE 78; som är et FägneSpel på Fader Didriks Namnsdag år 1780, sammanstämt på Amsterdam, et Näringsställe i Stora Hopar gränd. ; år 1770
af Zephiren Halsduken rörd,  I vicklade skrynklor     FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
af stoln;  Vår Nymph men sin arm              FE 80; Angående Ulla Winblads Lustresa til Första Torpet,utom Kattrumps Tullen.P a s t o r a l Dedic. til Kongl. Secreteraren Kellgren. ; år 1770
Af friska Löfträn sammanbunden,  Vidgar en plan      FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
af blommor tusen slag!  Af blommor tusen          FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
Af blommor tusen slag!                    FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
Af den hon vingen rifver,  Nyss kallnad          FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
Af alla slag!  Blåsen i Musikanter,  Och         FE 82; Eller Oförmodade Afsked, förkunnadt vid Ulla Winblads Frukost en sommarmorgon i det gröna. P a s t o r a l, Dedicerad til Kgl. Secreteraren Leopoldt. ; år 1770
More Top of section